Budget

Her finder du Randers Kommunes budget og øvrigt budgetmateriale.

Foto: Pernille Bering

Budget 2024-2027

Aftalen om budget 2024-2027 er indgået torsdag 21. september 2023 mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Se den samlede budgetaftale.

Se oversigt over ændringer i budgetaftale 2024-2027.

Den 1. september 2023 præsenterede forvaltningen et forslag til budget i balance for 2024-2027 for byrådet, som tager afsæt i de politiske beslutninger og økonomiske vilkår, der allerede eksisterer. Derefter blev forslaget behandlet af byrådet, hvor de politiske forhandlinger om budgetaftalen fandt sted den 21. september 2023.

Budgetforslaget blev sendt i offentlig høring fra den 4.-13. september. Se høringssvar på høringsportalen (høringssvar med følsomme personoplysninger er ikke offentliggjort, men er sendt til byrådet).

Et samlet overblik over budgetlægningsperioden fremgår af den nedenstående tidsplan.

Forslag til budget 2024-2027

Plancher - MED-orientering (forslag til budget 2024-2027)

Ved spørgsmål, kontakt Budgetkontoret

Tidsplan for budgetlægningen

Dato Møde
1. september Byrådets budgetseminar
4. september MED-orientering
4.-13. september Høringsperiode
7. september 1. behandling i Økonomiudvalget
14. september 1. behandling i Byrådet
21.-22. september Politiske forhandlinger
5. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget
12. oktober 2. behandling i Byrådet og endelig budgetvedtagelse

Budgetarkiv