Budget 2020-2023

Høring om forslag til Randers Kommunes budget for perioden 2020-2023.

Den 9. oktober 2019 fik Byrådet en præsentation af direktionens forslag til budget 2020-2023 i Randers Kommune. Den 10. oktober behandler byrådet budgetforslaget – den såkaldte 1. behandling. Det er herefter det forslag til et budget, som byrådet vil forholde sig til og gå i forhandlinger om. Samtidig bliver forslaget til budget sendt i offentlig høring frem til og med den 24. oktober 2019.

 

Forvaltningen præsenterer altid et forslag til budget som spænder over fire år. I Randers Kommune kaldes det for basisbudgettet. Et basisbudget tager afsæt i det budget, der blev vedtaget sidste år plus de økonomiske konsekvenser af beslutninger, der er truffet på byrådsmøder i løbet af et år, og som rækker ind i årene efter. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen er også indregnet i basisbudgettet.  Samtidig har forvaltningen til opgave, at udforme et basisbudget i økonomisk balance.

I basisbudgettet for 2020-2023 har direktionen i den forbindelse også haft til opgave, at komme med forslag til, hvordan nogle tidligere besluttede besparelser kan realiseres i praksis, og hvordan nogle områder med økonomiske problemer kan komme i balance igen.

Med andre ord er et basisbudget udtryk for et forslag til et budget med afsæt i de beslutninger og de vilkår, der allerede eksisterer. Et basisbudget bliver 1. behandlet af byrådet.

Imellem 1. og 2. behandling af budgettet er der politiske forhandlinger om det endelige budget. Resultatet af forhandlingerne er en politisk budgetaftale. På baggrund af den politiske aftale tilretter forvaltningen budgettet. Det tilrettede budget bliver 2. behandlet af byrådet og herefter er det vedtaget, og det, der gælder. 

Alle har mulighed for at afgive høringssvar

Høringssvar kan kun afgives fra d. 10. oktober til og med d. 24. oktober 2019. Høringssvar modtaget efter d. 24. oktober kommer ikke i betragtning.

Der gøres opmærksom på, at de politiske forhandlinger om budgettet finder sted den 21-22. oktober. Hvis du vil være sikker på, at politikerne har haft en chance for at læse dit høringssvar inden forhandlingerne er afsluttet, skal det derfor afgives senest den 20. oktober. 

Dit høringssvar bliver offentliggjort her på siden snarest muligt.

Hvad sker der med høringssvarene?

Alle høringssvar bliver fremlagt for økonomiudvalg og byråd. Det sker, når Økonomiudvalget 2. behandler budget 2020-2023 den 1. november 2019, og når Randers Byråd 2. behandler budgettet den 4. november 2019.  

Ved spørgsmål kontakt Budgetkontoret  

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder.

Følsomme personoplysninger vil blive fjernet fra svarene, der offentliggøres. De fulde svar vil indgå i den videre behandling af budgettet

 

Høringssvar

165 svar
- Blanketnummer: 1445

Besparelse på børn med særlige behov

Jeg er forhenværende Skolepædagog i folkeskolen... Og det lyder helt tåbeligt for mig, at man vil sparer på børn med særlige behov, som har brug for  lærerer som forstår dem... Og det kræver at lærer og pædagoger er specialt uddannet til disse børn.. Som ellers kan få børn til at gå helt amok og lærere få stress og uro i klassen.. Derfor kan det ikke betale sig at, sparer på special skole som Firkløverskolen.. Der kan give børnene de behov og tryghed, som er nødvendig, for at de også kan få en chance for et godt liv.. og en god fremtid.  Elsebet Hejl Jensen RandersTi

  Elsebeth Sara Hejl Jensen 8960 Randers SØ
  - Blanketnummer: 1438

  Besparelserne på specialtilbudene.

  Jeg er er pårørende til et barn med special behov og er bekymret for Randers Kommunes påtænkte besparelser på special tilbudene. Jeg ser et barn der trives efter lang vej til det rigtige tilbud. Disse børn har brug for den rigtige pleje, pædagogiske viden og hænder det kræver for at kunne udvikles i den rigtige retning. Der skal så lidt til for at disse børn tabes og omkostningerne i sidste ende bliver meget større end de besparelser som i vil lave. Skab mennesker der kan yde i samfundet i stedet for mennesker der vil tabes og skal have hjælp resten af livet. 

  vh

  Elisabeth Hejl Prudholm ( pædagog) 

   Elisabeth Hejl Prudholm 4291 Ruds Vedby
   - Blanketnummer: 1437

   Børn og unge

   Er bekymret at I ønsker at indsluse børn og unge med specielle behov tilbage til folkeskolen uden der følger hverken penge eller kompetencer med. 

   Dette er et massivt svigt af alle børn.

    Camilla Oest 8930 Randers NØ
    - Blanketnummer: 1432

    Fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Vestervangsskolen

    Høringssvaret er medsendt som bilag

    Vestervangsskolens Skolebestyrelse og MED-udvalg 8920 Randers NV
    - Blanketnummer: 1430

    Opråb: Stop besparelserne på specialskoleområdet

    Det er bekymrende at Byrådet vil skære i budgettet på specialskoleområdet. Børn er vores vigtigste ressource og vores fremtid. Hvis børn med særlige behov ikke kan blive i specialtilbuddene, vil det få konsekvenser både for de pågældende børn, men samtidig også for de børn, der går i de klasser inklusionsbørnene skal inkluderes i. På den måde er der risiko for, at alle børnenes indlæring bliver påvirket, og at inklusionen af børn med særlige behov alt i alt bliver en økonomisk større post.
    Der er mange gode tiltag for børn med særlige behov i vores kommune, og de tiltag skal vi passe på. De skal udvikles, ikke afvikles. Byrådet bør gøre en indsats for, at disse børn får den bedst mulige opvækst i trygge rammer, og rammer som børnene kan magte. På den måde vil de få det bedste afsæt til en god fremtid, en fremtid, hvor de kan være en positiv økonomisk ressource. Det gøres ikke ved at nedjustere økonomien på området og skære ned på specialtilbuddene. 
    Det er på specialskolerne, at de rette kompetencer findes til at varetage børnene med specielle behovs tarv - ikke på de almene folkeskoler. 

    Jeg håber, at et byråd der blandt andet er valgt med velfærd for øje, lytter til vælgerne, og ikke forringer velfærden for vores børn, som vi skal bygge vores fremtid på.

    Jeg opfordrer derfor politikerne til at finde besparelserne et andet sted.

     Tina Houlborg Jørgensen 8940 Randers SV
     - Blanketnummer: 1428

     Jeg er bekymret for børnenes fremtid i Randers kommune

     Kære Randers Kommune,

     Jeg er bekymret for børnenes fremtid både indenfor specialområdet men også i de almindelige folkeskoler. Jeg mener det vil have negativ påvirkning hvis i vælger at skære ned !! 

     Mvh. Sofie van't Veen

      

      Sofie Gyritia Weitzmann van't Veen 8000 Aarhus C
      - Blanketnummer: 1427

      Man ødelægger den specialviden og de rammer man har for sårbare børn

      De voldsomme besparelser på special området er ødelæggende for de børn med særlige behov samt deres familier. I Randers kommune sidder der rigtig mange børn og unge samt deres familier, som i årvis har kæmpet med dårlig trivsel i hverdagen, det rammer en hel familie, når et barn/ung ikke trives i skolen.

      Samfundsmæssigt kan det heller ikke være en gevinst at spare, hvor behovet for støtte er allerstørst. Da det kommer til at betyde i nogen tilfælde, at en forældre ikke kan være på arbejdsmarkedet, men er nødt til at blive hjemme hos barnet/den unge.

      Man har i årvis arbejdet med viden og forskning på området. Den viden og forskning omsætter Firkløverskolen og Vesterbakke skolen hver dag til gavn for de sårbare børn og unge. Nu tænker Randers kommune, at de har "råd" til at sætte det hele over styr med de vidtgående besparelser, som man har gang i. Scenariet bliver at personalet "flygter", viden går tabt, skuden synker og der bliver børn og unge som bliver efterladt på perronen. Når man vælger at tilsidesætte den viden og de rammer de her børn har brug for, så får man en generation, der kommer til at mistrives og måske ikke får den uddannelse, som de måske ellers ville have haft mulighed for. Det er rigtig synd for børnene, deres familier og for samfundet på lang sigt. Alt det fordi man har været for "dygtig" til at gøre arbejdet ordentligt på de 2, snart 1 skole.

      Det er vigtigt at trække vejret og tænke sig rigtig godt om inden man får ødelagt noget der faktisk fungerer rigtig godt.

       

       Vivi Hanne Gårdsted Pedersen 8930 Randers NØ
       - Blanketnummer: 1425

       Stop besparelser på specialområdet

       Endnu engang vil I politikere i Randers kommune spare på et område, der i forvejen er sårbart.

       Disse unge mennesker der er tilknyttet et specialtilbud, er netop af selvsamme grund blevet visiteret dertil, da de ikke kan begå eller fungerer i et almindelig skoletilbud.

       Et barn med mange udfordringer kræver helt særlige vilkår. De vilkår koster penge, men de er godt investeret i de sårbare børn, som har særligt behov for en god start på livet og de bedste forudsætninger for at få en uddannelse.

       Hvis ikke de kommer godt fra start og får både faglighed, men også sociale færdigeheder, vil det på langt sigt få store konsekvenser for både børn, familier og ikke mindst systemet.

       Derudover må jeg nævne ordentligheden over for personalet - som er en af værdierne i Randers kommunes personalepolitik. De går med ondt i maven og ved ikke om de er købt eller solgt.

        

       Der er ikke på nogen måde ordentlighed i nogen som helst aspekter i dette forslag. Hverken for børnene, deres familier eller de ansatte.

       Jeg håber virkelig, at politikerne indser, hvor stor en fejl disse besparelser vil være, og hvor store konsekvenser det vil have på sigt, både menneskeligt og økonomisk.

        

       Mvh.

       Nina Saugmann

        Nina Maria Saugmann 8960 Randers SØ
        - Blanketnummer: 1424

        Bekymring over besparelser på specialområdet

        Det er meget bekymrende at, Randers kommune vil spare så mange penge på Firkløverskolen. 39 millioner kan betyde, at Randers ikke længere har en specialskole i fremtiden, hvilket vil have store og utilsigtede konsekvenser for eleverne på skolen.

         

         Signe Winther Brinkmann 8960 Randers SØ
         - Blanketnummer: 1418

         Randers Bibliotek bærer en ulige del af besparelsen på kulturområdet

          

         17. oktober 2019

         På Randers Bibliotek ser vi store konsekvenser af det budgetforslag, direktionen netop har præsenteret. Med det fremlagte forslag er det tydeligt, at Randers Kommune er udfordret på økonomien. Og når økonomien er udfordret, er kulturområdet i søgelyset. Men det er et paradoks, for gang på gang viser undersøgelser, at kulturlivet har betydning for borgernes livskvalitet og for bosætningen. Med andre ord har netop kulturen en afgørende faktor for kommunens økonomi.

         Konkrete kommentarer til de varslede besparelser:

         Ulige fordeling blandt kulturinstitutioner

         På Kulturområdet er der varslet besparelser på 0,5 %, men for Randers Bibliotek er den varslede besparelse 2%. Vores høringssvar anmærker mest af alt den skæve fordeling, Randers Bibliotek bliver underlagt med budgetforslaget.

         Forringet serviceniveau

         I budgetforslaget står der, at besparelsen vil føre til forringelse af serviceniveauet. Det er vigtigt at bemærke, at med så stor en besparelse, vil der være tale om markante forringelser. Det vil sige store strukturelle ændringer og deraf dårlige service for borgerne i Randers Kommune. Randers Bibliotek servicerer årligt mere end en halv millioner borgere og en forringelse af biblioteksområdet vil derfor ramme en stor del af kommunens borgere.

         Biblioteksloven bliver udfordret

         Ifølge biblioteksloven, skal alle kommuner have et folkebibliotek og biblioteket er forpligtet til at servicere alle kommunens borgere. Med sparekravet bliver det fortsat sværere at yde biblioteksservice til de mange af kommunens borgere, der bor i landdistrikterne.

         Uddannelsesniveauet svækkes

         Randers Kommune har fokuseret på uddannelsesområdet og har haft succes med at trække landsgennemsnittet op, når det kommer til procentdelen af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. På Randers Bibliotek har vi ligeledes understøttet dette fokusområde og arbejdet målrettet med de studerende, og er derfor nervøse for hvad sparekravet vil gøre for denne prioritering. Biblioteket sikrer fri og lige adgang til viden og information, og en besparelse på biblioteksområdet vil derfor kunne have langsigtede konsekvenser for uddannelsesniveauet i kommunen.

         Bosætningskraften svinder

         Tilbage til paradokset: Aktive mennesker bosætter sig, hvor der er en aktiv hverdagskultur. Det betyder, at den langsigtede bosætningskraft bliver svækket, hvis kulturen rammes. Går vi til regionen er kultur desuden en integreret del af Region Midtjyllands »Vækst- og Udviklingsstrategi«. Kulturen har sin egen selvstændige politik med fokus på, at kulturlivet bidrager til demokratiforståelsen, fællesskabsfølelsen og livskvalitet samt regionens attraktivitet for borgere og gæster. Det bidrager vi dagligt til på Randers Bibliotek, og 2 % besparelse vil gå markant ud over vores serviceniveau. Vi er bekymrede for de landsigtede konsekvenser, når borgernes lige adgang til viden begrænses.

         Randers Bibliotek 8930 Randers NØ
         - Blanketnummer: 1412

         Besparelse på specialområdet

         Specialområdet er presset nok i forvejen. Vi kan ikke være bekendt over for børnene eller deres familier at blive ved og ved med at spare på dette område. 

          Michelle Andie Nielsen 8920 Randers NV
          - Blanketnummer: 1405

          Besparelser på specialområdet er kortsigtet og menneskeligt en katastrofe

          Håber at vores politikere vil tænke en anelse længere end til næste valg, for på den lange bane er det ikke en besparelse at sende børn med særlige behov ind i en almindelig klasse. Som flere allerede har påpeget, så kan der være børn, som med den rette indsats kunne have klaret sig selv, som må på offentlig forsørgelse som voksne, mens undersøgelser viser at det skaber øget uro og dermed dårligere læring for resten af klassen. Dertil kommer alle de forældre som bliver sygemeldte med stress pga frustration og afmagt over deres børns mistrivsel. Jeg har desværre set et par familier bukke under i den hårde kamp for en specialplads, med de nye besparelser vil der blive flere udfordrede familier og det bliver dyrt for kommunen. Kan lærerne klare mere, eller kommer vi til at se flere sygemeldinger på den front også?

          Det var det økonomiske aspekt — hvad med det menneskelige?

          Kan vi byde det over for de børn, som i forvejen har nok at kæmpe med?

          Kan vi byde familier, at leve i usikkerhed om deres børns trivsel og fremtid?

          Kan vi byde hele klasser at få en markant forringet skolegang målt på både trivsel og læring?

          Kan vi byde vores hårdt prøvede lærer at skulle løfte en opgave som hverken eksperter eller politikere har et godt svar på, hvordan man skal gribe an.

          Håber at der er politikere, som kan se hvor gennemgribende det er for rigtigt mange borgere i kommunen og hvor urentabelt det er på den længere bane.

           

           Tina Lynge Hein 8870 Langå
           - Blanketnummer: 1403

           Specialområdet har været nedprioriteret for længe.

           Efter kommunalreformen i 2007 har specialområdet været udsultet efter en periode at have været forkælede. Nu er de ikke forkælede mere, men udsultede og tappet for ressourcer, der rammer de handicappede, deres familier og de pædagoger, der tager sig af dem. Det må stoppe nu - det er fort dyrt på lang sigt at svigte vires svageste!

            Jørgen Mogensen 8900 Randers C
            - Blanketnummer: 1402

            Serviceforringelse for svage borgere tredobbelt i.f.t. kommunal besparelse

            Se venligst vedhæftede dokument.

            Venlig hilsen

            Bestyrelsen for Kirkens Korshærs Institutionstilbud

            Bestyrelsen for Kirkens Korshærs Institutionstilbud 8990 Fårup
            - Blanketnummer: 1395

            Stop besparelser på specialskoleområdet

            Min oplevelse er at mange af de børn, som er elever på specialskoler, har rige kompetencer. De har blot udfordringer i deres børneliv, som de skal have særlig støtte og omsorg til at lære at håndtere, således at de kan udvikle sig som voksne individer, der kan begå sig i samfundet på lige fod med alle andre. Hvis Randers kommune vælger at fratage den særlige støtte og omsorg, som kræves i deres børneliv, så er jeg dybt bekymret for de børns fremtid. Og for den sag skyld den regning, som så venter Randers kommune for at hjælpe dem i voksenlivet, når sporene fra et forsømt børneliv sætter sine tydelige spor i deres voksenliv. Derfor opfordrer jeg på det kraftigste til at slette besparelserne på specialskoleområdet.  

             Merete Rousing Glob 8920 Randers NV
             - Blanketnummer: 1394

             Et eventyr som forhåbentlig ender lykkeligt som eventyr nu altid gør

             Der var en gang en kommune med gode vilkår for både børn med og uden særlige behov. En kommune, der vidste at udvikling kræver invistering. En kommune, der vidste at alle mennekser – store som små, handdicappede som normaltfungerende, syge som raske – alle skulle behandles med respekt og med medmenneskeligheden i højsæde. En kommune, der forstod, at selv de svageste børn kan bidrage med noget, hvis bare de får den rette støtte og de rette vilkår til at lære og udvikle sig i. En kommune, der vidste at for at behandle alle ens, skulle kommunen behandle dem forskelligt. Den kommune hed Randers. Men så blev et byråd valgt. Et byråd, der glemte alt om de svageste i kommunen. Glemte alt om, at tænke langsigtet og invistere, men i stedet kun tænke på at spare i nuet. En besparelse der vil stoppe udviklingen hos børn med og uden særlige behov. En besparelse, der vil komme til at blive meget, meget dyr på længere sigt og hvis konsekvenser vil ses med det samme og kun stige gennem årene. En besparelse, der vil få umenneskelige konsekvenser både for børnene med de særlige behov, deres søskende i de almene skoler, samt lærere, pædagoger og personalet på skolerne. I et hver eventyr er der forhindringer, der skal bekæmpes. Troldmænd og -kvinder som skal vendes og gøres gode igen. Til sidst ender eventyr altid lykkeligt. Mit håb er, at dette er den slags eventyr. At den besparelse og de planer, Randers byråd har for specialskolerne og folkeskolerne i Randers Kommune, bliver besejret med fornuft og en langsigtet tankegange. At de bliver besejret med en indsigt i livet for børnene i Randers Kommune og deres mulighed for udvikling. En besparelse, der bliver besejret med fornuft, medmenneskelighed og tanken for velfærd.

             Mvh Flemming, far til børn med og uden særlige behov

              Flemming Krogh 8940 Randers SV
              - Blanketnummer: 1391

              Besparelser på specialskoler

              Som pårørende til en dreng, der går på en af de to specialskoler i Randers kommune, hvor der jvf. det nye budgetforslag skal spares 38 mio. kr., ligger jeg nu inde med en stor bekymring. 

              Budgetforslaget vil ikke blot få store konsekvenser for mit familiemedlems skolegang og denne fremtidsudsigter, men også den resterende del af familien. Besparelserne kan medføre et ufrivilligt valg om orlov fra arbejde, således der kan være en forældre hjemme ved drengen, når han ikke ønsker at være på skolen grundet manglende støtte (læs ressourcer!) fra pædagoger og lærere. Drengens og familiens fremtid er derfor stærkt knyttet til hinanden, og med planerne om yderligere besparelser på nogle i forvejen yderst pressede skoler, kan dette få fatale følger for familien.

               

              38 mio. er mange penge, og de skal findes et sted i kommunen. Men specialskolerne, som allerede har oplevet store besparelser de senere år, er ikke stedet at hente de penge! 

               Jacob Scharling Jørgensen 9000 Aalborg
               - Blanketnummer: 1389

               Snævert menneskesyn

               Vi elsker vores børn som alle andre.

               De har også ret til et godt liv, med mest mulig mestring, læring og udvikling. Det er ikke okay at se dem som andenrang borgere. De er ikke en udgift, de er en investering der betaler sig.


                

                Rune Malland 8940 Randers SV
                - Blanketnummer: 1387

                Besparelser på specialskoleområdet

                Hvis man har set hvilken afgørende forskel en god specialskole kan gøre for et barn med særlige behov - Hvis man har set hvordan udsigten til massive besparelser på dette område kan påvirke en hel familie (barn, søskende, forældre, bedsteforældre og andre pårørende) i negativ retning, ja så forstår man simpelthen ikke at vi i vores velfærdssamfund overhovedet skal have denne debat.

                Og at visse politikere så mener, at der er penge at spare, det er uforståeligt. Jeg er bange for at regningen kommer senere idet risikoen for at tabe både specialskolebørnene og børnene fra den almene folkeskole er meget stor.

                Kom nu politikere - tag en klog og ansvarlig beslutning og pas på børnene både i specialskolerne og almen skolen.

                 

                 Anne-Line Pedersen 8870 Langå
                 - Blanketnummer: 1386

                 Falliterklæring

                 Hvordan kan det være, at der nu igen skal snakkes besparelser for ældre og specialområdet. Man skulle tro der var andre områder der måske var klogere at spare på. Men det er selvfølgelig vigtigere at få en multihal, end at i forvejen ramte børn, og ældre der har betalt til samfundet hele livet, skal have en fornuftig tilværelse.

                  

                 Synes snart det er på tide at de politikere der er valgt til byrådet står ved deres politik.

                  Bo Amnitzbøll Andersen 8920 Randers NV
                  - Blanketnummer: 1385

                  Det kan koste dyrt at spare på specialområdet

                  Kære politikere i Randers Kommune

                  Specialområdet sikrer at børn med store vanskeligheder får nødvendig hjælp. Det gør at mange på sigt bliver velfungerende og inkluderet. Det vender ofte negative spiraler som udsatte børn havner i, hvis de ikke får de rette rammer og vilkår.

                  Besparelser på specialområdet vil føre til, at udsatte børn som ellers havde haft gode chancer, bliver tabt på gulvet. Det risikerer at pålægge både børnene og deres omgivelser store byrder - både menneskeligt og økonomisk. 

                  Specialområdet er derfor en investering i såvel mennesker som i samfundet.

                  Hvis besparelser gennemføres vil det også lægge et yderligere pres på de almindelige distriktskoler. Den omsorg og opmærksomhed som børn der er henvist til specialområdet kræver, vil gå fra de øvrige børn i skolen.  

                  Det vil derfor trække hele skoleområdet ned i både kvalitet, trivsel og faglighed, hvis besparrelserne gennemføres.

                  Jeg opfordrer indtrængende til, at stoppe besparelserne.

                  venlig hilsen,

                  David Lynge Hein

                  8870 Langå

                   

                   

                   David Lynge Hein 8870 Langå
                   - Blanketnummer: 1380

                   Oprørt "følsom personlysning slettet" - oprørt pædagog

                   "følsom personoplysning slettet"

                   Hvis der bliver sparet den store mængde millioner, som byrådet påtænker, vil "følsom personoplysning slettet" have alle odds imod sig.

                   Er han heldig, kan han blive på Firkløverskolen, hvor der er personale, som kender ham og forstår hans diagnose. Personalet vil bare ikke have ressourcer til at omsætte denne viden til praksis. "følsom personoplysning slettet".

                   Er han knap så heldig, skal han inkluderes i folkeskolen. Her er der ingen ansatte, der har uddannelse til at se hans særlige behov. Og ressourcer har de endnu mindre af. Jeg frygter, at han vil sidde afskærmet i timerne, vælges fra i frikvartererne, ikke opleve faglig udvikling, få kronisk hovedpine, blive ensom, ulykkelig og (forhåbentlig) nægte at gå i skole.Jeg er oprørt!

                   Jeg er også pædagog på en folkeskole, hvor jeg oplever inklusion af børn med diagnoser på tæt hold. Her er allerede børn, der ikke trives, reagerer fysisk overfor andre børn og voksne, ikke kommer i skole og ikke oplever en positiv udvikling. Personalet i folkeskolen er ikke uddannet til at rumme de mange forskellige diagnoser. Økonomisk er der heller ikke ressourcer til at inkludere alle børn.

                   I folkeskolen bliver mange forsøg på at inkludere netop til... forsøg. Dette være sig forskellige mellemrumstilbud, der ændrer sig jævnligt. Både strukturen, de fysiske omgivelser og personalet ændrer sig jævnligt. Nogle år har børn med behov for mellemrumstilbud mulighed for at gå derhen, når de selv har lyst. Eller de ansatte kan sende dem derhen, når børnene ikke kan inkluderes i klassen. Andre år er det udvalgte børn, der skal væk fra skolen nogle faste ugedage igennem en periode på nogle måneder. Måske håber man, at dette kan kurere en diagnose, så børnene igen kan inkluderes!?

                   Jeg oplever folkeskolen som et sted, hvor man prøver efter bedste overbevisning - men så bestemt også efter billigste overbevisning. Jeg er oprørt!

                    Pernille Cecilie Mary Mikkelsen 8870 Langå
                    - Blanketnummer: 1379

                    Alle byens børn er vores vigtigste projekt. De er vores fremtid!

                    Se dokument

                    Henriette Malland 8940 Randers SV
                    - Blanketnummer: 1378

                    Lyt til vælgerne

                    Jeg ønsker, at der bliver lyttet til vælgerne - det er flere gange blevet råbt op - at nok er nok ift. besparelser på børn med særlige behov. Nu kan jeg konstatere, at der er forslag om at spare yderligere på specialskoler med børn med udviklingsforstyrelse og andre særlige udfordringer. Som pårørende til et barn med særlige behov bekymrer dette mig virkelig meget. Jeg ser børn, der bliver mødt og har mulighed for at udvikle sig og få lov til at indgå i samfundet på bedste vis. Det giver håb, men hvis der ikke er plads til at sikre denne udvikling - så stopper udviklingen og håbet. Støt fremtiden for disse fantastiske børn og drop besparelserne på specialskolerne!

                     Tabita Hejl 2300 København S
                     - Blanketnummer: 1377

                     Besparelser

                     Jeg er stærk bekymret for denne besparelse, "følsom personoplysning slettet"

                     Han har,lige som så mange andre børn brug for et skole tilbud på en special skole. Jeg håber det lykkes men jeg harzda min tvivl med denne spare plan i ligger på bordet. Jeg håber i lytter til "følsom personoplysning slettet" og tager det af bordet igen.

                     Christian Ring Jørgensen

                     Spentrup

                      Christian Ring Jørgensen 8981 Spentrup
                      - Blanketnummer: 1375

                      Hvorfor ødelægge noget, der virker?

                      Kære politikere

                      Stop jeres besparelser på de svag både på ældreområdet og ikke mindst på de svage og i forvejen hårdt belastede børn og unge, som arbejder hårdt psykisk bare at kunne være i en hverdag.

                      Det er små marginaler, der får disse børn med autisme, ADHD og fysiske handicaps til at vælte deres hverdag. I har skåret i budgettet for specialområdet. Det er nok. Det kan sagtens mærkes på "følsom personoplysning slettet" børn, da pædagogerne og lærerne skal løbe hurtigere for at nå det, de skal. Deres manglende overskud til "følsom personoplysning slettet" børn er mærkbart. De beklager sig over, at de ikke har tid til at være der for "følsom personoplysning slettet"  børn - specielt når "følsom personoplysning slettet" børn har dårlige dage.

                      Jeg er bekymret for, når I taler om endnu flere besparelser, "følsom personoplysning slettet"

                      Det er nu I skal investere i disse børn og ikke spare. Det bliver dyrt for samfundet - meget dyrt, hvis I sparer på "følsom personoplysning slettet" børns uddannelse og den rette uddannelse med de rigtige rammer. Når en plante gødes, plejes og står i den rette jord, vokser den og giver frugt og blomster. Det er det samme med "følsom personoplysning slettet" børn. Disse børn har nogle egenskaber, som ingen andre har - udnyt det. De kan blive til noget.

                      Tænk jer godt og grundigt om, inden I tager sparekniven frem - igen.

                       Borger med navne- og adressebeskyttelse 8900 Randers C
                       - Blanketnummer: 1374

                       Stop nu de besparelser !! De stakkels børn har brug for “ deres “ skole

                       Det giver ingen mening med de besparelser på et område, hvor de børn har så meget brug for ekstra støtte.  De børn har brug for trygge rammer. Besparelserne vil få så store konsekvenser, for både børnene og deres familier her og nu, og også på den lange bane. 

                        Lisa Kruse Duerlund Starcke 8960 Randers SØ
                        - Blanketnummer: 1373

                        Høringssvar til besparelse på specialområdet

                        "følsom personoplysning slettet" Hvis der spares mere på specialområdet, de sidste besparelser har vi endog ikke set resultatet af, kan jeg ikke se, at man kan opretholde et tilnærmelsesvis fornuftigt tilbud til disse børn.

                        Tror desværre at det bliver et opbevaringssted, hvor der ikke vil mulighed for læring og udvikling, som vil kunne give børnene en reel chance for at kunne bidrage til samfundet, når de bliver voksne. I stedet ser jeg en fremtid, hvor børnene kommer til at bebyrde samfundet som voksne, da de ikke vil have kompetencer til at bidrage til fællesskabet. Desværre tænker byrådet ikke i et stort perspektiv, men snarere i et 4 års perspektiv – og desværre også i et perspektiv, hvor økonomi ses i forskellige kasser, og ikke et samlet billede.

                        "følsom personoplysning slettet" Når vi voksne kommer til at lide last, er det jo selvfølgelig også med en hvis risiko for kommunens økonomi. For hvem ved om vi kan holde til det? Men det bliver selvfølgelig en anden kasse, som vi voksne kommer til at bebyrde.

                        Håber I vil være med til at være voksne og tage ansvar.

                        Ulrich Mikkelsen.

                         Ulrich Borring Mikkelsen 8870 Langå
                         - Blanketnummer: 1372

                         Endnu flere besparelser på specialområdet

                         Endnu engang vil I politikere i Randers kommune spare på et område, der i forvejen er sårbar.

                         Disse unge mennesker der er tilknyttet et specialtilbud, er netop af selvsamme grund blevet visiteret dertil, da de ikke kan begå eller fungerer i et almindelig skoletilbud.

                         "følsom personoplysning slettet"

                         Han er ikke en af de mest 'udsatte/ramte' i alle disse besparelser, men hvorfor skal I gøre disse unge randrusianer mere sårbare end de er i forvejen?

                         Hvis I fortsætter jeres umenneskelig besparelser, hvor det er på bekostning af disse børn/unge mennskerettigheder, så ved jeg snart ikke - hvad I mere kan finde på !!

                         Medfølese, empati og forståelse! Indeholder I ikke dette. Eller er Randers kommune blevet en kommune, hvor man kun tænker i velstand og velfungerende menneske?

                         I bruger rasktvæk penge på kultur, ny hal, water and wellness, vandet til Randers mm.
                         Tænk jer om, og find de penge et andet sted!

                         I vil forhåbentlig ikke have på jeres samvigttighed og ødelægger over 300 unge menneskers liv!!

                          

                          Maria Sun Thousgaard Tanggaard 8960 Randers SØ
                          - Blanketnummer: 1370

                          Bekymrende

                          har selv for en del år siden haft en søn som gik i specialskole. Det var kun opbevaring. Der var ikke resurser til at undervise. Det var lærens svar. Det var specialklasse i en folkeskole. Derefter nyt tilbud på amtsplan, sådan som de ser ud i dag. Det var bedre, men disse børn er bare ikke gode til skift... Overhovedet... Håber der er psykologer ind over som også vil opponere. Det er fremtiden for vort samfund. Der må være andre steder man kan spare.

                           

                           Helle Johansen 8960 Randers SØ
                           - Blanketnummer: 1369

                           Besparelse på specialskolerne

                           "følsom personoplysning slettet"

                           Med de besparelser, der er lagt op til, kan han tabes på gulvet, og i første omgang en besparelse for kommunen, vil blive en langt større udgift for kommunen, da han med stor sandsynlighed ender som bistandsklient.

                           Er det en god fremtid at se hen imod? NEJ, og da slet ikke menneskeligt. Er dette ikke et velfærdssamfund, hvor vi hjælper de svage?!

                           Stop besparelserne.

                            Jan Ørskou 8940 Randers SV
                            - Blanketnummer: 1368

                            besparelser på specialskoler

                            Som "følsom personoplysning slettet" er vi bekymret for dets fremtid.

                            Vi ser hvor påvirkede både barnet og dets forældre er. Dette er et område der ikke bør bespares yderligere på. Der er tale om nogle af de mest sårbare børn, man ikke bare kan flytte til en privatskole, hvis besparlelserne bliver for store. stop besparelserne.

                            Alice Rothmann

                             Alice Rothmann 8870 Langå
                             - Blanketnummer: 1367

                             Besparelse

                             Det er yderst bekymrende at Randers kommune vil spare så mange penge på Firkløver skolen. 39 millioner kan betyde at Randers ikke længere har et special skole tilbud i fremtiden. Med dette tilbud har man ikke sat barnet i centrum, men i stedet økonomien. Har man sikret sig at fagligheden ikke falder og sat dette er kontrolleret af en uvildig tredie part.

                              Tine Ørgaard Bredgaard 8960 Randers SØ
                              - Blanketnummer: 1366

                              Regningen kommer senere!

                              Hvad i sparer nu på skoler og støttende instanser, vil vi og i komme til at betale for senere, når vores børn vokser op under urimelige forhold. Hvis I ønsker et velfungerende samfund i fremtiden, så er skolerne et fuldstændig afgørende sted at sætte ind. Især i forhold til børn med særlige behov. Tro ikke at omsorgssvigt for denne gruppe er uden konsekvenser for samfundet og kommunens økonomi. Tag ansvar nu. 

                               Maria-Louise Damkjær 8900 Randers C
                               - Blanketnummer: 1365

                               Stop besvarelser på specialskoleområdet

                               Som Bedstemor til to drenge hvor den ældste har er autist og går på specialskole og den yngste går i almindelig folkeskole, er jeg meget bekymret for deres fremtid. Alle de nedskæringer på skoleområdet er skræmmende og bliver meget dyrere i den sidste ende. Mine børnebørn er velfungerende i de forskellige rammer de er i, mensådan har det ikke altid været. Det har været svært at se på når ens nærmeste lider fordi skoletilbuddet er for dårligt. Det frygter jeg sker igen. Det her er en investering i vores fremtid. Lad være med at spare på liv. Det er det dyrebareste vi har.

                               Med venlig hilsen Lis Pedersen

                                Elisabeth Pedersen 8970 Havndal
                                - Blanketnummer: 1364

                                Stop med at destruere fremtiden for "følsom slettet" børn på specialområdet

                                Hermed høringssvar til specialområdet! Læs venligst vedhæftede!

                                Thomas Møller Ovesen 8960 Randers SØ
                                - Blanketnummer: 1363

                                Høring ang specialskoler

                                "følsom personoplysning slettet"

                                dET bliver dyrt...

                                Stop nu de besparelser.

                                 

                                 Mette Kirch Jørgensen 8990 Fårup
                                 - Blanketnummer: 1362

                                 Stop besparelserne på specialskolerne

                                 Alle skal have de bedste muligheder!!

                                 Vi arbjder for, at alle børn og unge får en god start på livet og de bedste forudsætninger for, at klare sig godt og få en uddannelse.

                                 Citat: Socialdemokratiet.

                                 Det er på alle måde en falit erklæring af Randers byråd, at de ikke kan leve op til deres politik.

                                 "følsom personoplysning slettet"

                                 Men det kan konstanterer, at byrådet i Randers er utroværdige og ikke lever op til det, som de lover

                                 befolkningen. Vi "følsom personoplysning slettet" føler os snydte og bedraget. Vi havde troen på, bedre vilkår for "følsom personoplysning slettet" børn, da vi var blevet lovet de bedste forudsætninger.

                                 Et barn med mange udfordringer kræver helt særlige vilkår. De vilkår koster penge, men de er godt invisteret i de sårbare børn, som har særligt behov for, at den bedste start på livet og de bedste forudsætninger for at få en uddannelse.

                                 Hvis ikke de kommer godt fra start og får både faglighed, men også sociale færdigeheder, vil det på langt sigt få store konsekvenser for både børn, familier og ikke mindst systemet.

                                 På vegne af "følsom personoplysning slettet" ønsker vi, at Randers byråd har respekt for familierne med sårbare børn i deres egen kommune.

                                 Mvh Gitte Martin

                                  

                                  Gitte Ring Martin 8960 Randers SØ
                                  - Blanketnummer: 1361

                                  Stop besparelser på specialskoleområdet

                                  Som "følsom personoplysning slettet" mener jeg ikke at det er forsvarligt at lave yderligere besparelser på dette område, da der allerede er skåret ind til benet.

                                  De besparelser man laver på disse børn nu kommer man til at betale i tifold senere i deres liv for at hjælpe dem, da de vil være langt mindre selvstændige.

                                   

                                   Gert Pilegaard Dichmann 8920 Randers NV
                                   - Blanketnummer: 1360

                                   Høringssvar ang besparelserne på specialområdet

                                   "følsom personoplysning slettet"

                                   så tænk jer om før i sparer på "følsom personoplysning slettet" børn, de er også guld værd

                                   med venlig hilsen

                                   Heidi Bill

                                    Heidi Susanne Bill 8960 Randers SØ
                                    - Blanketnummer: 1359

                                    Vedr. besparelser på specialskolerne i Randers

                                    Som nær pårørende til forældre med et barn på specialskole i Randers, bliver jeg meget bekymret over at læse, at Randers Byråd igen påtænker, at specialskolerne skal igennem endnu en sparerunde.

                                    Barn og familie har kæmpet en lang kamp for at få barnet i trivsel i skoleregi igen, først i almindelig folkeskole, hvor inklusion ikke var mulig, og nu heldigvis på specialskole. Specialskole er det bedste, der er sket for barnet og familien. 

                                    Hvis I pålægger flere besparelser på byens specialskoler, vil det få store og alvorlige konsekvenser i fremtiden for alle børn og deres familier på disse skoler. 

                                    Riborg Hansen

                                     Riborg Götsche Saugstrup Hansen 5290 Marslev
                                     - Blanketnummer: 1358

                                     Besparelse mod specialskoleområdet

                                     Jeg indsender hermed et høringssvar angående besparelserne mod specialskoleområdet.

                                     Ikke fordi, at jeg tror at der bliver lyttet til hvad jeg ytrer, for det skulle da være første gang, hvis flertallet i Randers byråd, valgte at reagere eller lytte til hvad vi, som forældre, pårørende eller fagfolk, har at sige.

                                     Men jeg vælger alligevel at ytre min mening og holde stædigt fast i håbet om at der er nogen der lytter.

                                     "følsom personoplysning slettet"

                                     Og derfor kan jeg overhovedet ikke begribe hvordan nogen kan stemme for dette forslag. Det skulle da kun være dem, der ikke ved hvad der ligger i det daglige arbejde.

                                     Og er det ikke skræmmende, hvis folk uden en hvis form for forståelse for området, kunne have skæbnen af så mange individer i deres hænder?

                                     Disse børn har brug for særlige rammer, det er ikke for sjov, at der er ofret penge på, udredning osv., det er simpelthen fordi de på et eller andet tidspunkt i deres liv, har udvist tegn på, at de ikke passer ind i den "normale" hverdag, som vi som samfund har stillet op for dem. De forudsætninger, krav og rammer som vi sætter op for "stereotypen" passer simpelthen ikke til disse børn.

                                     Det vil være det samme som at beslutte at en firkant skal kunne passe igennem et trekantet hul, det kan ikke lade sig gøre, uden at man fysiskt ødelægger firkanten.

                                     Og det billede kan meget vel bruges bogstaveligt, for hvis vi prøver at få disse børn til at passe ind i det almene miljø, så ødelægger vi dem.

                                     Vi vil nedbryde deres opfattelse af sig selv, deres selvtillid, håb og drømme, ved konstant at sætte dem overfor krav og rammer, som de simpelthen ikke kan overkomme, overskue eller rumme.

                                     De vil opleve at fejle, spejle sig i et miljø, hvor de aldrig kan leve op til normen eller passe ind, fordi larmen, lugtene, lysene eller andre indtryk, fylder så meget, at deres eneste og alt overskyggende funktion bliver at holde på sig selv, skærme sig selv eller bare beskytte sig selv...

                                     Alle special børn har været inkluderet i tilbud i det lokale nærmiljø, om det har været vuggestue, børnehave eller skole, de har også før eller siden vis tegn på, at de ikke har udviklet sig som eller kunne rumme hverdagen som det "normale" barn, deraf kom indstillingen til børnepsykiatrien,sidenhen diagnosen/erne.

                                     Så er det ikke indbildskt, når man bliver ved med at fastholde en forvrænget idé om, at det bedste for børnene, ville være at være sammen med jævnaldrende børn i nærhedsmiljøet, når læger og andre fagfolk har tilkendegivet at børnene har særlige behov?

                                     Jeg kan kun håbe på og bede til, at byrådet snart vågner op, for det her forslag vil kunne ødelægge så mange liv.

                                     Det er børn, familier og fremtider vi har med at gøre...

                                      

                                      Vanda Rasmussen 8900 Randers C
                                      - Blanketnummer: 1356

                                      Ang besparelser på specialområdet

                                      Til Randers byråd.

                                      Jeg er meget bekymret for specialskolerne og folkeskolernes fremtid.

                                      "følsom personoplysning slettet"

                                      Med venlig hilsen

                                      Charlotte Stitz Nielsen

                                       Charlotte Stitz Nielsen 8370 Hadsten
                                       - Blanketnummer: 1355

                                       Vedr. besparelser på skoleområdet

                                       Jeg har brugt de seneste to år på at få min søn i trivsel, først i almenskole dernæst i specialklasse, begge steder måtte man opgive pga. manglende viden indenfor specialområdet.

                                       Efter halvandet år er min søn kommet i specialskole, hvor der er uddannet personale med erfaring indenfor den problematik som vi står overfor.

                                       Jeg har en forventning til min søn som voksen bliver i stand til at tage en uddannelse og efterfølgende at klare sig selv. Hvis besparelserne på specialskoleområdet gennemføres ender det med et opbevarings tilbud i stedet for kvalificeret undervisning.

                                       Hvis det er vigtigt med skolegang i i nærmiljøet, hvad så med alle de børn som går i privat skole her i kommunen, de må være de færreste af dem der bor i nærheden af skolerne.

                                        

                                       Kjeld Balle

                                       8940 Randers SV

                                        Kjeld Ernst Balle 8940 Randers SV
                                        - Blanketnummer: 1353

                                        Nedskæring på specialskolerne er uacceptabel

                                        Det er ikke acceptabel at lave nedskæringer på specialskolerne.

                                        Vi har med tydelighed kunnet se, hvordan tidligere nedskæringer har påvirket vores venners barn og familie. Barnet er blevet utryg og frustreret, hvilket har haft en indvirkning på hele familien. 

                                        Flere nedskæringer vil på virke barnets indlæring og gøre familiens daglig dag næsten umulig.

                                         

                                         Anette Ottosen 8270 Højbjerg
                                         - Blanketnummer: 1352

                                         Mennesket i Randers.

                                         Se vedhæftede dokument.

                                         Jette Malland 8900 Randers C
                                         - Blanketnummer: 1351

                                         Er børn med særlige behov ikke mennesker?

                                         Som ven til en familie med et autist barn, og som borger i et såkaldt "velfærdssamfund", bekymrer det mig der er fremlagt besparelser på dette område.

                                         Børn og unge med autisme eller ander særlige mentale bebov er også mennesker. De kan, hvis ellers de får den rette hjælp, og den rette start på livet, bidrage til vores samfund på den lange bane.. De kan få et arbejde og betale skat, i stedet for at blive gjort dumme, og ende som en belastning og udgift for vores samfund...

                                         Kære politikere, tænk med hjeret, brug fornuften og lad lommeregner & regneark få lidt fri...

                                         Børnene er vores fremtid - så lad os invistere fornuftigt i dem...

                                          

                                          Tea Grud 8920 Randers NV
                                          - Blanketnummer: 1346

                                          Studerende - kommende pædagog!

                                          Jeg kan blive bekymret for hvad det er at vi som kommende arbejdsgivere i Randers kommune, kommer til at stå tilbage med!! Hvilke børn, unge og voksne mennesker er det vi ender ud med? Og hvilken tilværelse kommer de/vi til at have? bliver der tage højre for den enkeltes behov, ve og vel!?
                                          Hvilket arbejdsmarked er det vi kommer ud til og hvor længe kan vi holde til det - hvis ikke børn, unge og voksne trives? 
                                          og er vi som kommende pædagoger mm.. udrustet til at håndtere og klare denne opgave? (Det kan jeg godt være i tvivl om!) Sådan som der skal spares alle steder - uddannelser, undervisningstimer mm..

                                           

                                           Mathias Rømer Jensen 8930 Randers NØ
                                           - Blanketnummer: 1345

                                           Vedr. foreslåede besparelser på specialskoleområdet

                                           "følsom personoplysning slettet"

                                           Jeg vælger derfor, at give min bekymring som socialrådgiver, der ofte sidder sammen med forældre til børn, der ikke længere kan klare at gå i skole, fordi de ikke har mødt den rette forståelse. Forældre der ikke længere kan passe deres arbejde af samme årsag. Forældre der er nedslidte og trætte og som kun ønsker det bedste for sig selv og deres børn. Disse forældre koster desværre kommunen dyrt. Min bekymring går på, at jeg som socialrådgiver vil komme til, at møde flere af disse forældre nu da flere børn vil føle sig tabt og fortabt. De børn vokser sig store, får ingen uddannelse og jeg møder dem, når de sidder overfor mig og beder om hjælp til at klare sig eller må ende i en førtidspension. Disse børn, nu som voksne, vil desværre koste kommunen dyrt. Lad os sammen sikre forældrene og disse børn den bedst mulige fremtid.

                                            Dina Prudholm 8920 Randers NV
                                            - Blanketnummer: 1344

                                            Høring ang specialskoler

                                            "følsom personoplysning slettet"

                                            dET bliver dyrt...

                                            Stop nu de besparelser.

                                             

                                             Mette Kirch Jørgensen 8990 Fårup
                                             - Blanketnummer: 1343

                                             Hvad blev der af et godt skoletilbud, til alle i Randers kommune?

                                             Hvad blev der af et godt skoletilbud, for alle, i Randers kommune?..
                                             Hvordan skal vi opfordre vores unge mennesker til at uddanne sig som lærer ell pædagog, når de allerede nu er tilskuere til en arbejdsverden fyldt med stress, besparelser og urimelige arbejdsforhold. De ser, at der er øget antal elever i klasserne. Der kommer flere diagnosebørn, fordi flertallet i byrådet tror på inklusion for alle. Overvejer I, at det I har gang i nu, er eksklusion i stedet for inklusion? Og at det fremadrettet bliver svært at rekruttere medarbejdere? 

                                             Min 13 årige søn med dobbeltdiagnose, vil aldrig kunne inkluderes i folkeskolen i Randers, uden at blive ekskluderet og med stor risiko for mobning, fordi han ikke er alderssvarende med sine jævnaldrende og ej heller er faglig stærk. Hans klassekammerater og deres forældre ville se ham som et forstyrrende element i klassen, og jeg ville få utallige opringninger fra forældre og skolen pga mit uregerlige barn. Et barn der ville forsøge at tilpasse sig, i et skoletilbud der ikke er godt for ham, fordi hverken lærere ell pædagoger har den viden der skal til, for at støtte og hjælpe og udvikle et barn som mit. 
                                             Nu vil I lægge loft over, hvor mange børn der må gå på special skole. Hvor mange ofre skal der til, før I ser hvad I har gang i?

                                             Vi er en familie på 4, der kæmper for at holde sammen - vores ældste har ofte været skyggebarnet, fordi yngste har haft brug for ekstra fra os. Havde yngste ikke gået på Firkløverskolen er jeg sikker på, at min kone var gået ned med stress, ikke havde kunnet arbejde og sandsynligheden for en splittelse af familien ville også være til stede. 

                                             Kære byråd. Åbn jeres øjne NU!!! Lad os Investere i fremtiden. I alle vores børn. 
                                             Lad nu Randers kommune stå forrest som dem der tør, kan og vil løfte folkeskolen, og special skolerne med al dens ekspertise, så privat skolerne ikke tager alle de børn, hvis forældre har råd og ressourcer til at betale sig fra bedre vilkår til deres poder. 
                                             Mit barn trods handicap er vel lige så meget værd som deres?
                                             Mvh Morten Rudolph


                                              

                                              Morten Rudolph 8920 Randers NV
                                              - Blanketnummer: 1342

                                              Bekymring om besparelser på specialområdet

                                              Pårørende til specialbarn

                                              Det er yderst bekymrende at tænke på, hvad der kommer til at ske med de børn der har brug for ekstra støtte.

                                              Håber I lytter og tager de påtænkte besparelser væk fra budgetforslaget igen. Der må være andre måder at få pengene til at slå til i vores kommune.

                                              mvh Kirsten Vitting

                                               Kirsten Gurli Vitting 8960 Randers SØ
                                               - Blanketnummer: 1341

                                               Høringssvar på vegne af LMU - Klub 85

                                               Bemærkninger til budget 2020-2023

                                               Klub 85 vil med den foreslåede besparrelse på 0,5 % af budgettet 2020-2023 få driftsmæssige konsekvenser i form af nedsat åbningstid, da der ikke kan sparres yderligere i personaletimer.

                                               Klub 85 har ikke fået forhøjet sit kommunale tilskud trods løn og andre stigninger de sidste 7 år.

                                               Vi imødeser etableringen af et lærings - og kompetencecenter med fokus på endnu større synnegier mellem tilbuddene til gavn for borgerne.

                                               På vegne af LMU

                                               Vibbe Kastbjerg

                                                Klub 85 - MED udvalg 8930 Randers NØ
                                                - Blanketnummer: 1339

                                                Besparelser vil blive katastrofale for mange børn

                                                Der er stor bekymring angående besparelser på specialområdet. Børnene har det svært nok i forvejen og vil få det sværere med disse besparelser .Mit barnebarn har det meget svært i det tilbud han er i i forvejen og han vil som mange andre børn får det meget sværere ved at kunne fungere både fagligt og socialt. Mit barnebarn har brug for stor støtte både fagligt og socialt og vil kun få det meget værre med disse besparelser , og dette vil kun blive meget dyrere i den sidste ende. Jeg er MEGET bekymret for at mit barnebarn og andre børn vil få det meget sværere med disse besparelser. 

                                                 Trine Ulla Høstrup Christensen 8900 Randers C
                                                 - Blanketnummer: 1338

                                                 Høringssvar fra medarbejdere i Tandplejen vedr. budget 2020-2023

                                                 På baggrund af de udmeldte besparelser, vil vi som medarbejdere gerne udtrykke vores bekymring over Tandplejens fremtid.

                                                 høringssvar vedhæftet

                                                 På kollegers vegne

                                                 Hanne Blaabjerg

                                                 Medarbejder udtalelse fra Tandplejen, Randers 8900 Randers C
                                                 - Blanketnummer: 1336

                                                 Høringssvar vedr. budgetforslag 2020-2023

                                                 Høringssvar fra Lokal Medudvalg Bo- og aktivitetstilbuddet Randers Syd

                                                 Bo- og aktivitetstilbuddet Randers Syd 8960 Randers SØ
                                                 - Blanketnummer: 1335

                                                 Ikke flere besparelser på specialområdet! Red deres fremtid!

                                                 "følsom personoplysning slettet"

                                                 For ikke at tale om ordentligheden over for personalet - en af værdierne i personalepolitikken. De render rundt med ondt i maven og ved ikke om de er købt eller solgt. Tag ud i et par dage og se hvordan skolerne er, snak med personalet, snak med børnene, se og hør dem.

                                                  

                                                  Anette Ovesen 8960 Randers SØ
                                                  - Blanketnummer: 1334

                                                  Besparelser på specialområdet

                                                  Besparelser på specialområdet kommer til, at koste dyrt for børnene og deres familier.

                                                   

                                                  Det er med stor bekymring, som mor til et barn med behov for skolegang i specialskole, at der skal spares på dette område. Et område,hvor det er meget skrøbelige børn, der meget dårligt rummer selv meget små ændringer. Hvor enhver ændring påvirker børnene i lang tid, men også påvirker familier, som i forvejen er hårdt presset.

                                                  De børn der er i specialklasserne er visiteret hertil pga deres kognetive handicaps og behov for specialpædagogisk skoletilbud. Disse børn er sammensat, så de passer sammen med samme diagnose og samme niveau. herved gives disse børn størst mulighed for at lære og udvikle sig, da samme pædagogik kan bruges på disse børn.Samtidig med at det giver legekammerater og fællesskab. Altsammen noget der meget let kan påvirkes og ændres, selv ved meget små besparelser.

                                                  Disse børn kan ikke tilpasses i almenklasserne og har brug for tydelige rammer og tæt voksenkontakt. De har meget brug for voksen hjælp til afkodning og læring af sociale kompetancer, ud over, at lære at læse og skrive.

                                                  Det er med endnu større bekymring at det er planlagt større besparelser årene frem. Jeg frygter, at der for specialbørnene bliver tale om opbevaring og megen lidt læring. Jeg frygter for, at disse børn vokser op uden en uddannelse og mulighed for indkomst, og på ingen måde i stand til at klare sig selv. 

                                                   Berit Fisker Kildahl 8960 Randers SØ
                                                   - Blanketnummer: 1333

                                                   Inklusion i folkeskolerne

                                                   Jeg ser det som et kæmpe problem, at børn med specielle behov skal inkluderes i den "almindelige" folkeskole. Hvad med de "normale" børn - det kan jo ikke være rigtig at deres skolegang skal forringes fordi andre har nogle udfordringer! Der er ikke midler/hænder nok til at rumme så store udfordringer. Det her vil starte en kæmpe flugt til privatskolerne. Det er trættende og høre om de stakkels forældres kamp for deres børn med specielle behov  men os der siges at have "normale" børn er mindst lige så trætte af det .......i sidste ende vil enhver forældre det bedste for sit eget barn...det er klart...så stakkels det inkluderede barn der måske i en normal klasse skaber en del konflikter......vi er rummelige forældre og børn er forskellige men kun til en vis grænse og den er nået her!!!! Lad være og skabe en så stor forringelse af folkeskeolen!!!!

                                                    Malene Skærup Hansen 8920 Randers NV
                                                    - Blanketnummer: 1332

                                                    Nej tak til besparelser

                                                    vedhæftet

                                                    Maja Crista Toft Roiy 8981 Spentrup
                                                    - Blanketnummer: 1330

                                                    Besparelser på specialskolerne

                                                    Vi er bekymret for specialskolerne og folkeskolernes fremtid.

                                                    "følsom personoplysning slettet"

                                                    Der kan ikke spares mere på dette område.

                                                    Stop besparelserne!

                                                     Tina Lunding Boje 8940 Randers SV
                                                     - Blanketnummer: 1329

                                                     Nej tak til besparelse på specialskolerne

                                                     Det er helt uacceptabelt at der lægges op til yderligere besparelser på specialskolerne, børnene tabes på gulvet i og med at de ikke kan få en optimal skolegang,.

                                                     Nogle af disse børn der nu bliver svigtet af kommunen med besparelser kunne have været blevet noget produktivt for samfundet, hvis bare der var tid og hænder nok omkring dem, der er allerede genbemført så mange besparelser på de børn, og endnu flere vil i den grad ødelægge mere end det gavner.

                                                     På firekløverskolen har de allerede måtte afskede rigtig meget personale, også konsulenter og psykologer, så disse ikke længere findes på skolen, og ikke længere kan hjælpe børn og forældre med en optimal dag, dette vil kunne resultere i nogle, om end få, børn vil blive anbragt uden for hjemmet, og dermed forringe det enkelte barns opvækst yderligere, og nogle vil få hjælp alt for sent .

                                                     Jeg forstår slet ikke den nedprioritering af børn med handicap, og de familier der i forvejen står med store problemer grundet de har fået ey specialbarn. Jeg finder forslaget uanstændigt og hovedløst.

                                                     Jeg havde en ide om at samfundet var interesseret i at hjælpe, og løfte vores børn til det bedste de kunne være, ikke nedbryde dem til det ringeste.

                                                     Jeg håber på at den besparelse bliver taget ud af budgetforslaget.

                                                      Gitte Kromann Schmidt 8930 Randers NØ
                                                      - Blanketnummer: 1328

                                                      NEJ til besparelser på skoleområderne

                                                      Som borger i Randers Kommune er det mig en gåde, HVORFOR det altid er folkeskoler/specialskoler samt de ældre, spareplanerne skal gå udover??

                                                      "følsom personoplysning slettet"

                                                      Vi taler om børn, der skal have en forudsigelig og skematisk hverdag. For disse børn ville et skift til en folkeskole ikke give dem, den hverdag de har behov for. De ville i fremtiden, i væreste fald, blive tabt for gulvet, og de i forvejen pressede forældre, vil blive endnu mere presset, for at give dette barn en tålelig hverdag.

                                                      Jeg stiller mig meget uforstående overfor hvorfor der skal spares på så vigtigt et område, men man ikke kan spare på kunst, kultur og andet, i mine øjne, unødvendigt. Giv dog disse børn en god fremtid!!

                                                      Venligst Mette Olesen

                                                       

                                                       

                                                       Mette Heegaard Olesen 8990 Fårup
                                                       - Blanketnummer: 1327

                                                       Høringssvar omhandlende Bevarelse af Spentrup Ældrecenter

                                                       Hermed høringsvar fra "Borgergruppen til bevarelse af Spentrup Ældrecenter"

                                                       Mette Schell Andersen 8981 Spentrup
                                                       - Blanketnummer: 1326

                                                       specialskoler

                                                       "følsom personoplysning slettet"

                                                       Hvorfor ødelægge noget som fungerer godt, og øge presset for de børn og deres forældre. Er virkelig bekymret, for deres fremtid.

                                                       M.v.h. Bodil Reincke

                                                        Bodil Reincke 8981 Spentrup
                                                        - Blanketnummer: 1325

                                                        Folkeskolen og specialskoler

                                                        I forbindelse med jeres sparerunde, undre det mig, at I vil spare på specialskole området! Er I klar

                                                        over hvilke konsekvenser det kan have for børn med særlige behov? Og har I overvejet hvad det

                                                        kan betyde for det velfungerende barn i en alm. folkeskole, hvis børn med særlige behov skal

                                                        inkluderes i folkeskolen? Det er vores børn som er taberne i denne sparerunde! Jeg bliver enormt

                                                        frustrerende "følsom personoplysning slettet"

                                                        et parti som går ind for velfærden, men derimod vælger at bruger SÅ mange penge på en tilbygning

                                                        af arene Randers, til fordel for vores velfærd, såsom institutioner, skole osv.

                                                         Borger med navne- og adressebeskyttelse 8900 Randers C
                                                         - Blanketnummer: 1324

                                                         Høringssvar Område-MED for Område SYD, Omsorgsområdet

                                                         se vedhæftet dokument

                                                         Lokalt Område-MED for Område SYD, Omsorgsområdet 8900 Randers C
                                                         - Blanketnummer: 1323

                                                         Stop nu.

                                                         Der kan ikke spares mere på dette område.

                                                         Stop besparelserne.

                                                          Borger med navne- og adressebeskyttelse Borger med navne- og adressebeskyttelse 8900 Randers C
                                                          - Blanketnummer: 1322

                                                          Hvorfor skal MIN uddannelse spares væk?

                                                          Det var det der stod på skiltet

                                                          "følsom personoplysning slettet"

                                                          Og hvor er de penge så sparet???

                                                           Kristina Jørgensen 8940 Randers SV
                                                           - Blanketnummer: 1321

                                                           Besparelser på specialskolerne

                                                           Kære Randers Kommune

                                                           de besparelser Randers Kommune påtænker at gennemføre på specialskolerne, mener jeg er helt uacceptable. "følsom personoplysning slettet". Det fører til flere reaktioner fra børnene i skolen, som så får indvirkning på de øvrige børn, hvilket jo også er en af grundene til at de er visiteret til specialtilbud. Jeg vil foreslå at I politikere hver tager en skoledag på firkløver- eller vesterbakkeskolen og ser hvilke udfordringer, der er tale om. Så vil Imåske for øjnene op for hvad det vil sige, at "følsom personoplysning slettet"., og hvilken hverdag disse børn har, og hvorfor de netop har brug for et GODT specialtilbud og ikke blot opbevaring.

                                                           Det kan godt være I tror I sparer noget nu, men det kommer bare til at koste langt mere på længere sigt, fordi vi får uddannet børn der kan langt mindre og hvis potentiale ikke bliver bragt i spil.

                                                           Med venlig hilsen

                                                           Jane Dichmann

                                                            Jane Dahl Dichmann 8920 Randers NV
                                                            - Blanketnummer: 1320

                                                            Det bliver dyrt at spare på specialskoleområdet.

                                                            Det er med stor bekymring at jeg læser forvaltningens forslag til besparelser på special skole området, i budgetforslaget. Problemerne bliver jo ikke mindre, ved blindt at gennemføre besparelser, og det vil ikke kun være på specialskolerne at det kan mærkes hvis besparelserne gennemføres. Det vil kunne mærkes med det samme i den almindelige folkeskole i Randers kommune, når flere børn med særlige behov, skal inkluderes i skoleklasserne. Særligt vil det kunne mærkes, når der ikke følger penge med ud i klasserne, til ekstra pædadoger/lærere, og til opkvalificering af kompetencer. 

                                                            Senere vil Randers kommune stå med endnu flere unge, der ikke klarede en afgangseksamen fra folkeskolen, fordi byrådet i Randers vælger at spare på budgettet i 2020-2023. Besparelserne kommer selvsagt til at gå ud over børnene med særlige behov, deres familier, folkeskolen i Randers, samt de kommende års budgetter for Randers kommune. Randers kommune får i fremtiden flere unge med mindre evne til at kunne forsørge sig selv, flere pressede familier der ikke kan få hverdagen til at hænge sammen, flere forældre der ikke kan passe et fuldtids arbejde. 

                                                            Danmarks nye statsminister Mette Frederiksen har en ambition om at være børnenes minister, og der er i medierne fokus på, om Danmark er verdens bedste land at være barn i. Danmark er sikkert et af de bedste lande og være barn i, tror jeg. Det er så lige nu, at byrådet i Randers har chancen for bevise at Randers kommune, er en god kommune at være barn i, også for de børn der har særlige behov. Hvis i gør jeres bedste for at sikre de nødvendige ressourcer til området, så kan vi i Randers have noget at være stolte af. I kan herved medvirke til at der i de kommende år er flest mulige unge der kan tage en uddannelse, der senere kan passe et arbejde. Ved at give dem de bedste muligheder, så vil de i de kommende budgetter for Randers kommune, kunne fremgå på siden med kommunens indtægter, istedet for at stå på siden med udgifter. Opgaven der er givet forvaltningen, med at komme med budgetforslag, hvor det sikres at udgifterne ikke overstiger indtægterne, denne opgave den er der nemlig også i fremtiden. Denne opgave forsvinder jo ikke.

                                                             

                                                             

                                                             Klaus Kildahl 8960 Randers SØ
                                                             - Blanketnummer: 1319

                                                             ang besparelser på Firkløverskolen.

                                                             "følsom personoplysning slettet"

                                                             I ødelægger familier og børn med jeres besparelser!

                                                              

                                                              Sussie Caroline Kirstine Goltermann 8983 Gjerlev J
                                                              - Blanketnummer: 1318

                                                              Høringssvar vedrørende Forslag til budget 2020-2023

                                                              Blicherskolens MED-udvalg og skolebestyrelse har læst ovenstående.  Vi er naturligvis mest optaget af de dele af budgettet som vedrører skoleområdet og har følgende kommentarer:

                                                              Vi undrer os over, at midlerne fra den foreslåede besparelse på specialskolerne tænkes overført til familieområdet. Dette er stik imod de meldinger, der tidligere er givet fra politisk side, om at besparelser på specialområdet skulle tilfalde almenområdet med henblik på at styrke inklusionsopgaven. En opgave som er meget trængt, og som kun kan udvikles og lykkes fremadrettet, hvis der er midler hertil. Er der ikke det, bliver det umuligt at undgå yderligere visiteringer til specialområdet, og så har vi en ond spiral, som det ikke er muligt at komme ud af.

                                                              Det er desuden foreslået at udgiften til de fremskudte rådgivere skal flyttes fra familieområdet over på skolerne. Dette virker helt urimeligt i betragtning af, at de fremskudte rådgiveres opgaver er indsatser primært i forhold til hjemmene. En del af indsatserne går desuden helt udenom skolen gennem den åbne rådgivning.

                                                              Skal skolerne afholde denne udgift kan midlerne kun tages fra undervisningen. Vi vil derfor kraftigt fraråde dette.

                                                              Vi finder det ikke fornuftigt at forcere en beslutning om opsigelse af MSO365. Umiddelbart er det svært at forestille sig, at vi helt kan undvære Microsoft-programmer, og under alle omstændigheder bør det igangværende forsøg blandt personalet vedr. brug af Chromebooks afventes.

                                                              Den generelle besparelse på 0,5% er desuden bekymrende. Skolernes økonomi er i forvejen meget stram, og yderligere besparelser vil uundgåeligt gøre endog meget ondt og betyde en forringet kvalitet. Det hænger slet ikke sammen med de kommunale visioner for skoleområdet.

                                                               

                                                              På vegne af MED-udvalg og skolebestyrelse ved Blicherskolen.

                                                              Grethe Mortensen, skoleleder

                                                               

                                                               MEDudvalg og skolebestyrelse ved Blicherskolen 8981 Spentrup
                                                               - Blanketnummer: 1317

                                                               Nej tak til Afvikling af Specialskoleområdet

                                                               "følsom personoplysning slettet"

                                                               Det er allerede et kritisk spørgsmål nu med de besparelser der er iværksat og hvordan skal det gå fremover. Det er jeg meget bekymret for.

                                                                Trine Pedersen 8970 Havndal
                                                                - Blanketnummer: 1316

                                                                Dagplejen Randers

                                                                 

                                                                17. oktober 2019                                                                                                              

                                                                 

                                                                 

                                                                Høringssvar vedrørende Budget 2020-2023

                                                                Høringssvaret er kvalificeret af MED og dagplejebestyrelsen.

                                                                Vi har vurderet det udsendte materiale, og vi har følgende refleksioner:

                                                                Vi er meget glade for de ekstra midler, der er tildelt i forhold til tidlig indsats på 0-3-års området. Midlerne forårsager, at vi kan styrke den tidlige indsats, hvor børnene tilbydes gode læringsmiljøer.

                                                                • BUDkørsel, med besparelse på 30.000 kr. – dette forslag kan vi støtte, da det ikke direkte berører børnene i dagplejen. Det vil dog medføre en forringelse af den hjælp og service, vi kan tilbyde overfor de enkelte dagplejere.

                                                                 

                                                                Med venlig hilsen

                                                                Dagplejen Randers

                                                                Dagplejen Randers 8900 Randers C
                                                                - Blanketnummer: 1315

                                                                Vedr. besparelser på skoleområdet

                                                                se vedhæftet.

                                                                Henrik Toft Sørensen 8981 Spentrup
                                                                - Blanketnummer: 1313

                                                                Nej tak til besparelser på specielområdet.

                                                                Se vedhæftet

                                                                Maja Crista Toft Roiy 8981 Spentrup
                                                                - Blanketnummer: 1312

                                                                Høringssvar til sparekatalog 2020-2023

                                                                Se vedhæftede dokument.

                                                                Bent Lunø 8920 Randers NV
                                                                - Blanketnummer: 1309

                                                                Nedskæringer på specialskoleområdet

                                                                Jeg var her i aften til orienteringsmøde ang. Randers Kommunes påtænkte nedskæringer og

                                                                besparelser på specialskoleområdet (arrangeret af titusindstemmer Randers i fritidscentret

                                                                Vestergade 15). Til mødet var kommunalpolitikerne fra byrådet i Randers inviteret, og nogle

                                                                kommunalpolitikere deltog også i mødet. Men jeg kunne konstatere at politikere fra en del politiske

                                                                partier “glimrede” ved deres fravær.

                                                                 

                                                                Jeg synes at det er beskæmmende at kommunalpolitikere fra Socialdemokraterne, Venstre,

                                                                Konservative og Dansk Folkeparti ikke ønskede at indhente information fra de parter der bliver dybt

                                                                berørte af de påtænkte spareforslag på specialskoleområdet. På orienteringsmødet var der en

                                                                del personlige indlæg fra berørte forældre, og fra Autismeforeningen forklarede Marianne Banner

                                                                om hvordan det på lang sigt vil koste samfundet penge, hvis politikerne går efter efter en kortsigtet

                                                                økonomisk besparelse ved at at skære voldsomt ned på skoleområdet her og nu, pga. mindre grad

                                                                af selvhjulpenhed for de handicappede. Banner forklarede også om autisters store problemer med

                                                                at begå sig i normale skoleklasser (pga. for mange sanseindtryk), hvilket ofte betyder signifikant

                                                                forringet kvalitet i indlæringen for både børn med kognitive problemer og børn uden disse

                                                                udfordringer (hele klassen taber på dette). Der er også talrige eksempler på at handicappede børn

                                                                får angst og skolevægring ved at gå i alm. folkeskoleklasser, hvilket kan forringe deres mulighed for

                                                                at afslutte folkeskolens afgangsprøve. Ofte medfører sådanne problemer også forøget risiko for

                                                                sygemeldinger i den øvrige familie pga. overbelastningsreaktioner. Alle disse informationer gik

                                                                politikerne fra ovennævnte partier glip af ved at undlade at deltage i mødet.

                                                                 

                                                                Under den seneste valgkamp til kommunalvalget gik socialdemokraterne til valg på at levere mere

                                                                velfærd i Randers Kommune. Nu står selvsamme parti i spidsen for massive nedskæringer og

                                                                forringelser for især kommunens svageste borgere, hvilket jeg mener er aldeles uhæderligt.

                                                                 Borger med navne- og adressebeskyttelse Borger med navne- og adressebeskyttelse 8900 Randers C
                                                                 - Blanketnummer: 1306

                                                                 Randers Ungdomsskole - fælles høringssvar fra bestyrelse og MED

                                                                 Høringssvar vedr. spareforslag 36 - budget 2020-2023

                                                                 Randers Ungdomsskoles bestyrelse og MED-udvalg 8900 Randers C
                                                                 - Blanketnummer: 1305

                                                                 Budget 2020-2023

                                                                 "følsom personoplysning slettet".  Er jeg stærkt bekymret over de yderlige besparrelser, som i har lagt frem. Vores lære og pædagoger løber så stærkt, at de snart ikke kan mere, og det har store konsekvenser, for disse børn. der skal ikke mange ændringer til "følsom personoplysning slettet".  

                                                                 Jeg forslår at i stopper med at spare på dette område, og invistere i vores børn. for gør vi det vil de blive en gevinst på den lange bane, og ikke en byrde.

                                                                  Mikkel Poul Hansen 8990 Fårup
                                                                  - Blanketnummer: 1303

                                                                  Høringssvar til budget 2020-2023

                                                                  "følsom personoplysning slettet"

                                                                  Jeg forslår at i stopper med at spare på dette område, og invistere i vores børn. for gør vi det vil de blive en gevinst på den lange bane, og ikke en byrde.

                                                                   Louise Schjønning Reincke 8990 Fårup
                                                                   - Blanketnummer: 1290

                                                                   Høringssvar fra Ældrerådet

                                                                   Se venligst vedhæftede dokument.

                                                                   Ældrerådet i Randers 8900 Randers C
                                                                   - Blanketnummer: 1289

                                                                   Alle børn har ret til en god folkeskole

                                                                   "følsom personoplysning slettet"

                                                                   Hvordan skal deres fremtid mon forme sig, når man vil ødelægge en af kommunens bedste skoletilbud til børn med særlige behov. Hvad får vores politikere til at tro, at de her børn kan rummes og favnes i almen folkeskolen nu?

                                                                   Vores “kære byråd” med bla social demokratiet i spidsen, lovede bedre vilkår for alle børn og ældre, under sidste valgkamp. Nu hvor I så er valgt, er bla Hal 4 vigtigere, end kommunens svageste. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvordan kan mursten være vigtigere end menneskeliv. Hvordan kan I sove roligt om natten, når I rammer så mange forældre og børn der i forvejen kæmper en kamp, for at få hverdagen til at ligne, bare lidt, gennemsnits danskerens. Nogle "følsom personoplysning slettet"  børn har usynlig handicap. Og det da i den grad for vores byråd. Hvor forestiller I jer, de skal være, når I lige så stille nedbryder et ellers fantastisk skoletilbud. Hvem skal rumme dem. Hvor mange forældre sygemeldinger skal der til. Nåh nej, det er penge fra anden kasse. Og ingen børn visiteret til 0 klasse på firkløveren i år - for så spares der også - men børnene er der jo stadig. De mistrives bare andet sted.

                                                                   Det er som om I kun kigger på regneark – kom nu ud hvor der sker, og se hvad det er, I er ved at ødelægge.

                                                                   Da "følsom personoplysning slettet"  - nu er der 24, på 7. Årgang og I mener de her børn ikke “findes” mere siden I tror folkeskolen rummer dem alle...Stakkels almen folkeskolen ,både lærere og elever....

                                                                   "følsom personoplysning slettet" 

                                                                   Kære byråd. Jeg stolede på jer - min tillid er røget - skal jeg gå ned i tid ell gå ned med stress - skal

                                                                   vi ikke have en god fremtid at se frem til. . Giv os dog snart noget ro og en tro på fremtiden for alle

                                                                   vores børn....

                                                                   mvh Louise K.Rudolph

                                                                    

                                                                   Venlig hilsen

                                                                   Louise Kildevang Rudolph

                                                                   sygeplejerske

                                                                   Randers Kommune

                                                                   Område Syd

                                                                   agerbovej 28

                                                                   8920 randers nv

                                                                   23119951

                                                                   Louise.Kild evang.Rudolph@randers.dk

                                                                   www.randers.dk

                                                                    Louise Kildevang Rudolph 8920 Randers NV
                                                                    - Blanketnummer: 1288

                                                                    Besparelser på specialskoler

                                                                    Som pårørende til en familie med et barn på en specialskole, er jeg meget bekymret for deres fremtid.

                                                                    Vi kan som familie se, hvor vigtigt det er at barnet får  professionel hjælp til at klare en hverdag. Forældrene er i forvejen meget presset og har i perioder været nød til at søge orlov fra deres arbejde, for at passe barnet derhjemme.

                                                                    Konsekvenserne af en sparreplan på dette område er meget dyre for samfundet. Vi kommer til at se familier der går fra hinanden,forældre der sygemeldes, mister deres arbejde og børnene i disse familier får yderligere udfordringer.

                                                                    Vi må ikke svigte disse børn og deres forældre!

                                                                     Anette Kirch Jørgensen 9000 Aalborg
                                                                     - Blanketnummer: 1287

                                                                     Dybt bekymret

                                                                     Kære politikere

                                                                     Besparelser på specialskoleområdet (igen)

                                                                     Det er dybt bekymrende at I igen vælger at overveje besparelser på specialområdet, de børn og familier har i forvejen ikke nogle valg. Man har som sårbar eller barn/ung med en diagnose, ikke meget at komme efter, man bliver frataget alle valg og får måske, hvis man er heldig, tildelt et tilbud.

                                                                     Nå I så derudover vælger at nedpriotere disse tilbud, bliver man som familie dybt bekymret for fremtiden. Det  betyder at vores børn ikke får den skolegang de har brug for, så de kan blive selvforsørgende borgere, det bliver dyrt i fremtiden, når kommunen har pligt til at forsørge de unge I ikke fandt nødvendigt at hjælpe allerbedst på vej idag.

