Aftaler

Her finder du aftaler, budget og regnskab for de enkelte aftaleenheder i Randers Kommune.

Ved vedtagelsen af budgettet for hele Randers Kommune, vedtages budgettet for administrationen ligeledes. Herunder både  budgettet til administrationens forskellige opgaver, og hvilke mål administrationen skal nå. Budget og mål fremgår af budgetbemærkningerne. Bemærkningerne til budgettet udgør derfor den Randers-aftale, som administrationen og byrådet har vedtaget.

Kontaktperson: 
Vibeke Nørrevang Løland
E-mail: vibeke.norrevang.loland@randers.dk

Administrationen

På arbejdsmarkedsområdet er der to aftaleenheder, Sprogcenter Randers, samt fra 2021 administrationen på jobcenter og ydelseskontor.

Kontaktperson
Diana Knudsen
Email: diana.knudsen@randers.dk

Sprogcenter Randers

Sprogcenterets hjemmeside

Nedenfor redegøres for regnskabsresultatet Sprogcenter Randers budgetter og regnskabsresultater. Det fremgår heraf, at regnskabsresultatet for 2019 var en mindreudgift på 300.000 kr., og at det korrigerede budget for 2021 er på 22,1 mio. kr.

2019

Oprindeligt budget: 27,1 mio. kr.

Korrigeret budget ekskl. Overførsler: 27,1 mio. kr.

Regnskab: 26,8 mio. kr.

Årets resultat: -0,3 mio. kr.

Overførsler fra 2018: 1,5 mio. kr.

Årets resultat inkl. overførsler fra 2018: -1,9 mio. kr.

Overførsler til 2020: -1,9 mio. kr.

2020

Oprindeligt budget: 21,7 mio. kr.

Korrigeret budget ekskl. Overførsler: 25 mio. kr.

2021

Oprindeligt budget: 21,5 mio. kr.

Korrigeret budget ekskl. Overførsler: 22,1 mio. kr.

Administration, Jobcenter og Ydelseskontor

Det samlede nettobudget til aftaleenheden er 113,6 mio. kr. i 2021.

Arbejdsmarked administration er opdelt i 3 enheder og består af:

 • Jobcenter
 • Ydelseskontor
 • Borgerservice

Fra og med budget 2021 er bevillingen til administrationen på jobcenter og ydelseskontor blevet en aftaleenhed, og er flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalgets område.

Borgerservice er fortsat en del af bevillingen "Administration", som hører under økonomiudvalget.

Der er samlet set budgetteret med nettoudgifter for 113,6 mio. kr. inden for servicerammen til administration af jobcenter og ydelseskontor.

Herunder kan du se, hvilke områder der er omfattet af aftaleenheden. Desuden vises budgetbeløbene for 2021.

Administration Jobcenter

Udgift: 96,3 mio. kr.

Indtægt: 0,0 mio. kr.

Netto: 96,3 mio. kr.

Administration Ydelseskontor

Udgift: 17,3 mio. kr.

Indtægt: 0,0 mio. kr.

Netto: 17,3 mio. kr.

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Aase Troelsgaard
E-mail: At@randers.dk

Dagplejen

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Dagplejens hjemmeside

Dagtilbud Midt

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Dagtilbud Midts hjemmeside

Børnehuset Lervangen
(Tidligere den selvejende institution Lions Børnehus, men en del af Dagtilbud Midt pr. 1. september 2019)

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Dagtilbud Nordvest

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Dagtilbud Nordvests hjemmeside

Dagtilbud Nordøst

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Dagtilbud Nordøsts hjemmeside

Dagtilbud Sydvest

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Dagtilbud Sydvests hjemmeside

Dagtilbud Sydøst

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Dagtilbud Sydøsts hjemmeside

Børnehaven Bredstrupgade

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Børnehaven Bredstrupgades hjemmeside

Børnehaven Glentevej

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Børnehaven Glentevejs hjemmeside

Børnehaven Himmelblå

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Børnehaven Himmelblås hjemmeside

Børnehaven Tirsdalen

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Børnehaven Tirsdalens hjemmeside

Børnehuset Mariendal

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Børnehuset Mariendals hjemmeside

Helsted Børnehus

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Helsted Børnehus' hjemmeside

Kristrup Børnehus

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Kristrup Børnehus' hjemmeside

Kristrup Vuggestue

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Kristrup Vuggestues hjemmeside

Platangården

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Platangårdens hjemmeside

Randers Børneasyl

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Randers Børneasyls hjemmeside

Tjærbyvejens Vuggestue

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Tjærbyvejens Vuggestues hjemmeside

På det sociale område er der fire centre og tre selvejende institutioner. Målene i de toårige aftaler er fastholdt og overført til centrene i den nye struktur.

