Brug af vejareal til andet end færdsel

Det er kommunen eller Vejdirektoratet, der giver tilladelse, hvis du skal bruge et vejareal til andet end færdsel.

Du skal som udgangspunkt altid søge om tilladelse ved vejmyndigheden, hvis du har behov for midlertidigt at bruge vejarealer til containere, lifte eller stilladser, eller dit behov vedrører byggematerialer, vejfester eller loppemarkeder m.m.. Ansøgning skal ske digitalt.

Vejdirektoratet er vejmyndighed for statsvejene, mens kommunen er vejmyndighed for kommunevejene og de private fællesveje.

For brug af vejene inden for centerringen i Randers Midtby er der fastsat nærmere regler. Reglerne fremgår af Midtbyregulativ for brug af vejareal.

Ansøgningsfrister:

 • 10 arbejdsdage hvis trafikken kan opretholdes.
 • 20 arbejdsdage hvis der spærres for en busrute eller hvis der skal etableres omkørsel, som skal godkendes af politi. Randers kommune sørger for at informere busser, rutebiler, affald m.fl.
 • 10 arbejdsdage hvis trafikken kan opretholdes.
 • 20 arbejdsdage da berørte parter skal høres.

Hvad skal du bruge vejarealet til:

Du skal som udgangspunkt søge om tilladelse, hvis du ønsker at benytte et vejareal til anbringelse af nedenstående eksempler. Dog kan du i visse tilfælde fritages for at søge, hvis du overholder en række vilkår som beskrevet i regulativet.

Eksempler
 • Container
 • Stillads/rullestillads
 • Lift
 • Kran/mobilkran
 • Skurvogn

Regulativ for midlertidig anbringelse af bygge- og anlægsmaterialer m.v. på vejareal

Søg tilladelse til midlertidig anbringelse af bygge- og anlægsmaterialer m.v. på vejareal her.

Du skal altid søge om tilladelse, når du ønsker at benytte et vejareal til gadeteater, vejfest m.v. hvor genstande midlertidigt skal placeres på vejarealet.

Eksempler
 • Gadeteater
 • Vejfest
 • Gademusik

Søg om tilladelse til at benytte vejareal til gadeteater, vejfest m.v. her.

Hvis det drejer sig om optog eller demonstrationer, skal de anmeldes til politiet. Det kan du læse mere om her.

Derudover bør du også undersøge om pladserne er optaget af andre arrangementer og eventuelt selv booke plads. Det gør du på detsker.Randers.dk.

Du skal søge om tilladelse til udeservering, hvis du gerne vil have borde, stole m.m. udenfor din cafe, restaurant og lignende.

Læs mere om udeservering her.

Hvis du vil opsætte plakater eller bannere på eller over vejareal, skal du altid søge om tilladelse. Dette gælder dog ikke valgplakater.

Vilkår for opsætning af plakater (er under revision)

Søg om tilladelse til opsætning af plakater eller bannere her.

Særregler for valgplakater:

Opsætning af valgplakater

Kort over centerringen

 

Hvis du skal have faste genstande placeret på eller over vejareal, skal du altid søge om tilladelse. Ansøgning skal sendes til Vejeogtrafik@randers.dk. Den skal indeholde en skitse der viser hvad du søger om og placering af genstanden.

Eksempler:
 • Handicapramper
 • Ladestandere
 • Trapper
 • Plantekummer

Inden du vil grave i en kommunevej eller en privat fællesvej (i byzone) skal du have tilladelse fra kommunen.

Læs mere om gravearbejde her.

Cykelløb skal anmeldes til politiet i henhold til færdselslovens § 37. Kun hvis du har brug for at afspærre vejarealer eller sætte målportaler eller lignende på vejarealet, skal du have kommunens tilladelse.

Motionsløb og lignende kræver ikke tilladelse, hvis færdselslovens regler kan overholdes.

Det er dog en god ide at tjekke om arealet er optaget i forvejen. Find flere informationer om arrangementer, byens pladser m.m. på detsker.randers.dk.

Demonstrationer og optog skal anmeldes til politiet. 

Der skal kun søges om tilladelse ved kommunen, hvis der ønskes opsat scener mm. på vejarealet.

Det er dog en god ide at tjekke om arealet er optaget i forvejen. Find flere informationer om arrangementer, byens pladser m.m. på detsker.randers.dk.