Rekruttering

Den letteste vej til ny arbejdskraft går via Jobnet. Her kan du enten oprette en jobannonce eller søge blandt mere end 200.000 aktive CV’er.

Jobnet er gratis at bruge og fungerer som et samlet jobmarked for landets 91 jobcentre. Det vil sige, at samtlige ledige og en masse øvrige jobsøgende bruger Jobnet, som dermed giver et meget komplet overblik over arbejdsmarkedet i Danmark.

Få hjælp af Jobcenter Randers

Som et supplement til Jobnet kan Jobcenter Randers naturligvis også hjælpe dig med at finde nye medarbejdere – og særligt når du søger lokalt.

Jobcenter Randers har nemlig tæt kontakt med de ledige i lokalområdet, og hvis du for eksempel afleverer en jobbeskrivelse til os, har vi mulighed for at sende de bedst egnede medarbejdere til jobsamtale hos dig. Vi hjælper i øvrigt gerne med at få lavet jobbeskrivelsen. Det er selvfølgelig altid op til dig, hvilken medarbejder du ansætter.

Søg medarbejdere internationalt

Når du opretter en jobannonce på Jobnet skal du blot sætte kryds ved »Ja« under punktet »Ønsker medarbejdere fra udlandet«. På den måde bliver annoncen både vist for danske ansøgere på Jobnet og for udenlandske ansøgere på Workindenmark. Du kan også søge blandt de udenlandske ansøgeres CV på Workindenmark.

Støtteordninger

Når du leder efter ny arbejdskraft kan det være, at du bliver kontaktet af eller får tilbudt en person, som mangler erhvervserfaring og har behov for opkvalificering, har en kronisk sygdom eller nedsat arbejdsevne. I den situation kan der være mulighed for at få personen ansat på særlige vilkår og/eller tilknyttet en eller flere støtteordninger.

Ordningerne er tilpasset forskellige situationer, og du kan læse mere om dine muligheder herunder.

Vær opmærksom på, at Jobcenter Randers altid skal godkende inden du kan ansætte en medarbejder i en af ordningerne.

Opkvalificering og afprøvning

Mentorordning

Virksomhedspraktik

Løntilskud

Voksenlærling

Sygdom

Aftalt fravær (§56 aftale)

Nedsat arbejdsevne

Hjælp til personer med handicap

Fleksjob

Skånejob