Center for børnehandicap og autisme

 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

Center for voksenhandicap

 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

Center for psykiatri

 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

Center for Psykiatri hjemmeside

Center for socialt udsatte

 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

Center for Socialt udsatte hjemmeside

Center for drift og udvikling

 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

Hjørnestenen

 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

Ladegården

 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

Ladegårdens hjemmeside

Klub 85

 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

Klub 85s hjemmeside

Gaia

 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

GAIAs hjemmeside

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Birgit Juul Jensen
E-mail: Birgit.juul.jensen@randers.dk

PPR

 • Aftalemål
 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

PPRs hjemmeside

Randers Krisecenter

 • Aftalemål
 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

Randers Krisecenters hjemmeside

Familiecentret (Børn og Familieudførerområdet)

 • Aftalemål
 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

Familiecentrets hjemmeside

Ungecentret (Ung og Familieudførerområdet)

 • Aftalemål
 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

Ungecentrets hjemmeside

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Jørn Sørensen
E-mail: Jorn.Sorensen@randers.dk

Jennumparkens Fritidshjem

Jennumparkens Fritidshjems hjemmeside

Vorup Børne- og Ungdomshus

 • Aftalemål
 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

Vorup Børne- og Ungdomshus' hjemmeside

Fritidshjemmet Glentevej

 • Aftalemål
 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

Fritidshjemmet Glentevejs hjemmeside

KFUM's Institutioner

KFUM's Institutioners hjemmeside

Solgården

 • Aftalemål
 • Regnskab 2020
 • Budget 2021

Solgårdens hjemmeside

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Anette Skov Thomsen
E-mail: Anette.Skov.Thomsen@randers.dk

Randers Bibliotek

Fritidscentret

Fritidscentrets hjemmeside

Museum Østjylland

Museum Østjyllands hjemmeside

Randers Musikskole

Randers Musikskoles hjemmeside

Værket

Værkets hjemmeside

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Jørn Sørensen
E-mail: Jorn.Sorensen@randers.dk

Asferg Skole

Asferg Skoles hjemmeside

Assentoftskolen

Assentoftskolens hjemmeside

Bjerregrav Skole

Bjerregrav Skoles hjemmeside

Blicherskolen

Blicherskolens hjemmeside

Fårup Skole og Børneby

Fårup Skole og Børnebys hjemmeside

Grønhøjskolen

Grønhøjskolens hjemmeside

Havndal Børneby

Havndal Børnebys hjemmeside

Hobrovejens Skole

Hobrovejens Skoles hjemmeside

Hornbæk Skole

Hornbæk Skoles hjemmeside

Korshøjskolen

Korshøjskolens hjemmeside

Kristrup Skole

Kristrup Skoles hjemmeside

Langå Skole

Langå Skoles hjemmeside

Munkholmskolen

Munkholmskolens hjemmeside

Nørrevangsskolen

Nørrevangsskolens hjemmeside

Rismølleskolen

Rismølleskolens hjemmeside

Søndermarkskolen

Søndermarkskolens hjemmeside

Tirsdalens Skole

Tirsdalens Skoles hjemmeside

Vestervangsskolen

Vestervangsskolens hjemmeside

Østervangsskolen

Østervangsskolens hjemmeside

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Jørn Sørensen
E-mail: Jorn.Sorensen@randers.dk

Oust Mølleskolen

Oust Mølleskolens hjemmeside

Randers Specialskole

Randers Specialskolens hjemmeside

 

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Gitte Løfkvist
E-mail: gitte.lofkvist@randers.dk

Rehabiliteringen

Rehabiliteringens hjemmeside

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsplejen

Sundhedsplejens hjemmeside

Tandplejen

Tandplejens hjemmeside

Det er besluttet, at der ikke laves særskilte aftaler med de to selvejende institutioner på ældreområdet; Solbakken og Randers Kloster.

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Winnie Jakobsen
E-mail: winnie jakobsen@randers.dk

Hjælpemiddelhuset Kronjylland

 • Aftale
 • Regnskab 2021
 • Budget 2022

Hjælpemiddelhuset Kronjyllands hjemmeside

Madservice Kronjylland

Madservice Kronjyllands hjemmeside

Område Nord

Område Syd

Område Vest

Visitation

 • Budget 2022

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Jørn Sørensen
E-mail: Jorn.Sorensen@randers.dk

Randers Ungdomsskole

 • Aftalemål
 • Budget 2021
 • Regnskab 2020

Randers Ungdomsskoles hjemmeside

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside