Brug af offentligt vejareal

Det er kommunen eller Vejdirektoratet, der giver tilladelse, hvis du skal råde over et vejareal

Hvis du har brug for at stille en container, et stillads eller et brændelæs op, eller dit behov vedrører fx grus, byggematerialer, lifte, vejfester, skiltning eller loppemarkeder m.m., og det kun berører en mindre vej i et kort tidsrum, kan du søge vejbestyrelsen om tilladelse til at råde over et vejareal.

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for statsvejene, mens kommunen er vejbestyrelse for kommunevejene. Kommunen er også vejmyndighed for de private fællesveje.

For brug af vejene inden for centerringen i Randers Midtby er der fastsat nærmere regler. Reglerne fremgår af Veje og pladser for alle - Midtbyregulativ.

Hvad skal du bruge vejarealet til?

Du skal som udgangspunkt søge om tilladelse, hvis du ønsker at benytte et offentligt vejareal til anbringelse af nedenstående eksempler. Dog kan du i visse tilfælde fritages for at søge, hvis du overholder en række vilkår som beskrevet i regulativet.

Eksempler

 • Container
 • Stillads/rullestillads
 • Lift
 • Kran/mobilkran
 • Skurvogn
 • Andet

Regulativ for midlertidig anbringelse af bygge- og anlægsmaterialer m.v. på vejareal

Søg tilladelse til midlertidig anbringelse af bygge- og anlægsmaterialer m.v. på vejareal her.

Du skal altid søge om tilladelse, når du ønsker at benytte et offentligt vejareal til gadeteater, optog, vejfest m.v. 

Eksempler

 • Gadeteater
 • Optog
 • Vejfest
 • Demonstration
 • Gademusik
 • Andet

Søg om tilladelse til at benytte et offentligt vejareal til gadeteater, optog, vejfest m.v. her.

Du skal søge om tilladelse til udeservering, hvis du gerne vil have borde, stole m.m. udenfor din forretning.

Midlertidige vilkår for udeservering under corona-restriktioner

Vilkår for udeservering 

Søg om tilladelse til udeservering her.

Bemærk

Udeserveringstilladelse er ikke en alkoholbevilling eller tilmelding til næringsbasen via Erhvervsstyrelsen. Der skal du søge hos relevante myndigheder.

Her kan du læse om, hvilke regler der gælder, hvis du ønsker at sætte skilte eller plakater op i kommunen.

Elektronisk ansøgningsskema

Inden du vil grave i en kommunevej eller en privat fællesvej (i byzone) skal du have tilladelse fra kommunen.

Læs mere om gravearbejde her.