Budget

Torsdag d. 11. oktober 2018 blev budget 2019-2022 vedtaget i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Se de samlede budgetbemærkninger her.

Se takstoversigten 2019 her.

Læs budgetaftalen her

Budgetbemærkninger på udvalgsniveau

Her kan du finde budgetbemærkningerne fordelt på udvalg samt drift og anlæg. 

Budgetbemærkningerne på drift er opdelt efter udvalg og bevillingsniveau. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af området, budgetmål i 2019, hovedtal og forudsætninger samt nøgletal. Budgetbemærkningerne på anlæg indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg fordelt på udvalgene.

Budgetarkiv