Brug af vejareal til andet end færdsel

Det er kommunen eller Vejdirektoratet, der giver tilladelse, hvis du skal råde over et vejareal

Du skal som udgangspunkt altid søge om tilladelse ved vejmyndigheden, hvis du har behov for midlertidigt at bruge vejarealer til containere, lifte eller stilladser, eller dit behov vedrører fx byggematerialer, vejfester, cykelløb eller loppemarkeder m.m.. Ansøgning skal ske via virk.dk.

Vejdirektoratet er vejmyndighed for statsvejene, mens kommunen er vejmyndighed for kommunevejene og de private fællesveje.

For brug af vejene inden for centerringen i Randers Midtby er der fastsat nærmere regler. Reglerne fremgår af Veje og pladser for alle - Midtbyregulativ.

Ansøgningsfrist kommuneveje: 

Klasse 1, 2 og busveje 

 • 10 arbejdsdage hvis trafikken kan opretholdes.
 • 20 arbejdsdage hvis der spærres for en busrute eller hvis der skal etableres omkørsel, som skal godkendes af politi. Randers kommune sørger for at informere busser, rutebiler, affald m.fl.

Øvrige kommuneveje

 • 10 arbejdsdage hvis trafikken kan opretholdes.

Ansøgningsfrist private fællesveje:

 • 20 arbejdsdage da vejejeren og vejberettigede skal orienteres af ansøger.

Hvad skal du bruge vejarealet til?

Du skal som udgangspunkt søge om tilladelse, hvis du ønsker at benytte et vejareal til anbringelse af nedenstående eksempler. Dog kan du i visse tilfælde fritages for at søge, hvis du overholder en række vilkår som beskrevet i regulativet.

Eksempler

 • Container
 • Stillads/rullestillads
 • Lift
 • Kran/mobilkran
 • Skurvogn
 • Andet

Regulativ for midlertidig anbringelse af bygge- og anlægsmaterialer m.v. på vejareal

Søg tilladelse til midlertidig anbringelse af bygge- og anlægsmaterialer m.v. på vejareal her.

Du skal altid søge om tilladelse, når du ønsker at benytte et vejareal til gadeteater, vejfest m.v. hvor faste genstande skal placeres på vejarealet.

Eksempler

 • Gadeteater
 • Vejfest
 • Gademusik
 • Andet

Hvis det drejer sig om optog eller demonstrationer, skal de anmeldes til politiet. Det kan du læse mere om her.

Derudover bør du også undersøge om pladserne er optaget af andre arrangementer og eventuelt selv booke plads. Det gør du på detsker.Randers.dk.

Søg om tilladelse til at benytte et offentligt vejareal til gadeteater, optog, vejfest m.v. her.

Du skal søge om tilladelse til udeservering, hvis du gerne vil have borde, stole m.m. udenfor din forretning.

Vilkår for udeservering 

Søg om tilladelse til udeservering her.

Bemærk

Udeserveringstilladelse er ikke en alkoholbevilling eller tilmelding til næringsbasen via Erhvervsstyrelsen. Der skal du søge hos relevante myndigheder.

Her kan du læse om, hvilke regler der gælder, hvis du ønsker at sætte skilte eller plakater op i kommunen.

Elektronisk ansøgningsskema

Inden du vil grave i en kommunevej eller en privat fællesvej (i byzone) skal du have tilladelse fra kommunen.

Læs mere om gravearbejde her.