                                                                     Vejen til specialskolen har for langt de fleste været en meget lang og sej kamp, med masser af nederlag på vejen dertil, og livet i diagnose familier er bestemt ikke en dans på roser, vi kæmper hver eneste dag og det eneste vi ønsker for vores børn, er præcis det samme som I ønsker for jeres børn, at de bliver klædt rigtig godt på, til den fremtid de går i møde.

                                                                     Håber I trækker samtlige besparelser tilbage, og finder nye veje at rede familieområdets økonomi på.

                                                                     Står gerne til rådighed for yderligere uddybelse, så I får fuld forståelse for de overvejelser I påtænker.

                                                                     Mvh

                                                                     Mia Degn Frandsen

                                                                      

                                                                      Mia Degn Frandsen 8960 Randers SØ
                                                                      - Blanketnummer: 1286

                                                                      Høringssvar til budget 2020-23 fra Område Vest og Natcenteret

                                                                      Se vedhæftede.

                                                                      Område MED-udvalg Område Vest og Natcenteret 8920 Randers NV
                                                                      - Blanketnummer: 1285

                                                                      På vegne af personalet på Dronningborg Plejecenter

                                                                      På vegne af personalet på Dronningborg Plejecenter.

                                                                       

                                                                      Vi er super gode til at fastholde personale på Dronningborg Plejecenter.

                                                                       

                                                                      Vi har et lavt sygefravær og god trivsel. Vi har ry for at være et godt arbejdssted og har derfor let

                                                                      ved at rekruttere personale, kun truslen om lukning har de seneste måneder lagt en dæmper på

                                                                      rekruttering.

                                                                       

                                                                      Vi bruger aldrig vikar bureau.

                                                                       

                                                                      Vi leverer kvalitet til kerneopgaven, det kan blandt andet læses, ud af den kommunale

                                                                      tilsynsrapport som forefindes på Dronningborgs hjemmeside.

                                                                      Borgere søger og står i kø, for at komme til at bo hos os. Selv i denne tid, hvor lukning kan true, har

                                                                      der været indflytning i 3 plejeboliger, hvor nye beboere stod klar, før selve boligen var klar til

                                                                      indflytning.

                                                                       

                                                                      Når Randers gerne vil fremhæves som en attraktiv by at bo i, så er plejecenter Dronningborg med

                                                                      til at give næring til det. Børn og ældre i området taler kun godt om Plejecenter Dronningborg.

                                                                       

                                                                      Der var også en fin tilslutning til underskrift indsamlingen, der endte på 1263 underskrifter.

                                                                       

                                                                      Se også høringssvar fra Dronningborg´s lokal MED, som hele personalet tilslutter sig.

                                                                       

                                                                      Vi mener ikke at man skal lukke et velfungerende center.

                                                                       Borger med navne- og adressebeskyttelse Borger med navne- og adressebeskyttelse 8900 Randers C
                                                                       - Blanketnummer: 1284

                                                                       medarbejdersiden i arbejdsmarkedsafdelingens MED-udvalg

                                                                       Se venligst vedhæftede fil.

                                                                       Arbejdsmarkedafdelingens Med udvalg 8930 Randers NØ
                                                                       - Blanketnummer: 1283

                                                                       Høringssvar for Center Møllebo

                                                                       Hermed fremsendes høringssvar for Center Møllebo vedr. Boligplan og Budget 2020-2023

                                                                        

                                                                       Excelarket fjernet pga. følsomme personoplysninger, Randers Kommune

                                                                       Center Møllebo - lokal MED udvalg 8930 Randers NØ
                                                                       - Blanketnummer: 1282

                                                                       Besparelser på specialskoler

                                                                       Mangelfuld adresse ændret til Randers Kommunes adresse, udfyldt af Randers Kommune.

                                                                        

                                                                       Jeg er meget bekymret over de budgetterede besparelser på specialskolerne i Randers.

                                                                       "følsom personoplysning slettet"

                                                                       Hvor én dårlig skal vejes op for med 3, hos et barn, der er normalt udvilklet, vil det tage 1 måned

                                                                       for et barn med autisme. Der er brug for ro, der er brug for tid, og der er brug for veluddannede

                                                                       lærere og pædagoger, for at sikre en god udvikling. Det kan der ikke, med de nedskæringer, der er

                                                                       planlagt.

                                                                       Det er en kortsigtet besparelse, der vil give meget dyrere regninger på længere sigt.

                                                                       Det er mit inderligste ønske, at kommunalbestyrelsen får øje på alvoren i deres foretagende.

                                                                       Mennesker med autisme kan lære at klare sig selv - Hvis de får den rette hjælp så tidligt som

                                                                       muligt.

                                                                        

                                                                        Louise Marie Risom 8900 Randers C
                                                                        - Blanketnummer: 1281

                                                                        Vedrørende lukning af plejehjem

                                                                        Høringssvar.

                                                                        I forbindelse med eventuel lukning af plejehjem i Randers kommune ønsker jeg svar på følgende spørgsmål:

                                                                        1:  Ved en lukning, hvordan påtænker byrådet så at plejehjemmet skal afvikles. Vil det være en løbende proces, eller vil det ske ”over night”?

                                                                        2: Hvordan skal beboerne fordeles på kommunens øvrige plejehjem. Vil der blive taget hensyn til sociale aspekter, heriblandt ønsker fra beboerne, ønsker fra de pårørende og desuden hvilke plejemuligheder der er for vedkommende på den nye adresse.

                                                                        3: Vil man fra kommunens side tage hensyn til de nuværende beboers personlige relationer til de andre beboere på plejehjemmene, således at man ikke skiller nogen der fungerer godt socialt.

                                                                        4: Når nu demografiudviklingen viser at der vil komme flere ældre i de kommende år, hvordan påtænker byrådet så at der skal udvikles nye plejemuligheder for at imødekomme behovet for den stadig større gruppe ældre.

                                                                        5: Hvordan vil byrådet forholde sig såfremt en eller flere af de ældre nægter at flytte. Det er jo ikke muligt at flytte en beboer imod dennes vilje.

                                                                        6: Ved udregningen på en besparelse ved at lukke et plejehjem, har man da udelukkende set på de omkostninger der er på det pågældende plejehjem og ikke indregnet de stigende omkostninger der vil være på de nye adresser. Det er jo ikke nok at sige vi lukker et plejehjem der koster ex 10 mill at drive, og så ikke indregner noget af beløbet som en omkostning på de andre plejehjem.

                                                                        7: Hvor store omkostninger er der budgetteret med i forbindelse med en eventuel flytning af de nuværende beboere på plejehjemmene. Her tænker jeg bl.a  på istandsættelse af nuværende bolig samt indskud til ny bolig, nedpakning – transport og udpakning af flyttelæsset samt indretning af den nye bolig. Det er jo ikke alle der har pårørende der kan påtage sig opgave med at fylde i skabe, hænge billeder og gardiner op mm

                                                                        8: På hvilke plejehjem er der i øjeblikket plads til at modtage 15-25 nye beboere.

                                                                         

                                                                        Med venlig hilsen

                                                                        Viggo Jensen

                                                                        Kollerupvej 15

                                                                        8930 Randers NØ

                                                                         

                                                                         Viggo Jensen 8930 Randers NØ
                                                                         - Blanketnummer: 1279

                                                                         Høringssvar til forslag om besparelse på specialområdet

                                                                         Vi finder det dybt bekymrende, at specialområdet endnu engang står for skud. Børn med særlige behov har brug for et specialtilbud for at kunne trives og udvikle sig. Jeg tror, at byrådet i Randers har en forestilling om, at alle kan inkluderes i folkeskolen. "Skolen for alle" er ønsketænkning, men sådan er virkeligheden ikke. Lige meget hvor mange penge, der investeres i inklusion, så vil mange af disse børn ikke trives i folkeskolen. Børnene kan simpelthen ikke rumme det. 

                                                                         Vi er fortsat nødt til at passe på vores børn med særlige behov. Besparelserne nu vil koste mange penge senere hen.

                                                                          Maja Bigler Baltzersen
                                                                          - Blanketnummer: 1276

                                                                          Spareforslag på specialskolerne

                                                                          Jeg er bekymret for specialskolerne og folkeskolens fremtid. Jeg er pårørende til et barn på specialskole og kan se hvor presset barn og familie er. Der kan ikke spares mere på dette område.

                                                                          Jeg er sikker på, hvis I istedet for kun at kigge ud fra tal på et papir, men faktisk møder familierne og børnen i virkeligheden, vil I ændre jeres holdning til, at det er et område der er muligt spare på.

                                                                           

                                                                           Rasmus Scharling Jørgensen
                                                                           - Blanketnummer: 1275

                                                                           Høringssvar vedr. budget 2020 - 2023

                                                                           Høringssvar fra Asferg Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg. 

                                                                           Asferg Skole Skolebestyrelse og MED 8990 Fårup
                                                                           - Blanketnummer: 1274

                                                                           Red Barnet Randers protesterer

                                                                           Red Barnet Randers støttede i sin tid til fulde alle de fine erklæringer i Børn- og ungepolitikken, specielt ideerne om en tidlig indsats og om forældredeltagelse.
                                                                           Men med de nye spareforslag har Randers Kommune totalt glemt pligten til at tænke på barnets tarv – alle børns tarv, både de, der nu skal rykkes op med rode fra deres specialtilbud og mases/skrues ned i en form i normale klasser, og de andre – mere eller mindre normale, der nu skal gøre plads til dem. 
                                                                           Det vil gå voldsomt ud over begge kategorier, og det vil gå ud over hele samfundet, når ”problembørnene” bare bliver til problemer, fordi de ikke får muligheder for at udvikle sig i de rette tilbud.
                                                                           Red Barnet Randers opfordrer til, at spareforslaget tages af bordet!

                                                                            Ida Filskov 8981 Spentrup
                                                                            - Blanketnummer: 1271

                                                                            Besparelser igen igen igen......

                                                                            - Hvorfor høre vi ALDRIG om hvilke tanker der er bag alle de her besparelser? 

                                                                            - Hver gang der bliver sparet er det som om, det er helt okay/ hurtigt glemt. Både fra politisk side og mediedækning.

                                                                            - jeg savner mere fokus på disse besparelser. Jeg føler det er glemt få dage efter det er en realitet at en spareplan er vedtaget.

                                                                            - jeg savner at høre om hvordan kommunen har tænkt sig, specialindsatsen ser ud i fremtiden.

                                                                            - Jeg savner at høre fra den “normale” - folkeskole, om de tænker de kan løfte opgaven hvis de skal tilbyde specialundervisning til x antal elever.

                                                                            - jeg forstår ikke kommunen ikke kan se hvilke konsekvenser det kan have hvis visse elever skal inkluderes i en “normal” klasse.

                                                                            - Jeg tænker det kan uoverskuelige konsekvenser både for elever samt de familier der bliver ramt af besparelserne. 

                                                                            - Ved at sparer hele tiden og afskedige pædagoger på fx Firkløverskolen så vælger kommunen helt bevidst at lukke ned for en institution hvor der mega høj faglig viden om specialpædagogiske arbejdsmetoder, strategier, generelt Know How om hvordan man arbejder med en specialpædagogiskindsats. At have en institution som denne i ens kommune burde betyde mere og burde modtage stører anderkendelse end hvad der er virkelighed. 

                                                                            - Jeg tror slet ikke kommunen ved hvor god en socialpædagogisk - juvel de har men som som de også er ved at smadre.

                                                                             Mark Eliot Frank 8960 Randers SØ
                                                                             - Blanketnummer: 1268

                                                                             Bekymring

                                                                             Jeg er meget bekymret over hvis dette bliver gennemført.

                                                                             Folkeskolerne kan og skal ikke rumme mere inklusion. Det går ud over alle, både de børn vi inkluderer, de "almindelige" børn, skolelærerne, forældrene og jeg kunne blive ved.

                                                                             Hvis dette bliver gennemført, taber vi flere unge mennesker, i stedet for at løfter dem så højt vi kan.

                                                                             Det kan kun være rimligt, at vi skaber de bedste rammer for alle unge, så de bliver så dygtige de hver især kan blive. Dette er ikke muligt hvis dette bliver indført. Allerede nu er folkeskolerne presset, og de unge når ikke deres fulde potentiale.

                                                                             De er vores fremtid. Vi skal give dem de bedste vilkår - ikke flere besparelser - tværdigmod!

                                                                              Camilla Kirkbak 8870 Langå
                                                                              - Blanketnummer: 1266

                                                                              Bekymring over budgetforslag

                                                                              Jeg er oprigtigt bekymret for de handicappede børn og deres pårørende, når jeg hører om kommunens budgetforslag, vedrørende nedskæringer på specialskolerne i Randers. Jeg er også bekymret for de elever i folkeskolerne, der skal inkludere de børn, der ikke længere vil være plads til på specialskolerne, hvis de spares væk. Dette leder således videre til endnu en bekymring for de lærere der skal stå i undervisningssituationer hver eneste dag, og som helt sikkert kommer til at føle en enorm utilstrækkelighed og magtesløshed i hele denne spareiver der gennemføres i inklusionens navn, men på bekostning af børnene. 
                                                                              Dette er på ingen måde til børnenes bedste. Hverken dem der skal inkluderes eller dem der skal inkludere. 
                                                                              Det er mit håb, at kommunalbestyrelsen vil finde andre muligheder end at skære i specialtilbuddene, der i forvejen er hårdt ramt af besparelser.

                                                                               Kristina Darby 8900 Randers C
                                                                               - Blanketnummer: 1265

                                                                               Pas på vores børn - grænsen er nået

                                                                               Grænsen er nået. Hvordan kan vi byde vores fremtid disse vilkår. Vi skal investere i vores ungdom - ikke slå den ihjel. Flere besparelser på skoleområdet er en katastrofe for vores samfund, vores børn og unge og vores fælles fremtid. Allerede nu er vilkårene ikke i orden. Hvordan kan nogen forsvare, at alle f.eks skal inkluderes. Hvem kommer denne inklusion til gode. Barnet som skal inkluderes? Nej tværtimod. Disse børn/unge skal trækkes igennem en urimelig hverdag, som de ofte ikke kan overskue, hvilket giver endnu større udfordringer. Er det Familierne til disse børn/unge. Nej heller ikke. Hver dag en evig kamp. Tænk sig at hver eneste dag skal man se sit barn kæmpe store kampe, lide mange nederlag, føle sig utilstrækkelig og anderledes. Er det så klassekammeraterne som skal inkludere venner som vinder. Desværre heller ikke. Deres hverdag bliver også ramt af kaos, utryghed og mangel på fokus på skolens egentlige formål. Randers kommune spar ikke mere på dette område. Det er en katastrofe. Der er brug for ressourcer til at pleje vores børn/unge på skoleområdet. Et område som man alt for længe har forsømt og svigtet. Så drop besparelserne og tilføj ressourcerne...

                                                                                Kathrine Hasager Munch 8920 Randers NV
                                                                                - Blanketnummer: 1264

                                                                                Et velfærds samfund ?

                                                                                Et vældfærds samfund uden velfærd ?

                                                                                Det kan da ikke lade sig gøre ?. Jo det er bestemt ikke noget problem så længe det gælder Randers byråd, som er godt på vej til at ikke bare sparke på en person der ligger ned, men nærmest hoppe på vedkommende.

                                                                                Nu er det ikke en person det drejer sig om, men rigtig mange, nemlig dem som går på specielskole.

                                                                                I Danmark kalder politikerne vores samfund for et vældfærds samfund, det kan jeg nu ikke se når man vælger at træde på nogen af de svageste i vores samfund, men det er efterhånden blevet mere reglen end undtagelsen at det er de ældre og de svage/handicappede der skal betale gildet eller overforbruget som det bla. er i Randers kommune.

                                                                                Tænker i inde i byrådet ?

                                                                                Nej, ikke når du spørger mig og en masse andre, at man er så naiv at man tror man kan spare en masse penge hvis man skærer ned på specielskole området, er for mig idioti og naivt. Jo man sparer nok nogen penge i starten, med afskedigelser af lærere og pædagoger.  Men i længden bliver det langt dyrere for kommunen og samfundet, i form af sygedagpenge og børn som bliver tabt.

                                                                                Med den spareplan som i har besluttet, beviser i nok engang at det er de svage i kommunen der skal betale for byrådets overforbrug og præstige byggerier som er kultsejlet, senest med opførelsen af Hal 4 som der efterhånden kan blive en rigtig god dokusoap ud af.

                                                                                Tabt generation.

                                                                                Med besparelse på specielskole området, risikerer man at tabe en hel generation af vore børn og unge på gulvet. Flere og flere børn får stillet en diagnose og bliver visiteret til specielskole, kravene i ’almindelig’ folkeskole er alt for høje og mange af disse ’svage’ børn får det ene nederlag efter det andet, for næsten alle der kommer på speciel skole, kommer de til en skole hvor de passer ind, og der er den fornødne tid til at lære tingene uden at de skal testes og puttes i kasser og excel ark. 

                                                                                Nu vil man så, nok engang svinge spare kniven på området, med det taber man en masse børn, deres hverdag bliver forandret da nogen af de lærer og pædagoger som kender dem bliver fyret, det kan få fatale konsekvenser for børnene som bliver revet ud af deres trygge rammer og nogen af dem som kender dem bedst er der ikke mere.

                                                                                Børnene vil/kan ikke komme i skole, den ene forældre må melde sig syg og på sigt have udsigt til en fyreseddel. Har Randers kommune så sparret noget i længden ???

                                                                                Fra Randers kommune vil man indsluse flere af disse specielskole børn i en almindelig folkeskole, tåbeligt da mange af de børn og unge på specielskole området har startet i almindelig folkeskole uden noget positivt resultat, og nu vil man så indsluse dem nok engang til endnu et eller flere nederlag !!

                                                                                Ja, man kan jo kun ryste på hovedet af byrådet, som udelukkende tænker kroner og øre, fremfor menneskelighed. Men det er åbenbart vigtige at have præstige byggerier end mennesker der trives !

                                                                                Nok engang, kære byråd STOP NU JERES SPARERUNDE, DETTE ER MENNESKER I HAR MED AT GØRE OG IKKE SPORTSHALLER ELLER LIGN.

                                                                                 Lars Larsen 8920 Randers NV
                                                                                 - Blanketnummer: 1241

                                                                                 Urimelige besparelser

                                                                                 De planlagte besparelser rammer de familier, som i forvejen er hårdt ramt, især familier med børn på specialskolerne i kommunen, men også den almindelige folkeskole.

                                                                                 Børnene er vores fremtid og ikke et område, der bør spares mere på.
                                                                                 Stop besparelserne!

                                                                                 mvh
                                                                                 L. Ottosen & familie

                                                                                  

                                                                                  Leif Ottosen 8270 Højbjerg
                                                                                  - Blanketnummer: 1240

                                                                                  Forarget over det overhovedet kan blive diskuteret.

                                                                                  Jeg er dybt forarget over hvad vi i dagens danmark kan finde på at byde lærer, børn og samfundet. Hvorfor skal vi spare på de svageste? Hvorfor ikke dem der står bedst? Hvorfor gøre hverdagen hårdere for dem der knokler for vores samfunds fremtid? Hvorfor skal dem der har det sværest i vores samfund have det endnu værre? Hvorfor skal dem kan rumme at gå i en normal folkeskole, pludselig have en mindre tid med deres lærer hver især? 
                                                                                  Disse børn som har behov for speciel skoler osv. som er specielt designet til mennesker med et ekstra behov, eller også kaldet anderledes behov. Der er en grund til at disse skoler osv. faktisk blev opfundet og udviklet. Fordi behovet for dem er der!!

                                                                                  og så kan vi begynde at se på hvordan udviklingen er i forhold til fremtiden, hvor mange % af begge, som rent faktisk holder deres gennemsnit med karakterer og får en fremtid hvor de oplever livsglæde og meningsfuldhed med livet. For jeg tror at de hver især vil få det svært ved at spare på deres områder, hvilket vil give mindre optimale forhold. Fx tid, faglighed, imødekommenhed, sygedage, stress ramte, osv. er alle punkter som kan blive påvirket af en besparelse på disse områder.

                                                                                   Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                   - Blanketnummer: 1236

                                                                                   Bekymring

                                                                                   Jeg pårørende til  til familie med et barn på specialskole og er bekymret for deres hverdag ,hvis denne besparelse bliver gennemført . Ved hvor presset den er i forvejen . 

                                                                                   Håber at i vil tænke jer rigtig godt om og overveje det hele endnu engang .tænk på hvor mange der vil blive berørt af dette forslag .

                                                                                   STOP FLERE BESPARELSER !!!!!!!!!

                                                                                    Lona Lykke Nielsen 8981 Spentrup
                                                                                    - Blanketnummer: 1224

                                                                                    Sørgeligt med endnu flere besparelser

                                                                                    Det kan da virkelig ikke passer at vores børn skal behandles sådan, det er fuldstændig umenneskeligt og et stort svigt, både for special og normal området. Det kommer jo til at gå ud over alle børnene. Jeg undrer mig virkelig over hvor empatien er henne hos politikkerne i Randers ?????
                                                                                     

                                                                                     Karina Boje 8930 Randers NØ
                                                                                     - Blanketnummer: 1221

                                                                                     Stop besparelser

                                                                                     Det bekymrer mig meget at der kommet et besparelsesforslag på området!

                                                                                     Det gavner ikke for specialskolernes og folkeskolens fremtid, hvis det bliver vedtaget!
                                                                                      Jeg har forældrene og børnene tæt på livet, som går på specialskoler og kan se hvor presset børnene og deres forældre er.
                                                                                     Min erfaring er at der ikke kan spares mere på dette område!
                                                                                      

                                                                                      Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                      - Blanketnummer: 1220

                                                                                      Besparelse

                                                                                      Hej finder det meget uheldigt at lave besparelser på dette område, idet der både vil være børn som allerede er i dette tilbud og netop har stor gavn af dette og der er børn der ikke ville blive visiteret dertil som så må nøjes med et tilbud hvor man ikke er hverken specialiseret eller har ressourcerne til at hjælpe dem. 

                                                                                      Samlet set er det bekymrende at bespare på dette område. 

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       Sara Sehested Tinggaard 8960 Randers SØ
                                                                                       - Blanketnummer: 1218

                                                                                       En katastrofe for ALLE børn i den randrusianske folkeskole!

                                                                                       Det er efter min mening, hvad der vil ske, hvis de foreslåede besparelser på specialundervisningsområdet vedtages af byrådsflertallet.

                                                                                       Men tag først et kig på uddrag af FN’s børnekonvention, som DK jo har ratificeret:

                                                                                       Her handler artikel 28 kort om, at alle børn har ret til undervisning (og læring må man formode) og artikel 29 kort om, at undervisningen skal være med til at udvikle barnets personlighed og evner.

                                                                                       Og lad os også kigge på folkeskolens første formålsparagraf:

                                                                                       § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

                                                                                       Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

                                                                                       Jeg vil gerne sætte spørgsmålstegn ved, om Randers kommunes skolevæsen evner at overholde FN’s børnekonventions artikel 28 og 29 samt folkeskolens formålsparagraffer, hvis de foreslåede besparelser vedtages.

                                                                                       Det er kommet frem, at der simpelthen sættes et loft over antallet af visiteringer til specialskolerne. Vi er blevet oplyst om, at der skal skæres så meget i antallet af børn i specialskoletilbud, at 100 børn der pt. modtager deres undervisning på en specialskole skal tilbage til folkeskolen, (som jo ikke kunne rumme dem) udelukkende pba. en økonomisk disponering og ikke ud fra, at barnets behov har ændret sig. Barnet er jo blevet visiteret til specialskole, fordi folkeskolen ikke evnede at inkludere barnet samt ikke kunne sikre barnets undervisning og læring samt udvikling af personlighed og evner.

                                                                                       Hvordan vil Randers kommune sikre, at barnet der ikke kunne inkluderes i folkeskolen pludselig godt alligevel kan inkluderes i folkeskolen og samtidig sikre, at artikel 28 og 29 i FN’s børnekonvention samt folkeskolens formålsparagraffer overholdes?

                                                                                       Hvordan sikres det, når pengene sparet på specialområdet ikke følger med barnet tilbage til folkeskolen, fordi de sparede penge skal bruges til at lukke huller i familieafdelingens økonomi?

                                                                                       Hvordan sikres det, når personalet i folkeskolen ikke kompetenceopdateres (læs videreuddannes) til at kunne tage sig af disse børn og deres særlige forudsætninger og behov?

                                                                                       Hvordan sikres det, når ressourcerne (læs personale og økonomi) ikke følger med børnene?

                                                                                       Hvordan sikres det, når barnet blot sendes tilbage til de eksisterende fysiske rammer i folkeskolen (læs som jo ikke kunne rumme barnet til at begynde med)?

                                                                                       Hvordan sikres det, at børnene med behov for specialundervisning ikke blot ender med at sidde i et ”rum i rummet” dvs. bag diverse afskærmninger for overhovedet at kunne holde til at være i en klasse med op til 28 elever? (læs ekskluderes).

                                                                                       Hvordan sikres det, at læreren i normalklassen med op til 28 elever, pludselig alligevel godt kan rumme barnet/børnene med behov for specialundervisning samtidig med de 27 andre elever i klassen? Hvordan sikres hvert barns læring? For der vil helt sikkert komme en voldsom reaktion fra barnet, der skal gå fra at fungere i en klasse med eks. 5 klassekammerater og 2-3 personaler i hver lektion til pludselig at skulle kunne fungere i en klasse med op til 27 klassekammerater og én lærer/pædagog i hver lektion.

                                                                                       Med de allerede vedtagne besparelser på specialskolerne kunne vi på protestmødet på Fritidscentret d. 15/10 høre, hvordan et barn allerede nu ekskluderes fra tyskundervisningen, fordi der er skåret så voldsomt i personalet, at barnet ikke længere kan hjælpes til at deltage i tyskundervisningen– og her taler vi på specialskolen! Barnet er ikke engang tilbage i folkeskolen…. (og så kan man jo i en bibemærkning konstatere, at barnet nu ikke længere er i stand til at tage en fuld afgangseksamen, som sikrer adgang til en ungdomsuddannelse. Noget der kunne være opnået, hvis barnets behov og forudsætninger fortsat var imødekommet).

                                                                                       Hvordan vil Randers kommune sikre, at vi ikke ser en øgning i antallet af skolevægrende børn? Dvs. børn der allerede som forholdene er pt. ikke magter at gå i skole pga. bl.a. stress og angst? Man kan frygte, at dette tal stiger i takt med at forholdene forringes.

                                                                                       Hvordan vil Randers kommune sikre, at vi ikke ser en stigning i antallet af forældre, der er nødt til at søge om tabt arbejdsfortjeneste, fordi de ikke længere er i stand til at passe deres arbejde, da de er nødt til at blive hjemme for at passe deres skolevægrende barn, som ikke længere kan fungere i skolen? (dvs. en merudgift for kommunen og dermed mindre besparelse).

                                                                                       Hvordan vil Randers kommune sikre, at disse forældre ikke på sigt fyres fra deres arbejde pga. ovenstående? (dvs. en lavere skatteindtægt og mindre besparelse for kommunen).

                                                                                       Hvordan vil Randers kommune sikre, at forældre til et barn med diagnoser og behov for specialundervisning ikke selv bliver sygt af bekymring over sit barns fremtid? (det ses nemlig ofte).

                                                                                       Hvordan vil Randers kommune sikre, at besparelserne på specialundervisningsområdet ikke kommer til at gå ud over ALLE skolebørn i kommunens folkeskoler og specialskoler? Man kan frygte, at når børn med behov for specialundervisning igen skal rummes i en folkeskole, som ikke kunne rumme dem til at begynde med, at det så vil det gå ud over kvaliteten af undervisningen for alle børn – og ikke mindst personalets arbejdsmiljø og elevernes undervisningsmiljø vil forringes.

                                                                                       Hvordan vil Randers kommune sikre, at alle de børn der ikke længere kan gives en dækkende og god specialundervisning ikke tabes på gulvet (læs bl.a. ikke evner at tage en afgangseksamen fra folkeskolen, en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse)?

                                                                                       Hvordan vil Randers kommune sikre, at alle disse børn bliver livsduelige voksne, der evner at forsørge sig selv og ikke ender som omsorgssvigtede af kommunen, langtidsparkeret på kontanthjælp eller i sidste ende på førtidspension?

                                                                                       Hvordan vil Randers kommune være sig selv bekendt i fremtiden?

                                                                                        

                                                                                        Monja Maria Rank 8930 Randers NØ
                                                                                        - Blanketnummer: 1217

                                                                                        Stop besparelser på specialskoleområdet

                                                                                        Jeg er bekymret for hele skoleområdet da almenskolen i forvejen er hårdt presset og løber stærkt og gør det bedste de kan og har lært. Jeg er bekymret da personalet i almenskolen ikke er uddannet til at håndtere og møde de særlige behov. Det kræver stor viden og erfaringer for at skabe rammer hvor der kan foregå trivsel og læring. Min søn i almenskolen vil ikke få den berettiget undervisning hvis der skal placeres flere børn med særlige behov der. Det er simpelhen ikke menneskeligt muligt at tilgodese alle behov. Hvem skal vælges fra ???

                                                                                         Trine Pedersen 8970 Havndal
                                                                                         - Blanketnummer: 1216

                                                                                         Kære Kommune.

                                                                                         Mit navn er "følsom personoplysning slettet"

                                                                                         og jeg er elev her på Firkløverskolen i Randers

                                                                                         og går i 8 klasse og os elever er blevet ked af at i har fjernet vores SPF.

                                                                                         Fordi vi ik kan se vores venner som vi kunne før.

                                                                                         Vi er også ked af at der ik er så mange arrangementer som vi alle kan være med til.

                                                                                         Og at vi nu ik kan komme ud af huset som vi kunne engang. Nu hedder det bare undervisning HELE tiden.

                                                                                         Tænker i over hovedet på hvordan vi har det?

                                                                                         Altså nu hvor vi næsten hele tiden kun skal have undervisning,

                                                                                          

                                                                                         Så tænker jeg i hvert fald nogen gange på om må vi ik snart få lov til at leve bare lige lidt!

                                                                                          

                                                                                         Vi vil rigtig gerne prøve og gøre det bedste for vores skole

                                                                                         Fordi vi kan altså ik holde til at gå på en almindelig folkeskole.

                                                                                          

                                                                                         Og at vores skole skal spare på pædagoger og alle vores ture ud af huset og vores lejrtur.

                                                                                         Pædagogerne er vigtige for os her på skolen fordi hvis en af os børn her på skolen bliver sur så er det ik bare nok med kun en lærer og en pædagog, nogen gange er det faktisk nødvendigt med flere.

                                                                                         Derfor er det ik godt for vores skole at miste pædagoger eller lærer.

                                                                                          

                                                                                         Vores SPF er vigtigt for mange af os for vi laver de aktiviteter man godt kan lide og laver det med sine venner men det kan vi jo ik hvis vi miste pædagoger.

                                                                                         Mange af os bruger SPF til at være sammen med vores venner fordi mange af os ik kan være sammen med vores venner efter skole fordi vi ikke har en hobby og alt muligt andet og gå op i efter skoletid/SPF.

                                                                                         Vi kan ik overskue det fordi skolen gør os for træt fordi lærerne og pædagogerne sætter for høje krav til os hvilket risikerer at vi får magtanvendelse.

                                                                                          

                                                                                         Vi håber vi bliver set og hørte som alle andre for vi er ligesom alle andre bare med nogle udfordringer


                                                                                          

                                                                                         MVH. "følsom personoplysning slettet"

                                                                                          Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                          - Blanketnummer: 1215

                                                                                          Høringssvar vedrørende Besparelser på specialskoler

                                                                                          Hvorfor bliver børn med handicap og vanskeligheder svigtet gang på gang i Randers.?

                                                                                          Jeg er bekymret for de børn og familier i Randers kommunen, som har handicaps og vanskeligheder.  Hvilken konsekvens besparelserne får for vores børns skolegang, deres mulighed for tilegnelse af livs færdigheder samt for kvaliteten af tilbuddet.

                                                                                          Ikke mindst er jeg bekymret for de dygtige og faglige pædagoger og lærere som allerede i dag er yderst presset. De står allerede i dag alene med børn som alle kræver individuel hjælp, støtte, vejledning, struktur og genkendelighed.

                                                                                          Så STOP besparelserne, der kan IKKE spares mere på specialskolerne..

                                                                                           

                                                                                           Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                           - Blanketnummer: 1214

                                                                                           Stop besparelserne på specialskole området!!!

                                                                                           Det er bekymrende at i endnu engang vil spare på Special området, tror slet ikke i er klar over hvad vi som familie med specialbørn har at slås med, at i så vil gøre børnenes mulighed for læring og sociale relationer endnu dårligere, er mig en gåde. I vil ikke komme til at spare penge, det vil koste jer dyrt i den sidste ende, når børnene bliver dårligere og der skal mere hjælp til, eller i taber dem på gulvet fordi de ikke får den hjælp og støtte som er så vigtigt, for at et barn med disse udfordringer skal kunne vokse op og have et liv og ikke mindst en mening med livet. 
                                                                                           Stop besparelserne på specialskole området!!!

                                                                                            Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                            - Blanketnummer: 1212

                                                                                            Nej tak til besparelsen

                                                                                            Jeg kan vitterligt ikke se nogen grund til denne besparelse.

                                                                                            Det berører rigtig mange børn og forælder og det er slet ikke okay. 

                                                                                            Som mor til et “særligt” barn gør det mig rigtig vred og ked af det at mit barn skal bøde for denne beslutning. 

                                                                                             Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                             - Blanketnummer: 1208

                                                                                             Find en anden løsning

                                                                                             Udgiftsposten til specialskolerne fylder måske meget på budgettet, men det er der en god grund til. Der er brug for dem.

                                                                                              

                                                                                             Derfor nytter det ikke at skære endnu mere der, hvor den helt basale velfærd allerede bløder. Det er menneskelige skæbner, der er i spil, og ikke kun tal i et regneark. Gennemføres de påtænkte (yderligere) besparelser, resulterer mistrivslen i endnu større personlige og for kommunen økonomiske udgifter på sigt.

                                                                                              

                                                                                             Folkeskolen kan IKKE tilbyde det, specialskolerne kan. Det er naivt at tro det, selv om man eventuelt forsøger at flytte ressourcer med. Der er en god grund til, at specialskolerne blev etableret i første omgang. Der er brug for dem.

                                                                                              

                                                                                             En kommune, der ikke prioriterer borgernes helt basale velfærd højere end anlægsarbejde og erhvervsudvikling, er en svag kommune. Der kan ikke sættes tal på, hvor mange specialskoleelever en kommune af en vis størrelse må have, og det er der en god grund til. Det er mennesker og ikke brosten, vi taler om.

                                                                                              

                                                                                             Børnene har brug for højt specialiseret personale og de rigtige omgivelser, så de kan udvikle sig, få en uddannelse og bidrage til og være en del af samfundet. Find en anden løsning i stedet for de planlagte besparelser på specialområdet!

                                                                                              

                                                                                             Med venlig hilsen

                                                                                             Kristian List

                                                                                             far og stud.pæd., Randers

                                                                                              Kristian List 8920 Randers NV
                                                                                              - Blanketnummer: 1206

                                                                                              "følsom personoplysning slettet"

                                                                                              Jeg syntes der er grund til stor bekymring i forhold til yderligere besparelser på specialområdet. Både børnene og familierne er under hårdt pres i forvejen. "følsom personoplysning slettet"

                                                                                               Morten Povlsen 8930 Randers NØ
                                                                                               - Blanketnummer: 1201

                                                                                               Besparelse på special området.

                                                                                               Disse børn og deres forældre er den sårbarste gruppe i samfundet.

                                                                                               Og mistrivsel og belastning vil veje tungt,  netop hvis besparelse kommer igennem , vil der komme endnu flere skole vægrede børn og syge forældre end i forvejen er. 

                                                                                               Disse børn og deres familier har ikke selv bedt om dette liv og skal kæmpe extra for tingene.

                                                                                               Så tag ikke det sidste håb og trivsel fra os.

                                                                                               Stop besparelser. 

                                                                                               For alle  har krav på et værdigt liv. 

                                                                                               "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                

                                                                                                Sanne Dahl Kvist 8930 Randers NØ
                                                                                                - Blanketnummer: 1200

                                                                                                Opråb fra Firkløverskolen

                                                                                                Vedhæftet fil indeholder et skriv om hvordan jeg som fagperson oplever besparelserne på Firkløverskolen. 

                                                                                                 

                                                                                                Maiken Fogh Westergaard 8870 Langå
                                                                                                - Blanketnummer: 1197

                                                                                                SpecialSkoler

                                                                                                Jeg er meget bekymret for at der skal spares endnu mere på det område, 

                                                                                                Jeg køre til dagligt med de børn på  firkløverskolen om morgene. Der er allerede udfordret nu ved jeres 

                                                                                                besparelser. Siden efter sommerferien særligt når de skal hjem. Det er nu på  forskellig tidspunkter så det er ikke altid den samme chauffør. Sidste år havde jeg ingen problem søde glad børn. I år er det utilpasse konflikt søgende børn. Der er næsten altid ballade nu. 

                                                                                                Frygter for deres fremtid hvad i tilbyder deres fremtid nu. De har alt den hjælp de har brugfor nu.

                                                                                                de er dejlige børn der skal have den rigtige  pædagogisk og læreriges undervisning. 

                                                                                                For ikke at ende som ingenting. 

                                                                                                Det er jo ikke mange år siden Randers var plaget af vold og en ballade by. 

                                                                                                Det ville i få igen hvis i forsætter som i gøre nu. 

                                                                                                Så mit råd til jer er tænk på fremtiden ikke på nuet. 

                                                                                                Mvh Torben Vejlin 

                                                                                                 Torben Vejlin 8983 Gjerlev J
                                                                                                 - Blanketnummer: 1191

                                                                                                 STOP BESPARELSERNE

                                                                                                 Jeg er bekymret for specialskolerne og folkeskolens fremtid.
                                                                                                 Vi er pårørende til et barn på specialskole og kan se hvor presset barn og familie er.
                                                                                                 Der kan ikke spares mere på dette område.

                                                                                                 En besbarelse nu, vil blot give ekstra udgifter i fremtiden, da disse børn ikke bliver mødt med den hjælp de har brug for nu! når de ikke få hjælpen nu vil omkostningerne blot være større i fremtiden.


                                                                                                 Stop besparelserne

                                                                                                  Christina Halina Dolleris 8260 Viby J
                                                                                                  - Blanketnummer: 1190

                                                                                                  Høringssvar Lokal-MED Sundhedshuset

                                                                                                  Se vedhæftede

                                                                                                  Lokal-MED Sundhedshuset 8900 Randers C
                                                                                                  - Blanketnummer: 1188

                                                                                                  Helt forkert beslutning fra Randers Kommune

                                                                                                  Jeg kan ikke forstå man fra kommunens side overvejer denne beslutning, da den vil have en enorm impact på alle børn i Randers Kommune. Vi skal hjælpe og beskytte vores børn mod bølle og mobning, men hvordan skal vi beskytte dem mod vores kommune?? 

                                                                                                  jeg håber at vores politikere vågner op og forstår hvordan denne tåbelige beslutning berøre alle børn. 
                                                                                                  Jeg har forståelse for at vi lever i en tid hvor vi skal spare men med det vi betaler i skat, er det klar for de fleste at vores penge bruges forkert! 
                                                                                                   

                                                                                                  Vågn op og red vores børn men I stadig kan. 
                                                                                                   

                                                                                                   Pia Kjær Hvidtfeldt Bertelsen 8920 Randers NV
                                                                                                   - Blanketnummer: 1182

                                                                                                   Budget 2020

                                                                                                   Høringssvar til budget 2020-2023

                                                                                                    

                                                                                                   Jeg tillader mig at skrive et høringssvar omkring forslag til budget 2020-2023.

                                                                                                   Mit navn er Rikke og jeg er pædagog på 19. år på Firkløverskolen i Randers. En arbejdsplads jeg elsker fordi jeg, sammen med mine kollegaer, kan gøre en reel forskel for elever med diverse handicaps og diagnoser – samt for deres familier.

                                                                                                   Mit arbejde er afvekslende, spændende, hårdt, udfordrende, givende – og til tider en smule farligt. Jeg er tydelig, rummelig, lyttende og samarbejdsvillig. Og for at gøre mit job bedst muligt, giver jeg en del af mig selv – for det der rykker med vores elever er relationen.

                                                                                                   Det ville jeg ikke have skrevet for 10 år siden. Der ville jeg have nævnt strukturen som det bærende. Struktur er naturligvis stadig vigtig, men uden relationen er der ingen udvikling.

                                                                                                   Og hvorfor har det ændret sig?

                                                                                                   Fordi de elever vi modtager ofte har været gennem flere skoleskift eller er blevet ”afprøvet” i diverse tiltag.

                                                                                                   De er sårbare. De er nederlagspræget. De er trætte af pædagoger, lærere, strukturer, forventninger….

                                                                                                   De har brug for at blive lyttet til og forstået. At de rammer de er i, passer til dem. At de er sammen med voksne der vil og kan dem. De har brug for positive og ærlige relationer.

                                                                                                   Relationer kan man ikke læse sig til. Relationer er ikke på hylden over kaffekopperne. Relationer tager tid at opbygge og kræver nærvær og samvær. Relationer avler tillid.

                                                                                                   Hvis jeg ser på de 7. klasser vi her på skolen nu, er der 5 ud af 26 elever, der har været her fra 0./1. klasse. Resten er kommet til. Uden at træde hverken forældre eller elever over tæerne, tør jeg roligt sige, at mange af dem nåede at bliver prøvet lige rigeligt af i den almindelige folkeskole. Vi modtog en del udadrettede eller angste elever på den konto omkring deres 4-5 skoleår.

                                                                                                   Efter års relations arbejde med fokus på handicapforståelse, strategier i diverse situationer, undervisningsparathed mv. kunne vi sende nogle elever godt afsted til udskolingen. Velvidende at arbejdet på ingen måde var afsluttet, men dog godt begyndt.

                                                                                                   Og hvad koster det at give disse elever den bedste start for et voksenliv?

                                                                                                   Tid! Massere af snakke, forklaringer, justeringer. Tid, lyst og indsigt til at forstå den enkeltes tankegang for måske at kunne rykke den en smule, så verden udenom bliver lidt lettere at navigere i.

                                                                                                   Når jeg ser hvor meget der skal spares på disse børn – på os omkring dem, bliver jeg ikke kun trist. Jeg bliver vred og jeg bliver bange.

                                                                                                   Jeg bliver vred fordi jeg synes vi svigter dem. Med en normering der på en god dag hedder 2 personaler til 10, har jeg og mine kollegaer ikke en jordisk chance for at opbygge relationer til disse børn. Vi har ikke mulighed for de små samtaler der rykker.

                                                                                                   Jeg bliver vred fordi jeg synes at I, på godt dansk ”pisser på os” som personale. I stille os i en situation hvor det er umuligt for os at gøre vores arbejde ”godt nok”. (Helt godt er jo sparet væk!). Vi må lade eleverne passe sig selv, hvis de forlader undervisningen, for vi er ikke nok til at kunne gå efter dem og hjælp dem.

                                                                                                   Men allermest bliver jeg bange. Jeg bliver bange for hvad det er for nogle unge mennesker vi sender videre, når vi ikke har haft nok mulighed for at arbejde med dem enkeltvis. Jeg bliver bange for hvordan det påvirker deres familier, når vi ikke kan yde den hjælp de har brug for ved eksempelvis skoleværing. Jeg bliver bange for at vi får en konfliktfyldt hverdag, fordi den enkelte ikke føler sig set og hørt.

                                                                                                   Jeg kunne skrive mange sider om hvad vi allerede har sparet væk.

                                                                                                   Jeg tænker, at Randers Kommune skal være rigtig glad for, at vi – trods alt – er mange ”gamle medarbejdere” tilbage på Firkløverskolen. Medarbejdere der har en bred viden omkring disse børn og deres vanskeligheder, medarbejdere der har en grunduddannelse i systemiske og anerkendende tænkning og ikke mindst medarbejdere der vil disse børn og deres familier.  

                                                                                                   Desværre vil det vise sig, at vilje til at ville ikke er nok – vi har brug for de menneskelige ressourcer – vi har brug for tid og ro til at være i relationen. Roen får vi først, når alle disse besparelser får en ende -og tiden har vi kun, når vi er nok til at udføre arbejdet!

                                                                                                   /Rikke Bilgrau

                                                                                                   Lorentzgade 9 st

                                                                                                   8900 Randers 

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    Rikke Malene Bilgrau 8900 Randers C
                                                                                                    - Blanketnummer: 1179

                                                                                                    Begræns besparelser på handicap området.

                                                                                                    God dag.

                                                                                                    Jeg er meget bekymret for følgerne af de foreslåede besparelser på special skoler i Randers kommune. Inklusion i Folkeskolen har allerede vist sig at være en spare øvelse der ikke kan gennemføres uden at det går ud over alle børn i klassen og læreren. Vejen frem er special skoler og der er ikke brug for besparelser men derimod yderligere kapital på disse områder i Randers. Jeg kender en lille Autistisk pige der allerede er fritaget for Tysk. Hvad er det næste hun skal fritages for hvis der skal spares. Det kommer til at koste på den lange bane hvis disse børn bliver voksne uden at have fået den nødvendige undervisning både fagligt og med social interaktion. Det kommer til at koste meget mere hvis disse voksne skal passes af samfundet resten af deres liv.

                                                                                                    Mvh.

                                                                                                    En bekymret borger.

                                                                                                     Rasmus Vestergaard 8960 Randers SØ
                                                                                                     - Blanketnummer: 1177

                                                                                                     Hvorfor besparelser

                                                                                                     Jeg er bekymret for specialskolerne og folkeskolens fremtid.

                                                                                                     Vi er pårørende til et barn på specialskole og kan se hvor presset barn og familie er.
                                                                                                     Der kan ikke spares mere på dette område

                                                                                                      Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                                      - Blanketnummer: 1176

                                                                                                      Besparelse på specialskolerne

                                                                                                      "følsom personoplysning slettet", jeg er virkeligt bekymret for specialskolernes fremtid og ikke mindst hvad det vil have af betydning for min søn hvis disse besparelser bliver vedtaget. Specialskolerne er er presset nok i forvejen. STOP nu jeres besparelser på skolerne og invisterer i vores børn. 

                                                                                                      Mvh Torben Christensen 

                                                                                                       Torben Verner Rathlau Christensen 8930 Randers NØ
                                                                                                       - Blanketnummer: 1174

                                                                                                       Besparelse

                                                                                                       Vi er bekymret for specialskolerne og folkeskolens fremtid.

                                                                                                       Vi er pårørende til et barn på specialskole og kan se hvor presset barn og familie er.

                                                                                                       Der kan ikke spares mere på dette område.

                                                                                                       Stop besparelserne.
                                                                                                       Venlig 
                                                                                                       Annette og Kaj Ovesen

                                                                                                        Kaj Møller Ovesen 8210 Aarhus V
                                                                                                        - Blanketnummer: 1169

                                                                                                        Bekymrende besparelser!

                                                                                                        Jeg er selv uddannet pædagog, og det er i mine øjne bekymrende med så store besparelser på specialområdet. Mvh Johanne

                                                                                                         Johanne Mohamad Smidt-Jensen 8940 Randers SV
                                                                                                         - Blanketnummer: 1162

                                                                                                         Spareforslag på specialskolerne

                                                                                                         Jeg finder det meget forkasteligt og usocialt, at spare på dette område.

                                                                                                         Det vil ramme omsorgskrævende børn og deres forældre hårdt.

                                                                                                         I en socialdemokratisk ledet kommune kan man umuligt bakke op om dette spareforslag . Det går stik imod  socialdemokratisk politik, hvor intentionerne er at beskytte/hjælpe de svage i samfundet. 
                                                                                                         Håber virkeligt, at socialdemokraterne i Randers ikke vil sælge deres sjæl ved at ramme en svag gruppe børn.

                                                                                                         Min appel er: Vær socialdemokrat af sind og ikke kun af skind.

                                                                                                         Venlig hilsen 

                                                                                                         Else Birkeskov Christensen

                                                                                                          

                                                                                                          


                                                                                                          

                                                                                                          Else Christensen 8960 Randers SØ
                                                                                                          - Blanketnummer: 1159

                                                                                                          Trivsel

                                                                                                          Jeg er bekymret for de børn der ikke længere visiteres videre - jeg oplever at der ikke følger tilstrækkelig ressourcer med børnene i folkeskolerne. Ligeledes oplever jeg ikke at personalet i folkeskolerne har de nødvendige kompetancer til at inkludere de berørte børn. 

                                                                                                           Betina Bach Madsen 8920 Randers NV
                                                                                                           - Blanketnummer: 1157

                                                                                                           Høringssvar


                                                                                                           Vi er pårørende til et barn på specialskole og kan se hvor presset barn og familie er.
                                                                                                           Der kan ikke spares mere på dette område.
                                                                                                           Stop besparelserne.

                                                                                                            Bertram Nørgaard Tjerrild 8920 Randers NV
                                                                                                            - Blanketnummer: 1156

                                                                                                            Høringssvar til besparelser på specialskoleområdet

                                                                                                            se dokument

                                                                                                            Oust Mølleskolen/med udvalg/skolebestyrelse 8920 Randers NV
                                                                                                            - Blanketnummer: 1152

                                                                                                            Besparelse på specialskoler

                                                                                                            Vi er frygtelig bekymret for specialskolerne og folkeskolens fremtid.
                                                                                                            Vi er pårørende til et barn på specialskole og kan se hvor presset barn og familie er. Jeg frygter for hvad besparelserne vil medføre.
                                                                                                            Der kan ikke spares mere på dette område.
                                                                                                            Stop besparelserne.

                                                                                                             Mette Hammer Christiansen 8981 Spentrup
                                                                                                             - Blanketnummer: 1150

                                                                                                             Besparelse special skole området

                                                                                                             At børnene er visiteret til at benytte Specialskole er ikke uden grund!

                                                                                                             Ved at give dem en grundlæggende ballast er der vel flere udregninger der viser disse ikke bliver så tung en økonomisk post som voksne da de ofte udvikler sig til at kan begå sig socialt!

                                                                                                             Ved at spare igen igen tabes mane af disse muligvis på gulvet!!

                                                                                                              

                                                                                                             Med venlig hilsen Marlene Ilsvard 

                                                                                                              

                                                                                                              Marlene Sandau Ilsvard 8940 Randers SV
                                                                                                              - Blanketnummer: 1143

                                                                                                              Færdige høringssvar fra Sektor MED-Børn

                                                                                                              Høringssvar fra medarbejdersiden i Sektor MED

                                                                                                              Sektor MED på børneområdet vil indledningsvis udtrykke stor tilfredshed med at der er fokus på området,  og hvor der er tildelt ekstra midler inden for de senere år. Der er allerede nu indikationer på at indsatsen har en virkning.

                                                                                                              Dette fokus på området har stor værdi for alle børns muligheder for at lykkes.

                                                                                                              Medarbejdersiden i sektor MED ønsker at tillføje følgende:

                                                                                                              • At der er behov for at prisfremskrive årligt, og være opmærksom på at de tildelte midler ikke udhules.
                                                                                                              • At der stadig er behov for at investere i tidlig indsats, så den positive udvikling fastholdes og udbygges også for børn i børnehavealderen.
                                                                                                              • I modsætning til andre områder, er der ikke afsat løbende anlægsmidler på dagtilbudsområdet. Der er et behov for at følge op på bygningsmassen, så der sikres gode læringsmiljøer for alle børn.

                                                                                                               

                                                                                                               Sektor MED-Børn 8900 Randers C
                                                                                                               - Blanketnummer: 1128

                                                                                                               Høringssvar fra Skoleleerforeningen

                                                                                                               Høringssvar fra Skolelederforeningen

                                                                                                               Skolelederforeningen i Randers 8920 Randers NV
                                                                                                               - Blanketnummer: 1127

                                                                                                               Høringssvar fra medarbejdersiden i HovedMEDudvalget

                                                                                                               Høringssvar til Budget 2020-2023 fra medarbejdersiden i Hovedudvalget jf. vedhæftede.

                                                                                                               Medarbejdersiden HovedMEDudvalget 8900 Randers C
                                                                                                               - Blanketnummer: 1126

                                                                                                               Høringssvar til budget 2020-2023

                                                                                                               Hørringssvar til budget 2020-2023

                                                                                                               Fra medarbejderne i Med Madservice Kronjylland

                                                                                                               Falstersvej 2 8940 Randers Sv

                                                                                                               Med Madservice Kronjylland 8940 Randers SV
                                                                                                               - Blanketnummer: 1125

                                                                                                               Nej til besparelser på skoleområdet

                                                                                                               I MED-udvalget anerkender vi kommunens økonomiske udfordringer. Det bekymrer os imidlertid, at det forslås, at der i 2020 skal spares 14,4 mio. på skoleområdet, som bl.a. skal gå til at finansiere familieområdets økonomi.

                                                                                                               Især vil den foreslåede besparelse på 4,4 mio. på specialskolerne betyde markant ringere skoletilbud til børn med særlige behov, som i forvejen har oplevet besparelser på deres skoler. Samlet set vil det blive vanskeligere at leve op til Randers Kommunes uddannelsespolitik, og tilliden til politiske løfter (”besparelserne på specialområdet skal overføres til almenområdet”) vil blive belastet.

                                                                                                               Vi foreslår derfor, at besparelsen på skoleområdet reduceres væsentligt.

                                                                                                               På vegne af Korshøjskolens MED-udvalg

                                                                                                               Jim Knudsen

                                                                                                               Skoleleder

                                                                                                               Korshøjskolens MED-udvalg 8930 Randers NØ
                                                                                                               - Blanketnummer: 1122

                                                                                                               Høringssvar til Budget 20-23 for Randers Kommune

                                                                                                               Havndal 13-10-2019

                                                                                                                

                                                                                                               Høringssvar til Budget 20-23 for Randers Kommune.

                                                                                                                

                                                                                                               Styregruppen har med tilfredshed læst bolig planens indhold og giver derfor ros til Randers

                                                                                                               kommune for den udsendte boligplan. At boligplanen bliver lagt ud til høring er vejen frem i

                                                                                                               den demokratiske styring af en kommune. Vi har valg også at sende den som høringssvar til

                                                                                                               Budgetforhandlingerne for 20-23. Da boligplanen også er en del af budgetforhandlingerne

                                                                                                                

                                                                                                               Boligplanen giver reelt et godt overblik over de problemer, som der rent politisk skal tages

                                                                                                               hånd om. Et er vi sikre på, at der ikke vil være enighed om de beslutninger, der skal tages,

                                                                                                               og vi i Havndal vil, som udgangspunkt, udtale os for, at de forhold, vi har i vort område skal

                                                                                                               bestå, måske ikke i den form vi kender i dag, men med hensyntagen til de nye krav og

                                                                                                               muligheder, som vil blive efterspurgt af de kommende ældre.

                                                                                                                

                                                                                                               I boligplanen – side 23 – påpeges, at der skal ske en implementering af nye visitationsregler.

                                                                                                               Fint nok, det vil ske hen over tid grundet forskellige forhold.

                                                                                                                

                                                                                                               Når vi læser rapporten, dukker der for os at se et helt naturligt spørgsmål op, som der ikke

                                                                                                               er taget med i betragtning i forhold til de nye regler, nemlig tryghed for ældre.

                                                                                                                

                                                                                                               Som et eksempel på behovet for tryghed kan vi konkret fortælle, at nedenstående eksempel

                                                                                                               er ret beskrivende for, hvorledes vi i Havndal oplever den udøvede visitation:

                                                                                                                

                                                                                                               Case: en "følsom personoplysning slettet" borger, som bor "følsom personoplysning slettet" i egen bolig, har søgt og søger fortsat om en ”tryghedsplads” på Aldershvile. Borgeren "følsom personoplysning slettet" har været indlagt på Tryghedshotellet "følsom personoplysning slettet" bl.a. grundet fald i eget hjem. Der er fortsat risiko for, at der vil ske faldulykker. Pågældende er i perioder i stand til at klare sig selv i hjemmet, men har stor bekymring for, at der igen skal ske fald. Her må vi give udtryk for en vis utilfredshed med den gældende model, som for nærværende praktiseres.

                                                                                                               Man bliver forundret, når visitator afgør, at der ikke er plads og vilje til at hjælpe en "følsom personoplysning slettet" borger.

                                                                                                                

                                                                                                               Styregruppen læser i rapporten side 22 tabel 2.13, at Aldershvile er utidssvarende, og at det

                                                                                                               vil kræve en investering, at få plejehjemmet bragt op til nutidig standard. Hjemmet vil kunne

                                                                                                               komme til at fungere som et mindre center, når de nødvendige investeringer er foretaget.

                                                                                                                

                                                                                                               Denne løsning vil imødekomme de ønsker og krav, som borgerne i Havndal og omegn

                                                                                                               berettiget vil kunne rejse overfor Randers kommune. Styregruppen kan godtage/acceptere

                                                                                                               en tilretning af Aldershvile til et center med 10 plejeboliger.

                                                                                                                

                                                                                                               Tilbage bliver så spørgsmålet om, hvad man yderligere kan bruge plejehjemmet til. Det er

                                                                                                               styregruppens vurdering, at lokalområdet vil kunne styrkes betydeligt ved at bruge nogle af

                                                                                                               de ledige kvadratmeter på plejehjemmet til et sundhedscenter/sundhedshus.

                                                                                                                

                                                                                                               Man kan med stor fordel placere genoptrænings faciliteter og lignende på Aldershvile. Det

                                                                                                               vil spare borgerne for transport til Øster Tørslev og/eller Randers, og samtidig vil der være

                                                                                                               mulighed

                                                                                                               for at yde en borgernær service uden, at det øger det offentliges udgifter. Dette vil være i fin

                                                                                                               tråd med, at der på stedet allerede forefindes mulighed for kontakt med Borgerservice.

                                                                                                               Styregruppen vil gerne indgå i et konstruktivt samarbejde med Randers Kommune om

                                                                                                               oprettelse af et sundhedscenter/sundhedshus på Aldershvile.

                                                                                                                

                                                                                                               Carl Lundø-Nielsen

                                                                                                               "personfølsom slettet"

                                                                                                               8970 Havndal

                                                                                                                

                                                                                                               Marianne Lundø-Nielsen

                                                                                                               "personfølsom slettet"

                                                                                                               8970 Havndal

                                                                                                                

                                                                                                               Vibeke Sveigaard

                                                                                                               "personfølsom slettet"

                                                                                                               8970 Havndal

                                                                                                                

                                                                                                               Lisbeth Kusk

                                                                                                               "personfølsom slettet"

                                                                                                               8970 Havndal

                                                                                                                

                                                                                                               Tine Vinstrup

                                                                                                               "personfølsom slettet"

                                                                                                               8970 Havndal

                                                                                                                

                                                                                                               Henrik Konradsen

                                                                                                               Heden 9

                                                                                                               8970 Havndal

                                                                                                               Henrik Konradsen 8970 Havndal
                                                                                                               - Blanketnummer: 1118

                                                                                                               Høringssvar fra Sektor-MED Sundhedsområdet til budget 2019-2022

                                                                                                               Se vedhæftede

                                                                                                               Sektor-MED Sundhedsområdet 8900 Randers C
                                                                                                               - Blanketnummer: 1115

                                                                                                               Høringssvar fra Sektor-MED social

                                                                                                               Hermed fremsendes høringssvar fra Sektor-MED social.

                                                                                                               Sektor-MED social 8900 Randers C
                                                                                                               - Blanketnummer: 1107

                                                                                                               Hørringssvar budget 2020-2023 fra medarbejderne FamilieCentrets Med-udvalg

                                                                                                               Vedhæftet hørringssvar vedr.budget 2020-2023 fra medarbejderne i FamilieCentrets Med-udvalg

                                                                                                               FamilieCentrets Med- udvalg 8940 Randers SV
                                                                                                               - Blanketnummer: 1103

                                                                                                               Høringssvar til budget 2020-2023 fra medarbejderne i Sektor-Med Familie

                                                                                                               Vedhæftet er høringsvar vedr. budget 2020-2023 fra medarbejderne i Sektor- Med Familie

                                                                                                               Sektor-Med Familie 8900 Randers C
                                                                                                               - Blanketnummer: 1102

                                                                                                               Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers - høringssvar fra MED

                                                                                                               Høringssvar er vedhæftet.

                                                                                                               MED - Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers 8900 Randers C
                                                                                                               - Blanketnummer: 1101

                                                                                                               Høringssvar fra Assentoftskolens MED-udvalg

                                                                                                               Se vedhæftede!

                                                                                                               Assentoftskolens MED-udvalg 8920 Randers NV
                                                                                                               - Blanketnummer: 1100

                                                                                                               Høringssvar fra Sektor MED Børn

                                                                                                               Høringssvar fra medarbejdersiden i sektor MED.

                                                                                                               Sektor MED på børneområdet har afholdt møde den 11. oktober 2019, og det samlede udvalg har følgende til budgettet:

                                                                                                               Sektor med på børneområdet vil indledningsvis udtrykke stor tilfredshed med at der er fokus på området, og hvor der er tildelt ekstra midler inden for de senere år. Der er allerede nu indikationer på at indsatsen har en virkning.

                                                                                                               Dette fokus på området har stor værdi for alle børns muligheder for at lykkes.

                                                                                                               Herudover ønsker medarbejdersiden i sektor MED børn at tilføje følgende:

                                                                                                               • At der er behov for at prisfremskrive årligt, og være opmærksom på at de tildelte midler ikke udhules.
                                                                                                               • At der stadig er behov for at investere i tidlig indsats, så den positive udvikling fastholdes og udbygges også for børn i børnehavealderen.

                                                                                                                Sektor MED-Børn 8900 Randers C
                                                                                                                - Blanketnummer: 1097

                                                                                                                Høringssvar LMU - Mestringsvejledning og De små bofællesskaber

                                                                                                                Hermed høringssvar fra LMU - Mestringsvejledning og De små bofællesskaber.

                                                                                                                LMU Mestringsvejledningen og De små bofællesskaber 8930 Randers NØ
                                                                                                                - Blanketnummer: 1094

                                                                                                                Høringssvar for budget 2020-2023 Lokal Område MED Nord - Omsorg

                                                                                                                Se vedhæftede dokument.

                                                                                                                Område MED Nord 8900 Randers C
                                                                                                                - Blanketnummer: 1090

                                                                                                                Tandplejens Høringssvar

                                                                                                                På vegne af Randers Kommuens Tandplejes MEDudvalg fremsendes hermed høringssvar.

                                                                                                                En video og to billeder

                                                                                                                På MED-udvalgets vegne

                                                                                                                Lars Høvenhoff

                                                                                                                Overtandlæge og formand for MED

                                                                                                                Randers Kommunes Tandpleje's MED-udvalg 8900 Randers C
                                                                                                                - Blanketnummer: 1088

                                                                                                                Hobrovejens Skoles høringssvar vedr. budget 2020-2023

                                                                                                                Vedhæftet er Høringssvar vedr. budget 2020-2023 for Hobrovejens Skole.

                                                                                                                Skolebestyrelsen på Hobrovejens Skole 8900 Randers C
                                                                                                                - Blanketnummer: 1084

                                                                                                                Nørrevangsskolens MED-udvalg

                                                                                                                Høringssvar til budget 2020-23 fra Nørrevangsskolens MED-udvalg

                                                                                                                Nørrevangsskolens MED-udvalg 8930 Randers NØ
                                                                                                                - Blanketnummer: 1083

                                                                                                                Høringssvar vedrørende budget 2020

                                                                                                                .

                                                                                                                LMU CBR-Randers 8920 Randers NV
                                                                                                                - Blanketnummer: 1082

                                                                                                                Høringssvar fra Dagtilbud Sydvest - Bestyrelse og MED

                                                                                                                Svaret er vedhæftet

                                                                                                                Dagtilbud Sydvest - Bestyrelse og MED 8870 Langå
                                                                                                                - Blanketnummer: 1081

                                                                                                                Nedskæring på Plan og Byg giver mindre vækst og udvikling

                                                                                                                Byrådet har ambitioner om at Randers skal være en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune, og at kommunen skal nå 100.000 indbyggere i løbet af få år. Samtidig er der ønsker om at udvikle Byen til Vandet, og klimasikre midtbyen.

                                                                                                                Vi er på vej. Boligbyggeriet i Randers boomer i øjeblikket, og Planafdelingen er i fuld gang med at forberede flere lokalplaner, der skal bane vejen for endnu mere nybyggeri.

                                                                                                                I 2013 blev der ikke en gang opført 150 nye boliger, mens der sidste år blev opført 300 nye boliger.

                                                                                                                I 2019 forventes tallet at nå op på cirka 350 boliger, og i de kommende år er der udsigt til, at der opføres 400 boliger eller mere - årligt.

                                                                                                                Samtidig er der en positiv udvikling i erhvervslivet, hvor mange virksomheder får muligheder for at foretage udvidelser på nye erhvervsarealer.

                                                                                                                Når dette kan lade sig gøre, så skyldes det for det første, at der i et par år har været afsat ekstra ressourcer til udarbejdelse af de nye lokalplaner, der danner det nødvendige juridiske grundlag for den udvikling, som byrådet ønsker.

                                                                                                                Men med de besparelser, som der er lagt op til i Budget 2020-2023, risikerer kommunen at skulle sige farvel til op imod halvdelen af de medarbejdere, der arbejder med lokalplanlægning for nye boligområder og nye erhvervsområder. Samtidig bortfalder den midlertidig midtbykoordinator-stilling.

                                                                                                                Ved en halvering af medarbejderne i lokalplangruppen, og den øvrige reduktion af medarbejdere i Plan og Byg, vil kommunens evne til at skabe grundlag for vækst og udvikling blive svækket betydeligt.

                                                                                                                Randers Kommune risikerer dermed at miste en del af den bosætning og erhvervsudvikling, som vi kunne have haft, hvis der var ressourcer til at udarbejde og administrere det nødvendige plangrundlag.

                                                                                                                Thomas Djernæs 8960 Randers SØ
                                                                                                                - Blanketnummer: 1080

                                                                                                                Høringssvar fra Randers Lærerforening til budget 2020

                                                                                                                Kredsstyrelsen i Randers Lærerforening har udarbejdet vedhæftede høringssvar.

                                                                                                                På vegne af Randers Lærerforening

                                                                                                                Leif Plauborg
                                                                                                                Formand

                                                                                                                Randers Lærerforening 8900 Randers C
                                                                                                                - Blanketnummer: 1079

                                                                                                                Høringssvar til budget 2020-2023 fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

                                                                                                                Kære byrådspolitikere.

                                                                                                                 

                                                                                                                På vegne af Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) fremsender vi hermed kommentarer til direktionens forslag til budget 2020-2023. I høringssvaret forholder vi os særligt til de to punkter, hvor PPR er nævnt.

                                                                                                                 

                                                                                                                Hvis forvaltningens indstilling til budget følges, vil flere elever fra specialskoleområdet skulle inkluderes i et mindre specialiseret tilbud. På den baggrund vil kompleksiteten i specialklasserne stige og kravene til skolens personale øges. En af forudsætningerne for at kunne realisere besparelserne på bedst mulig vis er derfor, at skolerne understøttes i dette arbejde. I PPR oplever vi generelt stor efterspørgsel på vores ekspertise, men vi har en forventning om, at der vil blive ekstra brug for vores kompetencer i takt med besparelser på specialområdet.

                                                                                                                 

                                                                                                                Derfor finder vi det bekymrende og modstridende, at der er lagt op til en besparelse på over 1 mio. kroner på enheder, der arbejder med at understøtte skolernes arbejde med at skabe gode betingelser for læring, udvikling og trivsel for alle børn. Den enkelte skole skal løfte en mere kompleks opgave, og samtidig reduceres deres mulighed for at blive understøttet i det. En sådan besparelse vil således ramme nogle af fællesskabets mest sårbare børn dobbelt. PPR har en central funktion ift. at lykkes med byrådets ambitioner for Skolen for alle, og det er svært at se det lykkes med en besparelse på PPR og andre understøttende enheder.

                                                                                                                 

                                                                                                                I materialet er der også lagt op til, at PPRs fremskudte socialrådgivere fremover finansieres af skoleområdet. I sig selv har vi ikke en holdning til, hvor finansieringen kommer fra. Vi ønsker blot at fremhæve PPRs centrale funktion som bindeled mellem familieområdet, dagtilbuds- og skoleområdet.

                                                                                                                Nogle forældre har brug for mere råd og vejledning i forhold til at fremme læring, udvikling og trivsel for deres børn, end hvad skole/dagtilbud kan give. Den brede tværfaglighed, som PPR Randers bl.a. gennem de fremskudte socialrådgivere repræsenterer, gør, at vi har en unik mulighed for at iværksætte tidlige, forebyggende indsatser ift. børn/familier og understøtte inklusion i bred forstand.

                                                                                                                 

                                                                                                                På vegne af lokal-MED i PPR

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                Maria Virhøj Madsen

                                                                                                                Formand i lokal-MED PPR

                                                                                                                Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 8940 Randers SV
                                                                                                                - Blanketnummer: 1078

                                                                                                                Høringssvar budget 2020-2023 fra Center Åbakken og Træningshøjskolen

                                                                                                                Hermed høringssvar fra Center Åbakken og Træningshøjskolen.

                                                                                                                Center Åbakken/Træningshøjskolen Lokal MED 8983 Gjerlev J
                                                                                                                - Blanketnummer: 1076

                                                                                                                Høringssvar fra Vesterbakkeskolens MED-udvalg

                                                                                                                Høringssvar fra Vesterbakkeskolen

                                                                                                                Skolen har med stor bekymring læst Randers Kommunes forslag om budget 2020-2023.

                                                                                                                Skolen har gennem de sidste 5 år reduceret skolens budget med over 10 millioner kroner. Ved yderligere økonomiske reduceringer vil vi have svært ved at lykkes med den pædagogik, der er en medvirkende faktor til elevernes selvhjulpenhed og livsduelighed, og som yderligere er medvirkende til at eleverne bliver mindre ressourcekrævende i deres voksentilværelse.

                                                                                                                Vi har nogle bekymringer omkring personalenormering, elevernes trivsel, muligheden for at arbejde ud fra nærmeste udviklingszone, udeskole, minipraktik, forældresamarbejde m.m. som vi uddyber nedenfor.

                                                                                                                 

                                                                                                                • Færre ressourcer skal fordeles over skolens åbningstid, hvilket vil få betydning for både skoledel såvel som SFO-del.
                                                                                                                • Arbejdet med øget indsats/opmærksomhed på elever, der kan revisiteres til mindre vidtgående tilbud vil være vanskeliggjort.
                                                                                                                • Vesterbakkeskolen har meget fokus på udeskole, Vesterbakke-jobs samt praktikker ved bl.a. Randers FC, Blå Kors, Innovation, Rema 1000. Disse fokuspunkter kan blive yderst vanskelige at fastholde med en reduceret økonomisk ramme.
                                                                                                                • Vi har et udvidet forældresamarbejde, og med andre vilkår stillet i sigte, vil der ikke kunne afsættes samme tid og ressourcer til dette samarbejde.
                                                                                                                • Kommer der færre penge og færre hænder vil vi højst sandsynligt få flere børn, der har behov for at komme tidligere hjem, da deres behandlingsmæssige behov ikke kan varetages, hvilket igen bidrager til øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, aflastning, yderligere kørselsbehov eller øgede udgifter til institutionsanbringelser.
                                                                                                                • Vores frygt er ydermere at færre penge, færre hænder vil betyde udad-reagerende og pressede/stressede elever og en mere konfliktfyldt hverdag.
                                                                                                                • Indsats i almenområdet: Vi tilbyder vores ekspertise til flere skoler og andre institutioner i kommunen - f.eks. inklusionsaktør, kurser i low arousal, motoriske screeninger og vejledninger.
                                                                                                                • Vi har et tæt samarbejde med VIA samt social- og sundhedsskolen, omkring studerende og afholder oplæg om etik og handicapforståelse.

                                                                                                                Vi har lige nu stor succes med at hjælpe eleverne til at blive et aktiv for samfundet, og gennem mestring af eget liv give dem succesoplevelser. Med en økonomisk reducering vil vi ikke have midlerne til dette.

                                                                                                                 

                                                                                                                 MED-udvalget på Vesterbakkeskolen 8930 Randers NØ
                                                                                                                 - Blanketnummer: 1075

                                                                                                                 Høringssvar vedr. budget 2020-2023

                                                                                                                 Høringssvar fra MED-udvalget poå Hobrovejens Skole

                                                                                                                 Hobrovejens Skole 8900 Randers C
                                                                                                                 - Blanketnummer: 1072

                                                                                                                 Høringssvar Læringscenter Randers vedr. spareforslag 35 - Budget 2020-2023

                                                                                                                 Høringssvar er vedhæftet  

                                                                                                                 Peronalemøde med MED-status ved Læringscenter Randers
                                                                                                                 - Blanketnummer: 1070

                                                                                                                 Høringssvar fra MED udvalget Dronningborg Plejecenter

                                                                                                                 Høringssvar fra Dronningborg plejecenter med vedhæftede opmærksomheds-spørgsmål.

                                                                                                                 Se vedhæftede dokumenter

                                                                                                                 Lokal MED Dronningborg 8900 Randers C
                                                                                                                 - Blanketnummer: 1068

                                                                                                                 Høringssvar fra Randers Klostres MED-udvalg

                                                                                                                 Se vores høringssvar i det vedhæftede dokument

                                                                                                                 Randers Klosters MEDudvalg 8900 Randers C
                                                                                                                 - Blanketnummer: 1067

                                                                                                                 Høringssvar fra sektor-MED på omsorg

                                                                                                                 hermed høringssvar fra sektor-med, omsorg - vedhæftet som dokument

                                                                                                                 sektor-med, omsorg 8900 Randers C
                                                                                                                 - Blanketnummer: 1051

                                                                                                                 budget 2020-23 samt sparekatalog

                                                                                                                 er vedhæftet!

                                                                                                                 Hjælpemiddelhuset Kronjylland 8920 Randers NV
                                                                                                                 - Blanketnummer: 1048

                                                                                                                 Fra lokal MED på Rosenvænget

                                                                                                                 Høringssvar budget 2020-2013.

                                                                                                                  

                                                                                                                 Lokal MED Rosenvænget har følgende kommentarer til Boligplan 2020-2025.

                                                                                                                  

                                                                                                                 Ældreboliger med mulighed for kald:

                                                                                                                 • At bogerne mister døgnbemandet dækning.
                                                                                                                 • Risiko for ustabil personaledækning og kontinuitet.
                                                                                                                 • Nuværende fast personalegruppe fungerer stort set tilsvarende ”Borgerteam”.
                                                                                                                 • Der kan være risiko for at borgers tryghed forsvinder.
                                                                                                                 • Risiko for at borgerne kan få både fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.
                                                                                                                 • Konsekvensen kan medføre et øget timeforbrug.
                                                                                                                 • Vi ser ex. på, at borgerne bliver mere selvhjulpne i et trygt miljø.
                                                                                                                 • Risiko for at udgiften til Fritvalgsområdet kan stige.

                                                                                                                  

                                                                                                                 Decentral aflastnings pladser:

                                                                                                                 • At borgerne ikke kan kommer på aflastning i deres nærmiljø.
                                                                                                                 • At borgere, som har været tilknyttet til Rosenvænget, skal tilknyttes ukendte steder.
                                                                                                                 • Det bliver mere svært at få tilbud om en aflastningsplads.
                                                                                                                 • Konsekvensen kan blive flere indlæggelser og genindlæggelser.
                                                                                                                 • At der kan blive behov for flere plejeboliger.
                                                                                                                 • Risiko for at udgiften til Fritvalgsområdet kan stige
                                                                                                                 • At familie og netværk kan få svært ved at besøge borger på en aflastningsplads.  

                                                                                                                  

                                                                                                                 Formand Inger Kjærulff Bjerre og næstformand Gitte Bach Rasmussen

                                                                                                                  

                                                                                                                  Lokal MED Rosenvænget 8930 Randers NØ