Aftaler

Her finder du aftaler, budget og regnskab for de enkelte aftaleenheder i Randers Kommune.

Ved vedtagelsen af budgettet for hele Randers Kommune, vedtages budgettet for administrationen ligeledes. Herunder både  budgettet til administrationens forskellige opgaver, og hvilke mål administrationen skal nå. Budget og mål fremgår af budgetbemærkningerne. Bemærkningerne til budgettet udgør derfor den Randers-aftale, som administrationen og byrådet har vedtaget.

Kontaktperson: 
Vibeke Nørrevang Løland
E-mail: vibeke.norrevang.loland@randers.dk

Administrationen

På beskæftigelsesområdet er der én aftaleenhed, nemlig Sprogcenter Randers. De øvrige medarbejdere på jobcentret hører budgetteknisk til administrationens aftale.

Kontaktperson
Erik Jeremiassen
E-mail: Ej@randers.dk

Sprogcenter Randers

Sprogcenterets hjemmeside

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Aase Troelsgaard
E-mail: At@randers.dk

Dagplejen

Dagplejens hjemmeside

Dagtilbud Midt

Dagtilbud Midts hjemmeside

Børnehuset Lervangen
(Tidligere den selvejende institution Lions Børnehus, men en del af Dagtilbud Midt pr. 1. september 2019)

Dagtilbud Nordvest

Dagtilbud Nordvests hjemmeside

Dagtilbud Nordøst

Dagtilbud Nordøsts hjemmeside

Dagtilbud Sydvest

Dagtilbud Sydvests hjemmeside

Dagtilbud Sydøst

Dagtilbud Sydøsts hjemmeside

Børnehaven Bredstrupgade

Børnehaven Bredstrupgades hjemmeside

Børnehaven Glentevej

Børnehaven Glentevejs hjemmeside

Børnehaven Himmelblå

Børnehaven Himmelblås hjemmeside

Børnehaven Tirsdalen

Børnehaven Tirsdalens hjemmeside

Børnehuset Mariendal

Børnehuset Mariendals hjemmeside

Helsted Børnehus

Helsted Børnehus' hjemmeside

Kristrup Børnehus

Kristrup Børnehus' hjemmeside

Kristrup Vuggestue

Kristrup Vuggestues hjemmeside

Platangården

Platangårdens hjemmeside

Randers Børneasyl

Randers Børneasyls hjemmeside

Tjærbyvejens Vuggestue

Tjærbyvejens Vuggestues hjemmeside

På det sociale område er der fire centre og tre selvejende institutioner. Målene i de toårige aftaler er fastholdt og overført til centrene i den nye struktur.

Center for børnehandicap og autisme

Center for voksenhandicap

Center for psykiatri

Center for Psykiatri hjemmeside

Center for socialt udsatte

Center for Socialt udsatte hjemmeside

Center for drift og udvikling

Hjørnestenen

Ladegården

Ladegårdens hjemmeside

Klub 85

Klub 85s hjemmeside

Gaia

GAIAs hjemmeside

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Gert Rishøj
E-mail: Gert.Rishoj@randers.dk

PPR

PPRs hjemmeside

Randers Krisecenter

Randers Krisecenters hjemmeside

Familiecentret (Børn og Familieudførerområdet)

Familiecentrets hjemmeside

Ungecentret (Ung og Familieudførerområdet)

Ungecentrets hjemmeside

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Jørn Sørensen
E-mail: Jorn.Sorensen@randers.dk

Jennumparkens Fritidshjem

Jennumparkens Fritidshjems hjemmeside

Vorup Børne- og Ungdomshus

Vorup Børne- og Ungdomshus' hjemmeside

Fritidshjemmet Glentevej

Fritidshjemmet Glentevejs hjemmeside

KFUM's Institutioner

KFUM's Institutioners hjemmeside

Solgården

Solgårdens hjemmeside

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Anette Skov Thomsen
E-mail: Anette.Skov.Thomsen@randers.dk

Randers Bibliotek

Eventsekretariatet

Eventsekretariatets hjemmeside

Fritidscentret

Fritidscentrets hjemmeside

Museum Østjylland

Museum Østjyllands hjemmeside

Randers Musikskole

Randers Musikskoles hjemmeside

Værket

Værkets hjemmeside

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Jørn Sørensen
E-mail: Jorn.Sorensen@randers.dk

Asferg Skole

Asferg Skoles hjemmeside

Assentoftskolen

Assentoftskolens hjemmeside

Bjerregrav Skole

Bjerregrav Skoles hjemmeside

Blicherskolen

Blicherskolens hjemmeside

Fårup Skole og Børneby

Fårup Skole og Børnebys hjemmeside

Grønhøjskolen

Grønhøjskolens hjemmeside

Havndal Børneby

Havndal Børnebys hjemmeside

Hobrovejens Skole

Hobrovejens Skoles hjemmeside

Hornbæk Skole

Hornbæk Skoles hjemmeside

Korshøjskolen

Korshøjskolens hjemmeside

Kristrup Skole

Kristrup Skoles hjemmeside

Langå Skole

Langå Skoles hjemmeside

Munkholmskolen

Munkholmskolens hjemmeside

Nørrevangsskolen

Nørrevangsskolens hjemmeside

Rismølleskolen

Rismølleskolens hjemmeside

Søndermarkskolen

Søndermarkskolens hjemmeside

Tirsdalens Skole

Tirsdalens Skoles hjemmeside

Vestervangsskolen

Vestervangsskolens hjemmeside

Østervangsskolen

Østervangsskolens hjemmeside

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Jørn Sørensen
E-mail: Jorn.Sorensen@randers.dk

Firkløverskolen

Firkløverskolens hjemmeside

Oust Mølleskolen

Oust Mølleskolens hjemmeside

Vesterbakkeskolen

Vesterbakkeskolens hjemmeside

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Gitte Løfkvist
E-mail: gitte.lofkvist@randers.dk

Rehabiliteringen

Rehabiliteringens hjemmeside

Sundhedsteam

Sundhedsplejen

Sundhedsplejens hjemmeside

Tandplejen

Tandplejens hjemmeside

Det er besluttet, at der ikke laves særskilte aftaler med de to selvejende institutioner på ældreområdet; Solbakken og Randers Kloster.

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Winnie Jakobsen
E-mail: winnie jakobsen@randers.dk

Hjælpemiddelhuset Kronjylland

Hjælpemiddelhuset Kronjyllands hjemmeside

Madservice Kronjylland

Madservice Kronjyllands hjemmeside

Område Nord

Område Syd

Område Vest

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Jørn Sørensen
E-mail: Jorn.Sorensen@randers.dk

Randers Ungdomsskole

Randers Ungdomsskoles hjemmeside

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside