Budget 2020-2023

Høringen er afsluttet

Høring om forslag til Randers Kommunes budget for perioden 2020-2023.

Den 9. oktober 2019 fik Byrådet en præsentation af direktionens forslag til budget 2020-2023 i Randers Kommune. Den 10. oktober behandler byrådet budgetforslaget – den såkaldte 1. behandling. Det er herefter det forslag til et budget, som byrådet vil forholde sig til og gå i forhandlinger om. Samtidig bliver forslaget til budget sendt i offentlig høring frem til og med den 24. oktober 2019.

 

Forvaltningen præsenterer altid et forslag til budget som spænder over fire år. I Randers Kommune kaldes det for basisbudgettet. Et basisbudget tager afsæt i det budget, der blev vedtaget sidste år plus de økonomiske konsekvenser af beslutninger, der er truffet på byrådsmøder i løbet af et år, og som rækker ind i årene efter. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen er også indregnet i basisbudgettet.  Samtidig har forvaltningen til opgave, at udforme et basisbudget i økonomisk balance.

I basisbudgettet for 2020-2023 har direktionen i den forbindelse også haft til opgave, at komme med forslag til, hvordan nogle tidligere besluttede besparelser kan realiseres i praksis, og hvordan nogle områder med økonomiske problemer kan komme i balance igen.

Med andre ord er et basisbudget udtryk for et forslag til et budget med afsæt i de beslutninger og de vilkår, der allerede eksisterer. Et basisbudget bliver 1. behandlet af byrådet.

Imellem 1. og 2. behandling af budgettet er der politiske forhandlinger om det endelige budget. Resultatet af forhandlingerne er en politisk budgetaftale. På baggrund af den politiske aftale tilretter forvaltningen budgettet. Det tilrettede budget bliver 2. behandlet af byrådet og herefter er det vedtaget, og det, der gælder. 

Alle har mulighed for at afgive høringssvar

Høringssvar kan kun afgives fra d. 10. oktober til og med d. 24. oktober 2019. Høringssvar modtaget efter d. 24. oktober kommer ikke i betragtning.

Der gøres opmærksom på, at de politiske forhandlinger om budgettet finder sted den 21-22. oktober. Hvis du vil være sikker på, at politikerne har haft en chance for at læse dit høringssvar inden forhandlingerne er afsluttet, skal det derfor afgives senest den 20. oktober. 

Dit høringssvar bliver offentliggjort her på siden snarest muligt.

Hvad sker der med høringssvarene?

Alle høringssvar bliver fremlagt for økonomiudvalg og byråd. Det sker, når Økonomiudvalget 2. behandler budget 2020-2023 den 1. november 2019, og når Randers Byråd 2. behandler budgettet den 4. november 2019.  

Ved spørgsmål kontakt Budgetkontoret  

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder.

Følsomme personoplysninger vil blive fjernet fra svarene, der offentliggøres. De fulde svar vil indgå i den videre behandling af budgettet

 

Høringssvar

338 svar
- Blanketnummer: 1776

Besparelser på specialområdet børn

Kære Politiker

Hvorfor spare penge på vores børn som er særligt udsatte? I sidste ende vil det alligevel koste jer penge..

Er det barnets tarv i kigger på, når i mangler penge i kommune kassen?

"Følsom personoplysning slettet" er jeg slet ikke i tvivl om hvilken konsekvenser det vil have at i fratager dem deres vante og trygge omgivelser.

Vi er meget bekymret "følsom personoplysning slettet"

  Lea Ring Martin 8920 Randers NV
  - Blanketnummer: 1773

  Mirakler eller SOS

  Mirakler sker hver dag…

  Du kan sælge mig mor… jeg dur ikke til noget, få mig til at forsvinde.

  4 timer og alle rædsler fra de sidste 6 år af mit liv blev genoplivet. Min verden stod stille, samtid med at alle mine tankere kræsede om, at jeg skulle forholde mig fuldstændig rolig neutral og handle på en genkendelig måde, der udelukker mig som forældre og mor, hvor det er nødvendigt at tage en mor-professionel hat på, for at håndterer situation.

  Efter 4 timer med min mor-professionel hat på, lå min elskede søn nu og sov, samtid med jeg strøg min søn kærligt over håret og listede stille ud fra hans værelse. Jeg blev forældre, mor på et sekund da døren var lukket på klem, tåre trillede ned af kinderne, maven knugede sig sammen og jeg kunne næsten ikke få vejret, tanker om hvordan min søn fortalte mig hvordan han ønskede at dø blev ved med at runge i mit sind. Min 12-årige dreng, der sidste 4 timer hade været sådan nede i et mørkt huld, hvor alt lys, alt håb alt gnist til livet var væk.

  ”Du kan sælge mig mor, nej…. der er ikke nogle, der vil købe mig, jeg dur ikke til noget, få mig til at forsvinde mor, jeg vil op til mormor, jeg kan ikke være i mig selv, jeg vil dø. jeg vil ikke være her mere”

  Alt imens billeder tronede frem i mit indre af en dreng med øjne helt tomme, siddende i et skab, hvor han har taget alle hylder ud, han ville lukke alt ude, verden uden, ja sig selv ude. Billeder af min egen søn, med det mest frygtindgydende tomme blik, som ikke kan beskrives, det skal opleves for helt, at kunne forstå hvor frygtelig det er som mor at opleve, når det er ens søn, der sådan lider….

  4 timer fik mig til at gå blot 3 måneder tilbage i tiden, hvor ovenstående var hverdagskost for os i lange perioder gennem flere år med en skræmmende mistrivsel og skolevægring. Jeg mindes alle kampene med vort system omkring min søns trivsel ve og væld, omkring det rigtige skoletilbud og hjælp hjemme ved os som familie.

  Den første sætning mit sind på traumatisk vis husker, er lyden af stemmer fra Sagsbehandlere fra kommunens familieafdeling og psykologer fra Pædagogisk psykologisk rådgivning, der i mit råb om hjælp i vores situation, bliver ved med at fastholde ”DU SKAL FÅ DIN SØN I SKOLE” DER ER EN SKOLEREFORM DER SIGER, AT SKOLE SKAL KUNNE RUMME DIN SØN”

  Sådan var den generelle tilgang til den mistrivsel jeg beskrev omkring min søn, i mødet med vort skolesystem. Det både før under og efter min søn via psykiatrien fik en diagnosen inden for autisme- spektrumét. Han var samtid voldsom plaget af den angst ængstelige personlighed, der også hører ind under diagnosen. Det er kun de få, der virkelig ved, hvad det indeholder og hvilken anderledes tilgang og rammer der skal til, så trivsel bliver naturligt, når man er født ind i verden, med den unikke måde, at være i verden på.

  Det er min opfattelse, at flere antager det er eftertragtet, at få en diagnose til sit barn, at det pr. automatik udløser den rigtige forståelse tilgange og hjælp. Desværre har det ikke været tilfældet for vores familie, i stedet har det været vejen brolagt til helvede med fokus på forældreevne, trusler og sanktioner fra systemets indgangsvinkel samtid med, at jeg har, skulle håndtere vores drengs mistrives og særlige måde at være i verden på. Det er sørgeligt at jeg med mit kendskab, til område både som fagperson og forældre kan jeg konkludere, at vi som familie desværre ikke er de eneste, der har oplevet mødet med systemet som vejen brolagt til helvede.

  Psykiatrien har deres faglige perspektiver i vores historie har de samme med egen læge og et jobcenter været de eneste der har forsøgt, at hjælpe min søn og vores familie, dog uden virkning i forhold til de kommunale systemer, dette trods flere opråb omkring der var brug for en særlig indsats. Nu runger systemets ord atter i mine ører ”DU SKAL FÅ DIT BARN I SKOLE” Det gyser i mig og jeg har mistet troen og tilliden til vort system. Aldrig har jeg oplevet et sådan systematisk system omsorgssvigt fra vores kommunale side, det er dog et kapitel for sig selv, som jeg i den grad ønsker en udvikling i forhold til så mistrivsel vendes til trivsel langt hurtigere, end det er min oplevede det gør nu.

  September 2016 flyttede vi til anden kommune, min søn startede på en ny specialskole og der blev lavet flere tiltag i den forbindelse, for det skulle blive en positiv opstart. Det virkede min søn klare 19 timer i skolen for første gang i over 6 år oplever vi nu han også har et overskud hjemme efter skole, han kan nu lavet joke, rumme hans søster og andre mennesker, for første gange har han været deltagende i livet,

   De sidste par måneder har været som, at opleve verden på ny med min søn. Der er Store mirakler hver dag, den anden dag bemærkede jeg, at vi gik og snakkede sammen på åben gade, hvor der kom forbipasserende, tidligere ville min dreng have gået langs muren, med en hætte trukket op over hovedet og kun set sine egne sko, tidligere var hans værelse hans hule, hvor han opholdte sig det meste af tiden uden at komme ud, medmindre jeg tvang ham, ja… han var fuldstændig handlingslammet i sin gøren og laden, mistet allerede lærte færdigheder, som at tage tøj, børste tænder. Nu er han på eget initiativ begyndt at snakke med nabodrenge, hvor vi bor, han er med til at lave juledekorationer, lavet mad for første gang uden at bryde sammen af angst eller frustration, han har rørt sin egen bolledej og formet sine første boller, uden stor frustration, og der har ikke været mørke negative selvdestruktive tanker, alle vogne timer i døgnet siden vi flyttede. Min søn er 12 år.

   Mistrivsel startede i mødet med det almindelige skolesystem, da han var 6 år gammel og først i dag 6 år efter skoleopstart, er der endelig en skole der matcher hans behov for trivsel, der betyder at min søn mere end nogensinde trives både i skole og når han kommer hjem. Jeg takker for det hver dag.

  4 timer bragte alle traumer alt mistrivsel systemets håndtering krænkelser urimeligheder og alt frustration til live 4 timer med min søn, der har det svært, tænker det er som med voldsofre, man vender sig til det og til sidst er det blevet normaliseret at sådan er det og som tiden går, bliver det normalen og hverdag

  Jeg kan genkende de mønstre i forhold til min søn, først prøvede jeg at råbe systemet op, de troede ikke på mig, at han hade det så svært i skolen og med den måden han er i verden på, Jeg har aldrig opgivet kampen med systemet men tænker jeg har håndteret min søns mistrivsel og reaktioner i så mange år, at det blev hverdag, indtil den dag jeg fik en anden tanke og forsøgte at få en fællesforståelse med hans daværende skolen, om hvad vi hver især tænkte omkring trivsel, vi fik en fællesforståelse og først derfra begyndte der at ske udvikling for min søn i positiv retning…. For hvor længe skal man gå med selvmordstanker, isolerer sig, trække sig fra venner fritid og familie og være selvskadende før der skal reageres men andet end sætningen ”DU SKAL BARE FÅ DIT BARN I SKOLE, DER ER EN SKOLEREFORM DER SKAL KUNNE RUMME DIN SØN”

  De 4 timer i dag var barske, egentlig finders der ingen ord for den smerte når ens elskede børn mistrives, nu efter 3 måneders mirakler Her i Randers måtte jeg minde mig selv om, at det kun var 4 timer og det aldrig bliver til 6 år igen. I dag blev jeg også mindet om min mistillid til vort systems håndteringen af vores historie og det har sat dybe ar i mig, hvor jeg frygter at høre sætningen ”DU SKAL FÅ DIN SØN I SKOLE” DER ER EN SKOLEREFORM DER SIGER, AT SKOLE SKAL KUNNE RUMME DIN SØN”

   VI er på vej op fra helvede af den brolagte vej vi kom fra, vi kan se lyset stærkere end nogensinde før og snart står vi helt i lyset. Min søn trives mere end nogensinde, 4 timeres rædsler er blevet undtagelsen.

  skulle jeg have valgt systemets vej i den tidligere kommunen, er det min klare overbevisning, at min kære søn hade gjord alvor af sine trusler om, at komme op til sin mormor i himlen.

  TAK min kære dreng, fordi du hold ud i alle årene.

   

  Dags dato 20/10 2019 SOS Randers Byråd

   Det ovenstående skrev jeg for 3 år siden. Det var en Tak til Randers Kommune, fordi det var her jeg for første gang oplevede mit barn komme i positiv udviklede, både socialt og fagligt, Hvorfor….
  fordi Randers havde en tilgang og de rammer, der passede min søn.

   Ja…. det en stor opgave for Randers at samle børn og unge op, der kommer fra den almindelige folkeskole, der har et inklusionsperspektiv, der desværre ikke altid fungerer for mage børn og unge i praktisk.

  Jeres besparelser prioriteringer vil få stor betydning for min søns Trivsel fremad her i Randers Kommune, hvis i afvikler området frem for at udvikle på området for børn og unge med særlige behov.

  Her ved os kan konsekvensen blive, at vi igen skal gå ud ad den vej, der minder om de 6 år, vi har oplevet i anden kommune, som jeg skriver om i det ovenstående. Det er desværre allerede startet….

  Hvis i Politikere byrådsmedlemmerne mod alt logik, kommer frem til en effektuering af jeres forslag, med flere besparelser på området børn og unge med særlige behov. Vil i med mit perspektiv fratage den gruppe af børn og unge muligheden for at være i et skoletilbud, der kan rumme dem og give dem de rammer, hvor de både udvikler sig socialt og fagligt.

  Politik er hård, det ved alle og Politikere skal overordnende tage de beslutninger, der gavner alle bedst muligt.

  I mit perspektiv vil jeres forslag til besparelser, desværre ikke kun ramme børn og unge med særlige behov, det kommer til at sprede sig ind i folkeskolen mere end den allerede gør idag.

  ”DU SKAL BARE FÅ DIT BARN I SKOLE, DER ER EN SKOLEREFORM DER SIGER, AT SKOLEN SKAL KUNNE RUMME DIN SØN”

  Hvad gør vi når skolen ikke kan det ?

  hvad gør vi når der heller ikke er specialskoler der kan det ?

  Håber virkeligt i tænker i ektik og på de langsigtede konsekvens af en besparelse, før i træffer en så vigtig beslutning for hele

  Venligt Hilsen

  Navn slettet pga. følsomme personoplysning i høringssvaret

  Borger med navne- og adressebeskyttelse
  - Blanketnummer: 1772

  Besparelser på børn

  Nu skal der spares på børnene i Randers kommune igen.

  Randers Kommune ligger i forvejen lavt i udgiftsniveau pr. barn sammenlignet med andre kommuner.

  Det er yderst kritisabelt med de varslede besparelser på specialområdet og konsekvenserne er vidtrækkende.

  Ikke blot for de pågældende børn men sandsynligvis for børn i folkeskolerne også, da de i den sammenhæng vel skal rumme mere uden at få tilført spor.

  Det er voldsomt at være vidne til at vore yngste passes under kritiske forhold med alt for dårlige normeringer. Konsekvenserne heraf er velbeskrevne af mange eksperter indenfor psykologien.

  Når børnene når skolealderen møder de endnu et system som er udsultet og ude af stand til at rumme og varetage deres behov.

  Derfor synes det helt utroligt at det ikke er indlysende for enhver hvor problemet med et stadigt stigende antal urolige børn, stressede børn, angste børn opstår. Børn der beskrives som uempatiske, ude af stand til at koncentrere sig og som har svært ved at begå sig og indgå i folkeskolefællesskabet.

  Vore børn tilbringer deres vågne timer i underbemandede institutioner allerede fra de er et år. Det er fuldkommen absurd og i hvert fald ikke noget, der skaber empatiske børn med overskud og kompetencer.

  Helt konkret komme de påtænkte besparelser til at betyde, at man i folkeskoleregi kommer til at presse den mest udsatte elevgruppe yderligere ved at fjerne ro, rammer, struktur og forudsigelighed samt specialiseret personale, der kan gå ind og værne om elevernes behov, så de kan trives og udvikle sig. Samtidig vil dette få store konsekvenser for eleverne i det såkaldte normalområde, hvis de skal indgå som en del af løsningen, når elever, der reelt hører til i specialområdet, skal kunne rummes i normalområdet.

  Vi håber at byrådet kan stå inde for hvert enkelt barns psykiske udvikling og kan stå inde for, at de tager de rette beslutninger på vore børns vegne. Der hviler et abnormt stort ansvar på politikerne skuldre. Vores børn er vores samfunds kommende fundament. Er det sådan her, vi gør det fundament stærkt?

  Med venlig hilsen

  "Følsom personoplysning slettet"

   Borger med navne- og adressebeskyttelse
   - Blanketnummer: 1771

   Høringssvar fra bestyrelsen i Tjærbyvejens Vuggestue

   I sidder lige nu med et vigtigt arbejdsområde. Nemlig at sikre dannelsen af de mange børn og unge i Randers Kommune.

   Denne dannelse starter allerede, når de små børn møder deres første institutionsplads. Det er et stort ansvar disse voksne, som møder børnene, står med. De skal skabe den tryghed, som sikrer børnenes færd mod en dag stå på egne ben og bidrage til vores samfund. Men det er ikke ligegyldig, hvordan man guider barnet. Dannelsen er i vor tid vigtigere end før, hvor de skal kunne udvikle et selvværd og den tro på sig selv, som senere skal hjælpe gennem uddannelsessystemet og videre i arbejdslivet. Samtidig står personalet med ansvaret for at forældrene kan gå trygge ud af døren, når barnet er afleveret.

   Vi kan med sikkerhed sige, at vi i bestyrelsen i Tjærbyvejens Vuggestue, går med ro i maven, når vi afleverer vores børn. Det er et fantastisk sted, hvor børnene trives grundet den tryghed og gode rammer det dygtige personalet hver dag sikrer. Denne tryghed ligger en base for at vores børn trygt kan udvikle sig gennem leg og læring.

   Vi har hos os svært ved at se, hvor vi skal spare, når vi så gerne vil hjælpe personalet med at give en tryghed, som de giver vores børn. Vi tror ikke på, vi kan sikre den samme kvalitet, vi står med nu, hvilket unægteligt vil have konsekvenser for personalet, børnene samt os forældre. Vi tror på, Randers kommune står stærk, hvis vi sammen sætter fokus på at sikre dannelsen af vores børn, så de senere hen kan arbejde for en endnu stærkere fremtid for Randers Kommune.

   Borger med navne- og adressebeskyttelse
   - Blanketnummer: 1770

   Besparelse på børneområdet

   Som forældre er jeg usikker på, hvorvidt denne besparelse vil sikre børnenes trivsel, udvikling og læring. Både på specialområdet og normalområdet. Det er bekymrende at Randers kommune vælger at nedpriotere børn med særlige behov, samt deres forældre og søskende. Hvis disse børn skal tilbage til folkeskolen, vil det gå meget ud over alle de børn der allerede er i folkeskolen, for ikke at tale om børnene med særlige udfordringer.

    Borger med Navne- og adressebeskyttelse
    - Blanketnummer: 1767

    Besparelser på specialskoler

    Høringssvar er vedhæftet som bilag.

    Borger med navne- og adressebeskyttelse
    - Blanketnummer: 1766

    De sårbare børn skal også have en fremtid.

    Det er med stor bekrymring at læse at Randers kommune vil spare 39 millioner på specialskolerneJeg har et barnebarn på "Følsom personoplysning slettet" skolen, som kræver mange udfordringer både fagligt og socialt og det kan de give ham på skolen. Jeg ved det koster mange penge,men i sidste ende tror jeg at på den lange bane at pengene er givet godt ud fremfor at ende på Kontanthjæp eller Førtidspension.

    Så kære socialdemokrater vågn op lev op til valgløfter.

    Mvh.

    "Følsom personoplysning slettet"

     Borger med Navne- og adressebeskyttelse
     - Blanketnummer: 1765

     Høringssvar special og ældre områderne

     Høringssvar angående specialeskole og ældreområde

     Mette Schell Andersen 8981 Spentrup
     - Blanketnummer: 1763

     Besparelser på daginstitutionsområdet.

     Som forældrepar til 2 børn "Følsom personoplysning slettet"., er det med dyb bekymring, vi læser budgetoplægget for daginstitutionsområdet i Randers kommune 2019.

     Vi er forundrede over, hvordan kommunen mener man kan leve op til til forpligtelserne i daginstionsloven, når man igen i år og 3 år frem vælger at spare på et område, hvor både eksperter, fagpersoner og forældre i årevis (og særligt i år markant og højlydt) har udtryk bekymring, råbt op om foruroligende og skæbnesvangre forhold for vores børn i daginstitutionerne. Når Randers Kommune oveni købet ligger i den lave ende hvad angår udgifter per barn sammenlignet med andre kommuner, er det endnu mere graverende!

     Børn udvikler sig i relation med kompetente og nærværende voksne og der er påvist ikke nær nok af dem. Det oplever vi når vi opholder os i institutionerne, når vi taler med personalet og når vores børn refererer fra deres hverdag. Og vi har formidlet vores virkelighed videre til Jer politikere.

     Randers kommunes ambition er at spare op, så der om 3 år er en buffer på 200 millioner, men det kan vores børn ikke vente på og mon ikke de generationer eksperterne mener, vi er ved at tabe på gulvet, æder opsparingen op, når de om nogle år begynder at reagere på manglende voksen kontakt, omsorg og vejledning? På samme tid vil Randers kommune ikke straks kanalisere pengene fra staten til demografisk betingede omkostninger ud i driften. Hvordan kan I forsvare det?

     Vi er mange bekymrede forældre herude og vi håber på, at vores lokalpolitikere finder en løsning, der tilgodeser vores børns behov og som afspejler vilje til et godt børneliv for alle i Randers kommune.

     Med venlig hilsen

     Freja Avlund Hansen og "Følsom personoplysning slettet".

      Freja Avlund Hansen 8870 Langå
      - Blanketnummer: 1762

      Reduktion af budgettet på Træningshøjskolen

      Kære Byråd.

      Den 25. februar 2019 faldt jeg over de toppede og meget ujævne brosten i Brødregade (jeg var den 2. borger, som faldt i Brødregade samme dag). Jeg knuste begge albuer og brækkede begge arme flere steder. Efter 3 operationer på 3 dage blev jeg overflyttet til Tryghedshospitalet, hvor jeg var "indlagt" over 2 gange.

      Jeg havde det meget dårligt både psykisk som fysisk og havde mange smerter og var fuldstændig hjælpeløs.

      Den 28. april blev jeg indskrevet som kursist på Træningshøjskolen i Øster Tørslev. Jeg kunne ikke selv spise eller tage vare på min egen person.

      Jeg blev meget hurtigt indlemmet i det gode fællesskab mellem kursister og det meget dygtige personale. Efter kort tid kunne jeg selv spise, gå i seng, stå op, gå ned til den fantastiske gode træning og deltage i dagligdagen på en god højskole med morgensang.

      Den 16. august blev jeg "udskrevet" som et helt menneske, der igen kunne nyde livet sammen med min familie og venner og genoptage mine interesser dog med de begrænsninger, mit fald/handicap har givet mig.

      Jeg er ked af og rystet over, at I påtænker at nedlægge 2 pladser på Træningshøjskolen. Jeg ved godt, det ikke er omkostningsfrit at drive stedet, men jeg har set, hvor meget det dygtige personale og det gode samvær med de andre kursister/højskoleånden gør for vi mennesker/ulykkesramte.

      Jeg tror ikke, I sparer penge på nedlæggelse af de 2 pladser. De penge skal hentes fra andre "kasser", og for mit vedkommende, tror jeg, det ville have betydet noget mere hjemmehjælp, kørsel frem og tilbage til genoptræning (der også ville blive væsentligt forlænget pga. kun 2 ugentlige træningstimer hos henholdsvis ergo-/fysioterapeut), flere indlæggelser mm.

      Jeg skylder personalet og medkursisterne på Træningshøjskolen en MEGET STOR TAK for mit "kommen tilbage til livet" til at "lukke solskin" ind i mit/vort liv igen.

      Bedste hilsener

      Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret

       Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
       - Blanketnummer: 1761

       Høringssvar vedr. budget 2020 fra LMU i Rusmiddelcenter Randers

       Se vedhæftet fil.

       LMU i Rusmiddelcenter Randers
       - Blanketnummer: 1760

       Høringssvar vedr. Budget 2020 fra Områdemed i Center for Socialt Udsatte

       Se vedhæftet høringssvar.

       Områdemed i Center for Socialt Udsatte
       - Blanketnummer: 1759

       Ang nedskæring i specialskole

       Vi har et barnebarn der ikke kan fungere i en alm. skole. Det vil være en katastrofe for ham og hans familie. Han går i forvejen en special børnehave. Det ville han ikke gøre, hvis han fungerede normalt.

        Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
        - Blanketnummer: 1758

        Bekymrende besparelser

        Det er meget bekymrende at læse om besparelserne i budgettet. Særligt besparelserne på specialområdet for børn. Det lader til at politikerne gerne vil det bedste for børnebe når der er valgkamp, men dette ønske forsvinder åbenbart så snart valget er slut! Jeg har selv en datter i folkeskolen og allerede nu hvor hun går i "følsom personoplysning slettet" klasse har vi overvejelser om at skifte til privatskole.
        Dette fordi der er flere børn i klassen med specielle behov som ikke får den støtte de har behov for. Jeg er ikke i mod inklusion, men det fungerer bare slet ikke når ressourcerne ikke følger med.

        Man kan derfor frygte at dette kun vil blive værre med de foreslåede besparelser på specialområdet. Jeg mener, at det der foregår nu er som at tisse i bukser e for at holde varmen. De børn der ikke får den nødvendige støtte nu bliver en dyr post for kommunen når de bliver voksne.
        Som socialrådgiver inden for beskæftigelsesområdet er det tydeligt at se, hvad manglende støtte i skoletiden betyder for menneskers muligheder på arbejdsmarkedet.

        Stop besparelserne på specialområdet - det er alle børns fremtid der er på spil!!

         Borger med navne- og adressebeskyttelse
         - Blanketnummer: 1757

         Helt gal prioritering

         Som skatteborger i Randers kommune, og samtidig forælder til et barn med diagnoser og særligt skolebehov, er det mig magtpåliggende at forsøge at råbe lokalpolitikere med ansvarligheden i behold op. "følsom personoplysning slettet" Han blev forsøgt inkluderet på kommuneskolen hvilket absolut ikke var løsningen. Hverken for ham, de øvrige elever samt skolens lærere. Trods utallige møder og velmente forsøg på at fortsætte inklusion, blev han endelig visiteret til specialskole efter "følsom personoplysning slettet" udmattende år. Her har han endelig fundet roen, og bliver mødt med de rette kompetencer. Vi har fået en helt anden søn. At være forældre til et barn med diagnoser, er ofte opslidende for hele familien i hjemmet. Så vi er nu 4 randersborgere, som faktisk atter trives. Når man nu gang på gang oplever store besparelsesprogrammer på specialskoleområdet, vil dette ramme de berørte familier enormt hårdt. Og de har allerede rigeligt at slås med, for at få tilværelsen til at hænge sammen.

          

         Randers kommune har store ambitioner om "byen til vandet", "hal 4" og lignende projekter. Sikkert med håbet om at kunne tiltrække nye ressourcestærke borgere. Men hvem flytter til en kommune som konstant omtales negativt i pressen for sine åbenlyse fejlslagne prioriteringer, som gang på gang forværrer borgernes levevilkår. Man behøver vel ej heller at nævne besparelserne på ældreområdet, for den sags skyld.

         Jeg vil slutteligt anmode om ansvarlighed på borgernes vegne fremadrettet, når der skabes nye budgetter. Gør nu Randers til en attraktiv kommune at bo i, for alle borgere. Unge som ældre, og syge som raske. Vi kan alle få behov for ekstra hjælp i livet, så lad os sammen sikre at Randers er det rette sted at bo. Hele livet...

          Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
          - Blanketnummer: 1756

          Beskæmmende med besparelser, endnu engang, på de svageste..

          Det er svært chokerende at læse at der igen planlægges besparelser på de svageste børn i kommunen.

          De har netop været igennem en hård besparelsesrunde. Firkløverskolen bløder! "Følsom personoplysning slettet" pga den nu næsten ophørte kontaktlærer ordning. Stop venligt med at straffe de svage børn.

          ”Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste”

           Mette Louise Brath Lund 8920 Randers NV
           - Blanketnummer: 1755

           Besparelser på specialområdet nej tak

           Jeg skriver som "følsom personoplysning slettet"

           Jeg bekymrer mig over, at børn med særlige behov inkluderes uden, at skolen kan rumme dem og at der ingen penge følger med til at uddanne lærer til at håndtere dem og give de rette fysiske rammer til børnene, som jo så kan skabe mistrivsel for alle børn, og ikke kun barnet med de særlige behov. Det vil ikke kun give mistrivsel hos børn med særlige behov men alle børn betaler prisen.

           Jeg er bekymret over dette kraftig forringede skoletilbud.

           "følsom personoplysning slettet"

           Jeg håber virkelig, at mennesker er mere værd en prestigebyggerier. At der kan tilgodeses midler til de børn og familier, som har det så svært i forvejen. At dette prioriteres i høj grad, inden det er for sent og mange af de mennesker bliver tabt på gulvet og ødelægger liv.

            Vibeke Naundrup Plauborg 8970 Havndal
            - Blanketnummer: 1754

            Flere besparelser på specialområdet - det kan I da ikke mene?

            Kære Byråd i Randers Kommune

            Åh ja - så sidder vi her som nervøse forældre igen, for nu vil I igen til at spare på specialområdet. Vi har en søn på "følsom personoplysning slettet" skolen. Han har autisme, og ud over at det er en stor udfordring for ham at leve livet i denne verden, så kæmper vi som forældre også. Som forældre til et barn med autisme er man sit barns egen sagsbehandler (kommunen gør det lovpligtige, men vi som forældre skal vide alt fra § til en bunke viden om hvad og hvordan, for at få den bedste hjælp), psykolog (alle med autisme er forskellige, så du skal blive ekspert på DIT barn og diagnosen) samt man skal styre en hverdag med et barn, der stiller store krav til alt fra rytme til "lån af forældres nervesystem" for at kunne fungere. Så skal man jo også selv nå på arbejde, tilgodese andre børn i familien, en sorg proces over tab af normalitet som der aldrig er tid til, med meget mere. Se endelig i statistikerne over folk med stress kombineret med børn med diagnoser - vi er flot repræsenteret på de lister!! En af de gode faste holdepunkter i dette lettere kaos er skolen, hvor der er kompetente lærere og pædagoger, der kan hjælpe med at få disse børn til at få en god og værdig hverdag, samt en fremtid hvor de også kan bidrage til samfundet. En fremtid hvir I nok ikke sidder ved magten, men vær nu gode kollegaer til de fremtidige lokalpolitikere og lad nu være med at spare på de dygtige og hårdtarbejdende ansatte på specialskolerne i Randers. Det rammer børn og deres forældre, de ansatte og fremtidens samfund negativt - der er faktisk ikke noget godt at sige om at spare på netop dette område. Heldigvis tror jeg stadig på I er jeres opgave voksen, så I selvfølgelig ikke spare på specialområdet i Randers Kommune.

            Med venlig hilsen

            Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret

             Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
             - Blanketnummer: 1753

             Har børn med specielle behov har ret til velfærd

             "Følsom personoplysning slettet" der går på en af de specialskoler, hvor Randers kommune varsler nedskæringer. Jeg har oplevet at få en dyb relation til ham, efter at han har fået de rigtige rammer. Det er tydligt at mærke hvor stor en forskel, det gør for ham, bare det at han kan forstå, hvad det vil sige at elske. Og hvad det betyder, at jeg elsker ham.

             Jeg ville skrive det helt rigtige, så jeg kunne overbevise jer politiker om, at han har ret til den velfærd, han nu får. Men alt der kan siges er sagt. Og forskning har gang på gang slået fast, at de rette rammer er nødvendig for udvikling. En udvikling der er fuldstændig afgørende for livskvalitet og valgmuligheder resten af livet. Jeg vil derfor bede jer anderkende forskning. Jeg vil bede jer tage stilling til om børn med særlige behov i Randers kommune skal tilbydes mulighederne for udvikling eller fratages mulighederne for udvikling. Jeg vil huske jer på jeres værdier - om I så sætter venstrefløjsidealer eller borgerlig anstændighed højt. Det her er afgørende og det er jeres valg.

              Maria Hejl Prudholm 2300 København S
              - Blanketnummer: 1751

              Hvorfor???

              Kære kommune.

              "Følsom personoplysning slettet".

              "Følsom personoplysning slettet".

              At Randers kommune vil til at tage det bedste tilbud fra de svageste i samfundet, og placere dem ude i den alm. folkeskole for at spare penge, er jo fuldstændigt hjernedødt ( undskyld mig) INGEN har gavn af det her. Det ender med alm borgere flytter fra den her by, for at få et bedre tilbud til deres unge andet sted, og det gælder også familier med raske unge. Det er så synd for alle som bliver ramt af det her. For det første er det ganske forfærdeligt for et barn "Følsom personoplysning slettet". , at blive placeret i en alm klasse med 28 unge, når det knap og nap kan magte det halve. Det samme gælder for eleverne, som evt kan komme til at lide under det, at have en med meget kraftige vanskeligheder i klassen. Læreren som skal være ekstra opmærksom, og kunne sætte de ekstra resourcer ind på barnet med det særlige behov. ( Det er ikke så ligetil som i tror kære kommune... jo også derfor at der I første omgang blev bygget specialskoler) Det kræver en helt særlig tilgang at undervise disse børn, og det er ikke bare noget en hvilken somhelst lærer kan gå ind at gøre, medmindre han/ hun er uddannet inden for specialområdet, og igen... det koster jo penge at have sådan nogle gående ( penge i jo ikke har)! så i bund og grund er alle jo tabere hvis det er inklusion i påtænker!

              Ofte tænker jeg over alt det der er igang i den her by. Alle de nye ting som er på tapetet. Byen til vandet, storbyen, Randers Arena osv... Det har i råd til, men ikke at tage jer af de svageste i samfundet! Super fint i gerne vil pynte på landkortet, og lokke nye til byen, men hva' fa'en gør det, når i alligevel ikke kan varetage deres børn og unge ude i folkeskolerne? Der må findes andre og bedre alternativer til jeres besparelse, men hold jer fra de svageste i samfundet. Mange af dem har kompetencer og kan bidrage til samfundet, hvis I blot vil gi dem chancen, så kære kommune... Hvorfor???

               Michelle Wieland Pedersen 8940 Randers SV
               - Blanketnummer: 1749

               Bevar specialskolerne

               Hvis ikke min datter var kommet på "følsom personoplysning slettet" skolen i "følsom personoplysning slettet" klasse, havde hun ikke siddet hvor hun sidder nu. I "følsom personoplysning slettet" med et karaktergennemsnit langt over hendes klassekammerater, og godt på vej til hendes drømmestudie "følsom personoplysning slettet" .

               "Følsom personoplysning slettet" . Hun startede herefter op på "følsom personoplysning slettet" skolen i "følsom personoplysning slettet" klasse, som brugte "følsom personoplysning slettet" Og "følsom personoplysning slettet" Klasse på at lære hende at gå i skole. "følsom personoplysning slettet" Og "følsom personoplysning slettet". Klasse blev brugt på at samle så meget manglende læring op som muligt, så hun kunne afslutte "følsom personoplysning slettet". Klasse med fuld eksamen og starte på gymnasiet.

               Var min datter ikke kommet på "følsom personoplysning slettet" skolen, havde hun aldrig fået en eksamen og det samme gør sig gældende for "følsom personoplysning slettet", i dag. Så at påstå at de ikke får noget ud af at komme på specialskole vidner om en himmelråbende uvidenhed fra lokalpolitikernes side. Specialskolerne giver de børn en chance, som netop ville sande til i folkeskolen og aldrig nå til enden. Specialskolerne giver eleverne en følelse af at de også hører til, og de lærer dem at de ikke står alene. Og det er sindsygt vigtigt for børns udvikling. Min datter siger at det vigtigste hun fik ud af at komme på "følsom personoplysning slettet" skolen var, at hun slap for at føle sig unormal. Derude var hun en del af normen og det var alle vi andre som var unormale. Hun var en del af et fællesskab. Det hat gjort underværker for hendes selvopfattelse, selvtillid og hendes nåde at møde verden og gør at hun kan holde hovedet højt og komme i gennem svære situationer og tider. "Følsom personoplysning slettet" skolen giver vores børn en fremtid.

               Jeg synes at de kære lokalpolitikere skulle huske på, at uanset hvad så er det jeres ansvar at sikre god, givende og brugbar undervisning til Alle børn i kommunen. Også dem som ikke passer ned i den sædvanlige firkantede kasse eller det typiske Excel regneark. I skal stoppe med at inkludere børn til eksklusion og investere i skolerne, både specialskoler og folkeskoler, i stedet for at spare. Det her nyeste sparekatalog for skolerne kommer til at smadre den sidste rest af folkeskolen i Randers kommune og den gode skole, bliver igen for de få. Det havde jeg alligevel ikke set komme med en S-borgmester ved roret.

                Borger med navne- og adressebeskyttelse
                - Blanketnummer: 1747

                Tænk på fremtiden for børn og unge

                Kære Byrådsmedlemmer i Randers kommune

                Stop de besparelser indenfor for børn og unge området. Jeg er bedsteforældre til en pårørende i specialområdet, som har fået en diagnose.

                Barnet havde det meget svært i børnehavelivet, da børnehaven ikke havde resurser til barnets handicap. Det var virkelig en hård periode for familien.

                Barnet kom i skole i en special klasse. Der var uddannede personle med erfaring, som tog hånd om barnets behov. Sikken en forandring, der pludselig skete for barnet, der lyste op fra dåd. Fra et frø, der blev sat i jord og blev til en blomst.

                Så det giver ikke nogen mening med de besparelser på specialområdet, hvor børn og unge har meget brug for professionelt personale og ekstra støtte. De børn og unge har brug for trygge rammer Besparelser rammer børn, unge og familien. Giv dem den rigtig støtte i hele deres børneog ungdomsliv, så de kan få sig en uddannelse og på sigt et arbejde. Der skal jo skattekroner i kassen, istedet for de unge skal på kontanthjælp

                Nej til de besparelser. Der vil i fremtiden komme flere børn og unge med forskellige diagnoser. Man skal hele tiden tænke på de svage børn og unge i fremtiden. Det er trods alt dem, der skal forsætte efter os. Giv dem et godt børne- og ungdomsliv i Randers Kommume

                Mvh Borger med navne- og adressebeskyttelse

                 Borger med navne- og adressebeskyttelse
                 - Blanketnummer: 1746

                 Besparelser på specialområdet

                 Vores datter skal i et specialtilbud og vi frygter at der ikke er ressourcer nok til at give hende den nødvendige støtte, som hun har behov for, for at kunne udvikle sig til en på sigt velfungerende og arbejdende borger i Randers Kommune. Hun vil ikke kunne fungere fornuftigt i en stor almen folkeskoleklasse, og derfor er vores bekymring at besparelserne vil stille hende endnu dårligere i fremtiden, og at der derved er en større risiko for behovet for støtte hele vejen igennem livet.

                 Vi håber, at besparelserne vil genovervejes, så det sikres, at de svageste børn i Randers Kommune får de bedst mulige vilkår for støtte i deres læring.

                  Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                  - Blanketnummer: 1745

                  Besparelserne på specialtilbudene.

                  Skabes der ikke de rigtige rammer med forudsigelighed, tryghed og for læring i skolen for børn med særlige behov, vil der, udover den manglende indlæring også have store konsekvenser for børnene og deres familier.

                  Uden de rigtige rammer i skolen, vil børn med særlige behov have brug for endnu mere støtte og guidning i hjemmet, hvilket kræver meget tid fra forældre og pårørende. Den ekstra tid, der skal bruges på børn med særlige behov, går fra søskende, som også er/vil blive påvirkede af, at der hele tiden skal tages store hensyn til den søskende, der har særlige behov.

                  Min frygt er, at familiernes hverdag bliver endnu mere presset, da der allerede nu er mange ting i hverdagen, der skal tages hensyn til, for at få dagene til at fungerer bedst muligt. I disse familier er det altid hensynet til barnet med særlige behov, der skal vægtes højest.

                  Disse familier vil få brug for mere støtte/vejledning og i sidste konsekvens behov for aflastning, da belastningen med et udadreagerende barn med ”nedsmeltninger” er hårdt for både forældre og søskende.

                  Mhv

                  "følsom personoplysning slettet"

                  Britta Cordes

                   Sven-Erik Bolt Magnussen 8382 Hinnerup
                   - Blanketnummer: 1744

                   Tag jer sammen.

                   Jeg er onkel til et dreng der er infantil autist. Jeg har set hvor hårdt det var for hans forældre og søskende da han var fejlplaceret i børnehaven. Jeg frygter med de besparelser der er på tegnebrættet at han og mange andre børn med særlige behov vil blive tabt og ingen uddannelse få.
                   Derfor vil jeg opfordre jer til at tænke jer om en ekstra gang inden i vedtager dem.

                   ligeledes er jeg også bekymret for konsekvensen for hans to søskende. Hvis i gennemfører denne besparelse vil børn med særlige behov ende i den almene folkeskole og derved vil de kræve flere recurcer som ikke følger med og de vil fylde så meget i den enkelte klasse at de andre børn ikke bliver set eller hørt. De alm. børn vil blive udsat for unødig stresspåvirkning og det vil ikke være til gavn for nogle, hverken alm. børn, special børn, lærer og pædagoger. Så tænk jer om og invester i alles fremtid!

                    Borger med navne- og adressebeskyttelse
                    - Blanketnummer: 1741

                    Jeg er bekymret over dette kraftig forringede skoletilbud.

                    Jeg bekymrer mig over, at børn med særlige behov inkluderes uden, at skolen kan rumme dem og at der ingen penge følger med til at uddanne lærer til at håndtere dem og give de rette fysiske rammer til børnene, som jo så kan skabe mistrivsel for alle børn, og ikke kun barnet med de særlige behov. Det vil ikke kun give mistrivsel hos børn med særlige behov men alle børn betaler prisen.

                    Jeg er bekymret over dette kraftig forringede skoletilbud.

                    "følsom personoplysning slettet"

                    Jeg håber virkelig, at mennesker er mere værd en prestigebyggerier. At der kan tilgodeses midler til de børn og familier, som har det så svært i forvejen. At dette prioriteres i høj grad, inden det er for sent og mange af de mennesker bliver tabt på gulvet og ødelægger liv.

                     Vibeke Naundrup Plauborg 8970 Havndal
                     - Blanketnummer: 1740

                     Vi har ikke råd til at tabe børnene!

                     Jeg er meget bekymret for børnene i Randers kommunes skoler. Både børnene uden særlige behov - men i særdeleshed de børn som har særlige udfordringer på deres vej.

                     Jeg er moster til en dejlig dreng m særlige udfordringer, som HAR prøvet alm. folkeskole - men nu på 4. år går i special skole. Og på trods af den lange bus kørsel hver dag - er han blevet en dreng, som er glad for at gå i skole, som lærer noget fordi han kommer i skole, har fået gode kammerater og virker til at være en helt alm dreng - FORDI han bliver mødt af voksne som kender hans problematikker og kan imødekomme hans behov - og som ved hvordan de skal hjælpe ham. Der er faste rammer og tryghed.

                     Han er blevet en glad og meget mere rummelig dreng. Jeg bliver virkelig bekymret over at tænke på, hvis han skal tilbage i alm folkeskole - både bekymret på hans vegne men også på hans forældres og brors vegne.

                     Hvis vi ikke kan hjælpe alle vores børn godt på vej i dagens Danmark - så har velfærds systemet for alvor slået fejl. Vi har ikke råd til at tabe børnene! De skal have en change.

                      Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                      - Blanketnummer: 1738

                      At efterlade mennesker i nød for penge

                      Jeg er for alvor bekymret for fremtiden for de børn og unge med specielle behov. Jeg er selv ansat som aflaster til en "følsom personoplysning slettet"  samt "følsom personoplysning slettet" og i alle tilfælde vil udsynet på verden blive alvorligt udsat, hvis Randers Kommunes påtænkte besparelser går hen og bliver til virkelighed. Jeg har selv set og oplevet hvor udfordrene det at leve en normal dagligdag kan være for dem. Jeg har selv set og oplevet, at den støtte de kan få, kan gøre forskellen fra, om de trives i en normal dagligdag, eller går psykisk ned. Jeg har selv set og oplevet, hvor nødvendigt det er for dem at få hjælp.

                      Jeg går derfor rundt med en ubehagelig smag i munden, ved tanke om, at dette massive svigt af børn med brug for støtte og omsorg, træder i kraft, grundet en idé om besparelser. Dette er ikke blot at skære ned på et budget, det er at skære gevaldigt ned på livskvaliteten af utroligt mange børn.

                      Dette er spareplaner jeg på ingen måde kan godtage eller forstå, at nogen kan acceptere. Desuden er jeg ret så overbevist om at dette ikke vil spare penge i det lange løb, da disse ændringer ville ændrer livsforholdende for mange udsatte børn nok til, at de risikerer ikke at kunne intjene penge til samfundet senere i livet. Med omsorg og støtte kan de lære, leve og hjælpe hvor de kan fungere.

                      Tænk ikke i tal, men i liv.

                      Mvh. Navn slettet pga. følsomme personoplysninger

                       Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                       - Blanketnummer: 1737

                       Sidste års besparelser har allerede forringet kvaliteten

                       Som pårørende til et barn som går på firkløverskolen er jeg ret bekymret for at der allerede igen er planer om at spare massivt på specialområdet, da besparelserne fra sidste år påvirker skolen og eleverne markant. Lærer og pædagoger på firkløverskolen gør et kæmpe arbejde for at eleverne trives på skolen, men man kan mærke, at de er presset efter sidste besparelse. At spare igen vil få store konsekvenser for børnene som går på firkløverskolen.

                        Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                        - Blanketnummer: 1736

                        Pas godt på mine børnebørn. De har ikke selv valgt et handicap

                        Som bedstemor til 2 drenge med kronisk "Følsom personoplysning slettet"sygdom, vil mit højeste ønske i verden være, at jeg ikke skulle skrive dette høringssvar til byrådet i Randers kommune.

                        Mit højeste ønske er selvfølgelig, at de ikke var født med en sygdom, som kræver så meget - ikke bare af drengene selv, men også af forældrene og resten af familien. Hvor ville vi alle have ønsket, at vi ikke skulle bede Byrådet i Randers kommune om fortsat at passe rigtig godt på drengene, mens de er i henholdvis børnehave ( på sidste år) og skole. De klare sig pt på trods af deres handicap, når de hensyn, de har behov for, bliver tilgodeset.

                        Med tak for det, I som Byråd i Randers kommune allerede prioriteter nu for vores drenge og med en forventning om selvfølgelig forsætter, mens drengene er i børnehave og skole.

                        "Følsom personoplysning slettet"

                         Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                         - Blanketnummer: 1735

                         Hvad skal hjælpe min datter

                         Det hedder sig af alle børn skal blive så gode de kan. Men hvorfor skal mit barn ikke det?

                         Skal mit barn ikke blive så god hun kan? Skal hun ikke udvikle sig så hun kan klare så godt hun nu kan?

                         Åbenbart ikke. Ikke med de besparelser som I som byråd ønsker af vedtage.

                         Vi som forældre tænker vi ikke kun 4 år frem, men et liv frem. Hvis hun ikke bliver så god som hun kan, bliver det kun dyrere for jer på den lange bane.

                         Vi som handicappet forældre har ikke ønsket af få et barn, det skulle være en udgift for jer eller en byte for kommune. Men man kan ikke aflever sit barn retur eller smide det ud som affald og så er man væk.

                         Dette her er mennesker vi og I taler om og ikke ting

                         I har nok også børn som I holder af, vi har også børn vi holder af og ønsker af bliver så gode de kan. Dette kan de kun blive under de rette omstændigheder og de omstændigheder har vi brug for jer som kommune. I har selv udtalt af I havde et rigtigt godt tilbud - så lad da vær med af ødelægge noget der fungerer!!! Men hjælp vores børn og jeres borgere på rette vej, så de ikke bliver en større byte for jer som kommune og samfund.

                         Hvis den rette hjælp ikke bliver sat ind i inden hun bliver myndig, skal det så være søsknde det skal passe/bøde for af de har en søsknde der ikke ikke er lige som alle andres, når vi en da ikke er her mere, fordi hun ikke har fået den rette hjælp i tide.

                         Så TÆNK jer nu godt om - og også mere en 4 år frem!

                          Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                          - Blanketnummer: 1733

                          Vedr. besparelser på specialområdet

                          Som mor til et barn i specialskole og et i almen folkeskole er jeg ekstremt bekymret for fremtiden.Jeg frygter, at alle børn i Randers kommune kommer til at lide under de besparelser, der lige nu arbejdes med.

                          På mødet tirsdag aften, blev vi gjort opmærksom på at op imod 100 af de børn, der i dag er visiteret til specialskole, skal inkluderes. Desuden skal der laves et loft over hvor mange børn, der må være i specialskolerne. Hvis dette sker, er jeg først og fremmest bekymret for børnene med særlige behov, der skal "inkluderes". Der er INGEN af disse børn der kan trives eller udvikle sig i den almene folkeskole. Det bliver en kamp for både børnene og deres familier, og det kommer uden tvivl til at koste endnu flere skolevægrede børn, sygemeldte forældre, samt et større behov for tabt arbejdsfortjeneste og aflastning til de pressede familier,

                          For børnene, pædagogerne og lærerne, der bliver tilbage i specialskolerne, bliver hverdagen heller ikke let. Her vil det blive et spørgsmål om opbevaring af de allermest sårbare børn i kommunen. Det er tvivlsomt, om der vil være ressourcer til på nogen måde at udvikle og undervise børnene.

                          De almene skoler kommer i den grad også på overarbejde. De børn der nu skal rummes i klasserne, vil "fylde" så meget, at valget kommer til at stå mellem at ekskludere dem fra undervisningen eller lave en markant forringelse af undervisningen for de øvrige elever i klassen.
                          Desuden vil lærere og pædagoger blive presset mere end nogensinde før. De har hverken tiden, rammerne, redskaberne eller den specialviden det kræver at arbejde med disse børn. Jeg tror, at man også her vil opleve en markant tilbagegang for de nuværende elever samt flere stressede og pressede lærere og pædagoger.

                          Kan det virkelig passe, at alle børnene i kommunens skoler skal have en markant forringelse af deres uddannelse og trivsel?

                          Jeg håber virkelig, at I vil genoverveje disse besparelser. Det vil blive en meget dyrere løsning på lang sigt, både menneskeligt og økonomisk.

                          Mvh Borger med navne- og adressebeskyttelse

                           

                           Borger med navne- og adressebeskyttelse
                           - Blanketnummer: 1732

                           Lad min skole være i fred.

                           Lad min skole være i fred . Det er svært nok i forvejen og jeg savner de voksne som ikke er der mere.Især min dansklærer. Nogle af mine klassekammerater bliver hurtigt sure og det forstyrrer mig så jeg ikke kan koncentrere mig. Jeg har brug for ro ellers bliver der kaos i mit hovede. Ved politikerne ikke er skolerne er en investering i fremtiden ??? Siger min søn som går i "følsom personoplysning slettet" klasse på "følsom personoplysning slettet" skolen.

                            Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                            - Blanketnummer: 1731

                            Høringssvar til budget 2020-2023

                            Som forældre til børne med særligebehov, som næstformand i skolebestyrelsen på "følsom personoplysning slettet" og som næstformand i Netværk For Specialundervisning i foreningen Skole og Forældre så møder jeg jævnligt mennesker, der fortæller mig om deres oplevelser om at være underlagt besparelserne inden for specialundervisningen.
                            Så når jeg sammenholder min viden, med det jeg læser i udmøn tningen af effektivisering
                            og besparelseskravs kataloget, så bliver jeg bekymret.

                            Da mit fokusområde i denne sammenhæng er primært specialundervisning, vil jeg kun forholde mig til pkt. 33, 34 og 37.

                            Side 2017 har vi i Randers været i en proces - Udviklingsplanen for Specialundervisning - hvor det primære mål har været at spares på specialundervisningen i Randers.
                            Det har udmøntede sig i en liste med 25 sparetiltag, som løbende er blevet effek tueret, en for en og vi er endda ikke færdig med listen endnu.
                            At have været underlagt Udviklingsplanen for Specialundervisning, kan sammenlignes med at være fanget midt i en uforudsigelig naturkatastrofe, hvor vi gentagende gange knap har kunne nå at forholde os til et sparetiltag, med de ændringer det har medført i hverdagen, før et nyt tiltag er blevet implementeret.
                            Når jeg sammenligner det med en naturkatastrofe, så er det fordi, at det her ikke drejer sig om penge for de implicerede. Det handler om deres levede liv, deres hverdag, deres skole, deres børn, deres arbejde, deres fremtid.
                            Denne proces har været langvarigt og op slidende for alle, og viden om at processen endnu ikke er slut bidrager til stor usikkerhed i hverdagen

                            Pkt. 33 Øget/målrettet indsats overfor 10. kl.- elever
                            -Ifm. Udviklingsplanen for Specialundervisning er der allerede en gang indført besparelser
                            ift. takseringer af til 10. kl. tilbuddet på specialskolerne. Ekstra besparelser kan få yderlige betydning for uddannelsesparatheden hos børnene fra specialskolerne.
                            -Børn med særlige behov er ofte mere langsom i deres modningsproces , så for mange af disse børn betyder en en 10. kl., under de rigtige forhold, at de er mere klar til det liv, der venter dem, om det er STU, FGU eller almen ungdomsuddannelse.
                            -10. klasse bliver i dag også brugt, af nogle af børn, til at få en hel eller delvis 9. kl. eksamen, der igen vil ruste dem bedre til en ungdomsuddannelse.
                            -I dag starter UU vejledningen et år sener for specialtilbuddene end almentilbuddene, ud fra devisen, at børn med særlige behov ikke er klar før. Dvs. at disse børn har korter tid til at forberede sig ift. at vælge en ungdomsuddannelse. Derfor betyder 10. kl. mere for børn med særlige behov end andre børn ift. at forberede sig til en ungdomsuddannelse.

                            Pkt. 34 Specialskoler - generel besparelse
                            -Det nyeste sparepunkt fra Udviklingsplan en for Specialundervisning er endnu ikke endelig effektueret, inden vi bliver præsenteret for nye spareforslag, udover de planlagte.
                            P.t. står vi i en proces, hvor vi skal få en hverdag til at fungere på "følsom personoplysning slettet" med 30 færre medarbejder end før sommerferien og vi skal også til at finde på plads, i den større sammenhæng, vi nu kommer til at indgå i ifm. sammenlægning af Vesterbakke og FIrkløverskolen.
                            Der er et behov fo r at besparelserne på specialundervisningen bliver sat på pause, indtil tidligere tiltag er ordentlig implementeret og der er kommet ro på hverdagen igen.
                            Der er brug for arbejdsro.

                            Pkt. 37 Reducerede udgifter på centrale konti
                            -Det fremgår at en række initiativer til reduktion af specialundervisningsudgifterne frigør mulighed for at overføre 5 mio. kroner yderligere til familieområdetsforanstaltninger.
                            At Skole og Uddannelse, ifm. Udviklingsplanen for Specialundervisning, har flytte midler fra specialundervisningen til almenundervisningen, for efter deres vurderingen, at udnyttelse midlerne til rådighed i folkeskolen bedst mulig; det er et vilkår vi må affinde os med, men når besparelser på specialundervisningen ikke længer bruges til at styrker almenundervisningen, så holder det op med at give mening. At dele af besparelserne nu skal bruges til at finansiere Myndighedscentret underskud er uheldigt, da det ikke kan undgås at komme til at have indflydelse på almenundervisningen, da tidligere besparelser på specialundervisningen har haft til formål at styrke almenområdet. Det gav mening, for med svækkes af specialundervisningen, øges in klusionsbehovet i almentilbuddet.

                            Specialundervisningen er ikke bare indtægter og udgifter

                            Det er levet liv.

                            Med venlig hilsen

                            Navn slettet pga.følsomme personoplysninger i høringssvaret

                             

                             Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                             - Blanketnummer: 1730

                             Opråb til politikerne

                             Opråb til jer byrådspolitikker!!!

                             Hvad tænker I dog på!!!!!

                             Har I tænkt på at I taber disse mange børn I svigter, ved jeres sparerunde igen igen. Har i tænkt at det bliver til store omkostninger til førtidspension - støttepædagoger- opholdssted - mm i mange år fremover til disse børn som i er på vej til at svigte på det groveste.

                             Har i tænkt at der kan ske mange opløsninger af familier for disse børn i svigter, disse børn som i forvejen har oplevet mange svigt.

                             Vi ved ikke om i har tænkt eller om i overhovedet tænker- på andet end jeres egen karriere inden for politik med en god løn og fratrædelses ordning.

                             Vi ved ikke om i tænker??? Men vi ved at i gør vores barnebarn og hans familie fortræd og alle de andre familier med det i har gang i med det nye budget.

                             Pu- ha i skulle skamme jer, det er alle de svage i samfundet der skal betale prisen- børnene de ældre og de syge.

                             Tænk jer nu om!!!!!!!!

                             Mvh Borger med navne- og adressebeskyttelse

                              Borger med navne- og adressebeskyttelse
                              - Blanketnummer: 1726

                              Forældrebestyrelsen i specialbørnehaven lucernevej

                              Forældrebestyrelsen i specialbørnehaven lucernevej har læst budgetforslaget for 2020-2023 med stor bekymring. Endnu engang foreslås der besparelser på specialområdet i skolen. Et område, der efter vores mening, er alt for økonomisk presset i forvejen.
                              Vi er dybt bekymrede for vores børns kommende skolegang , trivsel og fremtid.
                              Vi frygter den store mistrivsel der uundgåeligt vil følge med så store besparelser.

                               Borger med navne- og adressebeskyttelse
                               - Blanketnummer: 1725

                               Vedr besparelser specialskole

                               Det er med stor bekymring, at jeg ser endnu en besparelse på specialskoleområdet. Min kan relatere sig til max 3-4 personer i samme lokale, uden at han hjerne kommer på overarbejde. Dette er gået rigtigt fint i flere år, men så kom besparelserne, og min søn er kommet mere og mere på overarbejde. Dette har resulteret i skolevægring (på trods af god specialskole), og han har ikke været i skole siden marts 2019. Før dette var han den mest stabile elev, der mødte op hver dag og hele dagen. Nu, får han besøg 3 gange om ugen af pædagog, de er en times tid på skole, men uden undervisning. Besøg af skolepsykolog en gang om ugen, samt 21 timers barnepigehjælp betalt af Randers Kommune. Vi får god hjælp, omend vi har måttet kæmpe for det, Men, hvorfor skal det komme så langt, hvorfor ikke bibeholde et af Danmark bedste tilbud? Hvor ikke sigte højt, til gavn for borgerne i Randers - altså alle borgerne ikke kun de stærkeste. Den efterhånden gamle KORA rapport viste jo at Randers haltede bagefter gennemsnittet ift hvor mange børn man visiterede, men på trods af det var specialskolerne superdygtige til at arbejde med børnene. Nu, skærer man endnu på, selvom man allerede var bagefter på point. Sammenligningskommuner må enten have elendige tilbud, eller også har de ikke medtaget udgifter til speacialområdet (Husk at der er mange forskellige måder at opgøre omkostninger, og ingen kommuner gør det ens. Det er alment kendt at sammenligning ikke pt er muligt). Derfor beder jeg jer om at genoverveje budgettet. Pengene er der, det er kun et spørgsmål og politisk vilje, og de rette prioriteter. Mvh "Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret"

                                Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                - Blanketnummer: 1723

                                Skam jer

                                Er selv far til en søn med autisme og ADD.

                                Kan forestille mig, at vores kære byråd ikke aner, hvad det egentlig vil sige.

                                Det ville virkelig klæde dem, at sætte sig ind i tingene, inden de overhovedet overvejede besparelser på dette område, for så havde vi forhåbentlig slet ikke denne høring overhovedet.

                                Vores søn går nu på "følsom personoplysning slettet" efter at have betalt en kæmpe pris for en fejlplacering på "følsom personoplysning slettet" .

                                En pris som indebar skolevægring, mistrivsel og sågar selvmordstanker.

                                Dette er nu blevet bedre, men der skal stadig meget lidt forandring i hans hverdag til, før det hele kommer op i ham igen.

                                Han har i store perioder behov for 1 til 1 lærer/pædagog støtte på skolen, for at kunne klare selv meget få timer om dagen.

                                Med byrådets planer om "besparelser" så kan man i princippet ligeså godt lukke "følsom personoplysning slettet"  skolen for vores vedkommende, da han umuligt vil kunne komme i skole igen.

                                Samtidig, så vil vi umuligt kunne få en i forvejen hårdt presset hverdag til at hænge sammen i hjemmet.

                                Og vi kan umuligt passe vores arbejde, hvilket vil gøre os til en såkaldt udsat familie, fremfor en meget hårdt presset familie, som kæmper en i forvejen ulige kamp.

                                Jeg undrer mig iøvrigt over, hvordan man med den ene hånd i 2007 kunne skrive under på FN's handicap konvention, når man samtidig giver de handicappede dårligere betingelser med den anden.

                                Dette er ikke alene dobbeltmoralsk, men også urimeligt og uetisk og jeg troede faktisk ikke, at den manøvre var ustridig overhovedet.

                                Skal kommunen ikke overholde denne konvention på vegne af den danske stats tilslutning?

                                I konventionen står der blandt andet, at handicappede skal have lige muligheder.

                                Får de børn lige muligheder, når der bl.a ikke længere er et skoletilbud som er tilpasset deres handicap?

                                Jeg kan virkelig komme på mange gode grunde(økonomiske, etiske, moralske, logiske, menneskelige...osv...osv) til, at dette forslag skal forkastes, men ikke en eneste til, at det skal vedtages.

                                Men som skrevet til at starte med, så er jeg jo heller ikke et uvidende byrådsmedlem, men blot en far, hvis søns fremtidige liv og familie står på spil.

                                 Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                 - Blanketnummer: 1722

                                 Nej til flere besparelser

                                 Kære Randers Byråd
                                 Jeg sidder her, helt lamslået og forfærdet, og nu skal I høre hvorfor:

                                 Historien begynder for 10 år siden. Min yngste søn reagerede ikke på lyd, lys, berøring eller anden stimuli, og han kunne ikke sige tydelige ord. Som 1.5 årig kunne han kun sige kun en rallende brummen. Dernæst stoppede han med at spise fast føde, og fik det der betegnes som osteklokkeadfærd.

                                 Vores egen læge frygtede tumor i hjernen eller måske noget værre, og efter lang tids detektivarbejde, og et utal af undersøgelser, fik vi diagnosen "følsom personoplysning slettet" samt en masse andre "bonus"diagnoser.

                                 Vores ambitioner for vores søn blev sat til et minimum. Hvis bare han kunne lære at kommunikere, hvadenten det var med lyd eller pictogrammer, ville det være en success.

                                 Vi var dog så heldige at bo i Randers, og derfor blev vores dreng visiteret til "følsom personoplysning slettet". Her lærte vores søn langsomt at tale, omend med nogen vanskeligheder, og han begyndte også at spise. Senere blev han bevilget plads på "følsom personoplysning slettet", hvor han lærte at samarbejde, tilegne sig venner, ja faktisk er han nået rigtig rigtig langt. Der har været bump på vejen og slinger i valsen undervejs men fremskridtet har været tydeligt. Han er ikke i mål endnu, men vi er godt på vej…

                                 Men nu, efter byrådets seneste udspil, nu er jeg ikke længere sikker på, at det vil lykkes.
                                 Faktisk frygter jeg at det vil gå tilbage for vores barn.

                                 Jeg appellerer jer derfor til at tage forslaget om besparelser på specialskoleområdet af bordet. Min søns fremtid er I jeres hænder. Forvalt det ansvar med omtanke.

                                 Med Venlig hilsen

                                 "følsom personoplysning slettet"

                                  

                                  Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                  - Blanketnummer: 1721

                                  Besparelser ved specialskolerne i Randers kommune.

                                  Jeg er ligesom rigtig mange andre i Randers kommune meget bekymret for de måske planlagte besparelser ved specialskolerne. De skoletilbud kan de sårbare børn slet ikke undvære.

                                  Jeg har et barnebarn der går på en special skole blandt andet på grund af ADHD og andre udfordringer. Hun er  "følsom personoplysning slettet" og er endnu ikke i stand til at læse et ord eller lægge 2 og 2 sammen. Jeg mener at det ville være ganske forfærdeligt hvis hun blev inkluderet over i en almindelig folkeskole med risiko for at hun bliver sat bagerst i klassen som man gjorde i "gamle" dage. Hun er jo ikke dum eller mindre begavet fordi hun har nogle udfordringer som andre ikke har.

                                  Nej! Lad nu de mange udfordrede børn og deres forældre beholde deres trygge skole så børnene får mulighed for at komme ud i voksen tilværelsen uden at blive tabt mellem to stole.

                                  Venlig hilsen

                                  "følsom personoplysning slettet"

                                   Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                   - Blanketnummer: 1720

                                   Hvad er fremtiden.

                                   Kære byrådsmedlemmer.
                                   hvad er fremtiden for vores børn i Randers kommune.
                                   Vi er forældre til en dreng der går på "følsom personoplysning slettet"
                                   men hvor længe kan han det. Tænker at disse besparelser i ligg er op til, så vil min søn ikke få mulighed for at komme videre i fremtiden.
                                   pt lider min søn endnu engang under jeres besparelser. Først vil i fjerne ham fra "følsom personoplysning slettet" og flytte ham til "følsom personoplysning slettet" for at spare. Så fik i fjernet heldagstilbudet på "følsom personoplysning slettet" så man kunne vælge at betale eller udmelde sit barn. Dette har vi valgt pga kaos. vores søn har flere diagnoser. Stres, angst, spisevægring er på det højste i vores h verdag pt. Vores søn magter ikke flere skift nu. Nu skal han ha ro. Men nej det får han ikke. For nu tager i det sidste tryghed han har. Vi tvivler på han kommer videre fra "følsom personoplysning slettet"
                                   Hans hverdag går i stå hvis i fortsætter disse besparelser. No må i stoppe og lade vores børn få ro. Dette vil også betyde at os som pårørende vil få lidt ro. Vi kan måske begynde og arbejde igen på normal vis.vores anden går i "følsom personoplysning slettet" i alm folkeskole. Disse besparelser vil være mere hårdt for ham da hans bror har det svært samt hans kammerater i skolen med særlige behov ikke vil få den hjælp de nu har krav på, da de bliver mere presset om mindre erfarende lærer der ikke er gearet til disse børn.
                                   Stop jer selv nu, og tænk over hvis det var jer selv der lige pludselig står med et barn med særlige behov.
                                   for mig er disse besparelser lig med psykisk terror.

                                    Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                    - Blanketnummer: 1719

                                    Besparelse på specialskolerne

                                    I sommer startede vores søn på "følsom personoplysning slettet" og er her landet i en klasse med ligesindede, hvor de har mange af de samme udfordringer. Vi snakker helt basale færdigheder som det talte sprog, toilet og almene sociale færdigheder. Praktiske og på sigt skolemæssige færdigheder der vil have en stor betydning for hans mulighed for at udvikle sig videre og få et meningsfuldt voksenliv - som dog formentlig aldrig bliver uden støtte.

                                    Jeg har fra han var helt lille bekymret mig om, hvordan det skal gå med hans videre liv, hvad med børnehave, skole og voksenliv. Vi har set en tydelig fremgang på de få måneder vores søn har gået på skolen, og det giver et lille håb for fremtiden. Det er tydeligt at de har mulighed for at arbejde i børnenes nærmeste udviklingszone, og det giver resultater.

                                    På den korte tid har vi dog også fornemmet efterveerne af de tidligere besparelser, særligt tydeligt bliver det for os i forbindelse med sygdom eller andet fravær, hvor der ikke vikardækkes. Jeg kan derfor få helt ondt i maven over at læse at der skal trækkes endnu en række besparelser ned over området, ikke kun med bekymring for mit eget barn in mente, men også for personalet og for de vidtrækkende konsekvenser dette vil have for både specialområdet og almen området.

                                    Vores søn kræver meget opmærksomhed, enorme mængder tålmodighed og et utal af gentagelser, hvis han skal rykke sig videre - vil I ikke godt give ham den mulighed!

                                    "følsom personoplysning slettet"

                                     Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                     - Blanketnummer: 1718

                                     Besparelse på specialskolerne / børn med særlige behov

                                     En flaske ketchup er ikke bare en flaske ketchup...

                                     Der findes mange mærker og flasker af ketchup på markedet...

                                     Når vores søn får pomme fritter, vil han rigtig gerne have ketchup til. Heinz er derfor stort set altid at finde i vores køleskab. Altså Heinz på den rigtige type af flaske, vel at mærke...

                                     Vi er hverken ude i Beauvais ketchup, Remas egen ketchup eller anden ketchup mærke/flaske...

                                     Fordi en flaske ketchup, ikke bare er en flaske ketchup, som det vil være for mange andre.

                                      

                                     Det har taget vores søn rigtig lang tid at lære, hvordan man får ketchup ud af en ketchupflaske. Så for hver gang, vi skifter flasken ud til en anden flaske eller et andet mærke, skal han lære det på ny.

                                     Og sådan er det med alt!

                                     Vores søn kan ikke bare henføre det, at “hælde fra en flaske” til at hælde fra en anden type flaske, uden det kræver ny læring.

                                     Sådan er det med stort set alt, der kommer forbi hans vej.

                                     Han kræver meget støtte i at lære ting og det tager meget længere tid, end ved hans neurotypiske jævnaldrende.

                                      

                                     Gik han ikke på en specialskole, hvor der var tid og ressourcer til at støtte ham i de udfordringer, han møder på sin vej qua hans autisme diagnose, ville han være tabt.

                                      

                                     Vores søn gik først i en almen børnehave - ren kaos, hvor pædagoger ikke havde styr på noget som helst og ikke havde lyst til at forstå vores søns udfordringer. Det var det rene ragnarok.

                                     Så blev han flyttet til en anden almen børnehave, hvor de forstod at vise hensyn til og arbejde med børn med særlige behov. En markant forbedring i vores søns trivsel mærkede vi.

                                     Men der var stadig lang vej, og hverdagen fortsat svær.

                                     Nu er vores søn på "følsom personoplysning slettet" skolen og og sikke en markant ændring for vores søn.

                                     Her får han støtte og læring ud fra autisme lærings- og pædagogiske principper, som det nu en gang kræver.

                                     En læring, som han ikke kan få ude i en almen folkeskole, for denne beriget specialviden, er folkeskolen ikke i besiddelse af. En almen folkeskole, hvor selv forældre til neurotypiske børn flygter fra...

                                     Hvordan skulle “vores børn” overleve og trives i dette?

                                      

                                     (dette er blot et meget lille udpluk af de udfordringer, vores søn er i besiddelse af)

                                      

                                     Alt er bare meget svært og kræver meget ekstra for børn med autisme / særlige behov ude i den store almindelige verden, som de fleste af os neurotypiske mestre.

                                      

                                     Jeres spareøvelse vil ikke kun ødelægge de sårbare børn, men også deres familier.

                                     I er i gang med tiltag, hvorpå I ikke kender konsekvenserne.

                                     Vi er mange forældre, som forsøger at indvie jer i vores børns udfordringer og den hverdag, det kræver. Men det er som om, I ikke lytter og blot fortsætter I jeres vante gang.

                                      

                                     Kære Byråd i Randers,

                                     Kære Borgmester Torben Hansen,

                                     Danmarks regerende leder, jeres øverste chef, Danmarks statsminister, siger, at hun er børnenes minister!

                                     Jeg spørger jer, hvad er I?

                                      

                                     Venlig hilsen

                                     "følsom personoplysning slettet"

                                      Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                      - Blanketnummer: 1715

                                      Høringssvar vedr. besparelser på specialområdet/skoleområdet

                                      Hvornår anerkender politikerne i Randers, at specialområdet/skoleområdet har brug for at få tilført ressourcer - ikke at blive drænet ind til benet med flere besparelser?

                                      Specialområdet/skoleområdet har allerede været igennem besparelser for millioner – området kan ikke bære mere.

                                      Jeg er dybt bekymret for politikernes forslag til flere besparelser - ""følsom personoplysning slettet"

                                      Jeg frygter konsekvenserne ved flere besparelser på skoleområdet bliver:

                                      At færre børn visiteres til specialtilbud. Inklusion i folkeskolen er ikke det rette for alle børn – tværtimod.

                                      At vi ser et stigende antal børn med skolevægring, både pga. mislykket inklusion i folkeskolen, men også i specialtilbuddene pga. for få ressourcer.

                                      Mistrivsel hos både børn og personaler pga. forringede ressourcer, arbejdsvilkår og færre hænder.

                                      At flere familier går ned med stress og overbelastning, som følge af et barn i skolevægring/mistrivsel. Familier der risikerer at miste job og forsørgelsesgrundlag eller må søge orlov fra arbejdsmarkedet for at tage sig af børn hjemme, flere der må søge om tabt arbejdsfortjeneste m.v.

                                      At færre specialbørn afslutter skolen med folkeskolens afgangseksamen. Det er lig med færre børn/unge der bliver uddannelsesparate og i stand til at tage en uddannelse, få arbejde og dermed i stand til at klare sig i voksenlivet, uden af være afhængig af offentlig forsørgelse. Vi ender med at tabe en hel generation på gulvet i fremtiden.

                                      Børnene er vores fremtid - hjælp os med at bevare specialskolerne i Randers. Anerkend den ekspertise og det høje faglige niveau specialskolerne er i besiddelse af. De er superdygtige, og ved hvad der skal til for at få vores børn til at trives og udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

                                      Vores børn har brug for, at I som politikere medvirker til, at deres behov for en skolegang, der tager udgangspunkt i deres handicaps og kognitive udfordringer, fortsat kan tilgodeses i Randers Kommune.

                                      Vores børn har brug for tidlig indsats og rettidig omhu. Hjælp os med IKKE at udsulte specialområdet og skoleområdet mere.

                                      I har at gøre med sårbare børn, der qua deres særlige livsvilkår kæmper en daglig kamp hver dag på flere fronter – de har også krav på et godt, indholdsrigt skoleliv og børneliv, hvor de kan udvikle deres potentialer og blive så dygtige som de kan – på lige fod med andre børn.

                                      Stop flere besparelser på specialskoleområdet – de gør en verden til forskel for vores børn og os forældre – uden dem ville vi være ilde stedt.

                                       Bettina Saugstrup Götsche 8940 Randers SV
                                       - Blanketnummer: 1714

                                       Giv vores børn en værdig fremtiden

                                       Til Politikerne i Randers byråd.

                                       Jeg er "Følsom personoplysning slettet" er dybt bekymret over de planlagte besparelser som der er lagt op til i jeres skole budget.

                                       "Følsom personoplysning slettet"

                                       Jeg mener I skal tænke jer rigtig godt om før i spare mere på skole budgettet da det går ud over den kvalitet og mulighed for at give vores børn en god og selvstændig fremtiden.

                                       Hvis i undlader at invisterer i børnens skole gang, og mulighed for for at dygtiggøre sig, koster det på den lange bane.

                                       Børnene vil have brug for offentligforsørgelse og hjælp til at klar tilværelsen, måske bosted. Dette vil koste Randers kommune Dyrt.

                                       Jeg er helt sikker på at hvis i givet lærer og pædagogerne de resurser og hjælpemidler der skal til, vil "Følsom personoplysning slettet" kunne tilbage betale jeres invistering "Følsom personoplysning slettet", mange gange i form af "Følsom personoplysning slettet" bidrag til den kommende arbejdsmarkedet.

                                       "Følsom personoplysning slettet", hjælp "Følsom personoplysning slettet" med at få en god tilværelse som samfunds yder og ikke byrde.

                                       På forhånd tak.

                                       Anders Kryger Cordes.

                                        Anders Kryger Cordes 8870 Langå
                                        - Blanketnummer: 1713

                                        Specialskoleområdet

                                        "Følsom personoplysning slettet" kan jeg ikke se andet, end at dette forslag er en utroligt kortfristet besparelse, når disse børn med særligt behov ikke for den rette hjælp i folkeskolen, medfører det helt klart større udgifter senere i livet.

                                        Dise omkostninger for børnene, der er meget negative i forhold til,besparelse der opnås på kort sigt, vil sandsynligvis følge børne hele livet.

                                        det er en ommer

                                         Jørgen Milton 8870 Langå
                                         - Blanketnummer: 1712

                                         Høringssvar til Randers Besparelser

                                         Dette er både min mands og min samt vores søns svar til Jer - Må vi håbe at I tager Jer tid til at læse alle de svar der måtte komme og de må gøre indtryk på Jer

                                         Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                         - Blanketnummer: 1711

                                         Bekymring

                                         Kære politiker

                                         Jeg er en meget bekymret mor til en dreng med atypisk autisme som er inkluderet.

                                         Efter at han er rykket et klasse trin op. Er han blevet Max presset. Han prøver at være i det så godt som han kan og skolen gør da også et fantastisk arbejde. Jeg tvivler dog stærkt på at han bliver ved med at kunne være inkluderet da hans udfordringer er for meget. Men med de besparelser som i ligger op til gør i hans hverdag endnu hårdere og dermed os alle som familie. Skal siges at han har 3 søskende hvoraf hans storebror er infaltil autist. Jeg er meget bange for at hvis i laver besparelserne som i har lagt op til. Ender jeg med en dreng der får skoleværing. Og frygter faktisk for at det også sker for den ældste. Dette vil besværlig gøre hverdagen for hele familien. Det lyder som om at i ikke har tænkt på hvilken kæmpe opgave det er for de almindelige skoler at inkludere børn med særlige behov. Og hvordan det faktisk påvirker hele klassen som disse børn går i..

                                         Og de inkluderede børn som kæmper en kamp for at passe ind nu. Får endnu sværere ved det, da den hjælp de har i dag, skal deles med endnu flere som i de fleste tilfælde har det endnu sværere med det.

                                         Min bekymring er ikke kun for mine egne børn., men for samtlige børn som går i skole. Da besparelserne kommer til at ramme alle skolebørn.

                                         En kæmpe Bøn til jer politiker tænk jer godt om.

                                         Med stor bekymring

                                         "følsom personoplysning slettet"

                                          Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                          - Blanketnummer: 1710

                                          hvorfor skal mit barn ikke blive så god hun kan?

                                          Det hedder sig af alle børn skal blive så gode de kan. Men hvorfor skal mit barn ikke det?

                                          Skal mit barn ikke blive så god hun kan? Skal hun ikke udvikle sig så hun kan klare så godt hun nu kan?

                                          Åbenbart ikke. Ikke med de besparelser som I som byråd ønsker af vedtage.

                                          Vi som forældre tænker vi ikke kun 4 år frem, men et liv frem. Hvis hun ikke bliver så god som hun kan, bliver det kun dyrere for jer på den lange bane.

                                          Vi som handicappet forældre har ikke ønsket af få et barn, det skulle være en udgift for jer eller en byte for kommune. Men man kan ikke aflever sit barn retur eller smide det ud som affald og så er man væk.

                                          Dette her er mennesker vi og I taler om og ikke ting

                                          I har nok også børn som I holder af, vi har også børn vi holder af og ønsker af bliver så gode de kan. Dette kan de kun blive under de rette omstændigheder og de omstændigheder har vi brug for jer som kommune. I har selv udtalt af I havde et rigtigt godt tilbud - så lad da vær med af ødelægge noget der fungerer!!! Men hjælp vores børn og jeres borgere på rette vej, så de ikke bliver en større byte for jer som kommune og samfund.

                                           Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                           - Blanketnummer: 1709

                                           Bekymret mor

                                           Hej!

                                           Jeg er meget bekymret for jeres spareplan der kommer til at gå udover de mest sårbare, nemlig vores børn. Jeg har selv tre drenge, hvor den ene har ADHD og stress og lige er startet på den fantastiske "følsom personoplysning slettet "skolen. Han er meget sårbar og har mistrives siden hans verden brød sammen sidst der sku spares og lægges sammen i 2015.

                                           Så har jeg den mellemste der også har ADHD og går i en fantastisk special klasse på "følsom personoplysning slettet" skole. Han trives og har en god hverdag med kendte rammer og en lille klasse.

                                           Vores mindste dreng går i den almindelige folkeskole på "følsom personoplysning slettet" i en klasse med 24 elever. Klassen fungerer, men kan være meget bekymret for de velfungerende elever, hvis den almene klasse skal ku rumme dem som virkelig har brug for støtte i timerne og gennem hele dagen.

                                           Jeg ved ikke hvor I tænker I sparer henne?? For siden min største søns verden brød sammen efter jeres omstruktureringer i 2015, har jeg været på fuld og deltid tabtarbejdsfortjeneste. Og vi kører nu på snart 5. år med tabtarbejdsfortjeneste. Det kan heller ikke være billigt for kommunen at én a forældrene skal forsørges a kommunen, fordi vi selv må passe vores børn der ikke kan rumme at være i nutidens folkeskole pga I vil spare på vores fremtid, børnene.

                                           Herhjemme kæmper vi en kamp hver dag, for at vores søn ikke skal opleve nederlag på nederlag, det slider på hele familien hvis vi skal til at starte forfra igen med skolevægring. Min søn går pt kun i skole 2 timer fordi han har været så belastet og har det stadig dårligt.

                                           Vi håber I vil lytte på os forældre, der kender vores børn bedst.

                                           Vh. To bekymret forældre.

                                            Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                            - Blanketnummer: 1697

                                            Høringssvar vedr. budget 2020

                                            Udsatterådet vil udtrykke bekymring for udsatte borgere i Randers Kommune, idet der med budgetforliget fortsat er lagt op til besparelser på socialområdet, herunder på CBR i 2020 og følgende år. Samtidig noterer Udsatterådet med tilfredshed, at nogle af de forslåede besparelser, der vil ramme udsatte og sårbare borgere med budgetforliget ikke forventes at blive gennemført.


                                            Udsatterådet finder at høringsperioden for budget 2020 har været for kort.


                                            Med venlig hilsen
                                            Asger Brandstrup
                                            Formand for Udsatterådet
                                             

                                             Udsatterådet 8000 Aarhus C
                                             - Blanketnummer: 1696

                                             Det er ikke okay.

                                             Som mor til den skønneste 11 årige pige med infantil autisme er det med stor bekymring at Randers kommune ligger op til at spare så mange millioner.

                                             Min datter går på "Følsom personoplysning slettet" skolen, en skøn skole som har det bedste personale som virkelig vil børnene. De møder børnene med en speciel pædagogisk viden og de gør det så godt. Men med de besparelser Randers kommune ligger op til vil dette ikke være muligt. Der vil simpelthen ikke være tid til det enkelte barn, personalet vil ikke kunne møde det enkelte barn med den tid og rummelighed som det kræver.

                                             Hvis besparelser træder i kraft vil det have en enorm indflydelse på min familie som består af mor, far, "Følsom personoplysning slettet". De 2 yngste er helt normale i udviklingen og har ingen vanskeligheder.

                                             Hvis "Følsom personoplysning slettet" ikke bliver mødt korrekt og er i mistrivsel sover hun stort ser ikke, hun meget udadreagerende og aggressiv i sin adfærd og så skal hun skærmes helt fra sine søstre. dette er dog meget svært for vores familie i længere tid af gangen. VI har for nuværende ingen aflastning, nedsat arbejdstid, tabt arbejdsfortjeneste eller lign og det ender det med. Vores familie bliver splittet fuldstændig op og presset ud på/over kanten. Hele vores grundlag som familie vil blive rykket i stykker, hvis "Følsom personoplysning slettet" ikke trives. Og hun vil med garanti mistrives i skolen hvis der bliver skåret mere voksentid fra hende i skolen. I må simpelthen ikke gennemføre jeres spareplaner, vores familie bliver ødelagt.

                                             Mvh

                                             "Følsom personoplysning slettet"

                                              Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                              - Blanketnummer: 1695

                                              I leger med de sårbare børns liv!

                                              Endnu engang er jeg rystet. Rystet over, at der er planlagt meget kortvarige besparelser, som vil få kæmpe konsekvenser for ALLE børn i den almene folkeskole i Randers.

                                              Aller hårdest ramte bliver selvfølgelig de mest sårbare børn, de børn, der ikke selv har valgt deres psykiske handicap. De børn der hver dag kæmper en kamp for at fungere i en bare nogenlunde tålelig hverdag. En hverdag der hænger sammen, fordi "Følsom personoplysning slettet" skolen kan tilbyde den ekstra hjælp og de hensyn der skal tages til præcis hvert enkelt barn med vanskeligheder. Mange gange er der tale om børn, der har oplevet alt for mange nederlag allerede. Børn der har gået i en alm. Folkeskole, som ikke har hverken den fornødne viden eller de rigtige forudsætninger for at kunne rumme dem. Børn der i en alt for tidlig alder har følt sig forkerte, udstødte og fravalgte. Børn, der har mistet lysten til livet.

                                              Det er hårde odds de er oppe imod.

                                              For ikke at glemme de familier, der hver dag kæmper en kamp for at få en hverdag til bare at fungere på laveste plan. Bevares - vi har slet ikke de luksusproblemer, som er mange andre forundt: Om vores barn har slået hul i sine bukser, om familiefødselsdagen blev lidt kedelig, om vores barn km hjem med våde sko og fødder fra skolen. Her er der meget større problemer i spil, som jeg tænker man kun forstår, hvis man selv står midt i kaos. "Følsom personoplysning slettet". "Følsom personoplysning slettet".

                                              "Følsom personoplysning slettet". "Følsom personoplysning slettet". "Følsom personoplysning slettet". Det levet vi med. Et liv, hvor vi voksne er “på” 24/7. Det lever vi med.

                                              Med stor kærlighed til vores børn, fordi de lige præcis er dem, de er.

                                              "Følsom personoplysning slettet"skolen bliver børnene også mødt med professionel omsorg og ægte interesse i præcis hvem DE er. De skal ikke passes i en kasse, hvor de ikke kan være. Den kasse, som man kalder NORMAL.

                                              Hvordan ville din dagligdag se ud, hvis du ikke blev anerkendt for præcis den du er?

                                              Hvis du hver dag følte dig udstødt og forkert?

                                              Ja præcis! Det forværrer kun de psykiske diagnoser og udfordringer!

                                              Det er meget kortsigtede besparelser ! Hvad tænker I, at det koster samfundet, når de mange børn, der har brug for specialskole, ikke mere kan være der? Tror I de er blevet visiteret for sjov?

                                              Vi risikerer at stå med en masse børn og unge med skolevægring og stress. Selvmordstruede børn og unge. Unge der ryger ud i misbrug og kriminalitet. Tror I de er billligere for kommunen og for samfundet?

                                              Vil I lade deres liv gå tabt?

                                              Og det kommer også til at ramme hårdt for alle jer, der har velfungerende børn i den almene folkeskole. For med kommunens såkaldte “inklusion”, som i virkeligheden er et andet ord for besparelser, vil der blive meget uro rundt i de almindelige klasser og mulighed for læring vil falde drastisk. SÅ OGSÅ HER vil det være dyrt pp sigt. Mindre unge på videregående uddannelser, da niveauet klart vil blive forringet både fagligt og socialt - og dermed flere unge på kontanthjælp.

                                              Så hvor i alverden vil I hen med jeres besparelser? Det bliver så vanvittigt dyrt - både rent økonomisk, men i høj grad også menneskeligt på alle plan!!

                                               Violah Caroline Delphina Vandfoss 8960 Randers SØ
                                               - Blanketnummer: 1694

                                               Besparelsen, der tramper på de svageste børn i Randers Kommune

                                               Jeg har læst budgetforslaget igennem med den største klump i halsen og en følelse af, at der er ved at blive taget beslutninger hen overhovedet på vores alle sammens børn af nogle personer, der ikke har sat sig ind i, hvad det kræver at håndtere, uddanne og udvikle børn med særlige behov.

                                               Jeg er forældre "Følsom personoplysning slettet". Alle børn går i almen folkeskole - "Følsom personoplysning slettet". "Følsom personoplysning slettet". i mistrivsel trods en skole og et personale, der hver eneste dag kæmper for at opretteholde trivsel og inklussion. Det er bare ikke muligt med de ressourcer, uddannelser og tid der findes i den almne folkeskole. Jeg tør slet ikke tænke på, hvilke konsekvenser det får for "Følsom personoplysning slettet". og alle andre børn i folkeskolen, hvis budgetforslaget går igennem.

                                               Som forældre til"Følsom personoplysning slettet". ved jeg, hvor vanvittige ekstra ressourcer og specialviden, der skal sættes ind med for at opretteholde en trivsel hos special-barnet - og ikke mindst for at udvikle barnet, så det, den dag det bliver voksen, bliver i stand til bo i eget hjem, opretholde en hverdag, bidrage til arbejdsmarkedet og måske endda være så heldig at få en familie. Altså vokse op og blive et helt menneske, der kan yde sin del til samfundet, i stedet for at ende på samfundets bund og blive et langt dyrere bekendskab for samfundet end den besparelse, Randers byråd finder fornuftig i nuet. En besparelse, der vil bremse børns trivsel, udviklingsmuligheder og grundlag for at få en alm. folkeskoleeksamen. En besparelse, der ikke kun vil gå ud over de svageste børn i Randers Kommune, men også alle de "almindelige" børn, der frikventerer alm. folkeskoleklasser. For der er ingen tvivl om, at sendes børnene med særlige behov tilbage til den almene folkeskole eller bliver der visisteret færre børn til speicalskolerne, vil den almene folkeskole i højere grad skulle håndtere dybt handicappede børn med fx autisme, ADHD, mentale retaderinger, adfærdsforstyrrelser, angst, OCD osv. osv., uden for det første at være uddannet til det, men også i høj grad på bekostning af de ellers velfungerende børn, der lige nu går i de almene folkeskoleklasser. Så der er ingen tvivl om, at denne besparelse vil have fuldstændig vanvittige konsekvenser for alle børn (og deres forældre) i Randers Kommune. En besparelse, der vil sætte en stopper for den gode folkeskole som vi kender den i dag.

                                               Jeg er dybt bekymret på vegne af alle "Følsom personoplysning slettet". - både dem med og uden særlige behov.

                                               Mvh Marianne

                                                Marianne Abkjær Milton 8940 Randers SV
                                                - Blanketnummer: 1693

                                                Hvad er fremtiden.

                                                Kære byrådsmedlemmer.

                                                hvad er fremtiden for vores børn i Randers kommune.

                                                Vi er forældre til en dreng der går på firkløverskolen i 4 klasse.

                                                men hvor længe kan han det. Tænker at disse besparelser i ligg er op til, så vil min søn ikke få

                                                mulighed for at komme videre i fremtiden.

                                                pt lider min søn endnu engang under jeres besparelser. Først vil i fjerne ham fra "Følsom personoplysning slettet" aflastning

                                                og flytte ham til "Følsom personoplysning slettet" skolehjem for at spare. Så fik i fjernet heldagstilbudet på "Følsom personoplysning slettet",

                                                så man kunne vælge at betale eller udmelde sit barn. Dette har vi valgt pga kaos.

                                                vores søn har flere diagnoser. Stres, angst, spisevægring er på det højste i vores hverdag pt. Vores

                                                søn magter ikke flere skift nu. Nu skal han ha ro. Men nej det får han ikke. For nu tager i det sidste

                                                tryghed han har. Vi tvivler på han kommer videre fra 4 klasse. Hans hverdag går i stå hvis i

                                                fortsætter disse besparelser. No må i stoppe og lade vores børn få ro. Dette vil også betyde at os

                                                som pårørende vil få lidt ro. Vi kan måske begynde og arbejde igen på normal vis.vores anden går i

                                                1klasse i alm folkeskole. Disse besparelser vil være mere hårdt for ham da hans bror har det svært

                                                samt hans kammerater i skolen med særlige behov ikke vil få den hjælp de nu har krav på, da de

                                                bliver mere presset om mindre erfarende lærer der ikke er gearet til disse børn.

                                                Stop jer selv nu, og tænk over hvis det var jer selv der lige pludselig står med et barn med særlige

                                                behov.

                                                for mig er disse besparelser lig med psykisk terror.

                                                 Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                                 - Blanketnummer: 1692

                                                 Besparelse på specialskolerne

                                                 I sommer startede vores søn på "Følsom personoplysning slettet" og er her landet i en klasse med ligesindede, hvor de har mange af de samme udfordringer. Vi snakker helt basale færdigheder som det talte sprog, toilet og almene sociale færdigheder. Praktiske og på sigt skolemæssige færdigheder der vil have en stor betydning for hans mulighed for at udvikle sig videre og få et meningsfuldt voksenliv - som dog formentlig aldrig bliver uden støtte.

                                                 Jeg har fra han var helt lille bekymret mig om, hvordan det skal gå med hans videre liv, hvad med børnehave, skole og voksenliv. Vi har set en tydelig fremgang på de få måneder vores søn har gået på skolen, og det giver et lille håb for fremtiden. Det er tydeligt at de har mulighed for at arbejde i børnenes nærmeste udviklingszone, og det giver resultater.

                                                 På den korte tid har vi dog også fornemmet efterveerne af de tidligere besparelser, særligt tydeligt bliver det for os i forbindelse med sygdom eller andet fravær, hvor der ikke vikardækkes. Jeg kan derfor få helt ondt i maven over at læse at der skal trækkes endnu en række besparelser ned over området, ikke kun med bekymring for mit eget barn in mente, men også for personalet og for de vidtrækkende konsekvenser dette vil have for både specialområdet og almen området.

                                                 Vores søn kræver meget opmærksomhed, enorme mængder tålmodighed og et utal af gentagelser, hvis han skal rykke sig videre - vil I ikke godt give ham den mulighed!

                                                 "Følsom personoplysning slettet"

                                                  Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                                  - Blanketnummer: 1691

                                                  Høringssvar fra Udsatterådet

                                                  Høringssvaret fra Udsatterådet er vedhæftet

                                                  Udsatterådet 8000 Aarhus C
                                                  - Blanketnummer: 1690

                                                  Bekrymring

                                                  Kære pokitiker

                                                  Jeg er en meget bekymret mor til en dreng med infaltil autisme og et par underdianoser. Da specialområdet har været under kraftig besparelser og nu ser ud til igen at komme det. Frygter jeg virkelig for hvordan han skal komme igennem det. Og hvilken konsekvenser det har for hele familien, specielt hans 3 søskende. Hvoraf den ene er atypisk autist.

                                                  Der skal ikke meget til at vælte hans hverdag og da de er i gang med at udføre jeres seneste besparelser, har vi måttet få fat i en børnepsykolog da han snakker om at tage sit eget liv. Endda ret så ofte. Denne måtte vi selv fremskaffe da der ingen hjælp er at hente før at han rent faktisk har forsøgt selvmord. Og dette pga at de seneste besparelser. Jeg trø ikke tænke på hvordan de familier der ikke har den mulighed som vi har haft klarer sig. Hvis i gennemføre de varslede besparelser er jeg meget bange for hvor mange børn og unge deriblandt min dreng der har en fremtid. Samt hvor mange børn der virkelig bliver tapt på gulvet og ikke kun på specialskolerne men også i den almindelige skole da det vil kræve ret så meget at klarer de udfordringer som i pålægger den almindelige skole ved at lave disse besparelser.

                                                  Så kære politiker jeg håber virkelig at i tænker jer rigtig godt om.

                                                  Med bange anelser

                                                  "Følsom personoplysning slettet"

                                                   Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                                   - Blanketnummer: 1688

                                                   Besparelser på specialområdet

                                                   Kære Byråd, politikker og hvem der eller har en interesse i vores børn!!!!!!!

                                                   Så har vi deltaget i protest møde ang. endnu en besparelse på specialskolerne i Rds kommune. Hertil var der flere byrådspolitikere repræsenteret, både dem der havde stemt for at sende disse tåbelige og katastrofale besparelser i høring men også dem der havde stemt imod.

                                                   Til jer kære politikere,som har et stort ansvar i at Randers kommunes skolebørn kommer helskindet igennem folkeskolen, vil vi nu dele noget af vores historie.

                                                   Vi har heldigvis fået oplyst at i er forpligtet til at læse det hele, også selvom beretningen bliver lang.

                                                   Måske er i på et tidspunkt stødt på historien “ Rejsen til Holland” Ellers kommer her et link. https://slyngebarn.dk/forum/showthread.php?t=203830

                                                   Vores historie starter for mange år siden. I 2008 kommer vores dreng til verden. Helt perfekt som alle andre nyfødte babyer.

                                                   Ret hurtigt var der dog noget som var anderledes ved ham. Drengen var bla. udfordret på hans taktile sanser. Havde er dårligt sprog, og ville ikke af med sin ble.

                                                   Børnehaven fik sat samtlige konsulenter og fagpersoner til at vurdere og diskutere hans massive problematikker.

                                                   Skoletiden blev pludselig en realitet, og selvfølgelig skulle han inkluderes i den almene folkeskole. Overleveringen til skole regi var grundig og bestemt ikke mangelfuld. Der blev tegnet et billede af en dreng , så tydeligt ,at ingen kunne misforstå hvad han skulle tilbydes, hvis det skulle lykkedes med at inkludere ham.

                                                   Men den almene skole så ikke vores dreng, for han lignede jo alle de andre børn. Godt nok gik han ble, og skulle skiftes, men det måtte forvaltningen jo løse med ekstra midler. Forvaltningen bevilligede da også 30 timer til at få ham skiftet, men ret belejligt kunne de timer jo også bruges til at løse andre opgaver. Bevillingen var jo givet.

                                                   At man så “glemte” drengen(som jo rent faktisk havde fået de ekstra timer) og man gang på gang “glemte” at skifte drengen)så vi som forældre måtte hente en dreng hjem med afføring langt op på ryggen, det var en helt anden sag, for som oftes var der jo en undskyldning parat. Først da skolechefen en dag kunne åbne sin mailboks med et billede af en ryg indesmurt med afføring, forstod de alvoren, og alligevel blev det jo hverdag igen.

                                                   Næste tiltag blev at vores søn, skulle gå med sin skiftede ble i en pose, igennem skolegården og over i en container, da man så mente at han kunne blive motiveret til at smide sin ble og gå på toilettet, som alle de andre børn kunne. Posen var selvfølglig gennemsigtig!! Ellers kunne de andre børn jo ikke se hvad han gik med? Tænker at der i den grad er nogen der har misforstået inklusions begrebet en anelse. Hvis inklusion er at udstille børn, så er det klaret til UG.

                                                   De triste beretninger fortsætter desværre derudad i 4 år. Vi forældre bliver mødt af det ene efter det andet inkompetent personale, der gør et stort stykke arbejde i at nedgøre og mistænkeliggøre vores rolle som omsorgspersoner for vores søn.

                                                   Drengen forlader skolen, skolen vil ikke tage ansvar når han har forladt matriklen, end ikke fastholde ham, for man anvender jo ikke magtanvendelser på den almene folkeskole. Her bliver vi også noget udfordret i inklusionens navn. Nogle af vores børn, har brug for at blive fastholdt for at kunne falde ned, for at kunne mærke sig selv, for ikke at gøre skade på sig selv.

                                                   Aldrig bliver der stillet spørgsmålstegn ved om vores søn burde blive udredt, nej for det koster jo den almene folkeskole penge. Vi får oplyst af tidligere ansat, at PPR har fået mundkurv på, så de ikke må indstille børn til udredning, da det bliver for dyrt.

                                                   Efter flere år kommer vores søn under udredning i offentlig regi, kun fordi en speciallæge henviser. Denne udredning bliver dog forpurret af en enkelt pædagog på folkeskolen, tiltrods for en åbenlyst mistanke om autisme fra BUC side. Hun var jo fagperson og vi var jo bare forældre. Så hvis ord skulle vægtes højest? Måske det lige her er værd at nævne, at for første gang var det svært ved at være stolt over sit eget professionelle liv som socialpædagog i samme kommune. Herfra vælter det ind med udsagn fra skolens side... mon drengen bliver sexuel misbrugt, mon forældrekompetencerne er tilstede, mon forældrene ved hvordan en drikkedunk ser ud, så drengen kan få sit afføringsmiddel.....???

                                                   Alt i mens årene går, drengen er på nedsat timer, 2 timer om dagen, ingen undervisning, ene undervisning en time 2 gange om ugen, igen ingen undervisning.

                                                   Lige indtil en vellidt og kompetent psykolog i kommunens regi, endelig hører os som forældre og oplever vores søn.

                                                   Ny udredning, dog nu i det private regi, 8 mdr’ ventetid- 3 diagnoser og nu en ny kamp om det helt rigtige skoletilbud.

                                                   Tovtrækkeri endnu engang, med skolen og forvaltningen.

                                                   "Følsom personoplysning slettet" bliver kontaktet, og endelig lykkedes det som vi har kæmpet med i 4 år, at få vores søn visiteret til et specialiseret tilbud på "Følsom personoplysning slettet". Her har de kunne varetage alle hans udfordringer, hans skoleværing, hans manglende renlighed, hele hans komplekse hjerne.

                                                   Efter ca. et halvt år, kunne vores dreng igen så småt begynde at læse igen, han havde lyst til at komme i skole, han havde overskud til andre mennesker.

                                                   Alt sammen kører selvfølgelig ikke bare på skinner, ting tager tid med de her børn. Her knap et år efter han startede på "Følsom personoplysning slettet", er han stadig kun i skole 3 dage om ugen og vi har efter sommerferie igen måtte reducere i hans skema, grundet de besparelser der allerede er ramt. De trygge relationer, det genkendelige personale , den dårligere normering,den massive brug af vikarer, har desværre gjort det endnu mere udfordrende for vores søn.

                                                   Derfor kan vi ikke nævne nok, hvor vigtigt det er for de her børn, at der ikke bliver sparet yderligere penge i deres trivsel og deres skole.

                                                   De her børn på special skolerne har så rigeligt betalt prisen og hvis ikke der bliver investeret i dem nu, vil de om få år måske koste kommunen mange flere penge i anbringelser, fordi forældrene må opgive kampen. Nok er nok NU!!!!!

                                                   "Følsom personoplysning slettet"

                                                    

                                                    Navn slettet pga. følsommer personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                                    - Blanketnummer: 1684

                                                    Lighed er at gøre forskel

                                                    Lad mig fortælle en rigtig Randers kommune solstråle historie.

                                                    min datter på nu 17 år. Har siden hun var 12 år haft massive problemer i skolen. hun var ukoncentreret. Havde selvskadende adfærd. I konflikt med lærer. I det hele taget i stor mistrivsel.

                                                    for 1 1/2 år siden fik vi hende på "Følsom personoplysning slettet" skole, i special klassen. Hun var nedbrudt. Kunne ikke fungere. Var vred. Lukkede af for indlæring.

                                                    hun havde stor behov for pædagogisk indsats. Tryghed og tillid til skole og lærer

                                                    det første 1/2 år var i sandhed en udfordring. Men med støtte og udredning på psyk. og nogle fantastiske pædagoger og lærer. Begyndte det at lysne

                                                    hun fik diagnosen sen diagnostificeret ADHD og en belastnings reaktion. ikke så underlig hun ikke kunne tage imod læring.

                                                    heldigvis var hun på et sted. Hvor man med pædagogisk indsats. Special viden og de rette rammer. Kunne nå ind til hende.

                                                    Situationen i dag er. At hun vil søge på hf og er meldt klar fra UU vejleder. At hun faktisk er klar til at tage uddannelse.

                                                    jeg frygter for hendes og andre børn og unges fremtid i Randers,med den retning i overvejer at tage.

                                                    lighed er at gøre forskel.

                                                    tusind tak fordi gjorde forskel for min datter. tænk hvor mange solstråle historier i kan få. Hvis bare i gør forskel.

                                                    spar ikke på special området.

                                                    mv. "Følsom personoplysning slettet"

                                                     Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                                     - Blanketnummer: 1679

                                                     Nu stopper det

                                                     Jeg har en søn som lige er startet i specialskolen "Følsom personoplysning slettet". Hvis han skal i en almindelig folkeskole, så stopper jeg på arbejde! Er det gavn for nogen? Nej det tror jeg så ikke..

                                                      Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                                      - Blanketnummer: 1678

                                                      Høring ang specialskoler

                                                      Jeg er mor til dreng med autisme og add som går på "Følsom personoplysning slettet".

                                                      Jeg er dybt bekymret over i fortsat vil spare på vores special tilbud.

                                                      Efter sidste sparerunde, trives mit barn betydeligt dårlige !! Han plejer at have 12 timers skole PR uge , alene det meste af tiden i eget lokale, med en voksen til at støtte sig samtlige timer !

                                                      Efter sommerferien har han ALDRIG en voksen alene. Han sidder i klassen med 8 andre. Har typisk 15 min undervisning på en dag. Ca tre timer dagligt sidder han alene med i pad, alene med andre børn, laver puslespil alene.

                                                      Han er nu selvskadende, vil ikke i skole og vil dø !!

                                                      Han har haft tre skoleskift, skolevægring to gange . Han er lige blevet 12 år.

                                                      Han kan ikke klare et skoletilbud der bliver dårligere end nu !

                                                      Hvor skal vi gøre af ham, når "Følsom personoplysning slettet" skolen er så afspecialiseret , s han og hans skolekammerater ikke kan magte at være her ?

                                                      Jeg frygter for vores børns fremtid.

                                                      Han er normalt begavet. Vil gerne arbejde med at udvikle computer spil når han bliver voksen.

                                                      Ser sort ud for ham, da han fagligt ligger på 2 klasses niveau - og går i 7.

                                                      Når han ikke trives eller får nok støtte, så kan der ikke ske læring.

                                                      Endnu en skolevægring vil være en katastrofe. For ham, os som familie og for samfundet.

                                                      dET bliver dyrt...

                                                      Stop nu de besparelser. Vi kan ikke klare mere i vores hverdag. Vi vil så gerne have at vores børn også har et liv og en fremtid .

                                                       Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                                       - Blanketnummer: 1677

                                                       Nu må det stoppe!

                                                       Til Politikerne i Randers byråd

                                                       Jeg er dybt bekymret omkring den kommende spareplan indenfor special området. Jeg er mor til tre børn, hvor den ene er infantil autist. Hans autisme kommer sig til udtryk i at han har det MEGET svært socialt. Han kan ikke være sammen med mange mennesker ret længe af gangen, han er meget sensitiv over for larm/støj, især høje lyde og “menneske lyde” (småsnakken, smasken, trække vejret, finger der knækker osv)

                                                       Vi har som familie har været igennem et meget langt og nedslidende forløb, som jeg ikke ønsker andre skal igennem. Jeg har siden dag et vist vores søn havde andre behov, han klarede sig igennem dagplejen takket være en fantastisk dagplejer, der havde struktur og forudsigelighed i hverdagen. Han startede i børnehave, han var heldig for storesøster var der den første måned i børnehaven, inden hun startede i skole. Det gav ham tryghed. Derefter startede hele møllen. Fra vi hentede vores søn, til han faldt i søvn skreg han, han ikke bare grad men skreg. Vi gjorde alt hvad der stod i vores magt for at hjælpe ham, men lige lidt hjalp det. Jeg spurgte sundhedsplejersken til råds, svaret var; det var da lidt underligt med det skulle jeg ikke være bekymret over! Den købte jeg ikke og samme eftermiddag tog jeg en snak med den voksen i børnehaven, som vores søn var knyttet mest til. Hun gav mig ret i han havde det svært. Vi fik en PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning)møde op at stå. Alle til mødet klandrede mig for at være en dårlig mor der ikke kunne styre vores søn. Desværre var det sådan at alle de tiltag psykologen foreslår havde vi afprøvet hjemme. Der gik lidt over et år med møder på kryds og tværs. Jeg var brugt - mere end brugt. Kunne ikke hænge sammen mere og samtidig med skulle jeg have en hverdag med fuldtidsarbejde og tre børn til at passe sammen. Jeg skulle være min søns stillads og guide ham igennem en hverdag. Vi have ingen aftaler i weekenderne, for det kunne han ikke rumme, vi forældre mistede mange venner og vores bagland blev mindre og mindre. Vi kæmpede for at holde sammen på familien og for at de to andre børn skulle ses og have nærværende forældre. Efter 1 1/2 års opslidende kamp vågnede PPR psykologen endelig op og lavede en masse test på vores søn. De viste der var noget, noget som det ikke burde være der. Endelig gik det hurtigt og der kom huld igennem til BUC (Børne udrednings center). Her blev der lettet en byrde fra min skulder, endelig var der en lille smule håb forude og vi kunne få hjælp til ham. Han blev undersøgt og 2 måneder senere stod vi med en diagnose i hånden; Infantil autist, højt begavet, men ikke nok med det han fik to overbelastnings diagnoser oven i. Han var så overbelastet at BUC ligefrem frarådede han gik i den børnehave han gjorde og det direkte var skadeligt for ham at fortsætte. Den anden overbelastning lå i, at vi som familie var så belastet af den unødige kamp med kommunen for at blive hørt og set. Endelig troede jeg så kampene var slut og en ny dør åbnede sig for ham. Men jeg blev hurtigt klogere. Børnehaven mente de sagtens kunne rumme ham, så der skulle han fortsætte, trods BUC anbefalinger. Men hans tilstand blev værre og var det ikke for en sød socialrådgiver der hjalp os med kampen mod børnehaven var han gået ned med stress, sammen med resten af familien. Han blev tildelt 15 støttetimer og skrevet op til special børnehave. Der gik ikke mange dage inden han blev sat op til 35 timers støtte, for rumme de andre børn, kunne han ikke.

                                                       Endnu en lang kamp startede for at få ham i specialbørnehave. Det lykkedes til sidst efter et utal af opringninger til alle instanser. Endelig i august sidste år startede han i den bedste børnehave for ham. En børnehave med pædagoger der havde styr på autismepædagogik , skema, struktur og forudsigelighed. Men selvom der kun var 7 børn i børnehaven var det svært for vores søn, han blev skærmet meget og havde mange alene aktiviteter eller aktiviteter med kun et barn mere. Han kunne ikke rumme mere, hvis han skulle være i børnehave fra 8-14:30

                                                       Men personalet så ham og lavede pædagogikken lige så den passede til ham og hans udfordringer. Han faldt til og blev igen den dreng vi kendte før han startede i almindelig børnehave. Han kunne grine, og lyset i hans øjne kom tilbage. Allerede efter få måneder startede kampen igen, nu skulle der allerede besluttes hvad han skulle når han skulle i skole til sommer.

                                                       Her havde vi dog ikke helt den store kamp, skolelederen var meget lyttende og forstående men vi skulle igen vente 6 måneder før vi fik svar på hvor han skulle gå. Vi kunne ånde lettede op han kom i special klasse i Sattelitten "følsom personoplysning slettet". Glæden varede kort, for så kom I med besparelser på specialområdet IGEN.

                                                       VI slutter ikke her, for da vores søn så endelig faldt til ro i specialbørnehaven, ja så ventede storesøster. Hun havde været i et massivt pres i 3 år. Hun kunne ikke mere, havde kronisk ondt i maven, havde mange dage hun ikke kunne komme i skole pga. hendes psyke var brugt op. Hun lå i hendes seng med nedrullede gardiner, slukket lys og lukkede dør. Hun havde intet overskud, kunne ikke læse lektier for hun magtede det ikke. Alt sammen fordi vi som familie måtte kæmpe sådan for at få den fornødne hjælp til vores søn.

                                                       Undskyld mig, men hvor mange af jer har været sådan et forløb igennem med jeres børn? Ved i overhovedet hvad det vil sige at være forældre, søskende og pårørende til et barn med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse som autisme er? At skulle ændre ens liv og ikke kan det samme som familier med “almindelige” børn kan. At må melde afbud på dagen, fordi ens barn ikke kan rumme at være med. Det er så hårdt bare at få hverdagen til at fungere. Det lykkedes kun når ens barn er retmæssigt placeret.

                                                       Med de massive besparelser I har gang i, vil i tabe rigtig mange børn, som ikke vil få en uddannelse og ikke kunne komme ud og klare sig selv som voksne. Jeg ved at vores søn er lynende intelligent og han sagtens vil kunne varetage et job, der er skruet sammen så han kan rumme det, men det er kun hvis han får alt den viden med sig allerede nu. Det vil han kun få hvis han er retmæssigt placeret og at der er tid og ressourcer til ham i den specialskole han er på. Men den faglighed røg i sidste sparerunde, så der kan ikke skæres mere ind til benet end der allerede er. Jeg er dybt bekymret hvad fremtiden vil bringe for alle børn i Randers kommune med de besparelser. For det er ikke kun vores søn det går ud over. Det er alle børn. Både dem i special klasser og almindelig folkeskole. Jeg tør ikke tænke konsekvenserne til ende for os familier med special børn. Jeg ved bare at vores lille familie ikke klarer en søn der bliver så belastet igen som da han gik i almindelig børnehave og hvis først jeg knækker psykisk, så gør hele familien det og vores søn må flytte på døgncenter og så bliver han først et dyrt barn!

                                                       Tænk over det er værd at investere i børns fremtid uanset deres udfordringer her i livet. Jo mere de får med sig i de små år, jo mere vil de kunne når de bliver voksne og skal stå på egne ben.

                                                       Med venlig hilsen en meget bekymret mor, der håber i tænker jeg om en ekstra gang inden i vedtager disse besparelser.

                                                       "Følsom personoplysning slettet"

                                                        Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i svaret 8900 Randers C
                                                        - Blanketnummer: 1672

                                                        Stop besparelser på specialskole området.

                                                        Håber i sidder med en meget dårlig smag i munden, siden i overhovedet kan finde på at komme med sådan et forslag.. Føj siger jeg bare.

                                                        Vores søn har været offer for inklusion, som overhovedet ikke virkede som i overhovedet ikke.

                                                        I 2 kl skulle vi holde ham hjemme hver 2. fredag fordi skolen ikke havde ressourcer til at dække ham. I 3 kl. Havde han 32 timers støtte på, dog skulle vi stadig holde ham hjemme hver 2.fredag. Da han skulle i 4. kl havde skolen ikke andre ressourcer end 10 lektioners støtte, hvilket resulteret i at vi fra efterårsferien havde en søn søn der var skole værende på fuldtid resten af skoleåret. Han var i den grad i mistrivsel, selvskadende og ikke nok med det så har det taget ekstremt opslidende på os som forældre og søskende.

                                                        Fra august fik han et skole tilbud på "Følsom personoplysning slettet" skolen og han er langsomt ved at komme i trivsel igen.

                                                        Jeg er enormt bekymret for min søns skolegang og fremtid, for han kan ikke tåle flere svigt fra skolesystemet, han har brug for ro, tydelighed, trykke og faste rammer.

                                                        Så hold nu op med de besparelser.

                                                         Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret
                                                         - Blanketnummer: 1670

                                                         spareplan

                                                         Jeg har en søn , som går på spcial skole . han har udviklet sig i høj grad, på både det faglig, og det sociale område.hviklet der ikke var muligt i folkeskolen , som han har gået i til og med 3. klasse. idag går han i 7 klasse og ligger på højt nivue . da der på special skolen, er de faglig kompetancher, og fysike rum på ,der gør han er nået så lang. dette giver stor bekymring om fretiden for ham hvis han rykkes ud og tilbage til folkeskole.

                                                          Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                                          - Blanketnummer: 1669

                                                          Jeg mister min bror hvis i putter ham ud i en normal skole

                                                          Vi kan desværre ikke oploade en video herinde, som vores datter har lavet til jer, så vi skriver her hvad hun selv siger:

                                                          Indtalt på video fra en søster omkring hendes bror med infantil autisme, hendes helt egne bekymringer for hvad jeres besparelser vil betyde for hende:

                                                          Hvis min bror skulle gå på en almindelig skole, for eksempel min skole. Ville han slet ikke være den samme. Jeg ville miste min storebror. Når han ville komme hjem fra skole, vil han ligge sig på sit værelse med hovedpine. Han ville ikek have overskud til at være sammen med mig.

                                                           Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                                           - Blanketnummer: 1667

                                                           Besparelse på specialområdet

                                                           Som bonusfar til en dreng med autisme i Randers kommune, kan jeg kun fraråde jer at spare mere på dette område.

                                                           Jeg har nu levet med min kone i 4 år og hendes søn på 12 år som har diagnosen infantil autisme, og set hvad de besparelser I har lavet på specialområdet, har haft af betydning for min bonussøn og hans forældre. Min bonussøn elskede at komme i skole de første år jeg kendte ham, han elskede sin skole, men i dag er glæden ikke så stor, desværre. Hans skoletilbud kan allerede nu ikke tilbyde ham de ting han har brug for pga hans handicap.

                                                           Vær sød ikke at slukke lyset i hans øjne, det er hvad jeg tror der sker hvis I tager mere fra ham i hans skoletilbud, og desværre også hans mors lys i øjnene.

                                                            Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                                            - Blanketnummer: 1666

                                                            Vedr. Besparelser på specialskolerne

                                                            Jeg er bekymret for mit barnebarn, som går på Firkløverskolen, som allerede nu er gået igennem rigtig meget for at være nået dertil hvor hun er nu, havde hun ikke været på Firkløverskolen, ville hun ikke være kommet i skole i den alm. folkeskolen som ikke har muligheden for at rumme eller inkludere hende. Det gør ondt på os som bedsteforældre at se på, når vores barnebarn mistrives.

                                                            Stop nu de besparelser!

                                                             Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                                             - Blanketnummer: 1665

                                                             bekymring

                                                             jeg er bonus mor for en drengn .som går på special skolen, der giver ham de rammer, der gør det muligt for ham, at han udvikler sig i høj grad på både det fagligt og på det sociale område. og de rammmer vil ikke kunne imødes kommes på en folkeskole.

                                                             det giver mig stor bekymring , for hans fremtid , hvis han rykkes tilbage på en folkeskole.

                                                              Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                                              - Blanketnummer: 1664

                                                              besparelser på specialskolerne, stop tak

                                                              Hej mit navn er "Følsom personoplysning slettet"  og jeg er ti år gammel. Min store søster har en autisme diagnose. Jeg synes det er rigtig svært at være hjemme ved os. Min store søster fylder rigtig meget i familien, når hun bliver vred kaster hun med ting og jeg bliver utryg. Jeg vil helst være for mig selv på værelset når jeg er hjemme. Jeg er bange for det bliver værre, hvis der ikke er nok voksne til at hjælpe min storesøster. Jeg er synes, det er svært lige nu og det fylder meget også, når jeg er i skole. Det er blevet svært for mig at koncentrere mig, når der er andre lyde i klassen og jeg får ofte hovedpine.

                                                              Så ikke flere ændringer i min storesøsters hverdag, så bliver hun bare mere vred og jeg bliver mere ked af det.

                                                               

                                                              Venlig hilsen "Følsom personoplysning slettet", en lille søster

                                                               

                                                               Navn slettet pga. følsomme personoplysninger i høringssvaret 8900 Randers C
                                                               - Blanketnummer: 1661

                                                               Et samfund kendes på, hvordan det behandler sine svageste.

                                                               Det er med stor bekymring, at "Følsom personoplysning slettet" har læst budgetforslaget om besparelser på specialskoleområdet. Vi "Følsom personoplysning slettet" og som har behov for netop dét, den skole kan tilbyde:

                                                               • en lille klasse (max 8-10 elever)
                                                               • en tilgængelig voksen, der kan guide 80 % af tiden
                                                               • særligt tilrettelagt undervisning med brug af pictogrammer og TTT
                                                               • undervisning i langsomt tempo og med mange, mange gentagelser over lang tid
                                                               • handicap- og diagnoseindsigt på specialist-niveau
                                                               • særlige faciliteter, som rideterapi, sanserum, specialcykler, balanceredskaber mv. og stort fokus på den motoriske udvikling

                                                               Rambøll lavede i 2016 en undersøgelse af risiko- og beskyttelsesfaktorer ift udsatte børn. Undersøgelsen konkluderer, at den faktor, der tegner sig for den største beskyttelses-effekt, er en god skolegang. Et handicappet barn har brug for et særligt tilrettelagt skoletilbud for at kunne opnå de mest basale kompetencer som at kunne læse og regne. Opnår barnet ikke det, vil det ikke kunne skrive en indkøbsseddel, læse en busplan, regne ud om der er penge nok i pungen at købe for osv. Livsdueligheden bliver lav og deraf følger et massivt støttebehov som voksen.

                                                               Med andre ord; de penge I sparer nu, kommer vi som kommune til at betale ti gange, når vores børn bliver voksne og ikke kan de mest basale ting selv.

                                                               "Følsom personoplysning slettet" fortjener et ordentligt liv - herunder et skoleliv, hvor "Følsom personoplysning slettet" bliver mødt på sine helt særlige præmisser og opnår læring, så "Følsom personoplysning slettet" opnår kompetencer. Der SKAL specialistviden til og helt særlige rammer og dem får folkeskolen ALDRIG!

                                                               Det er skammeligt, at vi i stedet for at have en specialskole vi kan være tilfredse med og sætte en ære i det faglige arbejde, der laves der, hellere vil udsulte området, så skolen i stedet bliver et sort hul på kommunekortet.

                                                               Man kender et samfund på, hvordan det behandler sine svageste - og dette forslag kære byråd, er en skændsel!

                                                               Mvh

                                                               "personoplysning slettet"

                                                                Borger med Navne- og adressebeskyttelse
                                                                - Blanketnummer: 1659

                                                                Høringssvar - Budgetforslag 2020/23

                                                                Hermed høringssvar fra LMU i Center for Psykiatri.

                                                                LMU Botilbud og opsøgende arbejde i Center for Psykiatri 8900 Randers C
                                                                - Blanketnummer: 1658

                                                                Vedr. punkt 80 samt 82 i "social og arbejdsmarked"

                                                                Vi, i Myndighed for Psykiatri, tilslutter os høringssvaret af den 15.10.2019 fra SEKTOR MED Social.


                                                                Ydermere tilføjes at I forhold til punkt 80 i ”Social og Arbejdsmarked” – Omlægning af indsats vedr. uddannelseshuset på Jobcenteret, at vi ønsker en opmærksomhed på om reduktionen af mentorindsatsen på ungeområdet medfører en mindre sammenhængende indsats for borgere med tilknytning til flere centre indenfor social og arbejdsmarked – herunder en bekymring for en øget udgift i andre centre.

                                                                I forhold til punkt 82 – 0,5 % reduktion af lønbudgetterne på konto 6. Der ytres bekymring i forhold til en forringelse af det generelle serviceniveau for borgerne samt en bekymring for arbejdsmiljøet i centrene.

                                                                 Myndighed for Psykiatri 8900 Randers C
                                                                 - Blanketnummer: 1657

                                                                 Besparelser igen igen!

                                                                 Atter en gang bliver jeg forundret, forfærdet og fortvivlet, når jeg læser om besparelser på folkeskolens specialområde! Denne gang er det i Randers kommune med indflydelse på den gruppe af "Følsom personoplysning slettet" elever, der er udfordret af forskellige diagnoser, "Følsom personoplysning slettet"

                                                                 I familien har vi gennem årene fulgt "Følsom personoplysning slettet"og glædet os over den positive udvikling, vi har oplevet de senere år på grund af specialundervisningen. Skal den fremadskridende udvikling nu hæmmes, måske ødelægges på grund af besparelser?

                                                                 Hvornår er det, at mange års erfaringer og valide fakta bliver hørt og anvendt i de politiske beslutninger?

                                                                 Marian Dalstrup

                                                                 Vordingborg

                                                                  Marian Busk Dalstrup 4760 Vordingborg
                                                                  - Blanketnummer: 1656

                                                                  Bedste investering

                                                                  Hej Randers Kommune

                                                                  Brug nu sund fornuft!

                                                                  Hvorfor droppe den bedste investering som kommunen kan investerer i?? "Følsom personoplysning slettet", det bekymere mig meget, at der igen skal spares. Denne besparelse har sikkert noget med manglende penge HAL4 projektet.

                                                                   Borger med Navne- og adressebeskyttelse
                                                                   - Blanketnummer: 1653

                                                                   Nej til flere besparelser på specialskolerne

                                                                   Som mor "følsom personoplysning slettet" er jeg dybt bekymret over at erfare, at byrådet nu igen planlægger at spare på kommunens svageste børnegruppe. Min søn og hans skolekammerater kan simpelthen ikke tåle flere besparelser. De foreløbige besparelser kan allerede mærkes, og jeg frygter at dette ikke blot ender med med mindre læring, men også med mistrivsel og decideret omsorgssvigt. Jeg undrer mig i øvrigt over hvad det er for et menneskesyn man har, når man stemmer for at handicappede børn igen skal stå for skud?

                                                                    Borger med Navne- og adressebeskyttelse
                                                                    - Blanketnummer: 1650

                                                                    Besparelser - Specialskoler

                                                                    Jeg er forstående over for at der skal spares penge men det er naturligvis vigtigt at der spares mindst muligt hvor behovet for ressourcer er størst. Det burde derfor være ren logik at der bør spares mindst muligt på f.eks. specialskolerne i Randers.

                                                                     Borger med Navne- og adressebeskyttelse
                                                                     - Blanketnummer: 1649

                                                                     Besparelser på specialpmrådet.

                                                                     Kære Randers kommune.

                                                                     Jeg stiller mig meget uforstående overfor endu en runde besparelser på specialskole området. Denne gang så groft, at man næsten er på kant med loven inden for menneskerettigheder - og hvad der er lovligt inden for de tilbud som mange børn er blevet visiteret til, fordi de har et handicap. (Autisme, ADHD m.m). Samtidig har Randers kommune visiteret 0 børn til disse tilbud i år, hvilket jeg kun kan se som om, at disse handicap ikke eksisterer i netop Randers kommune i skolegang 2019/20. I så fald er Randers kommune den ENESTE kommune i landet, der ikke har nogen årgang 2019/20 med disse handicap/behov. Dermed er dette KUN en måde at spare penge på, hvilket efter min mening er en krænkelse af menneskerettigheder. Og så endda med en socialdemokratisk borgmester. PINLIGT/FALIT at nægte børn med disse handicap de rette tilbud med en socialdemokratisk borgmester, da man lige skal tilfredsstille en række særlige venner/partier i byrådet med de rigtige stemmer. FØJ!

                                                                     Det der samtidig sker er, at disse børn bliver tabt af vores samfund da de ikke længere kan få den rette hjælp, til at finde fodfæste i vores “kasse-samfund”, hvor de ikke længere passer ind. De bliver nu sendt ud i almene skoler efter nærhedsprincip, hvor de så er til gene for 20-30 andre “normale” elever i klasserne - uden at lærerne har de rette kompetencer til at varetage disse børn. Man risikerer nu at tabe alle 20-30 elever på jorden, fordi undervisningen slet ikke kan lade sig gøre i ordentligt omfang. Og så vidt jeg er oplyst, er det ikke ligefrem fordi Randers kommune i forvejen opererer i den fine ende af skalaen, når man snakker niveau/faglighed i de almene skoler. Dermed TOTAL FALIT!

                                                                     Randers kommune spiller fallit, når de sparer i “kasser” (uddannelseskassen, kontanthjælpskassen,sundhedskassen, “pensionskassen” m.m). De sparer nu STORT i uddannelseskassen, for senere at få et boom i kontanthjælpskassen. Både fra de børn som bliver svigtet, men også for de hårdt pressede forældre, som kæmper en brag kamp for at få en normal hverdag med arbejde (eller snart oftest mangel derpå) til at fungere, fordi man nu for 4. år i træk har sparet på dette område. Hvilken arbejdsgiver gider at have en ansat, som skal have lavet om i sine arbejdstider/rutiner for 4. år i træk, fordi de ikke kan få hverdagen med deres handicappede børn til at hænge sammen pga. omstruktureringer/besparelser... DENNE gang rammer de dog plet, og får inden for de næste 3 år de fleste af disse forældre til at være arbejdsløse, da det simpelthen ikke kan lade sig gøre for nogen arbejdsgivere at have dem ansat, når deres børn ikke kan få den rette hjælp. Håber i har fordoblet Jeres budget i “kontanthjælpskassen” - og håber det er det i gerne vil gøre Randers kendt for i fremtiden. Måske vi skal omdøbe kommunen til “Randers kontanthjælps-kommune” med det samme.

                                                                     Jeg er vidne til, at en flok højtuddannede byrådsmedlemmer, som sidder og træffer beslutninger på 4-årig basis, for at få deres budget inden for deres valgperiode til at gå op - uden overhovedet at have brugt så meget som 10 sekunder af deres liv, på at sætte sig ind i tingene/tage ud på disse skoler og se hvad der foregår. De formår at lægge et budget, som på den korte bane ser rigtig fint ud, men som 10 år senere formegentlig ligger i ruiner,, når det vælter ind i “kontanthjælpskassen” med folk uden uddannelse der er tabt på jorden - og når “pensionskassen” vælter med folk der er kronisk syge, og “sundhedskassen” krakelerer med folk der er gået ned med depression og stress. Disse byrådsmedlemmer fik dog deres fornemme hyre for det fine budget de kunne præsentere - og kan bagefter pege fingre af deres efterkommere som nu sidder med lorten! Men selvfølgelig - hvorfor skulle disse byrådsmedlemmer agere anderledes end de gør inde på Christiansborg? De kan efterhånden kun lave kortsigtede løsninger for egen forfremmelses skyld, for bagefter at kaste med mudder mod deres efterkommere, i stedet for at lave en seriøs langsigtet plan! Der laves “lappeløsning på lappeløsning” på tværs af partierne, og ingen byrådsmedlemmer eller politikilder har snart nosser nok til at tage beslutninger selv. De vil hellere lappe på lorten, når skaden er sket, fordi de ikke magter at lave en langsigtet plan, eller simpelthen ikke er kompetente nok.

                                                                     KÆRE BYRÅDSMEDLEMMER OG POLITIKERE der har stemt for dette forslag::

                                                                     Vi snakker matematik på 1. klasses niveau (noget lignende 1 + 1 = 2) når i kan få dette til at være en god besparelse. Det rammer BIG time som en boomerang. Denne besparelse kan næsten sammenlignes med racisme, da alle børn med handicap bliver udstødt af vores samfund og ender på livslangt overførselsindkomst.. Troede kun det var partiet Stram Kurs der havde disse “racistiske” holdninger, men kan nu se, at selv Socialdemokraterne i rød blok er “hoppet med på vognen”. USMAGELIGT! Det eneste positive jeg snart kan se, er at de vil ansætte flere sygeplejersker - for det bliver der helt sikkert brug for, når det vælter ind med psykisk syge kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister uden uddannelse eller arbejde hele deres liv. Problemet er bare..... Hvem skal betale? Flere skatter, afgifter og højere moms måske? Altså i et land der i forvejen er førende på dette område? Godt for danske virksomheder som betaler hele gildet i sidste ende?

                                                                     I gør det godt derinde. (Ironi kan forekomme). Kan lige lære jer lidt 2. klasses matematik, så i er på forkant. 2 x 2 = 4 og ikke 5 som i prøver at få det til at være

                                                                     Med forhåbning om langsigtede løsninger og plads til alle (også handicappede) i vores land:

                                                                     "personoplysning slettet"

                                                                      Borger med Navne- og adressebeskyttelse
                                                                      - Blanketnummer: 1646

                                                                      Høringssvar fra Kristrup Skoles skolebestyrelse - Budget 20-23

                                                                      Det er dybt kritisabelt, at bede om høringssvar, der tilsyneladende slet ikke bliver taget i betragtning eftersom forhandlingerne allerede er i gang... Derfor har vi kun udarbejdet følgende kommentarer til det foreslåede budget:

                                                                      • Vi er uforstående overfor, at der igen i år er yderligere besparelser på skoleområdet
                                                                      • Vi er usikre på hvad besparelserne på specialområdet kommer til at betyde for vores elever (både specialklasseelever og elever i almenklasser) f.eks. i forbindelse med visitering
                                                                      • Det undrer os, at skoleområdet skal betale for de fremskudte socialrådgivere, der laver familieindsatser
                                                                      • Det undrer os, at skoleområdet skal overføre penge til familieområdet (gældssaneringen)
                                                                      • Det bekymrer os, at der er yderligere besparelser på ejendomsservice - og hvilken betydning det får for vores skole

                                                                      På bestyrelsens vegne

                                                                      Astrid Meldgaard Ørbæk (næstformand)

                                                                      Ovenstående er drøftet på bestyrelsesmøde tirsdag den 22. oktober 2019

                                                                       Kristrup Skoles skolebestyrelse 8960 Randers SØ
                                                                       - Blanketnummer: 1643

                                                                       Tænk nu langsigtet, Tænk på de små, så tænker du stort!

                                                                       Læs meget gerne min vedhæftede pdf-fil, hvor I får (næsten) hele historien... Lang, men kunne være meget længere..

                                                                       Høringssvar:

                                                                       Indenfor de sidste par år, hvor I, kære politikere/kommunefolk, åbenbart synes, at når nu de her børn, klarer sig så godt, så må vi hellere lige få ændret lidt på det… måske vil de klare sig lige så godt, ”billigere”….. OG NEJ…… det der kommer til at ske, er at I nu ser en stigning i skolevægring, børn som får tillægsdiagnoser, læge/hospitalsbesøg- måske med en masse medicin til følge….

                                                                       Derudover, ved netop at fortsætte med at nedgradere deres skoletilbud, der ødelægger I muligheden for at disse børn, ikke kommer til at blive en økonomisk byrde for samfundet…. Frem for at de netop med en god skolegang, og læring (såvel socialt som fagligt) i bagagen, kan blive så godt som selvforsørgende, eller måske kun får behov for minimal støtte af/fra samfundet.

                                                                       Derudover, så prøv lige at vende jeres blik til jeres almene skoler, hvor ”inklusionen” lige nu er i fuld gang… Hvor GODT, går det rent faktisk med det??

                                                                       Ingen tvivl om, at der sikkert, er nogle børn, som kan have gavn og glæde af at være en del af noget større… Men for størstedelen af disse børn, "følsom personoplysning slettet" klassekammerater, der bliver de ALDRIG ”mere normale” af at sætte dem sammen med de ”normale”..

                                                                       Tværtimod, så får de nederlag på nederlag, for ikke at snakke om, at de andre børn, som har krav på ordentligt og koncentreret undervisning, bliver tabt på gulvet…. For der er jo ikke tilføjet ekstra hænder (for ikke at tale om KOMPETENTE hænder) til disse børn, som nemt bliver ”forstyrrende elementer”. I har heller ikke planer om at gøre klassekvotienterne mindre? (hvilket lige præcis er alfa og omega for disse børn), ELLER planer om at personalet på disse skoler, bliver ”klædt på”, til opgaverne med disse børn- som hvert og en, er unikke, til trods for måske en sammenlignelig diagnose.

                                                                       Nej, der hvor man forsøger at implantere ”den rette undervisning” i klasserne, der bliver disse børn, ”Udstillet som dyr i et bur”, ved at lille ”Anton”, får lov til at få et bord i klassen, som vender ind mod væggen, mens alle de andre i klassen, vender mod tavlen (fordi det, måske ganske rigtigt, fremmer Antons arbejds-koncentration) MEN… Hvori er det lige, I mener, at det barn, bliver og føler sig ”som de andre” med dette?? Og hvad sker der med de ”normale” børn, som føler de ikke kan koncentrere sig, ikke føler deres lærer har tid til at hjælpe dem (fordi de forsørger at hjælpe det inkluderede barn)….

                                                                       Hvad sker der, når forældrene til disse børn, finder ud af, at deres barn, ikke får den rette faglige eller sociale undervisning? Og hvad sker der, når man møder sygemelding på sygemelding af stresset personale, som føler sig utilstrækkelige på deres arbejde? En del skal sågar finde sig i trusler fra børn i mistrivsel….

                                                                       STOP disse nedskæringer på vores børn…. Se langsigtet…

                                                                       Ved "følsom personoplysning slettet" blev vi mødt af et stykke papir, med hvordan tiden i klassen nu bliver brugt…. og der taler besparelserne sit tydelige sprog, selvom det forsøges at serveres så positivt og optimistisk som muligt (for de arme personaler, hverken kan eller må ytre sig om sine bekymringer, af frygt for at miste deres job, som de løber rundt for at kunne passe)

                                                                       Der ryger endnu to personaler "følsom personoplysning slettet".
                                                                       Markant mindre kontakt fra kontaktpersoner (som også er skåret ned fra to til en’), meget mere ”alene tid”, altså hvor hvert enkelt barn, skal sidde for sig selv (mindre fællesskab), og meget mindre tid til undervisning af den enkelte….

                                                                       Min frygt er IKKE ubegrundet, "følsom personoplysning slettet".

                                                                       I stedet for at lukke både øjne og ører for det vi forsørger at formidle/advare om "følsom personoplysning slettet" eks. At I, som har stemt FOR besparelserne, arrogante som I fremstår, ikke at deltage i mødet den 15. oktober, viser bare, hvor ensporet og kortsigtet jeres ”kommune udvikling” er…. For ja, det kunne da være fedt at tiltrække flere turister, og ikke mindst, borgere til byen… Men hvad tror I, trækker flest, især blivende (skatte)borgere til byen?? Et flot havnemiljø, eller sunde skoler/omsorgscentre?

                                                                       ”Tænk på de små, så bliver der i sidste ende, tænkt stort… ”

                                                                       STEM NEJ TIL FLERE BESPARRELSER/FORRINGELSER PÅ SPECIALSKOLERNE/SKOLERNE

                                                                       • På forhånd tak!

                                                                       Med venlig hilsen

                                                                       Jeanette D. Møller

                                                                        

                                                                       Jeanette Drægert Møller 8920 Randers NV
                                                                       - Blanketnummer: 1642

                                                                       Høringssvar, Område MED, Center for Psykiatri

                                                                       Høringssvaret fremgår af vedhæftede dokument

                                                                       Område MED, Center for Psykiatri 8900 Randers C
                                                                       - Blanketnummer: 1641

                                                                       Grund til flere bekymringer

                                                                       "Følsom personoplysning slettet" at det er stærkt bekymrende at Randers Kommune vil spare så mange penge (igen) på Specialområdet. Det kan have store konsekvenser for

                                                                       "følsom personoplysning slettet".

                                                                       Når der spares nu ender det kun med at blive en udgift senere i form af kontanthjælp og førtidspension.

                                                                        Helle Bilde Müller 8920 Randers NV
                                                                        - Blanketnummer: 1640

                                                                        Hjælp også de svage i samfundet.

                                                                        Hvor er sympatien, empatien og næstekærligheden til hinanden, kære politiker.

                                                                        Er det kun "de normale" borger der har rettigheder til vælge feks. om de vil gå i privat skole eller folkeskolen?

                                                                        Prøv at sætte jer ind i barnets ressourcer og hvilken diagnose de har. Ex. Kan I selv klare en direktør stilling for et stort firma? For mig vil det virke skræmmende og kaotisk og uoverskueligt, fordi jeg ikke har de kompetencer og ressourcer der skal til.

                                                                        "Følsom personoplysning slettet".

                                                                        "Følsom personoplysning slettet".

                                                                         Charlotte Blumensaat Storm 8900 Randers C
                                                                         - Blanketnummer: 1639

                                                                         Et offentligt omsorgssvigt

                                                                         kære politikere...

                                                                         hvis bar en af jer sidder og kender et barn med særlige behov, hvis i har en nabo, en nevø eller i værste tilfælde hvis i selv er forældre, så appellere jeg til at i ser det bar. I øjnene mens i tager denne beslutning. Alle børn har ret til er godt liv i vores land, region, kommune! Det er jer som sidder med en stor beslutning og mange mange børn i jeres hænder. Se børnene i øjnene inden i ændre deres liv radikalt. Læs ikke bar teorier, artikler om økonomi men mærk deres hænder. Se deres angst iøjnene. Særligt alle de børn der har været drevet ud i stress, lavt selvværd, faliterklæringer, livskriser eller i værste fald selvmordstanker. "Følsom personoplysning slettet". Jeg beder jer, se børnene i øjnene mens i tager beslutningen.. overvej om ikke økonomien i kommunen trænger til at få rystet posen, gå foran og vis resten af dk nye muligheder. Der er andre områder som ikke er lige så livstruende som dette.

                                                                         Tag et barn i hånden mens i bestemmer jer. Tag ansvaret alvorligt!

                                                                         Mvh en "følsom personoplysning slettet"

                                                                          Hanne Amalie Rishøj Andersen 8930 Randers NØ
                                                                          - Blanketnummer: 1638

                                                                          Skuffende

                                                                          Det er med stor skuffelse, at jeg igen må konstaterer, at der skal spares på Firkløverskolen i Randers.

                                                                          Jeg er meget uforstående overfor, hvorfor det igen skal gå udover de mest sårbare og udfordrede børn.

                                                                          Giv dem en chance for, at få en god fremtid og ikke ødelægge den, ved at fratage dem deres trygge og stabile hverdag. Firkløverskolen er børnenes fremtid!!!

                                                                          Hvad kommer det ikke til at koste systemet på længere sigt?? Børnenes manglende sociale og faglige færdigheder, vil komme til at koste kommunekassen dyrt på længere sigt. Ingen uddannelse betyder i værste tilfælde kontanthjælp og førtidspensioner, er det virkelig det som byrådet ønsker??

                                                                          Hilsen en "følsom personoplysning slettet"

                                                                           Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                           - Blanketnummer: 1637

                                                                           Lad os tage vare for de svageste

                                                                           Med de besparelser, der er lagt op til, efterlader vi dem, der allerede står aller svagest, i en endnu mere sårbar situation. Børn, der er erklæret syge og skal have ekstra hjælp, bliver nu endnu dårligere stillet, end de allerede er.

                                                                           Det er ikke vejen at gå. Lad os investere og give disse børn de bedst mulige betingelser for at få succes i livet fremad rettet.

                                                                            Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                            - Blanketnummer: 1636

                                                                            Meget bekymret

                                                                            Der er stor bekymring angående besparelser på specialområdet, for det rammer børn og familier , der er allerede har det svært.

                                                                            "Følsom personoplysning slettet".

                                                                            "Følsom personoplysning slettet".

                                                                            Så er meget bekymret for konsekvenserne af besparelserne "Følsom personoplysning slettet" men også for andre på sigt.

                                                                             Michelle Høstrup Christensen 8930 Randers NØ
                                                                             - Blanketnummer: 1634

                                                                             Hørringssvar ang. besparelser på specialskolerne

                                                                             Kære Byråd.

                                                                             Da vi valgte jer ind i byrådet, var det med tillid til at nettop I kunne og skulle forvalte vores alles bedste i vores kommune. Husk det, husk vores tillid og husk også de som ikke kan råbe op.

                                                                             "Følsom personoplysning slettet" er det med stor bekymring at jeg læser at I påtænker at spare 38 millioner på specialområdet. Min bekymring tager udgangspunkt i "følsom personoplysning slettet". Livskvalitet for ham er stabilitet og omsorg, og det er de rigtig gode til i "følsom personoplysning slettet" skole.

                                                                             Jeg frygter at besparelserne vil påvirke skolerne i et omfang, så pædagoger og lærere presses og kerneopgaven, bliver væk i effektivisering. Kerneopgaven er ikke en ting, det er ikke håndgribeligt eller målbart, det er relationer og varne hænder der brænder for disse børns livskvalitet.... I Må ikke presse dette yderligere.

                                                                             I familier som rummer et eller flere handicappe børn, er det ofte meget svært at jonglere de mange forskellige behov. Det er familier hvor forældrene går balance og hvor søskende er pressede. Selv små ændringer giver usikkerhed og frygt for om man kan klare opgaven. Derfor skal der ikke meget til at en besparelse, i en iforvejen skrøbelig hverdag, tipper båden. Dette får store konsekvenser for den enkelte familie, ikke kun det handicappede barn. De menneskelig omkostninger er svære at gøre op, men jeg er overbevist om at de økonomiske omkostninger, i form af familier der mistrives og får brug for anden støtte, vil kunne ses på bundlinien.

                                                                             I håb om at I vil genoverveje konsekvenserne for de svageste i kommunen.

                                                                             Venlig Hilsen

                                                                             Mette Damm Kirk

                                                                              Mette Damm Kirk 8981 Spentrup
                                                                              - Blanketnummer: 1633

                                                                              Stop Nedskæringer på specialskolerne

                                                                              Stop Nedskæringer på specialskolerne.
                                                                              Som "følsom personoplysning slettet" er jeg stærkt bekymret for de besparelser Randers kommune har i sinde at gennemføre. "Følsom personoplysning slettet"
                                                                              Hvis i spare yderlige på dette område bliver disse børn tabt, og vil ikke få deres eksamen og muligheden for uddannelse. Hvorfor skal deres uddannelse spares væk, bare fordi de har et handicap?
                                                                              Jeg forslår at i Stopper med besparelser på de svageste i kommunen og finder pengene til at investere i disse børn. De har samme ret til uddannelse, som alle andre.

                                                                              Venlig Hilsen
                                                                              en meget bekymret "følsom personoplysning slettet"

                                                                               Mette Vinther Reincke 9550 Mariager
                                                                               - Blanketnummer: 1632

                                                                               Den langsomme process

                                                                               Høringssvar vedr. yderligere besparelser 2020-2023 på specialskolerne i Randers Kommune

                                                                               Som pædagog på Firkløverskolen skriver jeg her et høringssvar, af ren og skær bekymring, for de elever som jeg arbejder med. Deres læring og trivsel er vores fornemmeste opgave. Med de besparelser som skal i høring nu, vil mit arbejde blive yderligere påvirket, og jeg kan ikke se hvordan vi fortsat skal få elever i trivsel og igennem folkeskolen på ordentlig vis.

                                                                               I det team jeg arbejder i, varetager vi "følsom personoplysning slettet" elevers læring og trivsel. "følsom personoplysning slettet" Et arbejde, der fra min side kræver en specialiseret viden, flexibilitet og et stort overskud i mødet med eleverne. De har nemlig brug for professionelle og troværdige voksne, som er villige til at investere i deres indpas i skolen igen. Det kræver tid, ro, genkendelighed og strukturerede pædagogiske indsatser at få eleverne, som ikke kunne rummes med disktrektskolernes kompetencer og rammer, til at blive til de succeshistorier, vi i mange år har kunne fortælle om på Firkløverskolen.

                                                                               Jeg foreslår, at I igen gennemgår budgetterne og finder pengene et andet sted.

                                                                               Med Venlig Hilsen

                                                                               Borger med navne- og adressebeskyttelse

                                                                                Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                - Blanketnummer: 1631

                                                                                Stop Nedskæringer på special området

                                                                                Stop Nedskæringer på specialskolerne.
                                                                                Som "følsom personoplysning slettet" er jeg stærkt bekymret for de besparelser Randers kommune har i sinde at gennemføre. "Følsom personoplysning slettet"
                                                                                Hvis i spare yderlige på dette område bliver disse børn tabt, og vil ikke få deres eksamen og muligheden for uddannelse. Hvorfor skal deres uddannelse spares væk, bare fordi de har et handicap?
                                                                                Jeg forslår at i Stopper med besparelser på de svageste i kommunen og finder pengene til at investere i disse børn. De har samme ret til uddannelse, som alle andre.

                                                                                Venlig Hilsen
                                                                                en meget bekymret "følsom personoplysning slettet"

                                                                                 Mette Vinther Reincke 9550 Mariager
                                                                                 - Blanketnummer: 1630

                                                                                 Kommunens kommende besparelser kommer til at gå udover så mange mennesker

                                                                                 Jeg er meget bange og vred over kommunens kommende besparelser, der er allerede blevet sparet for meget."Følsom personoplysning slettet". Der er INGEN steder der kan spares mere, "følsom personoplysning slettet". Det her kommer heller ik kun til at gå udover special børn men også børn i de almindelige folkeskoler da de slet ik er rustet til at tage imod special børn og putter du bare et special barn ind i en almindelig folkeskole vil det gå udover alle da de børn kræver mere end 'almindelige' børn. De har brug for at gå på en special skole hvor de får den rette undervisning og det har i sparet alt for meget på allerede, der kommer besparelser hele tiden men hvornår er nok nok? Det er det NU! Det kan ik lade sig gøre at spare på special området mere! Jeg ved hvor hårdt presset personalet allerede er på specialområdet og det ender med at de mennesker går psykisk ned hvis ik vi stopper op nu og indser at der kan ikke spares, tværtimod burde specialområdet få flere penge da det er utroligt presset allerede. Jeg frygter virkelig for alle børns fremtid i Randers kommune hvis de besparelser går igennem. Vi ønsker alle at vores børn får den rette undervisning og dermed en chance for at få en god fremtid, det tror jeg alle gør for deres børn og derfor er vi nød til at stoppe de her besparelser, der kan IKKE spares mere på skoleområdet, nu må politikerne åbne øjnene og indse at går det her igennem ser vores børns fremtid sort ud, vågn nu op!
                                                                                  

                                                                                  Martin Sandfeld 8930 Randers NØ
                                                                                  - Blanketnummer: 1628

                                                                                  Særlige børn har brug for et særligt skoletilbud

                                                                                  Det er med stor bekymring, at "Følsom personoplysning slettet" har læst budgetforslaget.

                                                                                  Vi "Følsom personoplysning slettet" og som har behov for det den skole kan tilbyde:

                                                                                  • en lille klasse (max 8-10 elever)
                                                                                  • en tilgængelig voksen, der kan guide 80 % af tiden
                                                                                  • særligt tilrettelagt undervisning med brug af pictogrammer og TTT
                                                                                  • undervisning i langsomt tempo og med mange, mange gentagelser over lang tid
                                                                                  • handicap- og diagnoseindsigt på specialist-niveau
                                                                                  • særlige faciliteter, som rideterapi, sanserum, specialcykler, balanceredskaber mv. og stort fokus på den motoriske udvikling

                                                                                  Rambøll lavede i 2016 en undersøgelse af risiko- og beskyttelsesfaktorer ift udsatte børn. Undersøgelsen konkluderer, at den faktor, der tegner sig for den største beskyttelses-effekt, er skolegang.

                                                                                  Et handicappet barn har brug for et særligt tilrettelagt skoletilbud for at kunne opnå de mest basale kompetencer som at kunne læse og regne. Opnår barnet ikke det, vil det ikke kunne skrive en indkøbsseddel, læse en busplan, regne ud om der er penge nok i pungen at købe for osv. Livsdueligheden bliver lav og deraf følger et massivt støttebehov som voksen.

                                                                                  Med andre ord; de penge I sparer nu, kommer vi som kommune til at betale ti gange, når vores børn bliver voksne og ikke kan de mest basale ting selv.

                                                                                  "Følsom personoplysning slettet" fortjener et ordentligt liv - herunder et skoleliv, hvor "Følsom personoplysning slettet" bliver mødt på sine helt særlige præmisser og opnår læring, så "Følsom personoplysning slettet"opnår kompetencer. Der SKAL specialistviden til og helt særlige rammer og dem får folkeskolen ALDRIG!

                                                                                  Det er en skammeligtl, at vi i stedet for at have en specialskole vi kan være tilfred se med og sætte en ære i det faglige arbejde, der laves der, hellere vil udsulte området, så skolen i stedet bliver et sort hul på kommunekortet.

                                                                                  Man kender et samfund på, hvordan det behandler sine svageste - og dette forslag kære byråd, er en skændsel!

                                                                                  Mvh

                                                                                  "personoplysning slettet"

                                                                                   Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                   - Blanketnummer: 1625

                                                                                   .

                                                                                   "Følsom personoplysning slettet" der overhovedet ikke kan fungere i den almindelige folkeskole er jeg meget bekymret over, at man vælger at spare på specialområdet. Disse børn har brug for den rette støtte for at fungere og have det godt. Det får de ikke i den almindelige folkeskole.

                                                                                   I sparer de forkerte steder!!!

                                                                                    Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                    - Blanketnummer: 1624

                                                                                    Kursusmidler til breddeidrætten

                                                                                    Til: Udvalget for sundhed, kultur og idræt!

                                                                                     

                                                                                    Ved årsskiftet 2018/ 2019 blev Randers visions kommune i  ”Bevæg dig for livet”, hvilket foreningslivet i kommunen hilser velkommen.

                                                                                    Det forholder sig således, at langt den største del af foreningernes aktiviteter bæres af frivillige ildsjæle. De løfter en stor opgave, når det gælder instruktører og tovholdere for de mange hold der allerede er i foreningerne.

                                                                                    Målet for ”Bevæg dig for livet” er en forøgelse af de foreningsaktive med 2500 personer. For at kunne opnå denne målsætning skal der uddannes flere frivillige trænere/instruktører og ledere i foreningerne. Hvis vi antager, at der er ca. 10 aktive pr. hold, er det udtryk for at der skal bruges ca. 250 nye trænere/instruktører og ledere i foreningerne – ud over den normale udskiftning og rekruttering. Hvis vi antager, at det gennemsnitligt koster 4000 kr. pr. uddannelse, vil det , med ekstra 250 personer  betyde en ekstra udgift på 1.000.000 kr. i perioden. Her skal vi huske på at foreningslivet via fordelingen 75/25 betaler 25 % af kursusdelen og dermed bidrager med penge ud af foreningenskasse – i regnestykket her med 250.000 kr.

                                                                                    Som det ses af de sidste 4 år har budgettet til kursustilskud ikke stået mål med de faktiske udgifter. Dette beror på mere aktivitet i foreningerne og større krav fra medlemmerne omkring kvalitet i fritidstilbuddene.

                                                                                    Det er heller ingen hemmelighed, at priserne på kurser til instruktører og ledere, som udbydes, følger  prisudviklingen  i samfundet, hvilket vi opfordre/forventer vil bliver indeholdt i et fremtidig budget for kursustilskud.

                                                                                    Skal vi sammen i mål med at være visionskommune i ”Bevæg dig for livet”, er det nødvendigt, at der også afsættes de midler som er nødvendige for som minimum at nå målsætningen.

                                                                                    Ser man tilbage på de sidste 4 år, så ser tallene således ud:

                                                                                    • 2015 en overskridelse på 126.000 kr.
                                                                                    • 2016 en overskridelse på 530.000 kr.
                                                                                    •  2017 en overskridelse på 73.453 kr.
                                                                                    • og i 2018 en overskridelse på 119.368 kr.

                                                                                    Af disse tal skiller 2016 sig markant ud. Det var det år, hvor Sundhedshøjskolen startede, og der var brug for mange nye instruktører og mange nye former for bevægelse så dagens lys. Denne udvikling må antage vil fortsætte, da der generel tilskyndes til flere former for bevægelse.

                                                                                    Forventningerne fra de folkeoplysende foreningers side er helt klar; der skal tilføres midler som afspejler forbruget de sidste år, samt midler til at nå målsætningen i den tiltrådte vision.

                                                                                    På vegne af foreningsrepræsentanterne i folkeoplysningsudvalget

                                                                                    Else Norvin Madsen

                                                                                     Else Marie Norvin Madsen 8940 Randers SV
                                                                                     - Blanketnummer: 1623

                                                                                     Jeg er bekymret

                                                                                     "Følsom personoplysning slettet" nyvangsskolen. Den var iblandt de 5 skoler der blev lukket. Begrundelsen var at der skulle spares. "Følsom personoplysning slettet". "Følsom personoplysning slettet". "Følsom personoplysning slettet". Jeg er bekymret for alle de børn der har brug for at gå i en special skole, de går der af en grund. De går der fordi de ikke kan rumme en alm folkeskole. Når det er sagt så er jeg også bekymret for folkeskolen i Randers. For det går jo også ud over de elever der fungerer "normalt" for bliver ressourcerne vel mindre hvis en klasse også skal rumme de børn der nu går i special skole. Jeg kunne jo være ligeglad"Følsom personoplysning slettet". "Følsom personoplysning slettet". Jeg havde valgt folkeskolen til "Følsom personoplysning slettet" en jeg endte med at vælge den fra. Jeg er ikke ligeglad, jeg er bekymret. Vi havde mulighed for "Følsom personoplysning slettet"privatskole da folkeskolen i vores optik ikke er god nok. Men hvad med de der ikke har den mulighed og hvad med special børnene de har jo heller ikke noget valg. Så kære politikere jeg er bekymret for alle disse børn og deres fremtid. De har brug for at I lytter til den og giv dem et valg og en mulighed for en god og tryg skolegang.

                                                                                     Mvh Anne-mette Leervad kristensen

                                                                                      

                                                                                      Anne-Mette Leervad Kristensen 8930 Randers NØ
                                                                                      - Blanketnummer: 1622

                                                                                      KOMMENTARER TIL BUDGET 2020-2023

                                                                                      Kommentarer til forslag

                                                                                      Der er en generel bekymring i forhold til de foreslåede besparelser i SKO-sekretariatet/omsorg, idet der ved personalereduktion må forventes en tilsvarende reduktion i opgaver. Sekretariatet er en meget værdifuld samarbejdspartner i forhold til administrative opgaver, herunder den politiske betjening ligesom sekretariatet understøtter udviklingen af Visitationsenheden.

                                                                                      Der er ligeledes en bekymring i forhold til besparelsesforslag nr. 68 på omsorgsområdet, idet der allerede er reduceret i antallet af 2. hjælpetimer. Der er således en bekymring for, at det ikke er muligt at reducere yderligere.

                                                                                      Endelig er der bekymringer i forhold til forslag til besparelser på boligområdet, hvorfor der henvises til MED-udvalgets kommentarer til boligplanen.

                                                                                       

                                                                                      Godkendt i MED den 21. oktober 2019

                                                                                      Visitationsenheden

                                                                                      Sundhed, kultur og omsorg

                                                                                       Visitationsenhedens MEDudvalg 8930 Randers NØ
                                                                                       - Blanketnummer: 1621

                                                                                       Specialskolerne i Randers Kommune

                                                                                       "Følsom personoplysning slettet" ønsker jeg at udtrykke min bekymring for de foreslåede besparelser.

                                                                                       Der er i forvejen skåret ind til benet. "Følsom personoplysning slettet" brug for tydelig struktur og medarbejdere som har viden og indsigt i "Følsom personoplysning slettet" vanskeligheder. Politikere og embedsværk har efter min overbevisning desværre ikke den nødvenige indsigt i disse børns vanskeligheder og behov. Det er fortvivlende "Følsom personoplysning slettet" at opleve at mennesker med kompetencer til at svinge sparekniven, ikke har sat sig ind i stoffet, og hvad det har af konsekvenser for børnene og deres familier.

                                                                                       Jeg anerkender at der mangler penge i Randers Kommune. Men bliver ualmindelig trist - og også vred, når byrådet handler som det gør. Min retfærdighedsfølelse er udfordret når jeg ser at der godt kan skaffes xtra midler til en kuldsejlet økønomi ifbm bygning af ny sportshal. Men når det handler om de svageste grupper i kommunen, så er det ikke muligt at finde pengene.

                                                                                       Besparelserne matcher på ingen måde de valgløfter der var medvirkende til at Socialdemokratiet fik nøglerne til borgmesterkontoret. Skammeligt og uforståeligt at et såkaldt humanistisk parti lefterfor magten på bekostning af sårbare mennesker.

                                                                                       Jeg er vokset op og opdraget til ordentlighed når det kommer til mennesker der er svagere end én selv. Det tænker jeg også I politikere er rundet af. Måske er I bare faret vild på vejen?

                                                                                       Den gamle talemåde "du må ikke slå på en der er mindre end dig selv" er desværre meget udfordret.

                                                                                        Hans Lildholdt 8900 Randers C
                                                                                        - Blanketnummer: 1616

                                                                                        Munkholmskolen

                                                                                        Se bilag for høringssvar

                                                                                        Munkholmskolen 8870 Langå
                                                                                        - Blanketnummer: 1615

                                                                                        Høringssvar fra Firkløverskolens skolebestyrelse

                                                                                        Hermed høringssvar fra Firkløverskolens skolebestyrelse

                                                                                        Firkløverskolens skolebestyrelse 8920 Randers NV
                                                                                        - Blanketnummer: 1614

                                                                                        Besparelser på børneområdet

                                                                                        Kære politikker. 

                                                                                        Jeg bliver stærkt bekymret over, at I påtænker at spare på børneområdet. Jeg har to børn i vuggestue hvor den ene snart er på vej i børnehave. Normeringen i vuggestuen er så ringe, så jeg flere gange om ugen forlader stedet med en knude i maven. Jeg ved at personalet gør alt hvad de kan. Men der er bare ikke hænder nok. Vi har flere gange oplevet, at der kun er en voksen, hvis vi aflevere inden kl. 8 også selv om vi tidligst aflevere kl. 7.30. Ofte er denne en meget ung medhjælper, der står tilbage med flere grædende børn. Disse børn er under 3 år og har brug for trøst og voksne nok, så de kan udvikle sig og blive hele voksne. 

                                                                                        Jeg gruer for, når jeg til næste år skal sende mit barn i børnehave, hvor normeringen er endnu ringere og børn en endnu mere er overlader til dem selv. Selv i midter timerne fra 8.30 til 14 ser jeg ofte børnehave børn gå rundt og have brug for en voksen. Enten fordi de er ked af det, er i en konflikt eller på anden vis mangler støtte. Det er simpelthen ikke godt nok. Er det virkelig den virkelighed i vil byde vores børn? 

                                                                                        Jeg håber inderligt, at I vil lytte til min bøn og hjælpe vores børn. Tilfør flere ressourcer og stop med at spare et sted, der er så udpint som området med varme hænder er. 

                                                                                         Anja Bang Abildgaard 8960 Randers SØ
                                                                                         - Blanketnummer: 1612

                                                                                         Fårup Skole og Børnebys høringssvar

                                                                                         MED-udvalget anerkender kommunens økonomiske udfordringer.

                                                                                         Vi mener at vi skal fastholde Randers kommunes tradition om at hvert område er ansvarlig for egen økonomi. Således finder vi det problematisk, at skoleområdet er foreslået til at medfinanciere familieområdets underskud. 

                                                                                         Vi er bekymrede for at specialområdets besparelser kommer til at ramme almenområdets inklusionsopgave. Vi mener at forebyggende indsatser fx i form af mellemrumstilbud på normalområdet er vejen frem mod forandring af hvorledes de økonomiske midler fordeles mellem special- og normal-området.

                                                                                         Vi er bekymrede for økonomien i forhold til førskoleprojektet. Reduktion af midler til førskoleprojektet vil forårsage forringelse af overgangen mellem børnehave og skoledel, hvilket vi finder uhensigtsmæssigt.

                                                                                         På vegne af MED-udvalget, Fårup Skole og Børneby

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          Fårup Skole og Børnebys MED-udvalg 8990 Fårup
                                                                                          - Blanketnummer: 1609

                                                                                          Besparelser på specialskolerne!

                                                                                          Jeg er virkelig rystet over de store besparelser der er varslet på specialskolerne. Hvad tænker I politikere på ?

                                                                                          jeg har set hvordan "Følsom personoplysning slettet" gik ned psykisk pga. manglende viden "Følsom personoplysning slettet" på den skole han gik på.

                                                                                          Han nægtede tilsidst at gå i skole og måtte igennem et længere behandlingsforløb for at kunne fungere igen.

                                                                                          Gad vide hvad det forløb har kostet?

                                                                                          Der var foruroligende få politikere til stede på mødet på Fritidscentret igår d. 15//10 - et møde hvor politikerne netop havde mulighed for at møde nogle af forældrene til de børn som bliver ramt af disse urimelige besparelser . Der var historier om børn som har oplevet noget af det samme "Følsom personoplysning slettet".

                                                                                          Men det var måske ikke vigtigt nok?

                                                                                          Vh.

                                                                                          Susanna Roiy

                                                                                           Susanna Pia Roiy 8900 Randers C
                                                                                           - Blanketnummer: 1608

                                                                                           Høringssvar vedr. budget 2020-2023 fra Center for Børnehandicap og Autisme

                                                                                           Høringssvar vedr. budget 2020-2023 fra Center for Børnehandicap og Autisme.

                                                                                           Center for Børnehandicap og Autisme 8983 Gjerlev J
                                                                                           - Blanketnummer: 1607

                                                                                           Høringssvar vedr. budget 2020-2023

                                                                                           Høringssvar fra Ældreboligerne Thors Bakke vedr. Budget 2020-2023

                                                                                           Se vedhæftet. vh Mie Boye

                                                                                           Ældreboligerne Thors Bakke Personalemøde med MED status 8900 Randers C
                                                                                           - Blanketnummer: 1602

                                                                                           Høringssvar fra MED-udvalget på Tirsdalens Skole

                                                                                           På vegne af Tirsdalens Skoles MED-udvalg.

                                                                                           Venlig hilsen

                                                                                           Anne-Mette Thorsen

                                                                                           Skoleleder

                                                                                            

                                                                                           Tirsdalens Skole 8960 Randers SØ
                                                                                           - Blanketnummer: 1600

                                                                                           Besparelser på spicialskole.

                                                                                           "Følsom personoplysning slettet" der har et stort behov for støtte i hans hverdag.

                                                                                           Har behov for at være i en mindre gruppe.

                                                                                           Trives på Firkløverskolen fordi han der får den rette behandling af dygtige pædagoger og andet

                                                                                           faglig personale.

                                                                                           Hvis der ændres meget i hans hverdag magter han ikke at komme i skole.

                                                                                           Så hvorfor ændre på noget der er godt for de ca 100 elever på Firkløverskolen

                                                                                           Alle har ret til et værdigt liv.

                                                                                           Vh Birgit Mikkelsen Halvrebene 147

                                                                                            Birgit Mikkelsen 9560 Hadsund
                                                                                            - Blanketnummer: 1599

                                                                                            Høringssvar Bjerregrav Skole 2020-23

                                                                                            Høringssvar fra Bjerregrav Skole vedr. budget 2020-23

                                                                                            Bjerregrav Skole 8920 Randers NV
                                                                                            - Blanketnummer: 1597

                                                                                            Høringssvar vedr. budget 2020-2023 fra Myndighed for Børn og Unge Handicap

                                                                                            Se vedhæftede.

                                                                                            Myndighed for Børn og Unge Handicap 8900 Randers C
                                                                                            - Blanketnummer: 1595

                                                                                            Høringssvar i forhold til besparelserne på specialskoleområdet

                                                                                            Jeg har store bekymringer "følsom personoplysning slettet" er blevet fritaget for tyskundervisningen, da der ikke længere er ressourcer til at give"følsom personoplysning slettet" den undervisningen i Tysk, som "følsom personoplysning slettet" tidligere har fået."følsom personoplysning slettet"

                                                                                            Her er det så min bekymring kommer. Hvis der bliver sparet mere, så bliver specialtilbudene en ren opbevaringsplads, "følsom personoplysning slettet". Det er netop det sociale, man som autist skal arbejde meget med, mens de er børn, for at kunne begå sig blandt andre mennesker, når de bliver voksne og forhåbentlig få et arbejde, så de ikke ender ud i en førtidspension.

                                                                                            "følsom personoplysning slettet"

                                                                                            "følsom personoplysning slettet"

                                                                                            Husk på at de her besparelser påvirker alle - ja hele familen - bedsteforældre - søskende,"følsom personoplysning slettet","følsom personoplysning slettet".

                                                                                            Det påvirker ALLE når vores børn ikke trives, om de så har en diagnose eller ej.

                                                                                            Stop nu de besparelser!!!

                                                                                            Lyt nu for pokker!!!

                                                                                             Hanne Stougaard Hougaard 8940 Randers SV
                                                                                             - Blanketnummer: 1594

                                                                                             Jeg er bekymret for "følsom personoplysning slettet" trivsel.

                                                                                             Jeg syntes der er grund til stor bekymring i forhold til yderligere besparelser på specialområdet. Både børnene og familierne er under hårdt pres i forvejen. "Følsom personoplysning slettet" svært ved at begå sig både socialt og fagligt i hans specialtilbud, selvom det er de rammer han burde kunne rumme, så halter det allerede nu. Jeg er bekymret for at yderlige besparelse vil få store konsekvenser for "følsom personoplysning slettet" på sigt.

                                                                                              Morten Povlsen 8930 Randers NØ
                                                                                              - Blanketnummer: 1592

                                                                                              Høringssvar budget 2020 - 2023

                                                                                              Høringssvar fra skoleområdet

                                                                                              Søndermarkskolens MED udvalg 8940 Randers SV
                                                                                              - Blanketnummer: 1591

                                                                                              Bekymring om besparelserne på specialskolerne.

                                                                                              Jeg er bekymret for "følsom personoplysning slettet", som går på Firkløverskolen, som allerede nu er gået igennem rigtig meget for at være nået dertil hvor hun er nu, havde hun ikke været på Firkløverskolen, ville hun ikke være kommet i skole i den alm. folkeskolen som ikke har muligheden for at rumme eller inkludere hende. Det gør ondt på "følsom personoplysning slettet" at se på, når "følsom personoplysning slettet" mistrives.

                                                                                              Vi har betalt vores skat og arbejdet siden vi var 15 år gammel og alligevel skal vi se på, at der ikke er penge nok til "følsom personoplysning slettet" skoler - det er sørgeligt.

                                                                                              Stop nu de besparelser!

                                                                                               Maja Karin Stougaard Hølmkjær 8940 Randers SV
                                                                                               - Blanketnummer: 1590

                                                                                               Høringssvar til budget 2020-2023

                                                                                               "Følsom personoplysning slettet" må jeg på det kraftigste fraråde, at byrådet vedtager yderlige besparelser på specialområdet. Personalet på skolen er hårdt presset af de seneste omfattende nedskæringer.

                                                                                               "Følsom personoplysning slettet" børn er visteret til specialskole, fordi de IKKE kan gå i en normal folkeskole. I mange - alt for mange - tilfælde er børnene først blevet visiteret til specialskolen, når de er blevet syge, selvskadende og skoleværgrende af fejlslåede forsøg på misforstået inklusion i folkeskolen. Syge, selvskadende og skoleværgrende børn har meget pressede forældre, der har svært ved at passe deres arbejde, og de har søskende, der mistrives og har svært ved at passe deres skole. De har kort sagt familier, der er i stor risiko for at gå i opløsning.

                                                                                               Børnene har brug for højt specialiseret personale og de rigtige omgivelser, så de kan udvikle sig, få en uddannelse og bidrage til og være en del af samfundet. Hvis ikke de får de muligheder, vil konsekvenserne være katastrofale både for samfundet, for det enkelte mennesker og for deres pårørende.

                                                                                               Med venlig hilsen

                                                                                                Anne-Cathrine Aune List 8920 Randers NV
                                                                                                - Blanketnummer: 1589

                                                                                                Høringssvar vedr. budget 2020-2023 fra MED-udvalget Kristrup skole

                                                                                                Punktet er behandlet på MED-udvalgsmøde den 21.10.2019

                                                                                                 

                                                                                                Først og fremmest vil vi kommentere på høringsprocessen.

                                                                                                At forhandlingerne finder sted, og skal falde på plads, inden den officielle høringsfrist udløber, giver ikke en reel mulighed for at indgive høringssvar. At høringen er placeret hen over skolernes efterårsferie, gør ikke vores mulighed for at komme med svar bedre.

                                                                                                Derudover har vi følgende kommentarer til budgetpunkterne:

                                                                                                Pkt. 7:  Det er en udfording, hvis medarbejderne på skolerne ikke længere får adgang til officepakken. Dette fordi de instanser vi samarbejder med ikke er klar. Det gælder både interne og eksterne samarejdspartnere (myndighedscenteret skemaer, forlag og udbydere af læringsmaterialer)

                                                                                                Pkt. 18: Det udfordrer, at Ejendomsservice skal omorganiseres. Ved færre og større distrikter, frygter vi, at der bliver endnu længere fra opgave til beslutningestager, og at servicen bliver dårligere end den er i dag.  

                                                                                                Pkt. 23: Skjult besparelse, hvis intitutionerne skal betale for yderser fra børn- og skolesekretariatet.

                                                                                                Pkt. 26: Vi undrer os over gældssaneringen til Familieafdelingen, som andre kommer til at betale.

                                                                                                Pkt. 32: Reduction af midler til førskolegruppen. Vi har de sidste to år haft underskud på vores førskolegruppe. Derfor undrer vi os over reductionen.

                                                                                                Pkt. 34: Vi synes, det er okay, at se på udgifterne til vores specialskoler, da de er meget høje. Vi ønsker at flere midler kanaliseres over til almenskolerne, så der bliver bedre mulighed for at inkludrere flere her.

                                                                                                Pkt. 35: Vi kan ikke umiddelbart se, hvordan LCR og PPR overlapper hinanden.

                                                                                                Pkt. 37: Hvorfor skal der overføres midler fra skoleområdet til myndighedscenteret?

                                                                                                Pkt. 38 og 39: Vi kan ikke se rimeligheden i at udgiften til fremskudt rådgiver skal betales af skoleområdet, da de løser familiemæssige udfordringer.

                                                                                                Pkt. 52: Færre gratis tilbud på Værket. Vi er meget glade for de tilbud, som skolen får. For nogle børn er de gratis kulturelle tilbud, de eneste de får. Desuden tiltrækker gode kulturelle tilbud borgere til byen.

                                                                                                Pkt. 79: Det er okay af spare på konsuletbistand. Vi ønsker flest "hænder og hoveder" tæt på borgerne/eleverne.

                                                                                                 

                                                                                                På vegne af MED-udvalget på Kristrup Skole

                                                                                                Formand: Anne-Marie Vitting Christensen

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 Kristrup Skoles MED-udvalg 8960 Randers SØ
                                                                                                 - Blanketnummer: 1588

                                                                                                 Ikke flere besparelse på specialskolerne

                                                                                                 Jeg er bekymret for specialskolernes fremtid.

                                                                                                 Jeg er pårørende til et barn på specialskole og kan se, hvor presset barn og familie er med disse besparelse der lige er indført og disse bliver ikke mindre, hvis der kommer flere besparelse. Efter flere skoleskift - er der nu - efter mere end 1 år - langt om længe faldet ro på barnet - o g han trives endelig nogenlunde og lærer og kan tilpasse sig og dermed være sammen med andre børn og voksne.

                                                                                                 Besparelse vil gøre at han igen skal rykkes op med rode fra sin kendte/vante hverdag og atter bruge laaang tid på at rodfæste sig igen ...Også selvom han måske nok ikke skal skifte skole, men når hans faste støtte ikke længere er til stede.

                                                                                                 Der kan ikke spares mere på dette område.
                                                                                                 Stop besparelserne.

                                                                                                 Vi er nødt til at tage os af dem, der har brug for hjælp - ellers slår boomerangen bare tilbage.Sad faktisk og så TV i går aftens om banderelaterede politiarbejde - hvor SSP arbejde højst sandsynligt er med til, at der PT ikke rekruteres så mange nye unge ind i banderne... Så hellere "forebyg end helbrede"! Forstået på den måde at forebyg nu, således at sp ecial børn ikke falder igennem systemet - men at de samles op og hjælpes, som de hver især har brug for. Ikke til at vide, hvad de vil koste samfundet senere i livet... hvis vi taber dem nu!

                                                                                                 Med venlig hilsen

                                                                                                 Bekymret "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                  

                                                                                                  Ellen Nørbjerg 8471 Sabro
                                                                                                  - Blanketnummer: 1587

                                                                                                  Specialeskolebesparelser bør droppes

                                                                                                  Kære Randers Kommune

                                                                                                  De besparelser sim I påtænker at gennemføre på specialskoleområdet er uhørte. "Følsom personoplysning slettet" et barn på Firkløverskolen, tænker jeg at der er sparet det der kan. Nu kommer det til at gå ud over børnene. De har brug for kompetente voksne og nok af dem, for at kunne komme igennem uddannelsessystemet, således at de kan bidrage til samfundet på sigt. Med de foreslåede besparelser skabes der blot plads til opbevaring. Nok må vær nok.

                                                                                                  med venlig hilsen

                                                                                                  Bente Chtistensen

                                                                                                   Bente Christensen 8920 Randers NV
                                                                                                   - Blanketnummer: 1586

                                                                                                   Høringssvar til besparelserne på specialskoleområdet

                                                                                                   "følsom personoplysning slettet" Vesterbakkeskolen er en skole for børn med store funktionsnedsættelser, det er børn som har brug for masser af hjælp til fx bleskift, spisning osv. Hvis der spares yderligere på disse børns skolegang er vores frygt at personalet kun har tid til at udføre den basale pleje af "følsom personoplysning slettet" børn, men ikke har tid til de aktiviteter som skal lære dem nye færdigheder, og få dem til at opnå størst mulig selvstændighed, både nu og i fremtiden

                                                                                                   "følsom personoplysning slettet" kan kun trives hvis der er fast personale omkring ham som kender ham, og kan aflæse hans signaler, han kan kun trives i rolige omgivelser med fåbogcrolige andre børn som han kender. Vesterbakkeskolen tilrettelægger i dag hans dagligdag på en måde hvor han kan trives og udvikler sig ligesom de gør med alle andre handicappede børn som går i skole der.

                                                                                                   Vi frygter at hvis der presses flere børn med diagnoser ud i almindelige folkeskole uden der følger penge med vil det gå ud over den undervisningen børnene i de almindelige kasser vil modtage. De børn som i dag går på specialskole vil umuligt kunne rummes i en almindelig klasse uden at der er ekstra voksne til at hjælpe dem, og uden at det går ud over de andre elever i klassen. Allerede i dag er en voksen ofte aflene med 25-28 elever, og så kan bare en enkelt elev som ikke formår at deltage i undervisning ødelægge rigtigt meget undervisning for resten af klassen. Alle børn har brugt for undervisning, og den skal tilrettelægges så alle børn uanset funktionsniveau får de bedste betingelser fremover.

                                                                                                    Kaspar Bradt Madsen 8981 Spentrup
                                                                                                    - Blanketnummer: 1585

                                                                                                    Drop besparelser på specialskoleområdet

                                                                                                    Kære Randers Kommnune

                                                                                                    Jeg har læst jeres intention om besparelser på specialskoleområdet. Det vil jeg gerne medgivet at jeg finder uacceptabelt. "Følsom personoplysning slettet", oplever vi, hvor vigtigt det er , at der er voksne nok til at tage hånd om disse børn. Med den rette indsats på området, vil et barn med et ASF handicap kunne få et godt liv og blive bidrager til samfundet fremadrettet. Med de besparelser der påtænkes, bliver vores specialskoler blot til opbevaringskasser og børnene får ikke den hjælp der er brug for. Tænk jer nu om og drop besparelserne, I ødelægger både skolerne, børnene og familierne.

                                                                                                    med venlig hilsen

                                                                                                    Preben Christensen

                                                                                                     Preben Pilegaard Christensen 8920 Randers NV
                                                                                                     - Blanketnummer: 1584

                                                                                                     Høringssvar til besparelserne på specialskoleområdet.

                                                                                                     Vi er "følsom personoplysning slettet", og er bekymrede for udsigten til der igen skal spres på dette område. At spare på specialskolerne er at spare penge på de børn som i forvejen har det rigtig svært!

                                                                                                     "følsom personoplysning slettet", kan kun trives i et specialtilrettelagt tilbud hvor han er i tæt kontakt med kendte voksne som kan aflæse hans behov, og hjælpe ham med alt - han har nemlig intet sprog, og kan ikke få opfyldt sine basale behov uden hjælp fra andre. Han kan kun lære under de helt rigtige forhold, og kun i 1:1 kontakt med en kendt og tryg voksen. Hvis der spares yderligere vil der være færre voksne pr barn, og det vil gå ud over børnenes trivsel, og mulighed for at lære. Jo større trivsel børnene er i, jo bedretrives hele familien og jo mindre hjælp har familien brug for. Jo mere børnene lære i løbet af deres skolegang, jo mere selvhjulpne vil de blive på sigt! At spare på de mest handicappede børns skolegang vil påvirke hele familien, og give dårlig trivsel for hele familien, og dermed øge udgifterne til hjælp i disse familier.

                                                                                                     "følsom personoplysning slettet". Hvis flere børn med diagnoser presses ud i folkeskolen uden der følger flere penge med vil det også påvirke deres skolegang. Ofte er en lærer alene med en klasse på 25-28 elever, og bare et barn som ikke formår at deltage i klasseundervisningen kan ødelægge undervisningen for resten af klassen, det ser vi allerede nu, og med flere børn med særloge behov i de almindelige klasser, frygter vi, det vil blive endnu værre, og det vil gå ud over de andre børns læring i folkeskolen.

                                                                                                      

                                                                                                      Christina Madsen 8981 Spentrup
                                                                                                      - Blanketnummer: 1583

                                                                                                      Høringssvar fra Firkløverskolens MED-udvalg

                                                                                                      Hermed høringssvar fra  Firkløverskolens MED-udvalg

                                                                                                      Firkløverskolens MED-udvalg Firkløverskolens MED-udvalg 8920 Randers NV
                                                                                                      - Blanketnummer: 1582

                                                                                                      Høringssvar Munkholmskolen

                                                                                                      Høringssvar fra MED-udvalget på Munkholmskolen

                                                                                                      Munkholmskolen 8870 Langå
                                                                                                      - Blanketnummer: 1581

                                                                                                      Høringssvar vedr. besparelser på specialskolerne i Randers

                                                                                                      "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                      Besparelse på dette område er under alt kritik. Danmark er efterhånden så fortravlet og nærmest besat af at presse vores børn og unge med test og prøver. Alle børn/unge skal passe ind, alle børn/unge skal presses udover det fornuftige med uddannelse og forventninger allerede fra 0. klasse. De børn/unge som ikke passer inde i vores forestilling, skal alle udreddes og have en diagnose. Jo større pres der ligges på vores børn og unge, jo flere børn/unge med diagnoser jo flere får brug for en specialskole, hvor indlæring foregår på et andet niveau. Stop med at spare på de ressoucer som er vores fremtid. Stop med at spare på specialskolerne. Lad alle disse børn blive en fremtidig resource og ikke en fremtidig omkostning for Randers Kommune. Lad ikke Randers Kommune stoppe med at være et forebillede for andre kommuner. Vis dem hvad Randers Kommune kan og hvorledes der gøres en forskel på specialskolerne. STOP med at spare på vores børn/unge.

                                                                                                      Mvh Heidi Larsen

                                                                                                       Heidi Larsen 8920 Randers NV
                                                                                                       - Blanketnummer: 1580

                                                                                                       Besparelser på specialskolerne

                                                                                                       "Personfølsom oplysning slettet" .jeg er bekymret for specialskolerne fremtid og ikke mindst hvad det vil betyde for "Personfølsom oplysning slettet" fremtid hvis besparelserne bliver vedtaget.Der er sparet nok på skolerne i forvejen og det går ud over vores børn.Stop jeres besparelser og tænk på vores børn for det er dem i rammer.

                                                                                                       Mvh Diana Olesen

                                                                                                        Diana Olesen 8930 Randers NØ
                                                                                                        - Blanketnummer: 1579

                                                                                                        Bekymrende besparelser på specialområdet/handicapområdet

                                                                                                        Jeg er dybt rystet over disse besparelser. Det er til at skrige over. Igen igen står specialområdet/handicapområdet for skud og skal bære den største byrde i denne "barbering". Det er til at græde over at et socialdemokratisk ledet byråd kan have i sinde at skære så drastisk på 'de svageste grupper' i samfundet.

                                                                                                        Men at poste oceaner af penge i det famøse prestige byggeri hal 4, byen til vandet, talende skraldespande i midtbyen mm. DET er der råd til - når bare der skæres på andre områder.

                                                                                                        Det er muligt at Randers sammenligner sig med andre byer mht. vækst og tiltag, men jeg kunne være ganske urolig for, at Randers er ved at indtage førstepladsen på et helt andet område, nemlig hvordan man tilsidesætter og ignorerer de svageste i samfundet for at få finansieret håbløse byggerier og andre underskudsforretninger. Det er ganske enkelt uhyggeligt at tænke på, hvordan det skal gå fremadrettet.

                                                                                                        "følsom personoplysning slettet"  lider af så svær epilepsi at hendes hjerne tager skade af det,og hun har i forvejen en medfødt hjerneskade ifm. fødslen. Jeg er dybt bekymret for at hun på sigt, med disse bekymrende besparelser som kommunen har i sinde, ikke kan modtage den hjælp hun reelt har behov for, og at hun ikke kan udvikle sig i eget tempo og på egne præmisser. Jeg er dybt bekymret for at det på sigt vil betyde omsorgsvigt fra kommunens side, hvis disse besparelser bliver vedtaget.

                                                                                                         Marianne Kaas Nielsen 8960 Randers SØ
                                                                                                         - Blanketnummer: 1578

                                                                                                         Høringssvar budget 2020-2023

                                                                                                         Hermed fremsendes høringssvar for Havndal Børneby

                                                                                                         Havndal Børneby 8970 Havndal
                                                                                                         - Blanketnummer: 1576

                                                                                                         Høringssvar til de foreslåede besparelser på specialområdet

                                                                                                         "følsom personoplysning slettet" går på Vesterbakkeskolen, som kommunen har investeret "følsom personoplysning slettet" til. Der er en grund til, at "følsom personoplysning slettet" går på lige netop den skole, og det er fordi "følsom personoplysning slettet" der kan få den hjælp som "følsom personoplysning slettet" har brug for, for at kunne lære og udvikle sig. Derfor rammer "følsom personoplysning slettet"hårdt, når jeg hører, at der er snak om at kommunen vil spare 38 millioner kr. over en fireårig periode på specialskolerne. For hvis besparelserne bliver vedtaget, kommer det til at have en kæmpe indflydelse på"følsom personoplysning slettet"og mange andre børns læring og fremtid. Børn som har brug for de ressourcer og den hjælp som de kan få fra specialskolerne, men som den almene folkeskole på ingen måde vil kunne give dem.

                                                                                                         Venlig hilsen

                                                                                                         Klara Bech, 15 år. Skoleelev.

                                                                                                          Klara Bech 8920 Randers NV
                                                                                                          - Blanketnummer: 1575

                                                                                                          Høringssvar fra MED udvalget i Tjærbyvejens Vuggestue.

                                                                                                          En besparelse modtages aldrig med smil, forståelse og kyshånd. En besparelse giver altid grund til uro, frustration og vrede. For hvor skal vi som institution skære ned. Er det på kvaliteten, på sikkerheden eller på de varme hænder? Vores frygt er, de varme hænder må reduceres.

                                                                                                          Der efterlyses varme hænder. Kompetente voksne, der med en faglig baggrund varetager børnenes omsorg, trivsel, udvikling, læring og dannelse. Voksne, der har et særligt barneperspektiv og en særlig tilgang til at tilrettelægge rammer, der tilgodeser det enkelte barns behov. Det koster penge, at have disse hænder. Ingen arbejder gratis. Randers Kommune ønsker og arbejder efter, at alle børn skal lykkes. Hvis de skal det, skal der være nogen, der viser dem vejen. Personale, der arbejder målrettet på, at det enkelte barn får de bedste udviklingsbetingelser, når de er i daginstitution. Personale, der arbejder med læreplanstemaer, aftalemål, faglige fyrtårne og andre tiltag, der skal sikre kvalitet, udvikling og professionalisme i daginstitutionerne. Tid er en vigtig faktor. Tid til det enkelte barn, til gruppen. Flere voksne, mere tid.

                                                                                                          Forældrene har brug for og krav på at kvaliteten er i top, at institutionerne leverer et solidt arbejde hver eneste dag, så deres barn får de bedste betingelser, mens deres forældre er på arbejde. Hvis personale ansat i Randers Kommune skal levere kvalitet og skabe de rette betingelser for alle børn, skal der ikke spares, der skal investeres. Pædagogisk personale er hårdføre folk. Men kun til en vis grænse. I Tjærbyvejens Vuggestue går livets nybegyndere. De har brug for og ret til en fornuftig normering, der sikrer, at der drages omsorg for det enkelte barn, så vi undgår situationer som set på TV fra de Københavnske daginstitutioner.

                                                                                                          Hvis børnene i Randers skal lykkes, skal voksne hjælpe dem.

                                                                                                          MED udvalget I Tjærbyvejens Vuggestue.

                                                                                                           MED-udvalget i Tjærbyvejens Vuggestue. 8930 Randers NØ
                                                                                                           - Blanketnummer: 1573

                                                                                                           Bekymrende besparelser!

                                                                                                           Som "følsom personoplysning slettet" til børn med diagnoser som autisme og ADHD, er jeg stærkt bekymret over

                                                                                                           de besparelser, som I i Randers Kommune har lagt op til på skoleområdet. Jeg har kunnet se, hvor

                                                                                                           meget det har gavnet "følsom personoplysning slettet", at blive tilbudt og placeret i et specialtilbud fra starten

                                                                                                           af deres skoleliv. Det har været en kæmpe gevinst for dem kontra de børn, jeg desværre har erfaret

                                                                                                           i første omgang blev placeret i et almindelig skoletilbud og gud forbyde det, er endt ud i

                                                                                                           skoleværring, mistrivsel, lange indlæggelser pga. selvmordstanker/forsøg og blive holdt uden for

                                                                                                           fællesskabet fordi, de ikke er eller bliver som de andre, eller værre endnu ikke kan befinde sig i en

                                                                                                           almindelig skoletilbud.

                                                                                                           "følsom personoplysning slettet", som endnu ikke har vist tegn på diagnoser (gudskelov), og er da dybt bekymret over de store konsekvenser, det også kan skabe for dem, den dag de skal I skole.

                                                                                                           De stakkels lærer og pædagoger, der bliver færrer og færrer, men skal løbe hurtigere og hurtigere,

                                                                                                           hvordan skal de dog skabe ressourcerne til at gøre det lige godt for alle børnene, hvis

                                                                                                           specialbørnene skal inkluderes med de almindelige folkeskoleelever? Så går det også ud over den

                                                                                                           almindelige elevs trivsel og læring og så er jeg bange for, I skal spytte flere penge efter flere børn

                                                                                                           for at få samlet Randers Kommunes børn og faglighed op.

                                                                                                           For ikke at tale om de mange ressourcer, I kan komme til at dele ud til de pårørende familier til

                                                                                                           specialbørnene, som I forvejen kæmper en daglig kamp for at hjælpe og håndtere deres børn, når

                                                                                                           børnene ikke kan klare de skoletilbud, der stilles til rådighed i fremtiden. De børn vil få flere

                                                                                                           fraværsdage pga. mistrivsel og hvem er der til at forsøge at samle dem op? Mor og far, som med

                                                                                                           tiden får en masse fravær fra deres arbejde, bliver nød til at gå ned i tid eller helt at sige jobbet op i

                                                                                                           forsøget på at "redde" deres barn. Hvis de stakkels forældre overhovedet selv kan stå distancen og

                                                                                                           holde sig selv oppe. Det vil da om noget have store økonomiske konsekvenser for Randers

                                                                                                           Kommune.

                                                                                                           Så Randers Kommune stop jeres besparelser på dette område og vælg at investere i at give vores

                                                                                                           børn et godt skoleliv. Så de kan skabe et godt eksistens grundlag for deres eget liv, i stedet for at

                                                                                                           skabe byrder som bliver kolossale, og som der skal findes penge til i fremtiden.

                                                                                                           Mit største ønske for "følsom personoplysning slettet"er, at de ender som selvstændige individer, der

                                                                                                           kan bidrage til samfundet, i stedet for at ende som førtidspensionister eller det der er værre. Tænk

                                                                                                           jeg om, det er nu I skaber Randers Kommunes fremtid.

                                                                                                            Lone Sørensen 8990 Fårup
                                                                                                            - Blanketnummer: 1570

                                                                                                            Et skridt på vejen

                                                                                                            BUPL Østjylland konstaterer med stor tilfredshed, at der i forslaget til budget 2020 er fokus på dagtilbudsområdet med tildeling af ekstra midler inden for de senere år. For vi kan se, at indsatsen allerede nu har en positiv virkning. Vi ved, at et fokus på området har stor værdi for alle børns muligheder for at lykkes. Så hold fast i det, for der stadig er behov for at investere i den tidlige indsats overfor børn i udsatte positioner, så den positive udvikling fastholdes og udbygges - også for børn i børnehavealderen.

                                                                                                            Samtidig henstiller vi i BUPL Østjylland til, at man prisfremskriver årligt, ligesom, at man bør være opmærksom på, at de tildelte midler ikke udhules.

                                                                                                            Det vil være hensigtsmæssigt, hvis dagtilbudsområdet også tildeles særskilt anlægsbudget på lige fod med øvrige områder. Så undgår vi, at lønkroner finansierer fx nye køkkener i institutionerne.

                                                                                                            Alt i alt er forslaget til budget 2020 et lille skridt på vejen mod minimumsnormeringer.

                                                                                                             BUPL Østjylland 8940 Randers SV
                                                                                                             - Blanketnummer: 1568

                                                                                                             Vedr. pkt. 51 i direktionens sparekatalog, besparelser på Museum Østjylland

                                                                                                             Medarbejderne på Museum Østjylland anerkender, at Randers Kommune er udfordret på økonomien de kommende år. Alligevel vil vi anbefale kommunalbestyrelsen at overveje, om de foreslåede besparelser på Museum Østjylland med særlig fokus på Håndværksmuseet Kejsergården er den rigtige beslutning. Imod besparelser på området taler:

                                                                                                             • Besparelser i Randers vil, fordi museet er organiseret på tværs af tre kommuner, uvilkårligt komme til at ramme de direkte borgerrettede funktioner: åbningstider, formidling og skoletilbud. Det vil føre til en markant forringelse af museets serviceniveau for borgerne i Randers Kommune.
                                                                                                             • Skoletjenesten på Kejsergården, der forslås at blive nedlagt, er en essentiel del af Håndværksmuseet:
                                                                                                              • Omtrent to tredjedele af de ca. 7000 årlige besøgende kommer i forbindelse med skoletjenestens tilbud, det være sig aktiviteter for skoleklasser og uddannelsesinstitutioner eller arrangementer og aktiviteter, der er åbent for det generelle publikum. Skoletjenestemedarbejderen er tovholder på og arrangør for alle former for arrangementer på Håndværksmuseet, fx ferieaktiviteter for børn. Uden disse funktioner og en skoletjeneste vil Håndværksmuseets besøgstal blive kraftigt reduceret.
                                                                                                                
                                                                                                              • Skoletjenestetilbud på Håndværksmuseet Kejsergården benyttes både af folkeskolerne og ungdomsuddannelserne i Randers. Der skal særligt fremhæves samarbejdet med teknisk skole.
                                                                                                                
                                                                                                              • Gennem sine aktiviteter og tilbud skaber Skoletjenesten interesse for håndværk, design og faglært arbejde hos børn og unge på skoler og uddannelsesinstitutioner i Randers kommune. Skoletjenestetilbuddene supplerer og uddyber institutionernes egen undervisning og er særdeles populære. I 2019 er der gennemført ca. 100 aktiviteter med skoleklasser på Håndværksmuseet.
                                                                                                                
                                                                                                              • Skoletjeneste-medarbejderen på Håndværksmuseet varetager en lang række opgaver, som er helt nødvendige, hvis Håndværksmuseet skal eksistere med bemanding af frivillige håndværkere. Det drejer sig om vagtplaner, rekruttering af nye frivillige og i det hele taget at være forbindelsesled mellem museum og frivillige.
                                                                                                                
                                                                                                              • Den daglige drift af Håndværksmuseet er således afhængig af en museumsansat.

                                                                                                             Denne stilling kan ikke undværes, selv om man lukker ned for aktiviteter og skoletjenesten. Derfor kan den beregnede besparelse ikke opnås, uden at man reelt risikerer en lukning af Håndværksmuseet.

                                                                                                              

                                                                                                             • Museets økonomi vil i forvejen komme under pres de kommende år, da der vil ske en naturlig afgang af medarbejdere i forskellige tilskudsordninger, herunder den gamle fleksjob-ordning. Nye medarbejdere til de ledige jobfunktioner skal ansættes under andre vilkår og ordninger, der vil påføre museet øgede lønudgifter.
                                                                                                               
                                                                                                             • Museum Østjylland skaffer hvert år mange eksterne midler – også til driften. Det betyder, at der alene på driftssiden sikres værdi for mere end 1½ kr., hver gang kommunen investerer 1 kr. Et mindre kommunalt engagement vil alt andet lige formindske museets muligheder for i fremtiden at sikre midler fra fonde, puljer og sponsorer.
                                                                                                               
                                                                                                             • Økonomien i Museum Østjylland er reguleret af en samdriftsaftale mellem Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner. En stor besparelse fra Randers Kommunes side kan i yderste konsekvens bringe aftalen – og dermed museets eksistens - i fare. Med den strategi risikerer man at stoppe en positiv udvikling, som genererer både mange midler og mange museumsgæster til fordel for en mere ”almindelig” drift, hvor museet kan blive nødt til at koncentrere sig om løsning af de opgaver, der er pålagt museet ifølge museums- og arkivloven, fremfor at levere et bredt og varieret kultur- og dannelsestilbud til borgerne.


                                                                                                             MED-udvalget mener derfor, at en eventuel besparelse først bør udmøntes efter en meget grundig politisk drøftelse i både byråd og museets præsidium, så det bliver helt tydeligt, at der er foretaget et klart politisk fravalg i forhold til den meget ambitiøse strategi for museet, som præsidiet har vedtaget, og som Randers Kommunes Kultur- og fritidsudvalg har godkendt.

                                                                                                              

                                                                                                             MED-udvalget Museum Østjylland

                                                                                                              

                                                                                                             MED-udvalg Museum Østjylland 8900 Randers C
                                                                                                             - Blanketnummer: 1567

                                                                                                             Høringssvar fra Sektor-MED Skole, medarbejdersiden

                                                                                                             Høringssvar fra Sektor-MED Skole

                                                                                                             Sektor-MED Skole fraråder, at man gennemfører nogen form for besparelser på skoleområdet. Skoleområdet har de seneste år gennemført en række store ændringer og omlægninger.

                                                                                                             Senest har man på “special-området” fra politisk side vedtaget og gennemført en række omlægninger og igangsat forskellige udviklingsprojekter/forsøg. Før man kender udfaldet og potentialet af disse tiltag og udviklingsprojekter, bør man holde igen med yderligere tiltag, da det ellers vil blive umuligt at vurdere værdien af det allerede igangsatte.

                                                                                                             Penge, der spares på specialområdet, skal blive på skoleområdet. Alle besparelser på det specialiserede område, vil automatisk presse inklusionsindsatsen på almenområdet.

                                                                                                             Flere af forslagene indebærer, at skoleområdet skal betale for merforbruget på Familieområdet. Det er ellers det gældende princip i Randers-modellen, at man det enkelte område selv betaler for eget merforbrug.  

                                                                                                             De beskrevne besparelsesforslag vil alle forringe kvaliteten i skolernes kerneydelse og dette står i absolut modsætning til hovedpointerne i kommunens “Uddannelsespolitik”. Ligeledes vil yderligere forringelser og besparelser i kommunens skoleudbud øge risikoen for vandringen mod privatskolerne.

                                                                                                             Det er kendetegnende for de forskellige besparelsesforslag, at der ikke er lavet beskrivelser af de elev-, personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser, hvilket er en stor mangel.

                                                                                                             Sektor-Med Skole spejder forgæves efter pengene fra sidste besparelsesrunde på specialskolerne. De penge er efter vore oplysninger stadig ikke kommet ud på skolerne. Den politiske beslutning var, at pengene skulle overføres til det almene område.

                                                                                                             I dette års budgetproces er medarbejdersiden i praksis koblet af. Orienteringen finder sted torsdag inden efterårsferien, og budgetforhandlingerne finder sted inden udløbet af høringsfristen. Derved er det i praksis ikke muligt at inddrage personalet i arbejdet med udarbejdelse af høringssvar m.m.

                                                                                                             Medarbejdersiden i Sektor-MED Skole stiller sig desuden uforstående over for, at man som grundlag for en lang række af forslagene, bruger anbefalinger og konklusioner fra BDO-rapporten. En rapport, der indeholder flere fejl eller anbefalinger uden beskrivelse af de fulde konsekvenser m.m. af forslagene.

                                                                                                              

                                                                                                             Medarbejdersiden i Sektor-MED Skole

                                                                                                             Sektor-MED Skole, medarbejdersiden 8920 Randers NV
                                                                                                             - Blanketnummer: 1566

                                                                                                             Høringssvar Lokal Med Udvalg Ejendomsservice

                                                                                                             Vedr. budget 2020-2023.

                                                                                                             Lokal Medudvalg Ejendomsservice 8960 Randers SØ
                                                                                                             - Blanketnummer: 1563

                                                                                                             Høringssvar fra Lokal MED Børn og Skole Sekretariatet

                                                                                                             Høringssvar fra Lokal MED Børn og Skole Sekretariatet

                                                                                                             Lokal MED Børn og Skole Sekretariatet 8940 Randers SV
                                                                                                             - Blanketnummer: 1562

                                                                                                             Høringssvar fra Vesterbakkeskolen

                                                                                                              

                                                                                                             Vi har med stor bekymring læst Randers Kommunes forslag om budget 2020-2023.

                                                                                                             Vi har gennem de sidste 5 år reduceret skolens budget med over 10 millioner. Ved yderligere økonomiske reduceringer, vil vi have svært ved at lykkes med den pædagogik, der er medvirkende faktor til elevernes selvhjulpenhed og livsduelighed, og som yderligere er medvirkende til, at eleverne får bedre muligheder for at udfolde deres potentiale i deres voksentilværelse.

                                                                                                              

                                                                                                             Vi har store bekymringer omkring personalenormering, elevernes trivsel, muligheden for at arbejde ud fra nærmeste udviklingszone, udeskole, minipraktik, forældresamarbejde m.m. som vi uddyber nedenfor.

                                                                                                              

                                                                                                             • Arbejdet med øget indsats/opmærksomhed på elever, der kan revisiteres til mindre vidtgående tilbud vil være vanskeliggjort.
                                                                                                             • Vesterbakkeskolen har meget fokus på udeskole, ”Vesterbakkejobs” og praktikker ved bl.a. Randers FC, Blå Kors, Innovation, Rema 1000. Disse fokuspunkter kan blive sværere at fastholde med en reduceret økonomisk ramme.
                                                                                                             • Vi har udvidet forældresamarbejde, og med andre vilkår stillet i sigte, vil vi ikke kunne afsætte samme tid til dette samarbejde.
                                                                                                             • Vores frygt er ydermere at færre penge, færre hænder vil betyde flere udadreagerende og pressede/stressede elever.
                                                                                                             • Indsats i almenområdet: Vi tilbyder vores ekspertise til flere skoler og andre institutioner i kommunen - f.eks. som inklusionsaktør, kurser i low arousal, motoriske screeninger og vejledninger. Dette samarbejde vil blive forhindret med dette forslag.
                                                                                                             • Vi har et tæt samarbejde med VIA samt social og sundhedsskolen, omkring studerende og oplæg om etik og handicapforståelse. Dette vil blive besværliggjort efter disse besparelser.
                                                                                                             •  

                                                                                                             Vi har lige nu stor succes med at hjælpe eleverne til at blive et aktiv for samfundet, og gennem mestring af eget liv give dem succesoplevelser. Med en økonomisk reducering vil vi ikke have midlerne til dette.

                                                                                                              

                                                                                                             MVH skolebestyrelsen på Vesterbakkeskolen

                                                                                                              Vesterbakkeskolens bestyrelse 8930 Randers NØ
                                                                                                              - Blanketnummer: 1558

                                                                                                              Høringssvar, Budget 2020-2023, Sektor-MED Kultur og Fritid

                                                                                                              Hermed fremsendes høringssvar vedrørende Budget 2020-2023 fra 
                                                                                                              Sektor-MED Kultur og Fritid.

                                                                                                              Se vedhæftede fil.

                                                                                                              Med venlig hilsen
                                                                                                              Asger Theilgaard
                                                                                                              Næstformand

                                                                                                              Sektor-MED, Kultur og Fritid 8900 Randers C
                                                                                                              - Blanketnummer: 1556

                                                                                                              Høringssvar fra Østervangsskolens Skolebestyrelse og MED udvalg

                                                                                                              Høringssvar fra Østervangsskolens skolebestyrelse og MED udvalg.

                                                                                                              Se vedhæftede dokument.

                                                                                                              Østervangsskolen MED og Skolebestyrelse 8930 Randers NØ
                                                                                                              - Blanketnummer: 1555

                                                                                                              Høringssvar vedrørende budget 2020-2023 fra Hornbæk Skole

                                                                                                              Se bilag.

                                                                                                              Hornbæk Skoles MED udvalg og skolebestyrelse 8000 Aarhus C
                                                                                                              - Blanketnummer: 1551

                                                                                                              Høringssvar fra bestyrelsen i Tjærbyvejens Vuggestue

                                                                                                              I sidder lige nu med et vigtigt arbejdsområde. Nemlig at sikre dannelsen af de mange børn og unge i Randers Kommune. 

                                                                                                               

                                                                                                              Denne dannelse starter allerede, når de små børn møder deres første institutionsplads. Det er et stort ansvar disse voksne, som møder børnene, står med. De skal skabe den tryghed, som sikrer børnenes færd mod en dag stå på egne ben og bidrage til vores samfund. Men det er ikke ligegyldig, hvordan man guider barnet. Dannelsen er i vor tid vigtigere end før, hvor de skal kunne udvikle et selvværd og den tro på sig selv, som senere skal hjælpe gennem uddannelsessystemet og videre i arbejdslivet.  Samtidig står personalet med ansvaret for at forældrene kan gå trygge ud af døren, når barnet er afleveret. 

                                                                                                               

                                                                                                              Vi kan med sikkerhed sige, at vi i bestyrelsen i Tjærbyvejens Vuggestue, går med ro i maven, når vi afleverer vores børn. Det er et fantastisk sted, hvor børnene trives grundet den tryghed og gode rammer det dygtige personalet hver dag sikrer. Denne tryghed ligger en base for at vores børn trygt kan udvikle sig gennem leg og læring. 

                                                                                                               

                                                                                                              Vi har hos os svært ved at se, hvor vi skal spare, når vi så gerne vil hjælpe personalet med at give en tryghed, som de giver vores børn. Vi tror ikke på, vi kan sikre den samme kvalitet, vi står med nu, hvilket unægteligt vil have konsekvenser for personalet, børnene samt os forældre. Vi tror på, Randers kommune står stærk, hvis vi sammen sætter fokus på at sikre dannelsen af vores børn, så de senere hen kan arbejde for en endnu stærkere fremtid for Randers Kommune. 

                                                                                                              Bestyrelsen i Tjærbyvejens Vuggestue
                                                                                                              - Blanketnummer: 1549

                                                                                                              Høringssvar vedr. forslag til budget for Randers kommune 2020

                                                                                                              Af forslag til budget for Randers Kommune 2020 fremgår, at kommunen planlægger effektivisering på alle områder herunder børneområdet, på grund af et ønske om et overskud på budgettet i 2023 på 150 mio. kr. Som småbørnsforældre og skatteydende borgere i kommunen er vi meget kritiske overfor, at man på denne måde ønsker at spare på et så vigtigt område som børneområdet, og vi ønsker en forklaring på, hvordan man som byrådspolitiker kan gøre det med ro i maven velvidende, at man planlægger besparelser inden man overhovedet har tilført de 3,1 mio. fra regeringsaftalen til småbørnsområdet i budgettet!

                                                                                                              Man kan mene om minimumsnormeringer, hvad man vil, men normeringen i Randers Kommune er ikke i nærheden af god nok, hvis man vil nå BUPL’s anbefalede minimumsnormeringer på 1:3 i vuggestuer og 1:6 i børnehaver. Det er noget, vi som nytilflyttede borgere i Randers kommune prioriterer højt. Hvis Randers Kommune ønsker at være en attraktiv bosætningskommune for unge ressourcestærke familier og på den måde vende det faldende folketal i kommunen, virker det meget virkelighedsfjernt at spare på børneområdet – særligt når kommunen i forvejen har lavere udgifter pr. barn sammenlignet med Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og København.

                                                                                                              At budgettere med yderligere besparelser på et børneområde, som i forvejen er voldsomt hårdt presset, virker uambitiøst, og vi håber, byrådet i sin drøftelse af budget 2020 vil tage ovenstående til efterretning.

                                                                                                               Morten Rudfeld Henriksen 8960 Randers SØ
                                                                                                               - Blanketnummer: 1548

                                                                                                               dagtilbud sydøst

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               dagtilbud sydøst 8960 Randers SØ
                                                                                                               - Blanketnummer: 1539

                                                                                                               STOP besparelser på specialområdet

                                                                                                               Jeg er meget imod de planlagte besparelser. Jeg er pårørende til nogle hvis barns fremtid i høj grad afhænger af hvilken hjælp/støtte/undervisningen der tilbydes.

                                                                                                               Derudover kender jeg flere der arbejder med børn med særlige behov og jeg ved at disse mennesker i forvejen er presset til det yderste. 

                                                                                                               Hvis I gennemføre disse besparelser vil det betyde at utallige børn bliver "tabt" da de ikke kan få den nødvendige støtte for at udvikle sig.

                                                                                                                Siri Bjerregaard 8900 Randers C
                                                                                                                - Blanketnummer: 1538

                                                                                                                Vedr. MS0365 licenser-opsigelse af Office-abonnementer til lærere og elever

                                                                                                                Undervisningsministeriet, læringskonsulenter m.fl. opfordrer til, at man i skolen arbejder i Officepakken, der anvendes på PC/Mac. Alligevel foreslås det, at afskaffe disse programmer ude på skolerne. I stedet skal der anvendes Google-løsningen Google Apps for Educaters (GAfE) på de såkaldte Chromebooks. Ganske vist en billig og holdbar computer, men med stærkt begrænsede muligheder.

                                                                                                                GAfE har med sine kollaborative muligheder nogle klare pædagogiske potentialer, idet lærer og elever samtidig kan arbejde sammen i det samme dokument. Det betyder, at læreren kan hjælpe eleven direkte i arbejdsprocessen, og at eleverne har hurtig adgang til fælles dokumenter på hvert deres device. Så langt så godt.

                                                                                                                Desværre er der også en række ulemper:

                                                                                                                • Chromebooks og GAfE fordrer et hurtigt og konstant internet fordi alt gemmes ”i skyen”. Det er ikke altid tilfældet, at nettet på skolerne er både hurtigt og stabilt. Konsekvensen vil blive, at der er dage/lektioner, hvor undervisningen går mere eller mindre i stå, da der ikke er adgang til undervisningsmaterialer. Har man en PC/Mac kan man gemme sine dokumenter og andre materialer direkte på maskinen, så man kan tilgå dem offline, men det kan man ikke på en Chromebook. Desuden er lagerpladsen i skyen begrænset, med mindre man selv betaler for mere.
                                                                                                                • De kollaborative muligheder har også en skyggeside. Det ses, at eleverne hjælper hinanden så meget, at det snarere skal kaldes snyd. Her løber vi også en risiko i forhold til afgangsprøverne. Selvom vi indskærper overfor eleverne, at de ikke må være i kontakt med hinanden under prøverne, er muligheden herfor åben som en ladeport.
                                                                                                                • I forhold til afgangseleverne er der en række udfordringer. Både i dansk og matematik stilles der krav om opstilling og layout, og eleverne vurderes også på deres kommunikative evner (i hvor høj grad layoutet fremmer kommunikationen). Med Googles apps gives eleverne ikke de optimale muligheder. Desuden bruges i matematik et særligt tilføjelsesprogram, som ikke kan anvendes med Googles apps. Hermed kommer Randers’ unge bagud på points i forhold til andre unge.
                                                                                                                • Når eleverne forlader Folkeskolen for at fortsætte i ungdomsuddannelserne, og herfra videre i uddannelsessystemet eller i erhvervslivet arbejdes der i Officepakken, igen kommer Randers’ unge bagud på points, da de så først nu skal til at sætte sig ind i hvordan disse programmer fungerer.
                                                                                                                • Mange lærere har gennem årene selv produceret undervisningsmaterialer, de har derfor en stor samling af materialer liggende i Officeformat. Disse kan ikke uden videre overføres til GoogleDocs, da de enten vil blive ubrugelige eller være meget tidskrævende at rette til. Dette vil igen få konsekvenser for kvaliteten af undervisningen, som lærerne i forvejen har meget begrænset tid til at forberede.
                                                                                                                • På Chromebooks kan man kun anvende Googles egne apps, som enten er gratis eller meget billige. Men Google forærer ikke bare deres apps væk af et godt hjerte. Man gør det, fordi man forventer, at det kan betale sig på den lange bane. Ved at overgå til Chromebooks og GAfE kaster man børn og unge direkte i armene på en af de virksomheder, som overvåger os allermest. Google har afvist at afklare den præcise brug af de data, som deres Chromebooks indsamler om børns aktiviteter i skolen, men det er almindeligt kendt, at Google blandt andet indsamler data om brugernes placering, aktiviteter samt detaljer om, hvordan man anvender deres services. Hvem kender ikke den underlige fornemmelse, man får, når der popper reklamer op på ens skærm; som om nogen har lyttet med på samtalen over middagsbordet.

                                                                                                                Googles levebrød er information om selskabets brugere, som så kan bruges til at målrette reklamer.

                                                                                                                • Der er også en række sikkerhedsmæssige problemer. Vi voksne ved (forhåbentligt), at man ikke skal gemme fortroligt materiale i skyen, det underviser vi i, men det sker ofte, at eleverne i deres skriftlige opgaver er ganske fortrolige. Hertil kommer hele spørgsmålet om rettighederne til elevernes arbejde og lærernes materialer. Når Skolen anviser eleverne at anvende Google som det produkt, de skal lære at bruge og bruge for at lære, signaleres der samtidig en tillid til Google, som virksomheden har vist sig ikke at kunne leve op til.
                                                                                                                • I forhold til medarbejderne er der desuden en række arbejdsmiljømæssige udfordringer i forhold til at arbejde på Chromebooks. Det handler om bl.a. skærmstørrelse, tastutur, og anvendelighed i forhold til activeboards/smartboards.

                                                                                                                Vi vil meget opfordre til, at man bevarer adgangen til Office 365 for lærere og elever.

                                                                                                                På vegne af lærere på Tirsdalens Skole

                                                                                                                 Anne Sophie Bouneau Møller 8882 Fårvang
                                                                                                                 - Blanketnummer: 1529

                                                                                                                 Høringssvar forældrebestyrelse og MED udvalg dagtilbud Nordvest

                                                                                                                  

                                                                                                                 Høringssvar fra Dagtilbud Nordvest

                                                                                                                 Bestyrelse og MED

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                 Høringssvaret tager sit afsæt i høringsmaterialet og en generel kvalificering af ethvert budget.

                                                                                                                  

                                                                                                                 Vi ønsker at adressere frokostordningen, og den serviceforringelse der er ved en øget forældrebetaling. Det ville være ærgerligt, hvis forældrene fravælger ordningen på grund af prisforhøjelse. Vi er grundlæggende glade for ordningen, og vi oplever, at den er med til at skabe en oplevelse af fællesskab for børnene omkring at dele de samme måltidsindhold og udvisker de uligheder, der kan forekomme ved individuelle madpakker. Endvidere er madordningen en stor del af sundheden på børneområdet.

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                 I forhold til den ekstra tildeling til Vangdalen, så er det naturligt, at projektet stopper med statens udtræden af puljemidler.

                                                                                                                  

                                                                                                                 Til sidst vil vi gerne fastholde den gode udvikling, som er kommet efter tildeling af midler til tidlig indsats.

                                                                                                                 Fra national evidensbaseret forskning i Danmark og international evidensbaseret forskning viser, at effekterne af høj kvalitet i dagtilbuddene kan måles 10 år efter. Vi ved, at en økonomisk investering i barnets tidlige år, er en investering i barnets videre livsforløb. Det vil give mulighed for fortsat at fastholde os i at fremme børns læring, udvikling og trivsel samt sætte fokus på børneperspektivet og børns ret til en plads i børnefællesskabet.

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                 Med venlig hilsen

                                                                                                                  

                                                                                                                 MED udvalg og forældrebestyrelse

                                                                                                                  

                                                                                                                 Dagtilbud Nordvest

                                                                                                                  MED udvalg og Forældrebestyrelse Dagtilbud Nordvest 8920 Randers NV
                                                                                                                  - Blanketnummer: 1528

                                                                                                                  Firkløverskolen

                                                                                                                  Det er stærkt bekymrende, at man planlægger så omfattende besparelser på specialområdet, hvor netop nogle af de mest sårbare børn ellers kan blive bedre klædt på til fremtiden. Det virker som kortsigtet tænkning, der kan få vidtrækkende konsekvenser.

                                                                                                                   Berit Louise Lignel Vestergaard 8960 Randers SØ
                                                                                                                   - Blanketnummer: 1526

                                                                                                                   Høringssvar Forældrebestyrelse og MED udvalg dagtilbud Nordøst

                                                                                                                    

                                                                                                                   Høringssvar fra Dagtilbud Nordøst

                                                                                                                   Bestyrelse og MED

                                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                                   Høringssvaret tager sit afsæt i høringsmaterialet og en fortløbende dialog i dagtilbuddets forældrebestyrelse og MED udvalg hele 2019.

                                                                                                                    

                                                                                                                   Vi vil gerne anerkende Randers Byråd for økonomiske prioritering og indsatser der understøtter kvalitet og tidlig indsats i dagtilbuddene gennem de seneste år. Det er så godt. Vi ved fra forskning nationalt og internationalt – at der er evidens der viser, at effekterne af høj kvalitet i dagtilbuddene kan måles 10 år efter. Vi ved, at en økonomisk investering i barnets tidlige år, er en investering i barnets viderelivsforløb. Det er en investering, der på sigt giver såvel en økonomisk gevinst for samfundet og ikke mindst en gevinst for den enkeltes muligheder for at mestre eget liv og derigennem opleve livsglæde. Det skal vi i Randers Kommune holde fast i.

                                                                                                                    

                                                                                                                   I Høringsmaterialet er en justering af frokostordningen nævnt som en besparelse. Det er et klart ønske i forældrebestyrelsen, at en frokostordning i dagtilbuddets børnehuse ikke udfordres økonomisk så den evt. fravælges. Ud over et sundt og ernæringsrigt måltid, er frokostordningen inkluderende for børnegruppen, der er læring i hverdags rutiner og et fællesskab og madglæde der deles med og mellem alle børn. Det vil være ærgerligt, hvis forældrene fravælger ordningen på grund af prisforhøjelse. Frokostordningen er en stor del af sundheden på børneområdet.

                                                                                                                    

                                                                                                                   Vi vil pege på en åbenlys besparelse. Dagtilbuddets Børnehus i Harridslev har i dag børnegrupperne delt på to adresser, Skolevænget og Kastanjevej. Skolevænget har til huse i en gymnastik sal på Korshøjskolen. En midlertidig løsning tilbage i 1998, da der var mangel på børnehave kapacitet i Harridslev. Den udfordring er langt forældet. I 2019 er efterspørgslen svarende til to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Der er således ikke længere grundlag for datidens aftalte børnehave kapacitet.

                                                                                                                   Det giver derfor en driftsmæssigt tung udgift og ressource spild af tildelte midler.

                                                                                                                   Børnehuset har i dag en kapacitet der med en tilbygning på Kastanjevej kan huse Børnehusets vuggestue og børnehave- aftalte kapacitet. Jf. Randers modellen har Bestyrelsen og MED udvalget drøftet og enigt redegjort for brug og prioriteringer i dagtilbud Nordøst. Det er gjort i redegørelser for overførte midler, og løbende på MED og bestyrelsesmøder. Der er derfor et enigt ønske om at samle den fulde børnegruppe på adressen på Kastanjevej. Der er ingen udgifter for byrådet i forbindelse med prioriteringen, men derimod en klar besparelse på drift.

                                                                                                                   Besparelsen er driftsmæssige udgifter på vand, varme, el og rengøring. Estimeret 140.000 – 200.000 kr. Besparelsen er årligt og fremadrettet vedvarende besparelse.

                                                                                                                    

                                                                                                                   Med venlig hilsen

                                                                                                                    

                                                                                                                   MED udvalg og forældrebestyrelse i dagtilbud Nordøst

                                                                                                                    Forældrebestyrelse og MED udvalg Dagtilbud Nordøst 8930 Randers NØ
                                                                                                                    - Blanketnummer: 1525

                                                                                                                    Besparelser på børneområdet

                                                                                                                    Kære folkevalgte byråd

                                                                                                                    Tænk jer nu rigtig godt om inden I forringer børnenes dagligdag i denne kommune yderligere ved at vedtage nedskæringer igen.

                                                                                                                    Det er RIGTIG dårligt købmandsskab.

                                                                                                                    Hvordan kan I tro, at I år efter år kan udhule området mere og mere, og så forvente, at I ikke løber ind i problemer af meget værre og dyrere karakter, når børnene vokser op og skal have hjælp til at klare en helt almindelig hverdag?

                                                                                                                    Hvordan kan I tro, at børn, der starter i skolen  ofte som femårige, pludselig kan gebærde sig i omgivelser, der kræver af dem at de skal sidde stille, være stille, og modtage lærdom fra dag et, når de er vokset op i daginstitutioner med generel underbemanding, hvor de mere eller mindre har lært at klare sig ved at råbe højest og bruge albuerne, eller ved at gemme sig og lukke ører og øjne?

                                                                                                                    Og nu vil I skære ned igen?

                                                                                                                    - At I dog vil være det bekendt.

                                                                                                                    Jeg synes, I skal lytte til alle de alarmklokker der ringer øredøvende hos eksperter, hos medarbejderne i institutioner og skoler og ikke mindst hos de talrige forældre, som er SÅ klar til at stemme igen ved næste valg.

                                                                                                                    Kærlig hilsen og god arbejdslyst fra en bekymret bedstemor 

                                                                                                                    Gerda Mikkelsen

                                                                                                                     

                                                                                                                     Gerda Mikkelsen 8900 Randers C
                                                                                                                     - Blanketnummer: 1524

                                                                                                                     Høringsvar Budget 2020-2023 fragtilbud Midt

                                                                                                                     Randers d.19.10.19.

                                                                                                                      

                                                                                                                     Høringssvar fra MED udvalg og bestyrelsen i Dagtilbud Midt:

                                                                                                                      

                                                                                                                     Vi anerkender, at budgettet skal hænge sammen, og giver hermed vores bud på hvilke områder, som bekymrer os, hvis de berøreres.

                                                                                                                     Vi sætter pris på, at de afsatte penge til tidlig indsats, har hjulpet og gør en stor forskel for de yngste børn. Vi håber, at vi får lov til at beholde dem fremover. Indsatsen bør dog ikke slutte ved barnets 3. år, når barnet kommer børnehave, her er der også brug for en særlig indsats, så alle børn får mulighed for at være i gode pædagogiske miljøer.

                                                                                                                     Prisfremskrivning - Når der ikke prisfremskrives, udhuler vi vores budget, det vi skal betale for varerne og ydelserne, koster nu en gang det, det koster i 2019 indeks, så når vores budgetter ikke er prisfremskrevet, har vi mindre købekraft, og hvor skal pengene findes?

                                                                                                                     Ejendomsservice – Det bekymrer os, hvis der skæres i budgetrammen for ejendomsservice. Det skyldes, at der ikke er et særlig stort budget afsat til almindelig vedligehold i forhold til Randers kommunes bygningsmasse. For os hænger det ikke sammen, at vi skal efterleve sunde rammer, med mulighed for pædagogisk udfoldelse, når bygningerne ikke lever op til almindelig standard. Når vores institutioner skal renoveres og vedligeholdes, rækker den afsatte økonomi hos ejendomsservice ikke, og det er i stedet institutionens budget, der skal udbedre bygningerne, hvis ikke de skal forfalde.

                                                                                                                     Fjernelse af kommunalt tilskud til frokostordninger i dagtilbud - Punktet berører ikke direkte institutionerne, men forældrene. Vi har gennem flere år arbejdet på at gøre vores madtilbud sundt, nærende og til en fælles pædagogisk aktivitet, og har et ønske om at fortsætte dette arbejde. Vi vil gøre opmærksom på, at forhøjelsen på 81 kr. måske ikke umiddelbart synes af meget, men da der er store socioøkonomiske forskelle blandt vores familier, kan det betyde at forældrene i vores dagtilbud vil fravælge frokostordningen.

                                                                                                                     Ekstraordinær tildeling til Hørhaven og Jennumparken i 2022 - Vi vil gøre opmærksom på, at vi synes, det ser det svært ud, hvis den ekstra tildeling fjernes. Vi opfordrer til, at der også fremadrettet er fokus på, at der stadig er en stor udsat gruppe, i Randers kommune, som har brug for hjælp.

                                                                                                                     En undring – at Naturbussen tilknyttet Fussingø ikke nævnes, som en mulig besparelse. Ideen kan være udmærket men ikke i sin nuværende form. Det er ikke forældre i Jennumparken der vælger dette tilbud.

                                                                                                                      

                                                                                                                     Med venlig hilsen fra

                                                                                                                     Bestyrelsen og MED udvalget i Dagtilbud Midt.

                                                                                                                      

                                                                                                                      Dagtilbud Midt 8920 Randers NV
                                                                                                                      - Blanketnummer: 1523

                                                                                                                      Høringssvar på budgetforslag for 2020-2023, fra Landsforeningen Autisme.

                                                                                                                      Høringssvar på budgetforslag for 2020-2023, fra Landsforeningen Autisme.

                                                                                                                      Det er bekymrende at Randers kommune fortsætter med at beskære det specialiserede og det almene skole område. Det er utydeligt hvad Byrådets målsætningen for området er. Men det vil give store udgifter i både i den nærmeste fremtid, men også på længere sigt i Social og Arbejdsmarkeds området. Det er uforståeligt at der ikke er et ønske om at investere i området, og dermed i de elevere der skal løfte fremtid.

                                                                                                                      Punkt 33. De nye besparelser på 10. klasse tilbuddene, er en fortsættelse af besparelse, som allerede er vedtaget. Forslaget skitserer ikke hvad konsekvensen er, men specialområdet vil ikke kunne klare yderlige besparelser på 10 klasserne.

                                                                                                                      Punkt 34 Det er stærkt bekymrende at Randers kommune, endnu en gang skærer på specialskolerne. Begrundelsen at andre kommuner bruger mindre, kan eleverne, som har brug for et specialiseret tilbud, ikke bruge til noget. Også her er der ikke angivet hvad det er målsætningen for området er. Siden Randers kommune fik lavet en KORA rapport, som viste at Randers brugte 3% mindre end man måtte forvente med kommunens sociosocial sammensætning, er der blevet sparet på specialundervisningstilbuddene.

                                                                                                                      Punkt 37 Her taler man om midler som kommer fra en række initiativer til reduktion af specialundervisningsudgifterne.  I argumentationen for besparelser på specialskolerne i de sidste par år, har været at pengene skulle føres tilbage til almenområdet, så området kunne lave tiltag for at blive bedre til at inkludere flere elever. Dette er en besparelse på min. 5 millioner på almenområdet.

                                                                                                                      Punkt 38 og 39 Det giver ikke almenområdet beder muligheder for at inkludere flere børn, og mindske skole vægring, at pålægge området udgifter som hidtil har været afholdt af Familieafdelingen.

                                                                                                                      Det er et faktum at Familieafdelingen har kørt med underskud, stort set siden kommunesammenlægningen. Det skyldes enten at området er underfinansieret i forhold til den aktivitet, det skal yde, eller at området yder indsatser som ligger ud over kvalitetsstandarderne. Her mangler en evaluering af hvad der skal leveres, og effekten af dette. Samt om placeringen i Børn og skole er rigtig. Landsforeningen Autisme vil foreslå at familieafdelingen slås sammen med socialafdelingens børne handicapområde.

                                                                                                                      Landsforeningen Autisme, vil også opfordre Randers Kommune til at få klarlagt hvad det er, de vil med det almene og det specialiserede skoleområde. Hvornår er man lykkes. Hvor mange % af eleverne må have skole vægring. Hvor mange af eleverne skal have bestået 9 klasse. Hvor mange af eleverne, der skal opleve at være den del af fællesskabet. Det er ikke nok at se på prisen, når man sammenligner sig med andre kommuner. Det er også nødvendigt, at se på hvad produktet man køber er.

                                                                                                                      På vegne af Landsforening Autisme

                                                                                                                      Elisabeth Sørensen, næstformand Landsforening Autisme, Kreds Østjylland

                                                                                                                       Landsforening Autisme, Kreds Østjylland 8920 Randers NV
                                                                                                                       - Blanketnummer: 1517

                                                                                                                       Vedr. Børneområdet

                                                                                                                       Jeg har vedhæftet høringssvar som PDF.

                                                                                                                       Jeg håber, at I kan nå at gennemlæse og tage til efterretning.

                                                                                                                       Forældreorganisationen Randers 8940 Randers SV
                                                                                                                       - Blanketnummer: 1515

                                                                                                                       Danske Handicaporganisationer - Randers

                                                                                                                       Høringssvar vedhæftet.

                                                                                                                       Danske Handicaporganisationer - Randers
                                                                                                                       - Blanketnummer: 1513

                                                                                                                       Høring Budget F-TR omsorg

                                                                                                                       Se venligst vedhæftede fil/dokument.

                                                                                                                       F-TR omsorg 8930 Randers NØ
                                                                                                                       - Blanketnummer: 1504

                                                                                                                       Høringssvar angående besparelse på børneområdet

                                                                                                                       Kære Randers Byråd

                                                                                                                       Først vil vi gerne takke på forhånd, for det at kunne give høringssvar, og dermed være med i jeres beslutningsprocess. Vi er en gruppe forældre, som gerne vil kvittere for dette med at komme med opmærksomhedspunkter til dagtilbudsområdet. 

                                                                                                                       Først og fremmest lægger vi mærke til, at der over de næste år lægges op til en større besparelser på børneområdet, startende med 200.000 i 2020, men stigende derfra. Vi synes at dette stemmer rigtig dårligt overens med visionen om at være en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier. En af vores nærmeste konkurrenter som bosætningskommune, Favrskov Kommune, har normeringer på 3 børn pr pædagog i vuggestuen og 6 børn pr pædagog i børnehaven. Denne normering kan Randers Kommune ikke leve op til. 

                                                                                                                       Ud over det politiske vil vi også gerne fremhæve økonomien. Det er kendt at afkastet på at investere i børn før skolealderen er mellem 7% og 13% - nobelprisen i økonomi blev givet for netop dette i år 2000, så det er ikke ny viden. Som en gruppe med mange skatteborger-år tilbage, er vi skuffede over at denne gevinst ikke prioriteres at blive taget hjem. 

                                                                                                                       En yderligere, mere konkret, bekymring går på de foreslåede besparelser på Bygningsservice. Det er ikke fordi vi er imod de konkrete forslag, vi foreslår faktisk at i går endnu længere og nedlægger det. Det er vores erfaring fra de forskellige institutioner i Dagtilbud Sydvest at bygninger og arealer er blevet forsømt i et omfang, så de nu er direkte farlige at færdes på. Blandt eksempler kan der nævnes skarpe kanter på rustne kloakriste, utætte tage, hække som gør gynger farlige at bruge fordi de ikke er klippede, og sikkert meget andet. Alt dette har vi som forældre måttet tage hånd om, da vores dagtilbud siger at de har orienteret gang på gang. Vi ser gerne at midlerne føres tilbage, så vores område kan varetage dem. Derved kan de mest presserende opgaver i det mindste kan blive prioriteret, frem for nu hvor vi oplever det som dybt tilfældigt. 

                                                                                                                       Slutteligt vil vi gerne give jer stor ros for at have foreslået konkrete besparelser, frem for at foreslå endnu en procentvis besparelse på området, så vi undgår en forringelse af kerneopgaven. 

                                                                                                                       Venlig hilsen 

                                                                                                                       Forældrerepræsentanterne i dagtilbud Sydvest 

                                                                                                                        Lasse Christiansen 8870 Langå
                                                                                                                        - Blanketnummer: 1495

                                                                                                                        Hjælp vores fælles fremtid

                                                                                                                        Jeg er dybt bekymret over denne udvikling vi ser i den danske folkeskole. Både på normalområdet og på special området. Børn skal trives for at lære. Børn med særlige behov skal skærmes i mindre enheder og dagligdagen tilpasses efter dem. Børn I normal området skal have ro og plads til forbydningen. Ved at nedlægge special området vil det gå ud over alle-børn, forældre, familiers trivsel, samfundet udvikling og glæden  ved at gå i skole og muligheden for at lære noget. Efter mange år som pædagog med arbejde i spicialområdet ved jeg hvor vigtigt det er at have de rette midler. Som forældre til at barn i folkeskolen er jeg dybt bekymret for folkeskolens udvikling.

                                                                                                                         Sofie Baltzersen 8870 Langå
                                                                                                                         - Blanketnummer: 1494

                                                                                                                         Stop besparelser på specialområdet

                                                                                                                         Hvis I i Randers kommune vil gøre noget godt for Jeres borgere, så drop besparelser i så vid udstrækning som der er lagt op til på specialområdet. Det er ikke gået godt i andre kommuner og det kommer næppe heller til at give det forventede resultat hos Jer. Specialområdet er komplekst og dermed dyrt. Men brug de penge, der skal til, så I kan gå forrest og vise resten af landets kommuner, hvordan man får de bedste resultater.

                                                                                                                         Besparelser i den størrelsesorden I ligger op til kommer i den grad til at forringe en masse menneskers muligheder og livskvalitet. Kan blot til eksempel nævne, at vi har pårørende, hvor hele familien profitere af, at ét af deres børn rummes i et skoletilbud han magter. Det har givet hele familien en hverdag med overskud og forudsigelighed, hvilket betyder at alle er glade og trives og kan yde og bidrage i skole, på jobbet og til samfundet generelt. Der er en tro på at fremtiden nok skal bringe noget godt. Dette overskud og denne tro på fremtiden forsvinder, hvis det barn skal rummes i fx en alm folkeskole. Og så er det ikke kun ét barn, der bliver 'tabt', så er det en hel familie - og hvor blev besparelsen så lige af???? 

                                                                                                                          Titi Østergaard Busk 9560 Hadsund
                                                                                                                          - Blanketnummer: 1482

                                                                                                                          Besparelse på specialskolerne

                                                                                                                          Det er yderst bekymrende, at Randers kommune vil spare så mange penge på Firkløverskolen. Dette vil uden tvivl berøre både eleverne på specialområdet, men også folkeskolen i hele Randers kommune.

                                                                                                                          Det er vores børns fremtid, der er på spil.

                                                                                                                           Pia Egestad Kristoffersen 8940 Randers SV
                                                                                                                           - Blanketnummer: 1481

                                                                                                                           Besparelse på børneområdet

                                                                                                                           Som forældre er jeg usikker på, hvorvidt denne besparelse vil sikre børnenes trivsel, udvikling og læring. Både på specialområdet og normalområdet. Det er bekymrende at Randers kommune vælger at nedpriotere børn med særlige behov, samt deres forældre og søskende. Hvis disse børn skal tilbage til folkeskolen, vil det gå meget ud over alle de børn der allerede er i folkeskolen, for ikke at tale om børnene med særlige udfordringer. 

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                                                            - Blanketnummer: 1475

                                                                                                                            Børn med særlige behov

                                                                                                                            At spare endnu mere på området for børn med særlige behov forekommer mig helt uigennemtænkt. Det ligger jo i ordet "særlige behov" at vi her taler om en gruppe der har netop har særlig brug for omsorg og tid med voksne der kan guide dem igennem en svær hverdag. At skære på dette område vil give ulykkelige, ikke fungerende børn som måske senere får et ikke fungerende voksenliv. Her skal der så bruges ekstra midler alligevel om der er fra socialforsorgen eller politiet og besparelsen er ikke eksisternede.
                                                                                                                            Lad os nu hjælpe de børn som ikke nødvendigvis passer ind i "kassen" og gøre alt for at de får et velfungerende lykkeligt liv.
                                                                                                                             

                                                                                                                             Søren Rousing Glob 8920 Randers NV
                                                                                                                             - Blanketnummer: 1469

                                                                                                                             Høringssvar i forbindelse med Randers Kommunes budget 2020-2023

                                                                                                                             Hermed høringssvar i forbindelse med Randers Kommunes budget 2020-2023 på vegne af Langå Skoles bestyrelse og MED-udvalg

                                                                                                                              

                                                                                                                             Reel besparelse eller overførsel til familieområdet?

                                                                                                                             Det er vores forståelse, at udmøntningen af besparelserne på specialområdet blev gennemført med en klar hensigt. Hensigten om at højne kvaliteten i folkeskolerne i Randers kommune ved at tilføre disse den ovennævnte besparelse fra specialområdet. Vi ser i forslaget en samlet besparelse på skoleområdet på kr. 14.400.000,- hvor 7.500.000,- overføres til familieområdet.

                                                                                                                             Samtidig foreslås der, at skolerne overtager udgiften til de fremskudte rådgivere fra familieområdet på kr. 3.100.000,-.

                                                                                                                             En samlet overførsel af midler fra skoleområdet til familieområdet på kr. 10.600.000,-.

                                                                                                                             Det hænger dårligt sammen med tidligere udmelding om, at ville overføre midler fra specialområdet til almenområdet, og det harmonerer dårligt med øvelsen ”inklusion til mindre specialiserede tilbud”. 

                                                                                                                              

                                                                                                                             Inklusion til mindre specialiserede tilbud, øget kompleksitet og reduktion i muligheden for understøttelse

                                                                                                                             Vores specialklasser ”Satellitten” står pt. midt i en forandringsproces, da byrådet med virkning fra den 1. august 2019 lukkede tilbuddet heldagsskole og satte skole og special-SFO i stedet. En forandring, der betyder besparelser på ca. kr. 3.000.000,-, og som får konsekvenser i både skoledel og SFO-del, idet færre ressourcer fordeles over en udvidet åbningstid.

                                                                                                                             Vi frygter at færre hænder til vores elever, vil resultere i en mere konfliktfyldt hverdag med flere stressede/pressede elever, skolevægring, nedsat skoledag, nedsmeltninger og uadad-reagerende adfærd.

                                                                                                                             Vi forudser, med yderligere besparelser på området, at kompleksiteten i vores specialklasser vil stige yderligere, og kravene til personalet maksimeres. Til dette arbejde har vi som minimum brug for midler til efter-/videreuddannelse samt at vores gode samarbejde med PPR øges.

                                                                                                                             I forslaget lægges der modsat op til besparelser på PPR og andre understøttende enheder – muligheden for understøttelse af inklusionsopgaven reduceres. Vi er i den sammenhæng bekymrede for vores allermest sårbare elever, personalets arbejdsmiljø samt byrådets ambitioner for ”Skolen for alle”.

                                                                                                                              

                                                                                                                             Besparelser på Ejendomsservice

                                                                                                                             Tiltænkte besparelser/reduktion fra 12 til 4 distriktsserviceledere på Ejendomsservice vil få indirekte negative konsekvenser for serviceniveauet. Det er vores oplevelse, serviceniveauet burde øges og ikke reduceres. Efter ejendomsservice blev oprettet, så er serviceniveauet faldet på skolernes omgivelser. Skolerne har brug for bedre omgivelser og stimulerende læringsmiljøer, som ikke kun vedligeholdes til et absolut minimum. 

                                                                                                                              

                                                                                                                             0,5 % generel besparelse

                                                                                                                             Den generelle besparelse på 0,5% foringer mulighederne for intentionerne i uddannelsespolitikken. Med disse spareforslag vil det efter vores mening blive sværere at overbevise forældrene om, at Folkeskolen i Randers skal være det naturlige førstevalg.

                                                                                                                             Vi foreslår derfor, at skoleområdet friholdes for nedskæringer eller at de som minimum reduceres væsentligt.

                                                                                                                              

                                                                                                                             Høringsprocessen

                                                                                                                             Vi oplever det uhensigtsmæssigt med den korte høringsperiode – placeret i efterårsferien. Vi kunne have tænkt os mere tid til seriøse drøftelser og kvalificering af budget 2020-2023 i vores MED-udvalg og skolebestyrelse.

                                                                                                                             Vi håber og forventer, at kommende høringsprocesser får bedre vilkår end denne.

                                                                                                                              

                                                                                                                             Med venlig hilsen

                                                                                                                             Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Langå Skole

                                                                                                                             Langå Skoles MEDudvalg og skolebestyrelse 8920 Randers NV
                                                                                                                             - Blanketnummer: 1467

                                                                                                                             Høringssvar Randers Skoleråd

                                                                                                                             Se dokument

                                                                                                                             Randers Skoleråd Randers Skoleråd 8940 Randers SV
                                                                                                                             - Blanketnummer: 1465

                                                                                                                             Besparelse

                                                                                                                             Vi er bekymret for specialskolerne og folkeskolens fremtid.

                                                                                                                             Vi er pårørende til et barn på specialskole og kan se hvor presset barn og familie er.

                                                                                                                             Der kan ikke spares mere på dette område.

                                                                                                                             Stop besparelserne.

                                                                                                                             Venlig hilsen

                                                                                                                             Annette Ovesen

                                                                                                                              Annette Ovesen 8210 Aarhus V
                                                                                                                              - Blanketnummer: 1464

                                                                                                                              Høringssvar fra Handicaprådet - Budget 2020-2023

                                                                                                                              Se venligst vedhæftede dokument.

                                                                                                                              Handicaprådet i Randers 8900 Randers C
                                                                                                                              - Blanketnummer: 1463

                                                                                                                              Høringssvar til budget 2020-2023 vedr. besparelses forslag Natcenter

                                                                                                                              Høringssvar til budget 2020-2023 for Randers Kommune

                                                                                                                              Nedlæggelse af Natcenter – besparelse 1.000.000 kr

                                                                                                                              Sygeplejegruppen Område Nord ønsker at knytte en kommentar til forslaget om at nedlægge Natcentret i fritvalgs-området.

                                                                                                                              Hvordan ved man, at nedlæggelse af Natcentret netop vil give en besparelse på 1.000.000 kr?

                                                                                                                              Vi mangler en analyse af aktivitetsniveauet om Natten – Hvilke og hvor mange sygeplejeopgaver er der samlet set i Frit Valg og Inde (centrene) om natten? Er der tale om en overnormering, når der tænkes at kunne spares 1.000.000 kr ved at lægge natbemandingen ud i de 3 fritvalgs områder – Nord, Syd, Vest.

                                                                                                                              Det er de samme opgaver, der skal løses om natten. Spreder man medarbejderne fra natcentret ud til 3 selvstændige områder, kunne man forestille sig at normeringen i hvert enkelt område ville blive større, ved ikke at kunne udnytte de samlede ressourcer på tværs i Randers kommune.

                                                                                                                              Hvis Områderne lukker sig om sig selv, kan der ikke, som nu, arbejdes på tværs af Områderne alt efter, hvor der er opgavebelastning – det var netop det, der blev fremhævet, da man for år siden valgte at samle medarbejderne om natten i et samlet Natcenter, hvor de fik et godt fagligt og kollegialt fællesskab, der fordrer et godt arbejdsmiljø.

                                                                                                                              Et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at man kan rekruttere personale til at arbejde om natten.

                                                                                                                              Betjening af borgere, der henvender sig om natten, varetages professionelt af nat koordinatoren - samtidig aflaster nat koordinatoren de udekørende medarbejdere og via samtale forhindres nogle fysiske besøg hos borgerne. Koordinatoren bevarer det geografiske overblik og kan udnytte ressourcerne mest hensigtsmæssigt – dvs. kan sende de rigtige kompetencer ud til borgeren, mindske antal kørte km ved at have overblikket over medarbejdernes geografiske placering (god udnyttelse af ressourcer ved akutte opgaver) - alt sammen en optimering af nattens ressourcer.

                                                                                                                              Kan der evt findes en besparelse på Natområdet, ved at bevare det nuværende Natcenter?

                                                                                                                              De natsygeplejersker, der er ansat i Ikke frit valg – kunne de tænkes ind i Natcentret i Frit valg?

                                                                                                                              Herudover støtter vi op om det høringssvar, der er indgivet at Natcentret.

                                                                                                                              Med Venlig hilsen

                                                                                                                              Sygeplejegruppen Område Nord

                                                                                                                               Majbritt Kjeldsen Jensen 8983 Gjerlev J
                                                                                                                               - Blanketnummer: 1461

                                                                                                                               specialskole / folkeskole

                                                                                                                               Hvordan pokker kan i finde på at ville lukke speciel skolerne?? I rykker gulvtæppet væk under de børn der endelig har fået en struktureret hverdag, som de og deres familier endelig kan rumme. Mange har kæmpet i flere år og nu ødelægger i det hele... Ikke nok med at det ødelægger de ramte familier, men har i tænkt på hvad der kommer til at ske med de folkeskole klasser hvor de ramte børn skal indgå i et fællesskab de faktisk ikke kan rumme??? Det kommer til at gå ud over mange, og der er jo ikke resurser til at kunne rumme det i forvejen.. Hvor er barnets tarv i det her??? Det kan ikke passe at vores børn , i dagens Danmark, skal lide under jeres besparelser.. Jeg har barn i den almindelige folkeskole, og frygter virkelig hvordan det skal gå hvis der kommer mere uro i klasserne , da hverken lærene eller børnene kan rumme det . I taber dem alle på gulvet... Er det her hvad i kalder for velfærds Danmark,  Hvor i bliver ved med at tage fra de svage??.

                                                                                                                                

                                                                                                                                Susanne Foldbjerg Birn 8983 Gjerlev J
                                                                                                                                - Blanketnummer: 1455

                                                                                                                                LEV Randers: næste år bør der være en 'nulte-behandling' af budgettet

                                                                                                                                Bemærkninger til budgetforslaget for 2020.

                                                                                                                                 

                                                                                                                                1. Forslag 34. Specialskoler - generel besparelse.

                                                                                                                                LEV Randers opfordrer til at de planlagte budgetreduktioner indenfor specialundervisningen stilles i bero. Det bør nemlig klarlægges om Randers kommune på dette område er særlig hårdt påvirket af tilstrømningen til byens privatskoler. Mere eller mindre direkte. De seneste tal viser, at blot 71,5 procent benytter kommuneskolerne - det laveste tal i denne del af Jylland, hvor op mod 80 % er det normale. Har vi i Randers ‘ramt muren’ før mange andre, når fravalget til privatskoler nu ligger 5 procentpoint over landsgennemsnittet? Det er faktisk det dobbelte af, hvad det var for få år siden! 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                Bliver det nu finansieret via alt, alt for hårdhændede besparelser på specialundervisningen, fordi kommunen er forpligtet til at yde store kontante tilskud til privatskolerne? Privatskoler, der kun i ringe omfang påtager sig finansieringen af specialundervisning.  Er det virkelig hos de mest udfordrede elever, pengene skal hentes? 

                                                                                                                                Er der en sammenhæng mellem fravalget til privatskolerne og folkeskoleklassernes vanskeligheder med at rumme børnene, bør den afdækkes hurtigst muligt, så der kan handles på det. Lokalt og nationalt.

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                2.  Forslag 89. Overskud efter gældsafvikling.

                                                                                                                                LEV Randers finder det uordentligt at de mindreudgifter, der er affødt af nedskæringer på det sociale område, ikke tilbageføres fra 2022, når der til den tid indtræffer en positiv balance.

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                3. Forslag 85 og 86 Center for voksenhandicap og arbejdsmarkedsindsats.

                                                                                                                                Ledsageteksterne er så indforståede at det ikke er muligt for LEV Randers at afgive høringssvar her. Hvilke negative konsekvenser vil der være for borgerne?

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                4. Processen omkring budgetforslaget.

                                                                                                                                Det er stærkt utilfredsstillende for vores borgerinvolvering, at budgetprocessen kører med så snævre tidsrammer. Det er en stor udfordring for et levende demokrati. En lang række af de elementer, der fremgår af budgetforslaget, kunne udmærket have været offentliggjort længe før d. 9. oktober - så vi havde tid til at forholde os til dem og komme med kvalificerede input om de konsekvenser, vi kan se.

                                                                                                                                Sagt på en anden måde, bør byrådets formelle første behandling gerne lægges sådan til rette, at der kan være en uformel ‘nulte’ behandling i befolkningen i god tid forinden. 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 LEV Randers 8870 Langå
                                                                                                                                 - Blanketnummer: 1445

                                                                                                                                 Besparelse på børn med særlige behov

                                                                                                                                 Jeg er forhenværende Skolepædagog i folkeskolen... Og det lyder helt tåbeligt for mig, at man vil sparer på børn med særlige behov, som har brug for  lærerer som forstår dem... Og det kræver at lærer og pædagoger er specialt uddannet til disse børn.. Som ellers kan få børn til at gå helt amok og lærere få stress og uro i klassen.. Derfor kan det ikke betale sig at, sparer på special skole som Firkløverskolen.. Der kan give børnene de behov og tryghed, som er nødvendig, for at de også kan få en chance for et godt liv.. og en god fremtid.  Elsebet Hejl Jensen RandersTi

                                                                                                                                  Elsebeth Sara Hejl Jensen 8960 Randers SØ
                                                                                                                                  - Blanketnummer: 1442

                                                                                                                                  Vedr. besparelser på specialområdet indenfor folkeskolen

                                                                                                                                  Mine bekymringer går på:

                                                                                                                                  - at man ikke ser på børnenes trivsel og indlæring, men kun ser på økonomien og kun på den kortsigtede besparelse.

                                                                                                                                  - Er økonomien til at det kan gøres fagligt forsvarligt?

                                                                                                                                  - Har de enkelte skole de fysiske rammer til at rumme de ekstra elever, og elever der har brug for særlige rammer? De børn der skal "spares væk" i specialområdet, kan jo ikke altid bare puttes ind i en hvilken som helst klasse, eller rum for den sags skyld. Og hvis man bare gør det, kan disse børn komme i stor mistrivsel.

                                                                                                                                  - Hvad med de børn i "alemenskolen" der skal rumme og inkludere disse specialbørn? Er det fai overfor dem? Hvad vil det betyde for disse børns trivsel og faglighed, når de tvinges ind i at skulle inkludere? Min personlig oplevelse er at børn i "almenskolen" også vil blive ramt negativt på både trivsel og indlæring.

                                                                                                                                  Som budgettet er blevet framlagt, så sættes der ikke midler af til de forøgede krav/behov til den faglige tilgang til disse børn,  når de skal rummes i "almenskolen". Den massive inklussionsindsats i "almenskolen" so,m bliver resultatet af disse besparelser, er "almenskolen" ikke gearet til.

                                                                                                                                  Derfor vil det føre til en forøget "flugt" fra folkeskolen, som defved vil bliver yderligere forringet. Randers Kommune har en værdi der hedder at folkeskolen skal være førstevalg. Denne værdi hænger meget dårligt sammen med at man konstant forringer Folkeskolens økonomi, samt at folkeskolen og de ansatte ikke får ro til at drive en sund folkeskole.

                                                                                                                                  Hilsen

                                                                                                                                  Ole G. H. Sørensen

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   Ole Gynther Heibøll Sørensen 8930 Randers NØ
                                                                                                                                   - Blanketnummer: 1438

                                                                                                                                   Besparelserne på specialtilbudene.

                                                                                                                                   Jeg er er pårørende til et barn med special behov og er bekymret for Randers Kommunes påtænkte besparelser på special tilbudene. Jeg ser et barn der trives efter lang vej til det rigtige tilbud. Disse børn har brug for den rigtige pleje, pædagogiske viden og hænder det kræver for at kunne udvikles i den rigtige retning. Der skal så lidt til for at disse børn tabes og omkostningerne i sidste ende bliver meget større end de besparelser som i vil lave. Skab mennesker der kan yde i samfundet i stedet for mennesker der vil tabes og skal have hjælp resten af livet. 

                                                                                                                                   vh

                                                                                                                                   Elisabeth Hejl Prudholm ( pædagog) 

                                                                                                                                    Elisabeth Hejl Prudholm 4291 Ruds Vedby
                                                                                                                                    - Blanketnummer: 1437

                                                                                                                                    Børn og unge

                                                                                                                                    Er bekymret at I ønsker at indsluse børn og unge med specielle behov tilbage til folkeskolen uden der følger hverken penge eller kompetencer med. 

                                                                                                                                    Dette er et massivt svigt af alle børn.

                                                                                                                                     Camilla Oest 8930 Randers NØ
                                                                                                                                     - Blanketnummer: 1432

                                                                                                                                     Fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Vestervangsskolen

                                                                                                                                     Høringssvaret er medsendt som bilag

                                                                                                                                     Vestervangsskolens Skolebestyrelse og MED-udvalg 8920 Randers NV
                                                                                                                                     - Blanketnummer: 1430

                                                                                                                                     Opråb: Stop besparelserne på specialskoleområdet

                                                                                                                                     Det er bekymrende at Byrådet vil skære i budgettet på specialskoleområdet. Børn er vores vigtigste ressource og vores fremtid. Hvis børn med særlige behov ikke kan blive i specialtilbuddene, vil det få konsekvenser både for de pågældende børn, men samtidig også for de børn, der går i de klasser inklusionsbørnene skal inkluderes i. På den måde er der risiko for, at alle børnenes indlæring bliver påvirket, og at inklusionen af børn med særlige behov alt i alt bliver en økonomisk større post.
                                                                                                                                     Der er mange gode tiltag for børn med særlige behov i vores kommune, og de tiltag skal vi passe på. De skal udvikles, ikke afvikles. Byrådet bør gøre en indsats for, at disse børn får den bedst mulige opvækst i trygge rammer, og rammer som børnene kan magte. På den måde vil de få det bedste afsæt til en god fremtid, en fremtid, hvor de kan være en positiv økonomisk ressource. Det gøres ikke ved at nedjustere økonomien på området og skære ned på specialtilbuddene. 
                                                                                                                                     Det er på specialskolerne, at de rette kompetencer findes til at varetage børnene med specielle behovs tarv - ikke på de almene folkeskoler. 

                                                                                                                                     Jeg håber, at et byråd der blandt andet er valgt med velfærd for øje, lytter til vælgerne, og ikke forringer velfærden for vores børn, som vi skal bygge vores fremtid på.

                                                                                                                                     Jeg opfordrer derfor politikerne til at finde besparelserne et andet sted.

                                                                                                                                      Tina Houlborg Jørgensen 8940 Randers SV
                                                                                                                                      - Blanketnummer: 1428

                                                                                                                                      Jeg er bekymret for børnenes fremtid i Randers kommune

                                                                                                                                      Kære Randers Kommune,

                                                                                                                                      Jeg er bekymret for børnenes fremtid både indenfor specialområdet men også i de almindelige folkeskoler. Jeg mener det vil have negativ påvirkning hvis i vælger at skære ned !! 

                                                                                                                                      Mvh. Sofie van't Veen

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       Sofie Gyritia Weitzmann van't Veen 8000 Aarhus C
                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1427

                                                                                                                                       Man ødelægger den specialviden og de rammer man har for sårbare børn

                                                                                                                                       De voldsomme besparelser på special området er ødelæggende for de børn med særlige behov samt deres familier. I Randers kommune sidder der rigtig mange børn og unge samt deres familier, som i årvis har kæmpet med dårlig trivsel i hverdagen, det rammer en hel familie, når et barn/ung ikke trives i skolen.

                                                                                                                                       Samfundsmæssigt kan det heller ikke være en gevinst at spare, hvor behovet for støtte er allerstørst. Da det kommer til at betyde i nogen tilfælde, at en forældre ikke kan være på arbejdsmarkedet, men er nødt til at blive hjemme hos barnet/den unge.

                                                                                                                                       Man har i årvis arbejdet med viden og forskning på området. Den viden og forskning omsætter Firkløverskolen og Vesterbakke skolen hver dag til gavn for de sårbare børn og unge. Nu tænker Randers kommune, at de har "råd" til at sætte det hele over styr med de vidtgående besparelser, som man har gang i. Scenariet bliver at personalet "flygter", viden går tabt, skuden synker og der bliver børn og unge som bliver efterladt på perronen. Når man vælger at tilsidesætte den viden og de rammer de her børn har brug for, så får man en generation, der kommer til at mistrives og måske ikke får den uddannelse, som de måske ellers ville have haft mulighed for. Det er rigtig synd for børnene, deres familier og for samfundet på lang sigt. Alt det fordi man har været for "dygtig" til at gøre arbejdet ordentligt på de 2, snart 1 skole.

                                                                                                                                       Det er vigtigt at trække vejret og tænke sig rigtig godt om inden man får ødelagt noget der faktisk fungerer rigtig godt.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        Vivi Hanne Gårdsted Pedersen 8930 Randers NØ
                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1425

                                                                                                                                        Stop besparelser på specialområdet

                                                                                                                                        Endnu engang vil I politikere i Randers kommune spare på et område, der i forvejen er sårbart.

                                                                                                                                        Disse unge mennesker der er tilknyttet et specialtilbud, er netop af selvsamme grund blevet visiteret dertil, da de ikke kan begå eller fungerer i et almindelig skoletilbud.

                                                                                                                                        Et barn med mange udfordringer kræver helt særlige vilkår. De vilkår koster penge, men de er godt investeret i de sårbare børn, som har særligt behov for en god start på livet og de bedste forudsætninger for at få en uddannelse.

                                                                                                                                        Hvis ikke de kommer godt fra start og får både faglighed, men også sociale færdigeheder, vil det på langt sigt få store konsekvenser for både børn, familier og ikke mindst systemet.

                                                                                                                                        Derudover må jeg nævne ordentligheden over for personalet - som er en af værdierne i Randers kommunes personalepolitik. De går med ondt i maven og ved ikke om de er købt eller solgt.

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        Der er ikke på nogen måde ordentlighed i nogen som helst aspekter i dette forslag. Hverken for børnene, deres familier eller de ansatte.

                                                                                                                                        Jeg håber virkelig, at politikerne indser, hvor stor en fejl disse besparelser vil være, og hvor store konsekvenser det vil have på sigt, både menneskeligt og økonomisk.

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        Mvh.

                                                                                                                                        Nina Saugmann

                                                                                                                                         Nina Maria Saugmann 8960 Randers SØ
                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1424

                                                                                                                                         Bekymring over besparelser på specialområdet

                                                                                                                                         Det er meget bekymrende at, Randers kommune vil spare så mange penge på Firkløverskolen. 39 millioner kan betyde, at Randers ikke længere har en specialskole i fremtiden, hvilket vil have store og utilsigtede konsekvenser for eleverne på skolen.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          Signe Winther Brinkmann 8960 Randers SØ
                                                                                                                                          - Blanketnummer: 1418

                                                                                                                                          Randers Bibliotek bærer en ulige del af besparelsen på kulturområdet

                                                                                                                                           

                                                                                                                                          17. oktober 2019

                                                                                                                                          På Randers Bibliotek ser vi store konsekvenser af det budgetforslag, direktionen netop har præsenteret. Med det fremlagte forslag er det tydeligt, at Randers Kommune er udfordret på økonomien. Og når økonomien er udfordret, er kulturområdet i søgelyset. Men det er et paradoks, for gang på gang viser undersøgelser, at kulturlivet har betydning for borgernes livskvalitet og for bosætningen. Med andre ord har netop kulturen en afgørende faktor for kommunens økonomi.

                                                                                                                                          Konkrete kommentarer til de varslede besparelser:

                                                                                                                                          Ulige fordeling blandt kulturinstitutioner

                                                                                                                                          På Kulturområdet er der varslet besparelser på 0,5 %, men for Randers Bibliotek er den varslede besparelse 2%. Vores høringssvar anmærker mest af alt den skæve fordeling, Randers Bibliotek bliver underlagt med budgetforslaget.

                                                                                                                                          Forringet serviceniveau

                                                                                                                                          I budgetforslaget står der, at besparelsen vil føre til forringelse af serviceniveauet. Det er vigtigt at bemærke, at med så stor en besparelse, vil der være tale om markante forringelser. Det vil sige store strukturelle ændringer og deraf dårlige service for borgerne i Randers Kommune. Randers Bibliotek servicerer årligt mere end en halv millioner borgere og en forringelse af biblioteksområdet vil derfor ramme en stor del af kommunens borgere.

                                                                                                                                          Biblioteksloven bliver udfordret

                                                                                                                                          Ifølge biblioteksloven, skal alle kommuner have et folkebibliotek og biblioteket er forpligtet til at servicere alle kommunens borgere. Med sparekravet bliver det fortsat sværere at yde biblioteksservice til de mange af kommunens borgere, der bor i landdistrikterne.

                                                                                                                                          Uddannelsesniveauet svækkes

                                                                                                                                          Randers Kommune har fokuseret på uddannelsesområdet og har haft succes med at trække landsgennemsnittet op, når det kommer til procentdelen af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. På Randers Bibliotek har vi ligeledes understøttet dette fokusområde og arbejdet målrettet med de studerende, og er derfor nervøse for hvad sparekravet vil gøre for denne prioritering. Biblioteket sikrer fri og lige adgang til viden og information, og en besparelse på biblioteksområdet vil derfor kunne have langsigtede konsekvenser for uddannelsesniveauet i kommunen.

                                                                                                                                          Bosætningskraften svinder

                                                                                                                                          Tilbage til paradokset: Aktive mennesker bosætter sig, hvor der er en aktiv hverdagskultur. Det betyder, at den langsigtede bosætningskraft bliver svækket, hvis kulturen rammes. Går vi til regionen er kultur desuden en integreret del af Region Midtjyllands »Vækst- og Udviklingsstrategi«. Kulturen har sin egen selvstændige politik med fokus på, at kulturlivet bidrager til demokratiforståelsen, fællesskabsfølelsen og livskvalitet samt regionens attraktivitet for borgere og gæster. Det bidrager vi dagligt til på Randers Bibliotek, og 2 % besparelse vil gå markant ud over vores serviceniveau. Vi er bekymrede for de landsigtede konsekvenser, når borgernes lige adgang til viden begrænses.

                                                                                                                                          Randers Bibliotek 8930 Randers NØ
                                                                                                                                          - Blanketnummer: 1412

                                                                                                                                          Besparelse på specialområdet

                                                                                                                                          Specialområdet er presset nok i forvejen. Vi kan ikke være bekendt over for børnene eller deres familier at blive ved og ved med at spare på dette område. 

                                                                                                                                           Michelle Andie Nielsen 8920 Randers NV
                                                                                                                                           - Blanketnummer: 1409

                                                                                                                                           Tænk på børnenes fremtid!

                                                                                                                                           Til Randers byråd

                                                                                                                                            

                                                                                                                                           Jeg er meget bekymret for de besparelser I har på tegnebrættet lige nu. "følsom personoplysning slettet". Han havde det så svært, at de andre børn var bange for ham. "følsom personoplysning slettet". Han kunne ikke rumme, at være i en almindelig klasse. Lærer og pædagoger råbte på hjælp, men blev ikke hørt, for der var ikke plads til ham andre steder. Efter 2 1/2 år blev der endelig plads. Men den tid havde kostet meget både for lærer, elever og os forældre. Der var flere børn i klassen der var i mistrivsel pga. denne drengs adfærd og manglende resourcer på den almindelige skole til at hjælpe ham. 

                                                                                                                                           Dette eksempel er ikke enestående, jeg ved det er dagligdag mange steder. Dette eksempel vil der kun komme flere af, hvis jeres besparelser træder i kraft. De det vil betyder, at børn som har det så svært som ham i eksemplet vil komme tilbage i den almene folkeskole, hvor der ikke er ressourcer til hjælpe og guide ham. Der vil ikke være personale der har fået den fornødne uddannelse til at takle disse børn.

                                                                                                                                           Så kære politiker, tænk jer om, invester i vores børns fremtid, så de en dag kan varetage et job og give penge til statskassen.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                           Med venlig hilsen en bekymret forældre

                                                                                                                                           Anne Kryger Cordes

                                                                                                                                            Anne Bolt Kryger Cordes 8870 Langå
                                                                                                                                            - Blanketnummer: 1405

                                                                                                                                            Besparelser på specialområdet er kortsigtet og menneskeligt en katastrofe

                                                                                                                                            Håber at vores politikere vil tænke en anelse længere end til næste valg, for på den lange bane er det ikke en besparelse at sende børn med særlige behov ind i en almindelig klasse. Som flere allerede har påpeget, så kan der være børn, som med den rette indsats kunne have klaret sig selv, som må på offentlig forsørgelse som voksne, mens undersøgelser viser at det skaber øget uro og dermed dårligere læring for resten af klassen. Dertil kommer alle de forældre som bliver sygemeldte med stress pga frustration og afmagt over deres børns mistrivsel. Jeg har desværre set et par familier bukke under i den hårde kamp for en specialplads, med de nye besparelser vil der blive flere udfordrede familier og det bliver dyrt for kommunen. Kan lærerne klare mere, eller kommer vi til at se flere sygemeldinger på den front også?

                                                                                                                                            Det var det økonomiske aspekt — hvad med det menneskelige?

                                                                                                                                            Kan vi byde det over for de børn, som i forvejen har nok at kæmpe med?

                                                                                                                                            Kan vi byde familier, at leve i usikkerhed om deres børns trivsel og fremtid?

                                                                                                                                            Kan vi byde hele klasser at få en markant forringet skolegang målt på både trivsel og læring?

                                                                                                                                            Kan vi byde vores hårdt prøvede lærer at skulle løfte en opgave som hverken eksperter eller politikere har et godt svar på, hvordan man skal gribe an.

                                                                                                                                            Håber at der er politikere, som kan se hvor gennemgribende det er for rigtigt mange borgere i kommunen og hvor urentabelt det er på den længere bane.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             Tina Lynge Hein 8870 Langå
                                                                                                                                             - Blanketnummer: 1403

                                                                                                                                             Specialområdet har været nedprioriteret for længe.

                                                                                                                                             Efter kommunalreformen i 2007 har specialområdet været udsultet efter en periode at have været forkælede. Nu er de ikke forkælede mere, men udsultede og tappet for ressourcer, der rammer de handicappede, deres familier og de pædagoger, der tager sig af dem. Det må stoppe nu - det er fort dyrt på lang sigt at svigte vires svageste!

                                                                                                                                              Jørgen Mogensen 8900 Randers C
                                                                                                                                              - Blanketnummer: 1402

                                                                                                                                              Serviceforringelse for svage borgere tredobbelt i.f.t. kommunal besparelse

                                                                                                                                              Se venligst vedhæftede dokument.

                                                                                                                                              Venlig hilsen

                                                                                                                                              Bestyrelsen for Kirkens Korshærs Institutionstilbud

                                                                                                                                              Bestyrelsen for Kirkens Korshærs Institutionstilbud 8990 Fårup
                                                                                                                                              - Blanketnummer: 1399

                                                                                                                                              Besparelser på specialskolerne giver personlige svigt

                                                                                                                                              Kære politikere i Randers Kommune.

                                                                                                                                              Det er simpelthen umuligt at vide, hvilke ord vi skal anvende for at få jer til at ændre holdning om besparelser på specialskolerne i Randers Kommune. For måske har I allerede besluttet jer for, at intet kan ændre herpå?

                                                                                                                                              I så fald er det virkelig sørgeligt.

                                                                                                                                              Det er sørgeligt at være medborger i en kommune, hvor manglen på viden skal resultere i personlige svigt. For det må vel være uvidenhed, der får jer til at ville gøre livet endnu sværere for disse visiterede og diagnosticerede børn? Jeg nægter at tro andet.

                                                                                                                                              "følsom personoplysning slettet". Visitationen hertil er det bedste, der er sket i hele hans skoleliv, for nu bliver han for første gang mødt med den forståelse, han har brug for i forhold til sin diagnose. Men selv om skolegangen er blevet bedre, er den stadig ikke nem – det bliver den aldrig. "følsom personoplysning slettet". Sådan er hans liv – det er hans vilkår. Og han er ikke alene om at have disse vilkår.

                                                                                                                                              Synes I, at de skal blive værre?

                                                                                                                                              For børnene og deres forældres skyld burde I i det mindste afsætte en dag til at aflægge Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen et besøg. Det ville give jer en indsigt.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                              Med forhåbning.

                                                                                                                                              Heidi Klausen

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               Heidi Klausen 8920 Randers NV
                                                                                                                                               - Blanketnummer: 1398

                                                                                                                                               hvornår stopper det!!!

                                                                                                                                               Jeg har skrevet et hørings svar til besparelserne på specialskolerne.

                                                                                                                                               Hvornår stopper det!!

                                                                                                                                               Endnu engang sidder jeg at skriver et høringssvar angående specialundervisning i Randers Kommune. Hvis jeg tæller, er det hvis 6 gang, jeg sidder og laver et siden foråret 2017. Det er vel og mærke i mit eget navn. Derudover har jeg sammen med flere samarbejdspartner i forbindelse med mit skolebestyrelsesarbejde skrevet et i fællesskab. Hver gang er det samme problemstillinger, der kommer frem. De alvorlige konsekvenser det får for børnene og deres familier, hvis man sparer på området. Det er børn, der ikke får samme muligheder som almindelige børn og i stedet for at investere i dem, så de bliver det bedste de kan, så ender de med at bliver en udgift for samfundet og familierne får endnu svære ved at få hverdagen til at hænge sammen. Det er børn, der har brug for en særlig tilrettelagt undervisning af personale, der har kompetencer til at sikre børnenes trivsel og læring. Det er ikke helt ligegyldig, hvem der underviser børnene og det har stor betydning for børnene om de har en god relation til deres lærer og pædagoger. Det kræver mange ressourcer at sikre børn med særlige behov får samme muligheder som almindelige børn. "følsom personoplysning slettet" og dengang var de fem elever, to pædagoger og en lærer, "følsom personoplysning slettet" og der er ni elever og to pædagoger, og en lærer. Jeg har oplevet hvordan "følsom personoplysning slettet" skoletilbud er blevet dårligere og dårligere, "følsom personoplysning slettet". Det tilbud der skulle give "følsom personoplysning slettet" mulighed for en 9.kl. adgangseksamen samt oplæring i sociale færdigheder, det eksistere ikke længere og der er ingenting jeg kan gøre ved det. Der har gravidvis været en afspecialisering af specialskolerne og Randers byråd er åbenbart ikke færdig endnu. Hvis man vedtager budget for 2020-2023, så er der ingen specialisering tilbage. Det heldagstilbud fra 8-16 hverdag, der gav "følsom personoplysning slettet" mulighed for bare lidt at have en ”normal” hverdag med undervisning og fritidsaktiviteter som almindelige børn, det er ikke længere muligt. Nu vil man så spare yderlig på området, der vil ingenting være tilbage af det specialiseret, der skal sikre børnenes trivsel og læring, hvis budget 2020-2023 bliver vedtaget. Der er ikke mere at tage af!!!! SÅ STOP NU OG GIV SÅ RO!!!  De to meget dygtige specialiseret tilbud Randers kommune overtog fra Amterne i 2007 er nu næsten ødelagt og de bekymringer mange fagfolk havde dengang om kommunerne ikke kunne etablere de fornødne specialskoler, specialbørnehaver osv, fordi det kræver mange penge, bliver nu til virkelighed og frygten fra dengang om specialviden ville gå tabt ved en eventuelt omlægning af de offentlig sektor er en realitet. Randers kommune har fravalgt det guld, man overtog fra Amterne, man har sparet det væk. I stedet for at sætte specialviden i spil til at styrke den almene folkeskole, fravælger man det ved at spare og dermed mister man vigtig specialviden. Der kunne bruges til at styrke den almene folkeskole. Desuden har jeg svært ved "følsom personoplysning slettet" at forstå hvorfor skoleområdet skal tilføre 5 millioner til familieafdelingen, når skoleområdet selv mangler penge.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                               med venlig hilsen Nete Ankerstjerne

                                                                                                                                                Nete Ankerstjerne 8870 Langå
                                                                                                                                                - Blanketnummer: 1397

                                                                                                                                                besparelse på specialskoleområdet.

                                                                                                                                                Hermed mit høringssvar.

                                                                                                                                                Jeg undres.. undres vildt over at i kan være jer selv bekendt. Besparelserne på vores sårbare børn er en hån. En hån imod os forældre og familier, som dagligt kæmper for at holde sammen på vores liv, med et eller flere børn med diverse diagnoser eller vanskeligheder. "følsom personoplysning slettet" Der mærker vi allerede de første besparelser i år, og de er endda kun få mdr gamle. Jeg er udemærket klar over at det ikke er specialklasserne der står for skud nu, men man KAN ikke spare et af de tungeste steder og forvente at dønningerne ikke når ud i specialklasser, almen skoler og måske endda børnehaver. "følsom personoplysning slettet" specialbørn i kommunen har fået nok af besparelser der går ud over LIV.. Det er børn der er tale om, uskyldige børn der aldrig har bedt om en dagligdag præget af vanskeligheder, børn som, hvis de bliver tabt i deres skoletid, måske aldrig bliver uddannet, arbejdere eller skatteydere. "følsom personoplysning slettet" feks aldrig får lært at læse, skrive og regne ordentligt uden en anstændig og kompetent hjælp. Ydermere har ingen af de børn bedt om dyre prestigeprojekter til mange mange millioner Kr, og de kommer næppe til at anvende de store fine bygninger og kunstværker. De vil bare gerne have deres normale dagligdag og ustressede familier. 

                                                                                                                                                Jeg kan slet ikke forstå sætningen  ( citeret relativt frit ) : Specialbørnene i Randers Kommune har klaret sig for godt, bedre end landsgennemsnittet. så vi skruer lidt ned for ambitionerne.... 

                                                                                                                                                Jeg kan se ud i fremtiden, at i kommer til at bruge mange, mange penge, i ikke havde regnet med når de ramte familier skal samles op igen. Det er selvfølgelig andre kasser de penge skal fiskes op ad, men de skal trods alt allesammen tages af den store fælleskasse i sidste ende. 

                                                                                                                                                Læs venligst hvad jeg skriver til jer, bekymringen over jeres besparelsesforslag er kæmpestor. Og hvis i skal bevise at i er værdige til at besidde den magt i har, så er det nu i skal vise jeres menneskelige side og være helt klare i spyttet, når i beslutter at der ikke bliver sparet så meget som en bøjet halvtresøre mere.

                                                                                                                                                Med venlig hilsen 

                                                                                                                                                Anita Fæste Mortensen 

                                                                                                                                                8870 Langå.

                                                                                                                                                 Anita Fæste Mortensen 8870 Langå
                                                                                                                                                 - Blanketnummer: 1395

                                                                                                                                                 Stop besparelser på specialskoleområdet

                                                                                                                                                 Min oplevelse er at mange af de børn, som er elever på specialskoler, har rige kompetencer. De har blot udfordringer i deres børneliv, som de skal have særlig støtte og omsorg til at lære at håndtere, således at de kan udvikle sig som voksne individer, der kan begå sig i samfundet på lige fod med alle andre. Hvis Randers kommune vælger at fratage den særlige støtte og omsorg, som kræves i deres børneliv, så er jeg dybt bekymret for de børns fremtid. Og for den sag skyld den regning, som så venter Randers kommune for at hjælpe dem i voksenlivet, når sporene fra et forsømt børneliv sætter sine tydelige spor i deres voksenliv. Derfor opfordrer jeg på det kraftigste til at slette besparelserne på specialskoleområdet.  

                                                                                                                                                  Merete Rousing Glob 8920 Randers NV
                                                                                                                                                  - Blanketnummer: 1394

                                                                                                                                                  Et eventyr som forhåbentlig ender lykkeligt som eventyr nu altid gør

                                                                                                                                                  Der var en gang en kommune med gode vilkår for både børn med og uden særlige behov. En kommune, der vidste at udvikling kræver invistering. En kommune, der vidste at alle mennekser – store som små, handdicappede som normaltfungerende, syge som raske – alle skulle behandles med respekt og med medmenneskeligheden i højsæde. En kommune, der forstod, at selv de svageste børn kan bidrage med noget, hvis bare de får den rette støtte og de rette vilkår til at lære og udvikle sig i. En kommune, der vidste at for at behandle alle ens, skulle kommunen behandle dem forskelligt. Den kommune hed Randers. Men så blev et byråd valgt. Et byråd, der glemte alt om de svageste i kommunen. Glemte alt om, at tænke langsigtet og invistere, men i stedet kun tænke på at spare i nuet. En besparelse der vil stoppe udviklingen hos børn med og uden særlige behov. En besparelse, der vil komme til at blive meget, meget dyr på længere sigt og hvis konsekvenser vil ses med det samme og kun stige gennem årene. En besparelse, der vil få umenneskelige konsekvenser både for børnene med de særlige behov, deres søskende i de almene skoler, samt lærere, pædagoger og personalet på skolerne. I et hver eventyr er der forhindringer, der skal bekæmpes. Troldmænd og -kvinder som skal vendes og gøres gode igen. Til sidst ender eventyr altid lykkeligt. Mit håb er, at dette er den slags eventyr. At den besparelse og de planer, Randers byråd har for specialskolerne og folkeskolerne i Randers Kommune, bliver besejret med fornuft og en langsigtet tankegange. At de bliver besejret med en indsigt i livet for børnene i Randers Kommune og deres mulighed for udvikling. En besparelse, der bliver besejret med fornuft, medmenneskelighed og tanken for velfærd.

                                                                                                                                                  Mvh Flemming, far til børn med og uden særlige behov

                                                                                                                                                   Flemming Krogh 8940 Randers SV
                                                                                                                                                   - Blanketnummer: 1392

                                                                                                                                                   Kære politikere i Randers kommune

                                                                                                                                                   I politikere har en stor opgave med at få budgettet til at gå op,og samtidig gøre alle tilfredse.

                                                                                                                                                   Til tider skal opgaverne prioriteres,og det kan selvfølgelig være umuligt at gøre alle tilfredse.

                                                                                                                                                   Det ser ud som de flotte prestigeprojekter med kæmpe budgetoverskridelser SKAL have førsteprioritet.

                                                                                                                                                   "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                   Det vil være katastrofalt for ham og forældre,hvis dette tilbud bliver fjernet.Tænk jer godt om politikere,tag forslaget af bordet. Randers kommune skulle gerne overholde loven om ret til undervisning,tror i er ved at bryde den.

                                                                                                                                                   mvh. Ole Jørgensen

                                                                                                                                                    Ole Kirch Jørgensen 8920 Randers NV
                                                                                                                                                    - Blanketnummer: 1391

                                                                                                                                                    Besparelser på specialskoler

                                                                                                                                                    Som pårørende til en dreng, der går på en af de to specialskoler i Randers kommune, hvor der jvf. det nye budgetforslag skal spares 38 mio. kr., ligger jeg nu inde med en stor bekymring. 

                                                                                                                                                    Budgetforslaget vil ikke blot få store konsekvenser for mit familiemedlems skolegang og denne fremtidsudsigter, men også den resterende del af familien. Besparelserne kan medføre et ufrivilligt valg om orlov fra arbejde, således der kan være en forældre hjemme ved drengen, når han ikke ønsker at være på skolen grundet manglende støtte (læs ressourcer!) fra pædagoger og lærere. Drengens og familiens fremtid er derfor stærkt knyttet til hinanden, og med planerne om yderligere besparelser på nogle i forvejen yderst pressede skoler, kan dette få fatale følger for familien.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    38 mio. er mange penge, og de skal findes et sted i kommunen. Men specialskolerne, som allerede har oplevet store besparelser de senere år, er ikke stedet at hente de penge! 

                                                                                                                                                     Jacob Scharling Jørgensen 9000 Aalborg
                                                                                                                                                     - Blanketnummer: 1390

                                                                                                                                                     Bekymring for folkeskolen

                                                                                                                                                     Jeg har selv 2 børn i folkeskolen, men arbejder selv på en specialskole.

                                                                                                                                                     Min store bekymring er hvordan det kommer til at gå mine børn i folkeskolen hvis det drastiske spareforeslag bliver en realitet.

                                                                                                                                                     Den ene af mine børn har det svært nok i folkeskolen. Jeg er sikker på hvis børn fra specialskolerne kommer i klassen kan vedkommende ikke trives. 

                                                                                                                                                     Desuden kender jeg mange børn i specialskolerne og dem er jeg også bekymret for hvordan det kommer til at gå dem. Får de en værdig skolegang? Jeg tvivler. Og hvad med forældrene til bekymrede og ulykkelige børn?.

                                                                                                                                                     Der skal investeres i mennesker ikke materielle ting. Mennesker der trives for det til fungere.

                                                                                                                                                     Steen Ølgod

                                                                                                                                                      Steen Ølgod 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                      - Blanketnummer: 1389

                                                                                                                                                      Snævert menneskesyn

                                                                                                                                                      Vi elsker vores børn som alle andre.

                                                                                                                                                      De har også ret til et godt liv, med mest mulig mestring, læring og udvikling. Det er ikke okay at se dem som andenrang borgere. De er ikke en udgift, de er en investering der betaler sig.


                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       Rune Malland 8940 Randers SV
                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1387

                                                                                                                                                       Besparelser på specialskoleområdet

                                                                                                                                                       Hvis man har set hvilken afgørende forskel en god specialskole kan gøre for et barn med særlige behov - Hvis man har set hvordan udsigten til massive besparelser på dette område kan påvirke en hel familie (barn, søskende, forældre, bedsteforældre og andre pårørende) i negativ retning, ja så forstår man simpelthen ikke at vi i vores velfærdssamfund overhovedet skal have denne debat.

                                                                                                                                                       Og at visse politikere så mener, at der er penge at spare, det er uforståeligt. Jeg er bange for at regningen kommer senere idet risikoen for at tabe både specialskolebørnene og børnene fra den almene folkeskole er meget stor.

                                                                                                                                                       Kom nu politikere - tag en klog og ansvarlig beslutning og pas på børnene både i specialskolerne og almen skolen.

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        Anne-Line Pedersen 8870 Langå
                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1386

                                                                                                                                                        Falliterklæring

                                                                                                                                                        Hvordan kan det være, at der nu igen skal snakkes besparelser for ældre og specialområdet. Man skulle tro der var andre områder der måske var klogere at spare på. Men det er selvfølgelig vigtigere at få en multihal, end at i forvejen ramte børn, og ældre der har betalt til samfundet hele livet, skal have en fornuftig tilværelse.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        Synes snart det er på tide at de politikere der er valgt til byrådet står ved deres politik.

                                                                                                                                                         Bo Amnitzbøll Andersen 8920 Randers NV
                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1385

                                                                                                                                                         Det kan koste dyrt at spare på specialområdet

                                                                                                                                                         Kære politikere i Randers Kommune

                                                                                                                                                         Specialområdet sikrer at børn med store vanskeligheder får nødvendig hjælp. Det gør at mange på sigt bliver velfungerende og inkluderet. Det vender ofte negative spiraler som udsatte børn havner i, hvis de ikke får de rette rammer og vilkår.

                                                                                                                                                         Besparelser på specialområdet vil føre til, at udsatte børn som ellers havde haft gode chancer, bliver tabt på gulvet. Det risikerer at pålægge både børnene og deres omgivelser store byrder - både menneskeligt og økonomisk. 

                                                                                                                                                         Specialområdet er derfor en investering i såvel mennesker som i samfundet.

                                                                                                                                                         Hvis besparelser gennemføres vil det også lægge et yderligere pres på de almindelige distriktskoler. Den omsorg og opmærksomhed som børn der er henvist til specialområdet kræver, vil gå fra de øvrige børn i skolen.  

                                                                                                                                                         Det vil derfor trække hele skoleområdet ned i både kvalitet, trivsel og faglighed, hvis besparrelserne gennemføres.

                                                                                                                                                         Jeg opfordrer indtrængende til, at stoppe besparelserne.

                                                                                                                                                         venlig hilsen,

                                                                                                                                                         David Lynge Hein

                                                                                                                                                         8870 Langå

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          David Lynge Hein 8870 Langå
                                                                                                                                                          - Blanketnummer: 1380

                                                                                                                                                          Oprørt "følsom personlysning slettet" - oprørt pædagog

                                                                                                                                                          "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                          Hvis der bliver sparet den store mængde millioner, som byrådet påtænker, vil "følsom personoplysning slettet" have alle odds imod sig.

                                                                                                                                                          Er han heldig, kan han blive på Firkløverskolen, hvor der er personale, som kender ham og forstår hans diagnose. Personalet vil bare ikke have ressourcer til at omsætte denne viden til praksis. "følsom personoplysning slettet".

                                                                                                                                                          Er han knap så heldig, skal han inkluderes i folkeskolen. Her er der ingen ansatte, der har uddannelse til at se hans særlige behov. Og ressourcer har de endnu mindre af. Jeg frygter, at han vil sidde afskærmet i timerne, vælges fra i frikvartererne, ikke opleve faglig udvikling, få kronisk hovedpine, blive ensom, ulykkelig og (forhåbentlig) nægte at gå i skole.Jeg er oprørt!

                                                                                                                                                          Jeg er også pædagog på en folkeskole, hvor jeg oplever inklusion af børn med diagnoser på tæt hold. Her er allerede børn, der ikke trives, reagerer fysisk overfor andre børn og voksne, ikke kommer i skole og ikke oplever en positiv udvikling. Personalet i folkeskolen er ikke uddannet til at rumme de mange forskellige diagnoser. Økonomisk er der heller ikke ressourcer til at inkludere alle børn.

                                                                                                                                                          I folkeskolen bliver mange forsøg på at inkludere netop til... forsøg. Dette være sig forskellige mellemrumstilbud, der ændrer sig jævnligt. Både strukturen, de fysiske omgivelser og personalet ændrer sig jævnligt. Nogle år har børn med behov for mellemrumstilbud mulighed for at gå derhen, når de selv har lyst. Eller de ansatte kan sende dem derhen, når børnene ikke kan inkluderes i klassen. Andre år er det udvalgte børn, der skal væk fra skolen nogle faste ugedage igennem en periode på nogle måneder. Måske håber man, at dette kan kurere en diagnose, så børnene igen kan inkluderes!?

                                                                                                                                                          Jeg oplever folkeskolen som et sted, hvor man prøver efter bedste overbevisning - men så bestemt også efter billigste overbevisning. Jeg er oprørt!

                                                                                                                                                           Pernille Cecilie Mary Mikkelsen 8870 Langå
                                                                                                                                                           - Blanketnummer: 1379

                                                                                                                                                           Alle byens børn er vores vigtigste projekt. De er vores fremtid!

                                                                                                                                                           Se dokument

                                                                                                                                                           Henriette Malland 8940 Randers SV
                                                                                                                                                           - Blanketnummer: 1378

                                                                                                                                                           Lyt til vælgerne

                                                                                                                                                           Jeg ønsker, at der bliver lyttet til vælgerne - det er flere gange blevet råbt op - at nok er nok ift. besparelser på børn med særlige behov. Nu kan jeg konstatere, at der er forslag om at spare yderligere på specialskoler med børn med udviklingsforstyrelse og andre særlige udfordringer. Som pårørende til et barn med særlige behov bekymrer dette mig virkelig meget. Jeg ser børn, der bliver mødt og har mulighed for at udvikle sig og få lov til at indgå i samfundet på bedste vis. Det giver håb, men hvis der ikke er plads til at sikre denne udvikling - så stopper udviklingen og håbet. Støt fremtiden for disse fantastiske børn og drop besparelserne på specialskolerne!

                                                                                                                                                            Tabita Hejl 2300 København S
                                                                                                                                                            - Blanketnummer: 1377

                                                                                                                                                            Besparelser

                                                                                                                                                            Jeg er stærk bekymret for denne besparelse, "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                            Han har,lige som så mange andre børn brug for et skole tilbud på en special skole. Jeg håber det lykkes men jeg harzda min tvivl med denne spare plan i ligger på bordet. Jeg håber i lytter til "følsom personoplysning slettet" og tager det af bordet igen.

                                                                                                                                                            Christian Ring Jørgensen

                                                                                                                                                            Spentrup

                                                                                                                                                             Christian Ring Jørgensen 8981 Spentrup
                                                                                                                                                             - Blanketnummer: 1376

                                                                                                                                                             Besparelsen, der tramper på de svageste børn i Randers Kommune

                                                                                                                                                             Jeg har læst budgetforslaget igennem med den største klump i halsen og en følelse af, at der er ved at blive taget beslutninger hen overhovedet på vores alle sammens børn af nogle personer, der ikke har sat sig ind i, hvad det kræver at håndtere, uddanne og udvikle børn med særlige behov.

                                                                                                                                                             "følsom personoplysning slettet" Sidstnævnte er i mistrivsel trods en skole og et personale, der hver eneste dag kæmper for at opretteholde trivsel og inklussion. Det er bare ikke muligt med de ressourcer, uddannelser og tid der findes i den almne folkeskole. Jeg tør slet ikke tænke på, hvilke konsekvenser det får for ham og alle andre børn i folkeskolen, hvis budgetforslaget går igennem.

                                                                                                                                                             "følsom personoplysning slettet" ved jeg, hvor vanvittige ekstra ressourcer og specialviden, der skal sættes ind med for at opretteholde en trivsel hos special-barnet - og ikke mindst for at udvikle barnet, så det, den dag det bliver voksen, bliver i stand til bo i eget hjem, opretholde en hverdag, bidrage til arbejdsmarkedet og måske endda være så heldig at få en familie. Altså vokse op og blive et helt menneske, der kan yde sin del til samfundet, i stedet for at ende på samfundets bund og blive et langt dyrere bekendskab for samfundet end den besparelse, Randers byråd finder fornuftig i nuet. En besparelse, der vil bremse børns trivsel, udviklingsmuligheder og grundlag for at få en alm. folkeskoleeksamen. En besparelse, der ikke kun vil gå ud over de svageste børn i Randers Kommune, men også alle de "almindelige" børn, der frikventerer alm. folkeskoleklasser. For der er ingen tvivl om, at sendes børnene med særlige behov tilbage til den almene folkeskole eller bliver der visisteret færre børn til speicalskolerne, vil den almene folkeskole i højere grad skulle håndtere dybt handicappede børn med fx autisme, ADHD, mentale retaderinger, adfærdsforstyrrelser, angst, OCD osv. osv., uden for det første at være uddannet til det, men også i høj grad på bekostning af de ellers velfungerende børn, der lige nu går i de almene folkeskoleklasser. Så der er ingen tvivl om, at denne besparelse vil have fuldstændig vanvittige konsekvenser for alle børn (og deres forældre) i Randers Kommune. En besparelse, der vil sætte en stopper for den gode folkeskole som vi kender den i dag. 

                                                                                                                                                             Jeg er dybt bekymret på vegne af alle mine børn"følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                             Mvh Marianne

                                                                                                                                                              Marianne Abkjær Milton 8940 Randers SV
                                                                                                                                                              - Blanketnummer: 1375

                                                                                                                                                              Hvorfor ødelægge noget, der virker?

                                                                                                                                                              Kære politikere

                                                                                                                                                              Stop jeres besparelser på de svag både på ældreområdet og ikke mindst på de svage og i forvejen hårdt belastede børn og unge, som arbejder hårdt psykisk bare at kunne være i en hverdag.

                                                                                                                                                              Det er små marginaler, der får disse børn med autisme, ADHD og fysiske handicaps til at vælte deres hverdag. I har skåret i budgettet for specialområdet. Det er nok. Det kan sagtens mærkes på "følsom personoplysning slettet" børn, da pædagogerne og lærerne skal løbe hurtigere for at nå det, de skal. Deres manglende overskud til "følsom personoplysning slettet" børn er mærkbart. De beklager sig over, at de ikke har tid til at være der for "følsom personoplysning slettet"  børn - specielt når "følsom personoplysning slettet" børn har dårlige dage.

                                                                                                                                                              Jeg er bekymret for, når I taler om endnu flere besparelser, "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                              Det er nu I skal investere i disse børn og ikke spare. Det bliver dyrt for samfundet - meget dyrt, hvis I sparer på "følsom personoplysning slettet" børns uddannelse og den rette uddannelse med de rigtige rammer. Når en plante gødes, plejes og står i den rette jord, vokser den og giver frugt og blomster. Det er det samme med "følsom personoplysning slettet" børn. Disse børn har nogle egenskaber, som ingen andre har - udnyt det. De kan blive til noget.

                                                                                                                                                              Tænk jer godt og grundigt om, inden I tager sparekniven frem - igen.

                                                                                                                                                               Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                                                                                               - Blanketnummer: 1374

                                                                                                                                                               Stop nu de besparelser !! De stakkels børn har brug for “ deres “ skole

                                                                                                                                                               Det giver ingen mening med de besparelser på et område, hvor de børn har så meget brug for ekstra støtte.  De børn har brug for trygge rammer. Besparelserne vil få så store konsekvenser, for både børnene og deres familier her og nu, og også på den lange bane. 

                                                                                                                                                                Lisa Kruse Duerlund Starcke 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                - Blanketnummer: 1373

                                                                                                                                                                Høringssvar til besparelse på specialområdet

                                                                                                                                                                "følsom personoplysning slettet" Hvis der spares mere på specialområdet, de sidste besparelser har vi endog ikke set resultatet af, kan jeg ikke se, at man kan opretholde et tilnærmelsesvis fornuftigt tilbud til disse børn.

                                                                                                                                                                Tror desværre at det bliver et opbevaringssted, hvor der ikke vil mulighed for læring og udvikling, som vil kunne give børnene en reel chance for at kunne bidrage til samfundet, når de bliver voksne. I stedet ser jeg en fremtid, hvor børnene kommer til at bebyrde samfundet som voksne, da de ikke vil have kompetencer til at bidrage til fællesskabet. Desværre tænker byrådet ikke i et stort perspektiv, men snarere i et 4 års perspektiv – og desværre også i et perspektiv, hvor økonomi ses i forskellige kasser, og ikke et samlet billede.

                                                                                                                                                                "følsom personoplysning slettet" Når vi voksne kommer til at lide last, er det jo selvfølgelig også med en hvis risiko for kommunens økonomi. For hvem ved om vi kan holde til det? Men det bliver selvfølgelig en anden kasse, som vi voksne kommer til at bebyrde.

                                                                                                                                                                Håber I vil være med til at være voksne og tage ansvar.

                                                                                                                                                                Ulrich Mikkelsen.

                                                                                                                                                                 Ulrich Borring Mikkelsen 8870 Langå
                                                                                                                                                                 - Blanketnummer: 1372

                                                                                                                                                                 Endnu flere besparelser på specialområdet

                                                                                                                                                                 Endnu engang vil I politikere i Randers kommune spare på et område, der i forvejen er sårbar.

                                                                                                                                                                 Disse unge mennesker der er tilknyttet et specialtilbud, er netop af selvsamme grund blevet visiteret dertil, da de ikke kan begå eller fungerer i et almindelig skoletilbud.

                                                                                                                                                                 "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                 Han er ikke en af de mest 'udsatte/ramte' i alle disse besparelser, men hvorfor skal I gøre disse unge randrusianer mere sårbare end de er i forvejen?

                                                                                                                                                                 Hvis I fortsætter jeres umenneskelig besparelser, hvor det er på bekostning af disse børn/unge mennskerettigheder, så ved jeg snart ikke - hvad I mere kan finde på !!

                                                                                                                                                                 Medfølese, empati og forståelse! Indeholder I ikke dette. Eller er Randers kommune blevet en kommune, hvor man kun tænker i velstand og velfungerende menneske?

                                                                                                                                                                 I bruger rasktvæk penge på kultur, ny hal, water and wellness, vandet til Randers mm.
                                                                                                                                                                 Tænk jer om, og find de penge et andet sted!

                                                                                                                                                                 I vil forhåbentlig ikke have på jeres samvigttighed og ødelægger over 300 unge menneskers liv!!

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  Maria Sun Thousgaard Tanggaard 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                  - Blanketnummer: 1370

                                                                                                                                                                  Bekymrende

                                                                                                                                                                  har selv for en del år siden haft en søn som gik i specialskole. Det var kun opbevaring. Der var ikke resurser til at undervise. Det var lærens svar. Det var specialklasse i en folkeskole. Derefter nyt tilbud på amtsplan, sådan som de ser ud i dag. Det var bedre, men disse børn er bare ikke gode til skift... Overhovedet... Håber der er psykologer ind over som også vil opponere. Det er fremtiden for vort samfund. Der må være andre steder man kan spare.

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   Helle Johansen 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                   - Blanketnummer: 1369

                                                                                                                                                                   Besparelse på specialskolerne

                                                                                                                                                                   "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                   Med de besparelser, der er lagt op til, kan han tabes på gulvet, og i første omgang en besparelse for kommunen, vil blive en langt større udgift for kommunen, da han med stor sandsynlighed ender som bistandsklient.

                                                                                                                                                                   Er det en god fremtid at se hen imod? NEJ, og da slet ikke menneskeligt. Er dette ikke et velfærdssamfund, hvor vi hjælper de svage?!

                                                                                                                                                                   Stop besparelserne.

                                                                                                                                                                    Jan Ørskou 8940 Randers SV
                                                                                                                                                                    - Blanketnummer: 1368

                                                                                                                                                                    besparelser på specialskoler

                                                                                                                                                                    Som "følsom personoplysning slettet" er vi bekymret for dets fremtid.

                                                                                                                                                                    Vi ser hvor påvirkede både barnet og dets forældre er. Dette er et område der ikke bør bespares yderligere på. Der er tale om nogle af de mest sårbare børn, man ikke bare kan flytte til en privatskole, hvis besparlelserne bliver for store. stop besparelserne.

                                                                                                                                                                    Alice Rothmann

                                                                                                                                                                     Alice Rothmann 8870 Langå
                                                                                                                                                                     - Blanketnummer: 1367

                                                                                                                                                                     Besparelse

                                                                                                                                                                     Det er yderst bekymrende at Randers kommune vil spare så mange penge på Firkløver skolen. 39 millioner kan betyde at Randers ikke længere har et special skole tilbud i fremtiden. Med dette tilbud har man ikke sat barnet i centrum, men i stedet økonomien. Har man sikret sig at fagligheden ikke falder og sat dette er kontrolleret af en uvildig tredie part.

                                                                                                                                                                      Tine Ørgaard Bredgaard 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                      - Blanketnummer: 1366

                                                                                                                                                                      Regningen kommer senere!

                                                                                                                                                                      Hvad i sparer nu på skoler og støttende instanser, vil vi og i komme til at betale for senere, når vores børn vokser op under urimelige forhold. Hvis I ønsker et velfungerende samfund i fremtiden, så er skolerne et fuldstændig afgørende sted at sætte ind. Især i forhold til børn med særlige behov. Tro ikke at omsorgssvigt for denne gruppe er uden konsekvenser for samfundet og kommunens økonomi. Tag ansvar nu. 

                                                                                                                                                                       Maria-Louise Damkjær 8900 Randers C
                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1365

                                                                                                                                                                       Stop besvarelser på specialskoleområdet

                                                                                                                                                                       Som Bedstemor til to drenge hvor den ældste har er autist og går på specialskole og den yngste går i almindelig folkeskole, er jeg meget bekymret for deres fremtid. Alle de nedskæringer på skoleområdet er skræmmende og bliver meget dyrere i den sidste ende. Mine børnebørn er velfungerende i de forskellige rammer de er i, mensådan har det ikke altid været. Det har været svært at se på når ens nærmeste lider fordi skoletilbuddet er for dårligt. Det frygter jeg sker igen. Det her er en investering i vores fremtid. Lad være med at spare på liv. Det er det dyrebareste vi har.

                                                                                                                                                                       Med venlig hilsen Lis Pedersen

                                                                                                                                                                        Elisabeth Pedersen 8970 Havndal
                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1364

                                                                                                                                                                        Stop med at destruere fremtiden for "følsom slettet" børn på specialområdet

                                                                                                                                                                        Hermed høringssvar til specialområdet! Læs venligst vedhæftede!

                                                                                                                                                                        Thomas Møller Ovesen 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1363

                                                                                                                                                                        Høring ang specialskoler

                                                                                                                                                                        "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                        dET bliver dyrt...

                                                                                                                                                                        Stop nu de besparelser.

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         Mette Kirch Jørgensen 8990 Fårup
                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1362

                                                                                                                                                                         Stop besparelserne på specialskolerne

                                                                                                                                                                         Alle skal have de bedste muligheder!!

                                                                                                                                                                         Vi arbjder for, at alle børn og unge får en god start på livet og de bedste forudsætninger for, at klare sig godt og få en uddannelse.

                                                                                                                                                                         Citat: Socialdemokratiet.

                                                                                                                                                                         Det er på alle måde en falit erklæring af Randers byråd, at de ikke kan leve op til deres politik.

                                                                                                                                                                         "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                         Men det kan konstanterer, at byrådet i Randers er utroværdige og ikke lever op til det, som de lover

                                                                                                                                                                         befolkningen. Vi "følsom personoplysning slettet" føler os snydte og bedraget. Vi havde troen på, bedre vilkår for "følsom personoplysning slettet" børn, da vi var blevet lovet de bedste forudsætninger.

                                                                                                                                                                         Et barn med mange udfordringer kræver helt særlige vilkår. De vilkår koster penge, men de er godt invisteret i de sårbare børn, som har særligt behov for, at den bedste start på livet og de bedste forudsætninger for at få en uddannelse.

                                                                                                                                                                         Hvis ikke de kommer godt fra start og får både faglighed, men også sociale færdigeheder, vil det på langt sigt få store konsekvenser for både børn, familier og ikke mindst systemet.

                                                                                                                                                                         På vegne af "følsom personoplysning slettet" ønsker vi, at Randers byråd har respekt for familierne med sårbare børn i deres egen kommune.

                                                                                                                                                                         Mvh Gitte Martin

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          Gitte Ring Martin 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                          - Blanketnummer: 1361

                                                                                                                                                                          Stop besparelser på specialskoleområdet

                                                                                                                                                                          Som "følsom personoplysning slettet" mener jeg ikke at det er forsvarligt at lave yderligere besparelser på dette område, da der allerede er skåret ind til benet.

                                                                                                                                                                          De besparelser man laver på disse børn nu kommer man til at betale i tifold senere i deres liv for at hjælpe dem, da de vil være langt mindre selvstændige.

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           Gert Pilegaard Dichmann 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                           - Blanketnummer: 1360

                                                                                                                                                                           Høringssvar ang besparelserne på specialområdet

                                                                                                                                                                           "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                           så tænk jer om før i sparer på "følsom personoplysning slettet" børn, de er også guld værd

                                                                                                                                                                           med venlig hilsen

                                                                                                                                                                           Heidi Bill

                                                                                                                                                                            Heidi Susanne Bill 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                            - Blanketnummer: 1359

                                                                                                                                                                            Vedr. besparelser på specialskolerne i Randers

                                                                                                                                                                            Som nær pårørende til forældre med et barn på specialskole i Randers, bliver jeg meget bekymret over at læse, at Randers Byråd igen påtænker, at specialskolerne skal igennem endnu en sparerunde.

                                                                                                                                                                            Barn og familie har kæmpet en lang kamp for at få barnet i trivsel i skoleregi igen, først i almindelig folkeskole, hvor inklusion ikke var mulig, og nu heldigvis på specialskole. Specialskole er det bedste, der er sket for barnet og familien. 

                                                                                                                                                                            Hvis I pålægger flere besparelser på byens specialskoler, vil det få store og alvorlige konsekvenser i fremtiden for alle børn og deres familier på disse skoler. 

                                                                                                                                                                            Riborg Hansen

                                                                                                                                                                             Riborg Götsche Saugstrup Hansen 5290 Marslev
                                                                                                                                                                             - Blanketnummer: 1358

                                                                                                                                                                             Besparelse mod specialskoleområdet

                                                                                                                                                                             Jeg indsender hermed et høringssvar angående besparelserne mod specialskoleområdet.

                                                                                                                                                                             Ikke fordi, at jeg tror at der bliver lyttet til hvad jeg ytrer, for det skulle da være første gang, hvis flertallet i Randers byråd, valgte at reagere eller lytte til hvad vi, som forældre, pårørende eller fagfolk, har at sige.

                                                                                                                                                                             Men jeg vælger alligevel at ytre min mening og holde stædigt fast i håbet om at der er nogen der lytter.

                                                                                                                                                                             "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                             Og derfor kan jeg overhovedet ikke begribe hvordan nogen kan stemme for dette forslag. Det skulle da kun være dem, der ikke ved hvad der ligger i det daglige arbejde.

                                                                                                                                                                             Og er det ikke skræmmende, hvis folk uden en hvis form for forståelse for området, kunne have skæbnen af så mange individer i deres hænder?

                                                                                                                                                                             Disse børn har brug for særlige rammer, det er ikke for sjov, at der er ofret penge på, udredning osv., det er simpelthen fordi de på et eller andet tidspunkt i deres liv, har udvist tegn på, at de ikke passer ind i den "normale" hverdag, som vi som samfund har stillet op for dem. De forudsætninger, krav og rammer som vi sætter op for "stereotypen" passer simpelthen ikke til disse børn.

                                                                                                                                                                             Det vil være det samme som at beslutte at en firkant skal kunne passe igennem et trekantet hul, det kan ikke lade sig gøre, uden at man fysiskt ødelægger firkanten.

                                                                                                                                                                             Og det billede kan meget vel bruges bogstaveligt, for hvis vi prøver at få disse børn til at passe ind i det almene miljø, så ødelægger vi dem.

                                                                                                                                                                             Vi vil nedbryde deres opfattelse af sig selv, deres selvtillid, håb og drømme, ved konstant at sætte dem overfor krav og rammer, som de simpelthen ikke kan overkomme, overskue eller rumme.

                                                                                                                                                                             De vil opleve at fejle, spejle sig i et miljø, hvor de aldrig kan leve op til normen eller passe ind, fordi larmen, lugtene, lysene eller andre indtryk, fylder så meget, at deres eneste og alt overskyggende funktion bliver at holde på sig selv, skærme sig selv eller bare beskytte sig selv...

                                                                                                                                                                             Alle special børn har været inkluderet i tilbud i det lokale nærmiljø, om det har været vuggestue, børnehave eller skole, de har også før eller siden vis tegn på, at de ikke har udviklet sig som eller kunne rumme hverdagen som det "normale" barn, deraf kom indstillingen til børnepsykiatrien,sidenhen diagnosen/erne.

                                                                                                                                                                             Så er det ikke indbildskt, når man bliver ved med at fastholde en forvrænget idé om, at det bedste for børnene, ville være at være sammen med jævnaldrende børn i nærhedsmiljøet, når læger og andre fagfolk har tilkendegivet at børnene har særlige behov?

                                                                                                                                                                             Jeg kan kun håbe på og bede til, at byrådet snart vågner op, for det her forslag vil kunne ødelægge så mange liv.

                                                                                                                                                                             Det er børn, familier og fremtider vi har med at gøre...

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              Vanda Rasmussen 8900 Randers C
                                                                                                                                                                              - Blanketnummer: 1356

                                                                                                                                                                              Ang besparelser på specialområdet

                                                                                                                                                                              Til Randers byråd.

                                                                                                                                                                              Jeg er meget bekymret for specialskolerne og folkeskolernes fremtid.

                                                                                                                                                                              "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                              Med venlig hilsen

                                                                                                                                                                              Charlotte Stitz Nielsen

                                                                                                                                                                               Charlotte Stitz Nielsen 8370 Hadsten
                                                                                                                                                                               - Blanketnummer: 1355

                                                                                                                                                                               Vedr. besparelser på skoleområdet

                                                                                                                                                                               Jeg har brugt de seneste to år på at få min søn i trivsel, først i almenskole dernæst i specialklasse, begge steder måtte man opgive pga. manglende viden indenfor specialområdet.

                                                                                                                                                                               Efter halvandet år er min søn kommet i specialskole, hvor der er uddannet personale med erfaring indenfor den problematik som vi står overfor.

                                                                                                                                                                               Jeg har en forventning til min søn som voksen bliver i stand til at tage en uddannelse og efterfølgende at klare sig selv. Hvis besparelserne på specialskoleområdet gennemføres ender det med et opbevarings tilbud i stedet for kvalificeret undervisning.

                                                                                                                                                                               Hvis det er vigtigt med skolegang i i nærmiljøet, hvad så med alle de børn som går i privat skole her i kommunen, de må være de færreste af dem der bor i nærheden af skolerne.

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                               Kjeld Balle

                                                                                                                                                                               8940 Randers SV

                                                                                                                                                                                Kjeld Ernst Balle 8940 Randers SV
                                                                                                                                                                                - Blanketnummer: 1353

                                                                                                                                                                                Nedskæring på specialskolerne er uacceptabel

                                                                                                                                                                                Det er ikke acceptabel at lave nedskæringer på specialskolerne.

                                                                                                                                                                                Vi har med tydelighed kunnet se, hvordan tidligere nedskæringer har påvirket vores venners barn og familie. Barnet er blevet utryg og frustreret, hvilket har haft en indvirkning på hele familien. 

                                                                                                                                                                                Flere nedskæringer vil på virke barnets indlæring og gøre familiens daglig dag næsten umulig.

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 Anette Ottosen 8270 Højbjerg
                                                                                                                                                                                 - Blanketnummer: 1352

                                                                                                                                                                                 Mennesket i Randers.

                                                                                                                                                                                 Se vedhæftede dokument.

                                                                                                                                                                                 Jette Malland 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                 - Blanketnummer: 1351

                                                                                                                                                                                 Er børn med særlige behov ikke mennesker?

                                                                                                                                                                                 Som ven til en familie med et autist barn, og som borger i et såkaldt "velfærdssamfund", bekymrer det mig der er fremlagt besparelser på dette område.

                                                                                                                                                                                 Børn og unge med autisme eller ander særlige mentale bebov er også mennesker. De kan, hvis ellers de får den rette hjælp, og den rette start på livet, bidrage til vores samfund på den lange bane.. De kan få et arbejde og betale skat, i stedet for at blive gjort dumme, og ende som en belastning og udgift for vores samfund...

                                                                                                                                                                                 Kære politikere, tænk med hjeret, brug fornuften og lad lommeregner & regneark få lidt fri...

                                                                                                                                                                                 Børnene er vores fremtid - så lad os invistere fornuftigt i dem...

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  Tea Grud 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                  - Blanketnummer: 1346

                                                                                                                                                                                  Studerende - kommende pædagog!

                                                                                                                                                                                  Jeg kan blive bekymret for hvad det er at vi som kommende arbejdsgivere i Randers kommune, kommer til at stå tilbage med!! Hvilke børn, unge og voksne mennesker er det vi ender ud med? Og hvilken tilværelse kommer de/vi til at have? bliver der tage højre for den enkeltes behov, ve og vel!?
                                                                                                                                                                                  Hvilket arbejdsmarked er det vi kommer ud til og hvor længe kan vi holde til det - hvis ikke børn, unge og voksne trives? 
                                                                                                                                                                                  og er vi som kommende pædagoger mm.. udrustet til at håndtere og klare denne opgave? (Det kan jeg godt være i tvivl om!) Sådan som der skal spares alle steder - uddannelser, undervisningstimer mm..

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   Mathias Rømer Jensen 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                   - Blanketnummer: 1345

                                                                                                                                                                                   Vedr. foreslåede besparelser på specialskoleområdet

                                                                                                                                                                                   "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                   Jeg vælger derfor, at give min bekymring som socialrådgiver, der ofte sidder sammen med forældre til børn, der ikke længere kan klare at gå i skole, fordi de ikke har mødt den rette forståelse. Forældre der ikke længere kan passe deres arbejde af samme årsag. Forældre der er nedslidte og trætte og som kun ønsker det bedste for sig selv og deres børn. Disse forældre koster desværre kommunen dyrt. Min bekymring går på, at jeg som socialrådgiver vil komme til, at møde flere af disse forældre nu da flere børn vil føle sig tabt og fortabt. De børn vokser sig store, får ingen uddannelse og jeg møder dem, når de sidder overfor mig og beder om hjælp til at klare sig eller må ende i en førtidspension. Disse børn, nu som voksne, vil desværre koste kommunen dyrt. Lad os sammen sikre forældrene og disse børn den bedst mulige fremtid.

                                                                                                                                                                                    Dina Prudholm 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                    - Blanketnummer: 1344

                                                                                                                                                                                    Høring ang specialskoler

                                                                                                                                                                                    "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                    dET bliver dyrt...

                                                                                                                                                                                    Stop nu de besparelser.

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     Mette Kirch Jørgensen 8990 Fårup
                                                                                                                                                                                     - Blanketnummer: 1343

                                                                                                                                                                                     Hvad blev der af et godt skoletilbud, til alle i Randers kommune?

                                                                                                                                                                                     Hvad blev der af et godt skoletilbud, for alle, i Randers kommune?..
                                                                                                                                                                                     Hvordan skal vi opfordre vores unge mennesker til at uddanne sig som lærer ell pædagog, når de allerede nu er tilskuere til en arbejdsverden fyldt med stress, besparelser og urimelige arbejdsforhold. De ser, at der er øget antal elever i klasserne. Der kommer flere diagnosebørn, fordi flertallet i byrådet tror på inklusion for alle. Overvejer I, at det I har gang i nu, er eksklusion i stedet for inklusion? Og at det fremadrettet bliver svært at rekruttere medarbejdere? 

                                                                                                                                                                                     Min 13 årige søn med dobbeltdiagnose, vil aldrig kunne inkluderes i folkeskolen i Randers, uden at blive ekskluderet og med stor risiko for mobning, fordi han ikke er alderssvarende med sine jævnaldrende og ej heller er faglig stærk. Hans klassekammerater og deres forældre ville se ham som et forstyrrende element i klassen, og jeg ville få utallige opringninger fra forældre og skolen pga mit uregerlige barn. Et barn der ville forsøge at tilpasse sig, i et skoletilbud der ikke er godt for ham, fordi hverken lærere ell pædagoger har den viden der skal til, for at støtte og hjælpe og udvikle et barn som mit. 
                                                                                                                                                                                     Nu vil I lægge loft over, hvor mange børn der må gå på special skole. Hvor mange ofre skal der til, før I ser hvad I har gang i?

                                                                                                                                                                                     Vi er en familie på 4, der kæmper for at holde sammen - vores ældste har ofte været skyggebarnet, fordi yngste har haft brug for ekstra fra os. Havde yngste ikke gået på Firkløverskolen er jeg sikker på, at min kone var gået ned med stress, ikke havde kunnet arbejde og sandsynligheden for en splittelse af familien ville også være til stede. 

                                                                                                                                                                                     Kære byråd. Åbn jeres øjne NU!!! Lad os Investere i fremtiden. I alle vores børn. 
                                                                                                                                                                                     Lad nu Randers kommune stå forrest som dem der tør, kan og vil løfte folkeskolen, og special skolerne med al dens ekspertise, så privat skolerne ikke tager alle de børn, hvis forældre har råd og ressourcer til at betale sig fra bedre vilkår til deres poder. 
                                                                                                                                                                                     Mit barn trods handicap er vel lige så meget værd som deres?
                                                                                                                                                                                     Mvh Morten Rudolph


                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      Morten Rudolph 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                      - Blanketnummer: 1342

                                                                                                                                                                                      Bekymring om besparelser på specialområdet

                                                                                                                                                                                      Pårørende til specialbarn

                                                                                                                                                                                      Det er yderst bekymrende at tænke på, hvad der kommer til at ske med de børn der har brug for ekstra støtte.

                                                                                                                                                                                      Håber I lytter og tager de påtænkte besparelser væk fra budgetforslaget igen. Der må være andre måder at få pengene til at slå til i vores kommune.

                                                                                                                                                                                      mvh Kirsten Vitting

                                                                                                                                                                                       Kirsten Gurli Vitting 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1341

                                                                                                                                                                                       Høringssvar på vegne af LMU - Klub 85

                                                                                                                                                                                       Bemærkninger til budget 2020-2023

                                                                                                                                                                                       Klub 85 vil med den foreslåede besparrelse på 0,5 % af budgettet 2020-2023 få driftsmæssige konsekvenser i form af nedsat åbningstid, da der ikke kan sparres yderligere i personaletimer.

                                                                                                                                                                                       Klub 85 har ikke fået forhøjet sit kommunale tilskud trods løn og andre stigninger de sidste 7 år.

                                                                                                                                                                                       Vi imødeser etableringen af et lærings - og kompetencecenter med fokus på endnu større synnegier mellem tilbuddene til gavn for borgerne.

                                                                                                                                                                                       På vegne af LMU

                                                                                                                                                                                       Vibbe Kastbjerg

                                                                                                                                                                                        Klub 85 - MED udvalg 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1339

                                                                                                                                                                                        Besparelser vil blive katastrofale for mange børn

                                                                                                                                                                                        Der er stor bekymring angående besparelser på specialområdet. Børnene har det svært nok i forvejen og vil få det sværere med disse besparelser .Mit barnebarn har det meget svært i det tilbud han er i i forvejen og han vil som mange andre børn får det meget sværere ved at kunne fungere både fagligt og socialt. Mit barnebarn har brug for stor støtte både fagligt og socialt og vil kun få det meget værre med disse besparelser , og dette vil kun blive meget dyrere i den sidste ende. Jeg er MEGET bekymret for at mit barnebarn og andre børn vil få det meget sværere med disse besparelser. 

                                                                                                                                                                                         Trine Ulla Høstrup Christensen 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1338

                                                                                                                                                                                         Høringssvar fra medarbejdere i Tandplejen vedr. budget 2020-2023

                                                                                                                                                                                         På baggrund af de udmeldte besparelser, vil vi som medarbejdere gerne udtrykke vores bekymring over Tandplejens fremtid.

                                                                                                                                                                                         høringssvar vedhæftet

                                                                                                                                                                                         På kollegers vegne

                                                                                                                                                                                         Hanne Blaabjerg

                                                                                                                                                                                         Medarbejder udtalelse fra Tandplejen, Randers 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1336

                                                                                                                                                                                         Høringssvar vedr. budgetforslag 2020-2023

                                                                                                                                                                                         Høringssvar fra Lokal Medudvalg Bo- og aktivitetstilbuddet Randers Syd

                                                                                                                                                                                         Bo- og aktivitetstilbuddet Randers Syd 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1335

                                                                                                                                                                                         Ikke flere besparelser på specialområdet! Red deres fremtid!

                                                                                                                                                                                         "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                         For ikke at tale om ordentligheden over for personalet - en af værdierne i personalepolitikken. De render rundt med ondt i maven og ved ikke om de er købt eller solgt. Tag ud i et par dage og se hvordan skolerne er, snak med personalet, snak med børnene, se og hør dem.

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          Anette Ovesen 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                                          - Blanketnummer: 1334

                                                                                                                                                                                          Besparelser på specialområdet

                                                                                                                                                                                          Besparelser på specialområdet kommer til, at koste dyrt for børnene og deres familier.

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          Det er med stor bekymring, som mor til et barn med behov for skolegang i specialskole, at der skal spares på dette område. Et område,hvor det er meget skrøbelige børn, der meget dårligt rummer selv meget små ændringer. Hvor enhver ændring påvirker børnene i lang tid, men også påvirker familier, som i forvejen er hårdt presset.

                                                                                                                                                                                          De børn der er i specialklasserne er visiteret hertil pga deres kognetive handicaps og behov for specialpædagogisk skoletilbud. Disse børn er sammensat, så de passer sammen med samme diagnose og samme niveau. herved gives disse børn størst mulighed for at lære og udvikle sig, da samme pædagogik kan bruges på disse børn.Samtidig med at det giver legekammerater og fællesskab. Altsammen noget der meget let kan påvirkes og ændres, selv ved meget små besparelser.

                                                                                                                                                                                          Disse børn kan ikke tilpasses i almenklasserne og har brug for tydelige rammer og tæt voksenkontakt. De har meget brug for voksen hjælp til afkodning og læring af sociale kompetancer, ud over, at lære at læse og skrive.

                                                                                                                                                                                          Det er med endnu større bekymring at det er planlagt større besparelser årene frem. Jeg frygter, at der for specialbørnene bliver tale om opbevaring og megen lidt læring. Jeg frygter for, at disse børn vokser op uden en uddannelse og mulighed for indkomst, og på ingen måde i stand til at klare sig selv. 

                                                                                                                                                                                           Berit Fisker Kildahl 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                                           - Blanketnummer: 1333

                                                                                                                                                                                           Inklusion i folkeskolerne

                                                                                                                                                                                           Jeg ser det som et kæmpe problem, at børn med specielle behov skal inkluderes i den "almindelige" folkeskole. Hvad med de "normale" børn - det kan jo ikke være rigtig at deres skolegang skal forringes fordi andre har nogle udfordringer! Der er ikke midler/hænder nok til at rumme så store udfordringer. Det her vil starte en kæmpe flugt til privatskolerne. Det er trættende og høre om de stakkels forældres kamp for deres børn med specielle behov  men os der siges at have "normale" børn er mindst lige så trætte af det .......i sidste ende vil enhver forældre det bedste for sit eget barn...det er klart...så stakkels det inkluderede barn der måske i en normal klasse skaber en del konflikter......vi er rummelige forældre og børn er forskellige men kun til en vis grænse og den er nået her!!!! Lad være og skabe en så stor forringelse af folkeskeolen!!!!

                                                                                                                                                                                            Malene Skærup Hansen 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                            - Blanketnummer: 1332

                                                                                                                                                                                            Nej tak til besparelser

                                                                                                                                                                                            vedhæftet

                                                                                                                                                                                            Maja Crista Toft Roiy 8981 Spentrup
                                                                                                                                                                                            - Blanketnummer: 1330

                                                                                                                                                                                            Besparelser på specialskolerne

                                                                                                                                                                                            Vi er bekymret for specialskolerne og folkeskolernes fremtid.

                                                                                                                                                                                            "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                            Der kan ikke spares mere på dette område.

                                                                                                                                                                                            Stop besparelserne!

                                                                                                                                                                                             Tina Lunding Boje 8940 Randers SV
                                                                                                                                                                                             - Blanketnummer: 1329

                                                                                                                                                                                             Nej tak til besparelse på specialskolerne

                                                                                                                                                                                             Det er helt uacceptabelt at der lægges op til yderligere besparelser på specialskolerne, børnene tabes på gulvet i og med at de ikke kan få en optimal skolegang,.

                                                                                                                                                                                             Nogle af disse børn der nu bliver svigtet af kommunen med besparelser kunne have været blevet noget produktivt for samfundet, hvis bare der var tid og hænder nok omkring dem, der er allerede genbemført så mange besparelser på de børn, og endnu flere vil i den grad ødelægge mere end det gavner.

                                                                                                                                                                                             På firekløverskolen har de allerede måtte afskede rigtig meget personale, også konsulenter og psykologer, så disse ikke længere findes på skolen, og ikke længere kan hjælpe børn og forældre med en optimal dag, dette vil kunne resultere i nogle, om end få, børn vil blive anbragt uden for hjemmet, og dermed forringe det enkelte barns opvækst yderligere, og nogle vil få hjælp alt for sent .

                                                                                                                                                                                             Jeg forstår slet ikke den nedprioritering af børn med handicap, og de familier der i forvejen står med store problemer grundet de har fået ey specialbarn. Jeg finder forslaget uanstændigt og hovedløst.

                                                                                                                                                                                             Jeg havde en ide om at samfundet var interesseret i at hjælpe, og løfte vores børn til det bedste de kunne være, ikke nedbryde dem til det ringeste.

                                                                                                                                                                                             Jeg håber på at den besparelse bliver taget ud af budgetforslaget.

                                                                                                                                                                                              Gitte Kromann Schmidt 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                              - Blanketnummer: 1328

                                                                                                                                                                                              NEJ til besparelser på skoleområderne

                                                                                                                                                                                              Som borger i Randers Kommune er det mig en gåde, HVORFOR det altid er folkeskoler/specialskoler samt de ældre, spareplanerne skal gå udover??

                                                                                                                                                                                              "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                              Vi taler om børn, der skal have en forudsigelig og skematisk hverdag. For disse børn ville et skift til en folkeskole ikke give dem, den hverdag de har behov for. De ville i fremtiden, i væreste fald, blive tabt for gulvet, og de i forvejen pressede forældre, vil blive endnu mere presset, for at give dette barn en tålelig hverdag.

                                                                                                                                                                                              Jeg stiller mig meget uforstående overfor hvorfor der skal spares på så vigtigt et område, men man ikke kan spare på kunst, kultur og andet, i mine øjne, unødvendigt. Giv dog disse børn en god fremtid!!

                                                                                                                                                                                              Venligst Mette Olesen

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               Mette Heegaard Olesen 8990 Fårup
                                                                                                                                                                                               - Blanketnummer: 1327

                                                                                                                                                                                               Høringssvar omhandlende Bevarelse af Spentrup Ældrecenter

                                                                                                                                                                                               Hermed høringsvar fra "Borgergruppen til bevarelse af Spentrup Ældrecenter"

                                                                                                                                                                                               Mette Schell Andersen 8981 Spentrup
                                                                                                                                                                                               - Blanketnummer: 1326

                                                                                                                                                                                               specialskoler

                                                                                                                                                                                               "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                               Hvorfor ødelægge noget som fungerer godt, og øge presset for de børn og deres forældre. Er virkelig bekymret, for deres fremtid.

                                                                                                                                                                                               M.v.h. Bodil Reincke

                                                                                                                                                                                                Bodil Reincke 8981 Spentrup
                                                                                                                                                                                                - Blanketnummer: 1325

                                                                                                                                                                                                Folkeskolen og specialskoler

                                                                                                                                                                                                I forbindelse med jeres sparerunde, undre det mig, at I vil spare på specialskole området! Er I klar

                                                                                                                                                                                                over hvilke konsekvenser det kan have for børn med særlige behov? Og har I overvejet hvad det

                                                                                                                                                                                                kan betyde for det velfungerende barn i en alm. folkeskole, hvis børn med særlige behov skal

                                                                                                                                                                                                inkluderes i folkeskolen? Det er vores børn som er taberne i denne sparerunde! Jeg bliver enormt

                                                                                                                                                                                                frustrerende "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                                et parti som går ind for velfærden, men derimod vælger at bruger SÅ mange penge på en tilbygning

                                                                                                                                                                                                af arene Randers, til fordel for vores velfærd, såsom institutioner, skole osv.

                                                                                                                                                                                                 Borger med navne- og adressebeskyttelse 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                 - Blanketnummer: 1324

                                                                                                                                                                                                 Høringssvar Område-MED for Område SYD, Omsorgsområdet

                                                                                                                                                                                                 se vedhæftet dokument

                                                                                                                                                                                                 Lokalt Område-MED for Område SYD, Omsorgsområdet 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                 - Blanketnummer: 1323

                                                                                                                                                                                                 Stop nu.

                                                                                                                                                                                                 Der kan ikke spares mere på dette område.

                                                                                                                                                                                                 Stop besparelserne.

                                                                                                                                                                                                  Borger med navne- og adressebeskyttelse Borger med navne- og adressebeskyttelse 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                  - Blanketnummer: 1322

                                                                                                                                                                                                  Hvorfor skal MIN uddannelse spares væk?

                                                                                                                                                                                                  Det var det der stod på skiltet

                                                                                                                                                                                                  "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                                  Og hvor er de penge så sparet???

                                                                                                                                                                                                   Kristina Jørgensen 8940 Randers SV
                                                                                                                                                                                                   - Blanketnummer: 1321

                                                                                                                                                                                                   Besparelser på specialskolerne

                                                                                                                                                                                                   Kære Randers Kommune

                                                                                                                                                                                                   de besparelser Randers Kommune påtænker at gennemføre på specialskolerne, mener jeg er helt uacceptable. "følsom personoplysning slettet". Det fører til flere reaktioner fra børnene i skolen, som så får indvirkning på de øvrige børn, hvilket jo også er en af grundene til at de er visiteret til specialtilbud. Jeg vil foreslå at I politikere hver tager en skoledag på firkløver- eller vesterbakkeskolen og ser hvilke udfordringer, der er tale om. Så vil Imåske for øjnene op for hvad det vil sige, at "følsom personoplysning slettet"., og hvilken hverdag disse børn har, og hvorfor de netop har brug for et GODT specialtilbud og ikke blot opbevaring.

                                                                                                                                                                                                   Det kan godt være I tror I sparer noget nu, men det kommer bare til at koste langt mere på længere sigt, fordi vi får uddannet børn der kan langt mindre og hvis potentiale ikke bliver bragt i spil.

                                                                                                                                                                                                   Med venlig hilsen

                                                                                                                                                                                                   Jane Dichmann

                                                                                                                                                                                                    Jane Dahl Dichmann 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                    - Blanketnummer: 1320

                                                                                                                                                                                                    Det bliver dyrt at spare på specialskoleområdet.

                                                                                                                                                                                                    Det er med stor bekymring at jeg læser forvaltningens forslag til besparelser på special skole området, i budgetforslaget. Problemerne bliver jo ikke mindre, ved blindt at gennemføre besparelser, og det vil ikke kun være på specialskolerne at det kan mærkes hvis besparelserne gennemføres. Det vil kunne mærkes med det samme i den almindelige folkeskole i Randers kommune, når flere børn med særlige behov, skal inkluderes i skoleklasserne. Særligt vil det kunne mærkes, når der ikke følger penge med ud i klasserne, til ekstra pædadoger/lærere, og til opkvalificering af kompetencer. 

                                                                                                                                                                                                    Senere vil Randers kommune stå med endnu flere unge, der ikke klarede en afgangseksamen fra folkeskolen, fordi byrådet i Randers vælger at spare på budgettet i 2020-2023. Besparelserne kommer selvsagt til at gå ud over børnene med særlige behov, deres familier, folkeskolen i Randers, samt de kommende års budgetter for Randers kommune. Randers kommune får i fremtiden flere unge med mindre evne til at kunne forsørge sig selv, flere pressede familier der ikke kan få hverdagen til at hænge sammen, flere forældre der ikke kan passe et fuldtids arbejde. 

                                                                                                                                                                                                    Danmarks nye statsminister Mette Frederiksen har en ambition om at være børnenes minister, og der er i medierne fokus på, om Danmark er verdens bedste land at være barn i. Danmark er sikkert et af de bedste lande og være barn i, tror jeg. Det er så lige nu, at byrådet i Randers har chancen for bevise at Randers kommune, er en god kommune at være barn i, også for de børn der har særlige behov. Hvis i gør jeres bedste for at sikre de nødvendige ressourcer til området, så kan vi i Randers have noget at være stolte af. I kan herved medvirke til at der i de kommende år er flest mulige unge der kan tage en uddannelse, der senere kan passe et arbejde. Ved at give dem de bedste muligheder, så vil de i de kommende budgetter for Randers kommune, kunne fremgå på siden med kommunens indtægter, istedet for at stå på siden med udgifter. Opgaven der er givet forvaltningen, med at komme med budgetforslag, hvor det sikres at udgifterne ikke overstiger indtægterne, denne opgave den er der nemlig også i fremtiden. Denne opgave forsvinder jo ikke.

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     Klaus Kildahl 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                                                     - Blanketnummer: 1319

                                                                                                                                                                                                     ang besparelser på Firkløverskolen.

                                                                                                                                                                                                     "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                                     I ødelægger familier og børn med jeres besparelser!

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      Sussie Caroline Kirstine Goltermann 8983 Gjerlev J
                                                                                                                                                                                                      - Blanketnummer: 1318

                                                                                                                                                                                                      Høringssvar vedrørende Forslag til budget 2020-2023

                                                                                                                                                                                                      Blicherskolens MED-udvalg og skolebestyrelse har læst ovenstående.  Vi er naturligvis mest optaget af de dele af budgettet som vedrører skoleområdet og har følgende kommentarer:

                                                                                                                                                                                                      Vi undrer os over, at midlerne fra den foreslåede besparelse på specialskolerne tænkes overført til familieområdet. Dette er stik imod de meldinger, der tidligere er givet fra politisk side, om at besparelser på specialområdet skulle tilfalde almenområdet med henblik på at styrke inklusionsopgaven. En opgave som er meget trængt, og som kun kan udvikles og lykkes fremadrettet, hvis der er midler hertil. Er der ikke det, bliver det umuligt at undgå yderligere visiteringer til specialområdet, og så har vi en ond spiral, som det ikke er muligt at komme ud af.

                                                                                                                                                                                                      Det er desuden foreslået at udgiften til de fremskudte rådgivere skal flyttes fra familieområdet over på skolerne. Dette virker helt urimeligt i betragtning af, at de fremskudte rådgiveres opgaver er indsatser primært i forhold til hjemmene. En del af indsatserne går desuden helt udenom skolen gennem den åbne rådgivning.

                                                                                                                                                                                                      Skal skolerne afholde denne udgift kan midlerne kun tages fra undervisningen. Vi vil derfor kraftigt fraråde dette.

                                                                                                                                                                                                      Vi finder det ikke fornuftigt at forcere en beslutning om opsigelse af MSO365. Umiddelbart er det svært at forestille sig, at vi helt kan undvære Microsoft-programmer, og under alle omstændigheder bør det igangværende forsøg blandt personalet vedr. brug af Chromebooks afventes.

                                                                                                                                                                                                      Den generelle besparelse på 0,5% er desuden bekymrende. Skolernes økonomi er i forvejen meget stram, og yderligere besparelser vil uundgåeligt gøre endog meget ondt og betyde en forringet kvalitet. Det hænger slet ikke sammen med de kommunale visioner for skoleområdet.

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                      På vegne af MED-udvalg og skolebestyrelse ved Blicherskolen.

                                                                                                                                                                                                      Grethe Mortensen, skoleleder

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       MEDudvalg og skolebestyrelse ved Blicherskolen 8981 Spentrup
                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1317

                                                                                                                                                                                                       Nej tak til Afvikling af Specialskoleområdet

                                                                                                                                                                                                       "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                                       Det er allerede et kritisk spørgsmål nu med de besparelser der er iværksat og hvordan skal det gå fremover. Det er jeg meget bekymret for.

                                                                                                                                                                                                        Trine Pedersen 8970 Havndal
                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1316

                                                                                                                                                                                                        Dagplejen Randers

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        17. oktober 2019                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        Høringssvar vedrørende Budget 2020-2023

                                                                                                                                                                                                        Høringssvaret er kvalificeret af MED og dagplejebestyrelsen.

                                                                                                                                                                                                        Vi har vurderet det udsendte materiale, og vi har følgende refleksioner:

                                                                                                                                                                                                        Vi er meget glade for de ekstra midler, der er tildelt i forhold til tidlig indsats på 0-3-års området. Midlerne forårsager, at vi kan styrke den tidlige indsats, hvor børnene tilbydes gode læringsmiljøer.

                                                                                                                                                                                                        • BUDkørsel, med besparelse på 30.000 kr. – dette forslag kan vi støtte, da det ikke direkte berører børnene i dagplejen. Det vil dog medføre en forringelse af den hjælp og service, vi kan tilbyde overfor de enkelte dagplejere.

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        Med venlig hilsen

                                                                                                                                                                                                        Dagplejen Randers

                                                                                                                                                                                                        Dagplejen Randers 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1315

                                                                                                                                                                                                        Vedr. besparelser på skoleområdet

                                                                                                                                                                                                        se vedhæftet.

                                                                                                                                                                                                        Henrik Toft Sørensen 8981 Spentrup
                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1313

                                                                                                                                                                                                        Nej tak til besparelser på specielområdet.

                                                                                                                                                                                                        Se vedhæftet

                                                                                                                                                                                                        Maja Crista Toft Roiy 8981 Spentrup
                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1312

                                                                                                                                                                                                        Høringssvar til sparekatalog 2020-2023

                                                                                                                                                                                                        Se vedhæftede dokument.

                                                                                                                                                                                                        Bent Lunø 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1309

                                                                                                                                                                                                        Nedskæringer på specialskoleområdet

                                                                                                                                                                                                        Jeg var her i aften til orienteringsmøde ang. Randers Kommunes påtænkte nedskæringer og

                                                                                                                                                                                                        besparelser på specialskoleområdet (arrangeret af titusindstemmer Randers i fritidscentret

                                                                                                                                                                                                        Vestergade 15). Til mødet var kommunalpolitikerne fra byrådet i Randers inviteret, og nogle

                                                                                                                                                                                                        kommunalpolitikere deltog også i mødet. Men jeg kunne konstatere at politikere fra en del politiske

                                                                                                                                                                                                        partier “glimrede” ved deres fravær.

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        Jeg synes at det er beskæmmende at kommunalpolitikere fra Socialdemokraterne, Venstre,

                                                                                                                                                                                                        Konservative og Dansk Folkeparti ikke ønskede at indhente information fra de parter der bliver dybt

                                                                                                                                                                                                        berørte af de påtænkte spareforslag på specialskoleområdet. På orienteringsmødet var der en

                                                                                                                                                                                                        del personlige indlæg fra berørte forældre, og fra Autismeforeningen forklarede Marianne Banner

                                                                                                                                                                                                        om hvordan det på lang sigt vil koste samfundet penge, hvis politikerne går efter efter en kortsigtet

                                                                                                                                                                                                        økonomisk besparelse ved at at skære voldsomt ned på skoleområdet her og nu, pga. mindre grad

                                                                                                                                                                                                        af selvhjulpenhed for de handicappede. Banner forklarede også om autisters store problemer med

                                                                                                                                                                                                        at begå sig i normale skoleklasser (pga. for mange sanseindtryk), hvilket ofte betyder signifikant

                                                                                                                                                                                                        forringet kvalitet i indlæringen for både børn med kognitive problemer og børn uden disse

                                                                                                                                                                                                        udfordringer (hele klassen taber på dette). Der er også talrige eksempler på at handicappede børn

                                                                                                                                                                                                        får angst og skolevægring ved at gå i alm. folkeskoleklasser, hvilket kan forringe deres mulighed for

                                                                                                                                                                                                        at afslutte folkeskolens afgangsprøve. Ofte medfører sådanne problemer også forøget risiko for

                                                                                                                                                                                                        sygemeldinger i den øvrige familie pga. overbelastningsreaktioner. Alle disse informationer gik

                                                                                                                                                                                                        politikerne fra ovennævnte partier glip af ved at undlade at deltage i mødet.

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        Under den seneste valgkamp til kommunalvalget gik socialdemokraterne til valg på at levere mere

                                                                                                                                                                                                        velfærd i Randers Kommune. Nu står selvsamme parti i spidsen for massive nedskæringer og

                                                                                                                                                                                                        forringelser for især kommunens svageste borgere, hvilket jeg mener er aldeles uhæderligt.

                                                                                                                                                                                                         Borger med navne- og adressebeskyttelse Borger med navne- og adressebeskyttelse 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1306

                                                                                                                                                                                                         Randers Ungdomsskole - fælles høringssvar fra bestyrelse og MED

                                                                                                                                                                                                         Høringssvar vedr. spareforslag 36 - budget 2020-2023

                                                                                                                                                                                                         Randers Ungdomsskoles bestyrelse og MED-udvalg 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1305

                                                                                                                                                                                                         Budget 2020-2023

                                                                                                                                                                                                         "følsom personoplysning slettet".  Er jeg stærkt bekymret over de yderlige besparrelser, som i har lagt frem. Vores lære og pædagoger løber så stærkt, at de snart ikke kan mere, og det har store konsekvenser, for disse børn. der skal ikke mange ændringer til "følsom personoplysning slettet".  

                                                                                                                                                                                                         Jeg forslår at i stopper med at spare på dette område, og invistere i vores børn. for gør vi det vil de blive en gevinst på den lange bane, og ikke en byrde.

                                                                                                                                                                                                          Mikkel Poul Hansen 8990 Fårup
                                                                                                                                                                                                          - Blanketnummer: 1303

                                                                                                                                                                                                          Høringssvar til budget 2020-2023

                                                                                                                                                                                                          "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                                          Jeg forslår at i stopper med at spare på dette område, og invistere i vores børn. for gør vi det vil de blive en gevinst på den lange bane, og ikke en byrde.

                                                                                                                                                                                                           Louise Schjønning Reincke 8990 Fårup
                                                                                                                                                                                                           - Blanketnummer: 1290

                                                                                                                                                                                                           Høringssvar fra Ældrerådet

                                                                                                                                                                                                           Se venligst vedhæftede dokument.

                                                                                                                                                                                                           Ældrerådet i Randers 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                           - Blanketnummer: 1289

                                                                                                                                                                                                           Alle børn har ret til en god folkeskole

                                                                                                                                                                                                           "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                                           Hvordan skal deres fremtid mon forme sig, når man vil ødelægge en af kommunens bedste skoletilbud til børn med særlige behov. Hvad får vores politikere til at tro, at de her børn kan rummes og favnes i almen folkeskolen nu?

                                                                                                                                                                                                           Vores “kære byråd” med bla social demokratiet i spidsen, lovede bedre vilkår for alle børn og ældre, under sidste valgkamp. Nu hvor I så er valgt, er bla Hal 4 vigtigere, end kommunens svageste. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvordan kan mursten være vigtigere end menneskeliv. Hvordan kan I sove roligt om natten, når I rammer så mange forældre og børn der i forvejen kæmper en kamp, for at få hverdagen til at ligne, bare lidt, gennemsnits danskerens. Nogle "følsom personoplysning slettet"  børn har usynlig handicap. Og det da i den grad for vores byråd. Hvor forestiller I jer, de skal være, når I lige så stille nedbryder et ellers fantastisk skoletilbud. Hvem skal rumme dem. Hvor mange forældre sygemeldinger skal der til. Nåh nej, det er penge fra anden kasse. Og ingen børn visiteret til 0 klasse på firkløveren i år - for så spares der også - men børnene er der jo stadig. De mistrives bare andet sted.

                                                                                                                                                                                                           Det er som om I kun kigger på regneark – kom nu ud hvor der sker, og se hvad det er, I er ved at ødelægge.

                                                                                                                                                                                                           Da "følsom personoplysning slettet"  - nu er der 24, på 7. Årgang og I mener de her børn ikke “findes” mere siden I tror folkeskolen rummer dem alle...Stakkels almen folkeskolen ,både lærere og elever....

                                                                                                                                                                                                           "følsom personoplysning slettet" 

                                                                                                                                                                                                           Kære byråd. Jeg stolede på jer - min tillid er røget - skal jeg gå ned i tid ell gå ned med stress - skal

                                                                                                                                                                                                           vi ikke have en god fremtid at se frem til. . Giv os dog snart noget ro og en tro på fremtiden for alle

                                                                                                                                                                                                           vores børn....

                                                                                                                                                                                                           mvh Louise K.Rudolph

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                           Venlig hilsen

                                                                                                                                                                                                           Louise Kildevang Rudolph

                                                                                                                                                                                                           sygeplejerske

                                                                                                                                                                                                           Randers Kommune

                                                                                                                                                                                                           Område Syd

                                                                                                                                                                                                           agerbovej 28

                                                                                                                                                                                                           8920 randers nv

                                                                                                                                                                                                           23119951

                                                                                                                                                                                                           Louise.Kild evang.Rudolph@randers.dk

                                                                                                                                                                                                           www.randers.dk

                                                                                                                                                                                                            Louise Kildevang Rudolph 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                            - Blanketnummer: 1288

                                                                                                                                                                                                            Besparelser på specialskoler

                                                                                                                                                                                                            Som pårørende til en familie med et barn på en specialskole, er jeg meget bekymret for deres fremtid.

                                                                                                                                                                                                            Vi kan som familie se, hvor vigtigt det er at barnet får  professionel hjælp til at klare en hverdag. Forældrene er i forvejen meget presset og har i perioder været nød til at søge orlov fra deres arbejde, for at passe barnet derhjemme.

                                                                                                                                                                                                            Konsekvenserne af en sparreplan på dette område er meget dyre for samfundet. Vi kommer til at se familier der går fra hinanden,forældre der sygemeldes, mister deres arbejde og børnene i disse familier får yderligere udfordringer.

                                                                                                                                                                                                            Vi må ikke svigte disse børn og deres forældre!

                                                                                                                                                                                                             Anette Kirch Jørgensen 9000 Aalborg
                                                                                                                                                                                                             - Blanketnummer: 1287

                                                                                                                                                                                                             Dybt bekymret

                                                                                                                                                                                                             Kære politikere

                                                                                                                                                                                                             Besparelser på specialskoleområdet (igen)

                                                                                                                                                                                                             Det er dybt bekymrende at I igen vælger at overveje besparelser på specialområdet, de børn og familier har i forvejen ikke nogle valg. Man har som sårbar eller barn/ung med en diagnose, ikke meget at komme efter, man bliver frataget alle valg og får måske, hvis man er heldig, tildelt et tilbud.

                                                                                                                                                                                                             Nå I så derudover vælger at nedpriotere disse tilbud, bliver man som familie dybt bekymret for fremtiden. Det  betyder at vores børn ikke får den skolegang de har brug for, så de kan blive selvforsørgende borgere, det bliver dyrt i fremtiden, når kommunen har pligt til at forsørge de unge I ikke fandt nødvendigt at hjælpe allerbedst på vej idag.

                                                                                                                                                                                                             Vejen til specialskolen har for langt de fleste været en meget lang og sej kamp, med masser af nederlag på vejen dertil, og livet i diagnose familier er bestemt ikke en dans på roser, vi kæmper hver eneste dag og det eneste vi ønsker for vores børn, er præcis det samme som I ønsker for jeres børn, at de bliver klædt rigtig godt på, til den fremtid de går i møde.

                                                                                                                                                                                                             Håber I trækker samtlige besparelser tilbage, og finder nye veje at rede familieområdets økonomi på.

                                                                                                                                                                                                             Står gerne til rådighed for yderligere uddybelse, så I får fuld forståelse for de overvejelser I påtænker.

                                                                                                                                                                                                             Mvh

                                                                                                                                                                                                             Mia Degn Frandsen

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              Mia Degn Frandsen 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                                                              - Blanketnummer: 1286

                                                                                                                                                                                                              Høringssvar til budget 2020-23 fra Område Vest og Natcenteret

                                                                                                                                                                                                              Se vedhæftede.

                                                                                                                                                                                                              Område MED-udvalg Område Vest og Natcenteret 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                              - Blanketnummer: 1285

                                                                                                                                                                                                              På vegne af personalet på Dronningborg Plejecenter

                                                                                                                                                                                                              På vegne af personalet på Dronningborg Plejecenter.

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                              Vi er super gode til at fastholde personale på Dronningborg Plejecenter.

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                              Vi har et lavt sygefravær og god trivsel. Vi har ry for at være et godt arbejdssted og har derfor let

                                                                                                                                                                                                              ved at rekruttere personale, kun truslen om lukning har de seneste måneder lagt en dæmper på

                                                                                                                                                                                                              rekruttering.

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                              Vi bruger aldrig vikar bureau.

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                              Vi leverer kvalitet til kerneopgaven, det kan blandt andet læses, ud af den kommunale

                                                                                                                                                                                                              tilsynsrapport som forefindes på Dronningborgs hjemmeside.

                                                                                                                                                                                                              Borgere søger og står i kø, for at komme til at bo hos os. Selv i denne tid, hvor lukning kan true, har

                                                                                                                                                                                                              der været indflytning i 3 plejeboliger, hvor nye beboere stod klar, før selve boligen var klar til

                                                                                                                                                                                                              indflytning.

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                              Når Randers gerne vil fremhæves som en attraktiv by at bo i, så er plejecenter Dronningborg med

                                                                                                                                                                                                              til at give næring til det. Børn og ældre i området taler kun godt om Plejecenter Dronningborg.

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                              Der var også en fin tilslutning til underskrift indsamlingen, der endte på 1263 underskrifter.

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                              Se også høringssvar fra Dronningborg´s lokal MED, som hele personalet tilslutter sig.

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                              Vi mener ikke at man skal lukke et velfungerende center.

                                                                                                                                                                                                               Borger med navne- og adressebeskyttelse Borger med navne- og adressebeskyttelse 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                               - Blanketnummer: 1284

                                                                                                                                                                                                               medarbejdersiden i arbejdsmarkedsafdelingens MED-udvalg

                                                                                                                                                                                                               Se venligst vedhæftede fil.

                                                                                                                                                                                                               Arbejdsmarkedafdelingens Med udvalg 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                                               - Blanketnummer: 1283

                                                                                                                                                                                                               Høringssvar for Center Møllebo

                                                                                                                                                                                                               Hermed fremsendes høringssvar for Center Møllebo vedr. Boligplan og Budget 2020-2023

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                               Excelarket fjernet pga. følsomme personoplysninger, Randers Kommune

                                                                                                                                                                                                               Center Møllebo - lokal MED udvalg 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                                               - Blanketnummer: 1282

                                                                                                                                                                                                               Besparelser på specialskoler

                                                                                                                                                                                                               Mangelfuld adresse ændret til Randers Kommunes adresse, udfyldt af Randers Kommune.

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                               Jeg er meget bekymret over de budgetterede besparelser på specialskolerne i Randers.

                                                                                                                                                                                                               "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                                               Hvor én dårlig skal vejes op for med 3, hos et barn, der er normalt udvilklet, vil det tage 1 måned

                                                                                                                                                                                                               for et barn med autisme. Der er brug for ro, der er brug for tid, og der er brug for veluddannede

                                                                                                                                                                                                               lærere og pædagoger, for at sikre en god udvikling. Det kan der ikke, med de nedskæringer, der er

                                                                                                                                                                                                               planlagt.

                                                                                                                                                                                                               Det er en kortsigtet besparelse, der vil give meget dyrere regninger på længere sigt.

                                                                                                                                                                                                               Det er mit inderligste ønske, at kommunalbestyrelsen får øje på alvoren i deres foretagende.

                                                                                                                                                                                                               Mennesker med autisme kan lære at klare sig selv - Hvis de får den rette hjælp så tidligt som

                                                                                                                                                                                                               muligt.

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                Louise Marie Risom 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                - Blanketnummer: 1281

                                                                                                                                                                                                                Vedrørende lukning af plejehjem

                                                                                                                                                                                                                Høringssvar.

                                                                                                                                                                                                                I forbindelse med eventuel lukning af plejehjem i Randers kommune ønsker jeg svar på følgende spørgsmål:

                                                                                                                                                                                                                1:  Ved en lukning, hvordan påtænker byrådet så at plejehjemmet skal afvikles. Vil det være en løbende proces, eller vil det ske ”over night”?

                                                                                                                                                                                                                2: Hvordan skal beboerne fordeles på kommunens øvrige plejehjem. Vil der blive taget hensyn til sociale aspekter, heriblandt ønsker fra beboerne, ønsker fra de pårørende og desuden hvilke plejemuligheder der er for vedkommende på den nye adresse.

                                                                                                                                                                                                                3: Vil man fra kommunens side tage hensyn til de nuværende beboers personlige relationer til de andre beboere på plejehjemmene, således at man ikke skiller nogen der fungerer godt socialt.

                                                                                                                                                                                                                4: Når nu demografiudviklingen viser at der vil komme flere ældre i de kommende år, hvordan påtænker byrådet så at der skal udvikles nye plejemuligheder for at imødekomme behovet for den stadig større gruppe ældre.

                                                                                                                                                                                                                5: Hvordan vil byrådet forholde sig såfremt en eller flere af de ældre nægter at flytte. Det er jo ikke muligt at flytte en beboer imod dennes vilje.

                                                                                                                                                                                                                6: Ved udregningen på en besparelse ved at lukke et plejehjem, har man da udelukkende set på de omkostninger der er på det pågældende plejehjem og ikke indregnet de stigende omkostninger der vil være på de nye adresser. Det er jo ikke nok at sige vi lukker et plejehjem der koster ex 10 mill at drive, og så ikke indregner noget af beløbet som en omkostning på de andre plejehjem.

                                                                                                                                                                                                                7: Hvor store omkostninger er der budgetteret med i forbindelse med en eventuel flytning af de nuværende beboere på plejehjemmene. Her tænker jeg bl.a  på istandsættelse af nuværende bolig samt indskud til ny bolig, nedpakning – transport og udpakning af flyttelæsset samt indretning af den nye bolig. Det er jo ikke alle der har pårørende der kan påtage sig opgave med at fylde i skabe, hænge billeder og gardiner op mm

                                                                                                                                                                                                                8: På hvilke plejehjem er der i øjeblikket plads til at modtage 15-25 nye beboere.

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                Med venlig hilsen

                                                                                                                                                                                                                Viggo Jensen

                                                                                                                                                                                                                Kollerupvej 15

                                                                                                                                                                                                                8930 Randers NØ

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 Viggo Jensen 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                                                 - Blanketnummer: 1279

                                                                                                                                                                                                                 Høringssvar til forslag om besparelse på specialområdet

                                                                                                                                                                                                                 Vi finder det dybt bekymrende, at specialområdet endnu engang står for skud. Børn med særlige behov har brug for et specialtilbud for at kunne trives og udvikle sig. Jeg tror, at byrådet i Randers har en forestilling om, at alle kan inkluderes i folkeskolen. "Skolen for alle" er ønsketænkning, men sådan er virkeligheden ikke. Lige meget hvor mange penge, der investeres i inklusion, så vil mange af disse børn ikke trives i folkeskolen. Børnene kan simpelthen ikke rumme det. 

                                                                                                                                                                                                                 Vi er fortsat nødt til at passe på vores børn med særlige behov. Besparelserne nu vil koste mange penge senere hen.

                                                                                                                                                                                                                  Maja Bigler Baltzersen
                                                                                                                                                                                                                  - Blanketnummer: 1276

                                                                                                                                                                                                                  Spareforslag på specialskolerne

                                                                                                                                                                                                                  Jeg er bekymret for specialskolerne og folkeskolens fremtid. Jeg er pårørende til et barn på specialskole og kan se hvor presset barn og familie er. Der kan ikke spares mere på dette område.

                                                                                                                                                                                                                  Jeg er sikker på, hvis I istedet for kun at kigge ud fra tal på et papir, men faktisk møder familierne og børnen i virkeligheden, vil I ændre jeres holdning til, at det er et område der er muligt spare på.

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                   Rasmus Scharling Jørgensen
                                                                                                                                                                                                                   - Blanketnummer: 1275

                                                                                                                                                                                                                   Høringssvar vedr. budget 2020 - 2023

                                                                                                                                                                                                                   Høringssvar fra Asferg Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg. 

                                                                                                                                                                                                                   Asferg Skole Skolebestyrelse og MED 8990 Fårup
                                                                                                                                                                                                                   - Blanketnummer: 1274

                                                                                                                                                                                                                   Red Barnet Randers protesterer

                                                                                                                                                                                                                   Red Barnet Randers støttede i sin tid til fulde alle de fine erklæringer i Børn- og ungepolitikken, specielt ideerne om en tidlig indsats og om forældredeltagelse.
                                                                                                                                                                                                                   Men med de nye spareforslag har Randers Kommune totalt glemt pligten til at tænke på barnets tarv – alle børns tarv, både de, der nu skal rykkes op med rode fra deres specialtilbud og mases/skrues ned i en form i normale klasser, og de andre – mere eller mindre normale, der nu skal gøre plads til dem. 
                                                                                                                                                                                                                   Det vil gå voldsomt ud over begge kategorier, og det vil gå ud over hele samfundet, når ”problembørnene” bare bliver til problemer, fordi de ikke får muligheder for at udvikle sig i de rette tilbud.
                                                                                                                                                                                                                   Red Barnet Randers opfordrer til, at spareforslaget tages af bordet!

                                                                                                                                                                                                                    Ida Filskov 8981 Spentrup
                                                                                                                                                                                                                    - Blanketnummer: 1271

                                                                                                                                                                                                                    Besparelser igen igen igen......

                                                                                                                                                                                                                    - Hvorfor høre vi ALDRIG om hvilke tanker der er bag alle de her besparelser? 

                                                                                                                                                                                                                    - Hver gang der bliver sparet er det som om, det er helt okay/ hurtigt glemt. Både fra politisk side og mediedækning.

                                                                                                                                                                                                                    - jeg savner mere fokus på disse besparelser. Jeg føler det er glemt få dage efter det er en realitet at en spareplan er vedtaget.

                                                                                                                                                                                                                    - jeg savner at høre om hvordan kommunen har tænkt sig, specialindsatsen ser ud i fremtiden.

                                                                                                                                                                                                                    - Jeg savner at høre fra den “normale” - folkeskole, om de tænker de kan løfte opgaven hvis de skal tilbyde specialundervisning til x antal elever.

                                                                                                                                                                                                                    - jeg forstår ikke kommunen ikke kan se hvilke konsekvenser det kan have hvis visse elever skal inkluderes i en “normal” klasse.

                                                                                                                                                                                                                    - Jeg tænker det kan uoverskuelige konsekvenser både for elever samt de familier der bliver ramt af besparelserne. 

                                                                                                                                                                                                                    - Ved at sparer hele tiden og afskedige pædagoger på fx Firkløverskolen så vælger kommunen helt bevidst at lukke ned for en institution hvor der mega høj faglig viden om specialpædagogiske arbejdsmetoder, strategier, generelt Know How om hvordan man arbejder med en specialpædagogiskindsats. At have en institution som denne i ens kommune burde betyde mere og burde modtage stører anderkendelse end hvad der er virkelighed. 

                                                                                                                                                                                                                    - Jeg tror slet ikke kommunen ved hvor god en socialpædagogisk - juvel de har men som som de også er ved at smadre.

                                                                                                                                                                                                                     Mark Eliot Frank 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                                                                     - Blanketnummer: 1268

                                                                                                                                                                                                                     Bekymring

                                                                                                                                                                                                                     Jeg er meget bekymret over hvis dette bliver gennemført.

                                                                                                                                                                                                                     Folkeskolerne kan og skal ikke rumme mere inklusion. Det går ud over alle, både de børn vi inkluderer, de "almindelige" børn, skolelærerne, forældrene og jeg kunne blive ved.

                                                                                                                                                                                                                     Hvis dette bliver gennemført, taber vi flere unge mennesker, i stedet for at løfter dem så højt vi kan.

                                                                                                                                                                                                                     Det kan kun være rimligt, at vi skaber de bedste rammer for alle unge, så de bliver så dygtige de hver især kan blive. Dette er ikke muligt hvis dette bliver indført. Allerede nu er folkeskolerne presset, og de unge når ikke deres fulde potentiale.

                                                                                                                                                                                                                     De er vores fremtid. Vi skal give dem de bedste vilkår - ikke flere besparelser - tværdigmod!

                                                                                                                                                                                                                      Camilla Kirkbak 8870 Langå
                                                                                                                                                                                                                      - Blanketnummer: 1266

                                                                                                                                                                                                                      Bekymring over budgetforslag

                                                                                                                                                                                                                      Jeg er oprigtigt bekymret for de handicappede børn og deres pårørende, når jeg hører om kommunens budgetforslag, vedrørende nedskæringer på specialskolerne i Randers. Jeg er også bekymret for de elever i folkeskolerne, der skal inkludere de børn, der ikke længere vil være plads til på specialskolerne, hvis de spares væk. Dette leder således videre til endnu en bekymring for de lærere der skal stå i undervisningssituationer hver eneste dag, og som helt sikkert kommer til at føle en enorm utilstrækkelighed og magtesløshed i hele denne spareiver der gennemføres i inklusionens navn, men på bekostning af børnene. 
                                                                                                                                                                                                                      Dette er på ingen måde til børnenes bedste. Hverken dem der skal inkluderes eller dem der skal inkludere. 
                                                                                                                                                                                                                      Det er mit håb, at kommunalbestyrelsen vil finde andre muligheder end at skære i specialtilbuddene, der i forvejen er hårdt ramt af besparelser.

                                                                                                                                                                                                                       Kristina Darby 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1265

                                                                                                                                                                                                                       Pas på vores børn - grænsen er nået

                                                                                                                                                                                                                       Grænsen er nået. Hvordan kan vi byde vores fremtid disse vilkår. Vi skal investere i vores ungdom - ikke slå den ihjel. Flere besparelser på skoleområdet er en katastrofe for vores samfund, vores børn og unge og vores fælles fremtid. Allerede nu er vilkårene ikke i orden. Hvordan kan nogen forsvare, at alle f.eks skal inkluderes. Hvem kommer denne inklusion til gode. Barnet som skal inkluderes? Nej tværtimod. Disse børn/unge skal trækkes igennem en urimelig hverdag, som de ofte ikke kan overskue, hvilket giver endnu større udfordringer. Er det Familierne til disse børn/unge. Nej heller ikke. Hver dag en evig kamp. Tænk sig at hver eneste dag skal man se sit barn kæmpe store kampe, lide mange nederlag, føle sig utilstrækkelig og anderledes. Er det så klassekammeraterne som skal inkludere venner som vinder. Desværre heller ikke. Deres hverdag bliver også ramt af kaos, utryghed og mangel på fokus på skolens egentlige formål. Randers kommune spar ikke mere på dette område. Det er en katastrofe. Der er brug for ressourcer til at pleje vores børn/unge på skoleområdet. Et område som man alt for længe har forsømt og svigtet. Så drop besparelserne og tilføj ressourcerne...

                                                                                                                                                                                                                        Kathrine Hasager Munch 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1264

                                                                                                                                                                                                                        Et velfærds samfund ?

                                                                                                                                                                                                                        Et vældfærds samfund uden velfærd ?

                                                                                                                                                                                                                        Det kan da ikke lade sig gøre ?. Jo det er bestemt ikke noget problem så længe det gælder Randers byråd, som er godt på vej til at ikke bare sparke på en person der ligger ned, men nærmest hoppe på vedkommende.

                                                                                                                                                                                                                        Nu er det ikke en person det drejer sig om, men rigtig mange, nemlig dem som går på specielskole.

                                                                                                                                                                                                                        I Danmark kalder politikerne vores samfund for et vældfærds samfund, det kan jeg nu ikke se når man vælger at træde på nogen af de svageste i vores samfund, men det er efterhånden blevet mere reglen end undtagelsen at det er de ældre og de svage/handicappede der skal betale gildet eller overforbruget som det bla. er i Randers kommune.

                                                                                                                                                                                                                        Tænker i inde i byrådet ?

                                                                                                                                                                                                                        Nej, ikke når du spørger mig og en masse andre, at man er så naiv at man tror man kan spare en masse penge hvis man skærer ned på specielskole området, er for mig idioti og naivt. Jo man sparer nok nogen penge i starten, med afskedigelser af lærere og pædagoger.  Men i længden bliver det langt dyrere for kommunen og samfundet, i form af sygedagpenge og børn som bliver tabt.

                                                                                                                                                                                                                        Med den spareplan som i har besluttet, beviser i nok engang at det er de svage i kommunen der skal betale for byrådets overforbrug og præstige byggerier som er kultsejlet, senest med opførelsen af Hal 4 som der efterhånden kan blive en rigtig god dokusoap ud af.

                                                                                                                                                                                                                        Tabt generation.

                                                                                                                                                                                                                        Med besparelse på specielskole området, risikerer man at tabe en hel generation af vore børn og unge på gulvet. Flere og flere børn får stillet en diagnose og bliver visiteret til specielskole, kravene i ’almindelig’ folkeskole er alt for høje og mange af disse ’svage’ børn får det ene nederlag efter det andet, for næsten alle der kommer på speciel skole, kommer de til en skole hvor de passer ind, og der er den fornødne tid til at lære tingene uden at de skal testes og puttes i kasser og excel ark. 

                                                                                                                                                                                                                        Nu vil man så, nok engang svinge spare kniven på området, med det taber man en masse børn, deres hverdag bliver forandret da nogen af de lærer og pædagoger som kender dem bliver fyret, det kan få fatale konsekvenser for børnene som bliver revet ud af deres trygge rammer og nogen af dem som kender dem bedst er der ikke mere.

                                                                                                                                                                                                                        Børnene vil/kan ikke komme i skole, den ene forældre må melde sig syg og på sigt have udsigt til en fyreseddel. Har Randers kommune så sparret noget i længden ???

                                                                                                                                                                                                                        Fra Randers kommune vil man indsluse flere af disse specielskole børn i en almindelig folkeskole, tåbeligt da mange af de børn og unge på specielskole området har startet i almindelig folkeskole uden noget positivt resultat, og nu vil man så indsluse dem nok engang til endnu et eller flere nederlag !!

                                                                                                                                                                                                                        Ja, man kan jo kun ryste på hovedet af byrådet, som udelukkende tænker kroner og øre, fremfor menneskelighed. Men det er åbenbart vigtige at have præstige byggerier end mennesker der trives !

                                                                                                                                                                                                                        Nok engang, kære byråd STOP NU JERES SPARERUNDE, DETTE ER MENNESKER I HAR MED AT GØRE OG IKKE SPORTSHALLER ELLER LIGN.

                                                                                                                                                                                                                         Lars Larsen 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1241

                                                                                                                                                                                                                         Urimelige besparelser

                                                                                                                                                                                                                         De planlagte besparelser rammer de familier, som i forvejen er hårdt ramt, især familier med børn på specialskolerne i kommunen, men også den almindelige folkeskole.

                                                                                                                                                                                                                         Børnene er vores fremtid og ikke et område, der bør spares mere på.
                                                                                                                                                                                                                         Stop besparelserne!

                                                                                                                                                                                                                         mvh
                                                                                                                                                                                                                         L. Ottosen & familie

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                          Leif Ottosen 8270 Højbjerg
                                                                                                                                                                                                                          - Blanketnummer: 1240

                                                                                                                                                                                                                          Forarget over det overhovedet kan blive diskuteret.

                                                                                                                                                                                                                          Jeg er dybt forarget over hvad vi i dagens danmark kan finde på at byde lærer, børn og samfundet. Hvorfor skal vi spare på de svageste? Hvorfor ikke dem der står bedst? Hvorfor gøre hverdagen hårdere for dem der knokler for vores samfunds fremtid? Hvorfor skal dem der har det sværest i vores samfund have det endnu værre? Hvorfor skal dem kan rumme at gå i en normal folkeskole, pludselig have en mindre tid med deres lærer hver især? 
                                                                                                                                                                                                                          Disse børn som har behov for speciel skoler osv. som er specielt designet til mennesker med et ekstra behov, eller også kaldet anderledes behov. Der er en grund til at disse skoler osv. faktisk blev opfundet og udviklet. Fordi behovet for dem er der!!

                                                                                                                                                                                                                          og så kan vi begynde at se på hvordan udviklingen er i forhold til fremtiden, hvor mange % af begge, som rent faktisk holder deres gennemsnit med karakterer og får en fremtid hvor de oplever livsglæde og meningsfuldhed med livet. For jeg tror at de hver især vil få det svært ved at spare på deres områder, hvilket vil give mindre optimale forhold. Fx tid, faglighed, imødekommenhed, sygedage, stress ramte, osv. er alle punkter som kan blive påvirket af en besparelse på disse områder.

                                                                                                                                                                                                                           Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                                                                                                                                                           - Blanketnummer: 1236

                                                                                                                                                                                                                           Bekymring

                                                                                                                                                                                                                           Jeg pårørende til  til familie med et barn på specialskole og er bekymret for deres hverdag ,hvis denne besparelse bliver gennemført . Ved hvor presset den er i forvejen . 

                                                                                                                                                                                                                           Håber at i vil tænke jer rigtig godt om og overveje det hele endnu engang .tænk på hvor mange der vil blive berørt af dette forslag .

                                                                                                                                                                                                                           STOP FLERE BESPARELSER !!!!!!!!!

                                                                                                                                                                                                                            Lona Lykke Nielsen 8981 Spentrup
                                                                                                                                                                                                                            - Blanketnummer: 1224

                                                                                                                                                                                                                            Sørgeligt med endnu flere besparelser

                                                                                                                                                                                                                            Det kan da virkelig ikke passer at vores børn skal behandles sådan, det er fuldstændig umenneskeligt og et stort svigt, både for special og normal området. Det kommer jo til at gå ud over alle børnene. Jeg undrer mig virkelig over hvor empatien er henne hos politikkerne i Randers ?????
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             Karina Boje 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                                                             - Blanketnummer: 1221

                                                                                                                                                                                                                             Stop besparelser

                                                                                                                                                                                                                             Det bekymrer mig meget at der kommet et besparelsesforslag på området!

                                                                                                                                                                                                                             Det gavner ikke for specialskolernes og folkeskolens fremtid, hvis det bliver vedtaget!
                                                                                                                                                                                                                              Jeg har forældrene og børnene tæt på livet, som går på specialskoler og kan se hvor presset børnene og deres forældre er.
                                                                                                                                                                                                                             Min erfaring er at der ikke kan spares mere på dette område!
                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                              Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                                                                                                                                                              - Blanketnummer: 1220

                                                                                                                                                                                                                              Besparelse

                                                                                                                                                                                                                              Hej finder det meget uheldigt at lave besparelser på dette område, idet der både vil være børn som allerede er i dette tilbud og netop har stor gavn af dette og der er børn der ikke ville blive visiteret dertil som så må nøjes med et tilbud hvor man ikke er hverken specialiseret eller har ressourcerne til at hjælpe dem. 

                                                                                                                                                                                                                              Samlet set er det bekymrende at bespare på dette område. 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                               Sara Sehested Tinggaard 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                                                                               - Blanketnummer: 1218

                                                                                                                                                                                                                               En katastrofe for ALLE børn i den randrusianske folkeskole!

                                                                                                                                                                                                                               Det er efter min mening, hvad der vil ske, hvis de foreslåede besparelser på specialundervisningsområdet vedtages af byrådsflertallet.

                                                                                                                                                                                                                               Men tag først et kig på uddrag af FN’s børnekonvention, som DK jo har ratificeret:

                                                                                                                                                                                                                               Her handler artikel 28 kort om, at alle børn har ret til undervisning (og læring må man formode) og artikel 29 kort om, at undervisningen skal være med til at udvikle barnets personlighed og evner.

                                                                                                                                                                                                                               Og lad os også kigge på folkeskolens første formålsparagraf:

                                                                                                                                                                                                                               § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

                                                                                                                                                                                                                               Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

                                                                                                                                                                                                                               Jeg vil gerne sætte spørgsmålstegn ved, om Randers kommunes skolevæsen evner at overholde FN’s børnekonventions artikel 28 og 29 samt folkeskolens formålsparagraffer, hvis de foreslåede besparelser vedtages.

                                                                                                                                                                                                                               Det er kommet frem, at der simpelthen sættes et loft over antallet af visiteringer til specialskolerne. Vi er blevet oplyst om, at der skal skæres så meget i antallet af børn i specialskoletilbud, at 100 børn der pt. modtager deres undervisning på en specialskole skal tilbage til folkeskolen, (som jo ikke kunne rumme dem) udelukkende pba. en økonomisk disponering og ikke ud fra, at barnets behov har ændret sig. Barnet er jo blevet visiteret til specialskole, fordi folkeskolen ikke evnede at inkludere barnet samt ikke kunne sikre barnets undervisning og læring samt udvikling af personlighed og evner.

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan vil Randers kommune sikre, at barnet der ikke kunne inkluderes i folkeskolen pludselig godt alligevel kan inkluderes i folkeskolen og samtidig sikre, at artikel 28 og 29 i FN’s børnekonvention samt folkeskolens formålsparagraffer overholdes?

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan sikres det, når pengene sparet på specialområdet ikke følger med barnet tilbage til folkeskolen, fordi de sparede penge skal bruges til at lukke huller i familieafdelingens økonomi?

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan sikres det, når personalet i folkeskolen ikke kompetenceopdateres (læs videreuddannes) til at kunne tage sig af disse børn og deres særlige forudsætninger og behov?

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan sikres det, når ressourcerne (læs personale og økonomi) ikke følger med børnene?

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan sikres det, når barnet blot sendes tilbage til de eksisterende fysiske rammer i folkeskolen (læs som jo ikke kunne rumme barnet til at begynde med)?

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan sikres det, at børnene med behov for specialundervisning ikke blot ender med at sidde i et ”rum i rummet” dvs. bag diverse afskærmninger for overhovedet at kunne holde til at være i en klasse med op til 28 elever? (læs ekskluderes).

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan sikres det, at læreren i normalklassen med op til 28 elever, pludselig alligevel godt kan rumme barnet/børnene med behov for specialundervisning samtidig med de 27 andre elever i klassen? Hvordan sikres hvert barns læring? For der vil helt sikkert komme en voldsom reaktion fra barnet, der skal gå fra at fungere i en klasse med eks. 5 klassekammerater og 2-3 personaler i hver lektion til pludselig at skulle kunne fungere i en klasse med op til 27 klassekammerater og én lærer/pædagog i hver lektion.

                                                                                                                                                                                                                               Med de allerede vedtagne besparelser på specialskolerne kunne vi på protestmødet på Fritidscentret d. 15/10 høre, hvordan et barn allerede nu ekskluderes fra tyskundervisningen, fordi der er skåret så voldsomt i personalet, at barnet ikke længere kan hjælpes til at deltage i tyskundervisningen– og her taler vi på specialskolen! Barnet er ikke engang tilbage i folkeskolen…. (og så kan man jo i en bibemærkning konstatere, at barnet nu ikke længere er i stand til at tage en fuld afgangseksamen, som sikrer adgang til en ungdomsuddannelse. Noget der kunne være opnået, hvis barnets behov og forudsætninger fortsat var imødekommet).

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan vil Randers kommune sikre, at vi ikke ser en øgning i antallet af skolevægrende børn? Dvs. børn der allerede som forholdene er pt. ikke magter at gå i skole pga. bl.a. stress og angst? Man kan frygte, at dette tal stiger i takt med at forholdene forringes.

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan vil Randers kommune sikre, at vi ikke ser en stigning i antallet af forældre, der er nødt til at søge om tabt arbejdsfortjeneste, fordi de ikke længere er i stand til at passe deres arbejde, da de er nødt til at blive hjemme for at passe deres skolevægrende barn, som ikke længere kan fungere i skolen? (dvs. en merudgift for kommunen og dermed mindre besparelse).

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan vil Randers kommune sikre, at disse forældre ikke på sigt fyres fra deres arbejde pga. ovenstående? (dvs. en lavere skatteindtægt og mindre besparelse for kommunen).

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan vil Randers kommune sikre, at forældre til et barn med diagnoser og behov for specialundervisning ikke selv bliver sygt af bekymring over sit barns fremtid? (det ses nemlig ofte).

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan vil Randers kommune sikre, at besparelserne på specialundervisningsområdet ikke kommer til at gå ud over ALLE skolebørn i kommunens folkeskoler og specialskoler? Man kan frygte, at når børn med behov for specialundervisning igen skal rummes i en folkeskole, som ikke kunne rumme dem til at begynde med, at det så vil det gå ud over kvaliteten af undervisningen for alle børn – og ikke mindst personalets arbejdsmiljø og elevernes undervisningsmiljø vil forringes.

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan vil Randers kommune sikre, at alle de børn der ikke længere kan gives en dækkende og god specialundervisning ikke tabes på gulvet (læs bl.a. ikke evner at tage en afgangseksamen fra folkeskolen, en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse)?

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan vil Randers kommune sikre, at alle disse børn bliver livsduelige voksne, der evner at forsørge sig selv og ikke ender som omsorgssvigtede af kommunen, langtidsparkeret på kontanthjælp eller i sidste ende på førtidspension?

                                                                                                                                                                                                                               Hvordan vil Randers kommune være sig selv bekendt i fremtiden?

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                Monja Maria Rank 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                                                                - Blanketnummer: 1217

                                                                                                                                                                                                                                Stop besparelser på specialskoleområdet

                                                                                                                                                                                                                                Jeg er bekymret for hele skoleområdet da almenskolen i forvejen er hårdt presset og løber stærkt og gør det bedste de kan og har lært. Jeg er bekymret da personalet i almenskolen ikke er uddannet til at håndtere og møde de særlige behov. Det kræver stor viden og erfaringer for at skabe rammer hvor der kan foregå trivsel og læring. Min søn i almenskolen vil ikke få den berettiget undervisning hvis der skal placeres flere børn med særlige behov der. Det er simpelhen ikke menneskeligt muligt at tilgodese alle behov. Hvem skal vælges fra ???

                                                                                                                                                                                                                                 Trine Pedersen 8970 Havndal
                                                                                                                                                                                                                                 - Blanketnummer: 1216

                                                                                                                                                                                                                                 Kære Kommune.

                                                                                                                                                                                                                                 Mit navn er "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                                                                 og jeg er elev her på Firkløverskolen i Randers

                                                                                                                                                                                                                                 og går i 8 klasse og os elever er blevet ked af at i har fjernet vores SPF.

                                                                                                                                                                                                                                 Fordi vi ik kan se vores venner som vi kunne før.

                                                                                                                                                                                                                                 Vi er også ked af at der ik er så mange arrangementer som vi alle kan være med til.

                                                                                                                                                                                                                                 Og at vi nu ik kan komme ud af huset som vi kunne engang. Nu hedder det bare undervisning HELE tiden.

                                                                                                                                                                                                                                 Tænker i over hovedet på hvordan vi har det?

                                                                                                                                                                                                                                 Altså nu hvor vi næsten hele tiden kun skal have undervisning,

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 Så tænker jeg i hvert fald nogen gange på om må vi ik snart få lov til at leve bare lige lidt!

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 Vi vil rigtig gerne prøve og gøre det bedste for vores skole

                                                                                                                                                                                                                                 Fordi vi kan altså ik holde til at gå på en almindelig folkeskole.

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 Og at vores skole skal spare på pædagoger og alle vores ture ud af huset og vores lejrtur.

                                                                                                                                                                                                                                 Pædagogerne er vigtige for os her på skolen fordi hvis en af os børn her på skolen bliver sur så er det ik bare nok med kun en lærer og en pædagog, nogen gange er det faktisk nødvendigt med flere.

                                                                                                                                                                                                                                 Derfor er det ik godt for vores skole at miste pædagoger eller lærer.

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 Vores SPF er vigtigt for mange af os for vi laver de aktiviteter man godt kan lide og laver det med sine venner men det kan vi jo ik hvis vi miste pædagoger.

                                                                                                                                                                                                                                 Mange af os bruger SPF til at være sammen med vores venner fordi mange af os ik kan være sammen med vores venner efter skole fordi vi ikke har en hobby og alt muligt andet og gå op i efter skoletid/SPF.

                                                                                                                                                                                                                                 Vi kan ik overskue det fordi skolen gør os for træt fordi lærerne og pædagogerne sætter for høje krav til os hvilket risikerer at vi får magtanvendelse.

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 Vi håber vi bliver set og hørte som alle andre for vi er ligesom alle andre bare med nogle udfordringer


                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 MVH. "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                                                                  Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                                                                                                                                                                  - Blanketnummer: 1215

                                                                                                                                                                                                                                  Høringssvar vedrørende Besparelser på specialskoler

                                                                                                                                                                                                                                  Hvorfor bliver børn med handicap og vanskeligheder svigtet gang på gang i Randers.?

                                                                                                                                                                                                                                  Jeg er bekymret for de børn og familier i Randers kommunen, som har handicaps og vanskeligheder.  Hvilken konsekvens besparelserne får for vores børns skolegang, deres mulighed for tilegnelse af livs færdigheder samt for kvaliteten af tilbuddet.

                                                                                                                                                                                                                                  Ikke mindst er jeg bekymret for de dygtige og faglige pædagoger og lærere som allerede i dag er yderst presset. De står allerede i dag alene med børn som alle kræver individuel hjælp, støtte, vejledning, struktur og genkendelighed.

                                                                                                                                                                                                                                  Så STOP besparelserne, der kan IKKE spares mere på specialskolerne..

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                   Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                                                                                                                                                                   - Blanketnummer: 1214

                                                                                                                                                                                                                                   Stop besparelserne på specialskole området!!!

                                                                                                                                                                                                                                   Det er bekymrende at i endnu engang vil spare på Special området, tror slet ikke i er klar over hvad vi som familie med specialbørn har at slås med, at i så vil gøre børnenes mulighed for læring og sociale relationer endnu dårligere, er mig en gåde. I vil ikke komme til at spare penge, det vil koste jer dyrt i den sidste ende, når børnene bliver dårligere og der skal mere hjælp til, eller i taber dem på gulvet fordi de ikke får den hjælp og støtte som er så vigtigt, for at et barn med disse udfordringer skal kunne vokse op og have et liv og ikke mindst en mening med livet. 
                                                                                                                                                                                                                                   Stop besparelserne på specialskole området!!!

                                                                                                                                                                                                                                    Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                                                                                                                                                                    - Blanketnummer: 1212

                                                                                                                                                                                                                                    Nej tak til besparelsen

                                                                                                                                                                                                                                    Jeg kan vitterligt ikke se nogen grund til denne besparelse.

                                                                                                                                                                                                                                    Det berører rigtig mange børn og forælder og det er slet ikke okay. 

                                                                                                                                                                                                                                    Som mor til et “særligt” barn gør det mig rigtig vred og ked af det at mit barn skal bøde for denne beslutning. 

                                                                                                                                                                                                                                     Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                                                                                                                                                                     - Blanketnummer: 1208

                                                                                                                                                                                                                                     Find en anden løsning

                                                                                                                                                                                                                                     Udgiftsposten til specialskolerne fylder måske meget på budgettet, men det er der en god grund til. Der er brug for dem.

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                     Derfor nytter det ikke at skære endnu mere der, hvor den helt basale velfærd allerede bløder. Det er menneskelige skæbner, der er i spil, og ikke kun tal i et regneark. Gennemføres de påtænkte (yderligere) besparelser, resulterer mistrivslen i endnu større personlige og for kommunen økonomiske udgifter på sigt.

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                     Folkeskolen kan IKKE tilbyde det, specialskolerne kan. Det er naivt at tro det, selv om man eventuelt forsøger at flytte ressourcer med. Der er en god grund til, at specialskolerne blev etableret i første omgang. Der er brug for dem.

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                     En kommune, der ikke prioriterer borgernes helt basale velfærd højere end anlægsarbejde og erhvervsudvikling, er en svag kommune. Der kan ikke sættes tal på, hvor mange specialskoleelever en kommune af en vis størrelse må have, og det er der en god grund til. Det er mennesker og ikke brosten, vi taler om.

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                     Børnene har brug for højt specialiseret personale og de rigtige omgivelser, så de kan udvikle sig, få en uddannelse og bidrage til og være en del af samfundet. Find en anden løsning i stedet for de planlagte besparelser på specialområdet!

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                     Med venlig hilsen

                                                                                                                                                                                                                                     Kristian List

                                                                                                                                                                                                                                     far og stud.pæd., Randers

                                                                                                                                                                                                                                      Kristian List 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                                                      - Blanketnummer: 1206

                                                                                                                                                                                                                                      "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                                                                      Jeg syntes der er grund til stor bekymring i forhold til yderligere besparelser på specialområdet. Både børnene og familierne er under hårdt pres i forvejen. "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                                                                       Morten Povlsen 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1201

                                                                                                                                                                                                                                       Besparelse på special området.

                                                                                                                                                                                                                                       Disse børn og deres forældre er den sårbarste gruppe i samfundet.

                                                                                                                                                                                                                                       Og mistrivsel og belastning vil veje tungt,  netop hvis besparelse kommer igennem , vil der komme endnu flere skole vægrede børn og syge forældre end i forvejen er. 

                                                                                                                                                                                                                                       Disse børn og deres familier har ikke selv bedt om dette liv og skal kæmpe extra for tingene.

                                                                                                                                                                                                                                       Så tag ikke det sidste håb og trivsel fra os.

                                                                                                                                                                                                                                       Stop besparelser. 

                                                                                                                                                                                                                                       For alle  har krav på et værdigt liv. 

                                                                                                                                                                                                                                       "følsom personoplysning slettet"

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                        Sanne Dahl Kvist 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1200

                                                                                                                                                                                                                                        Opråb fra Firkløverskolen

                                                                                                                                                                                                                                        Vedhæftet fil indeholder et skriv om hvordan jeg som fagperson oplever besparelserne på Firkløverskolen. 

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                        Maiken Fogh Westergaard 8870 Langå
                                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1197

                                                                                                                                                                                                                                        SpecialSkoler

                                                                                                                                                                                                                                        Jeg er meget bekymret for at der skal spares endnu mere på det område, 

                                                                                                                                                                                                                                        Jeg køre til dagligt med de børn på  firkløverskolen om morgene. Der er allerede udfordret nu ved jeres 

                                                                                                                                                                                                                                        besparelser. Siden efter sommerferien særligt når de skal hjem. Det er nu på  forskellig tidspunkter så det er ikke altid den samme chauffør. Sidste år havde jeg ingen problem søde glad børn. I år er det utilpasse konflikt søgende børn. Der er næsten altid ballade nu. 

                                                                                                                                                                                                                                        Frygter for deres fremtid hvad i tilbyder deres fremtid nu. De har alt den hjælp de har brugfor nu.

                                                                                                                                                                                                                                        de er dejlige børn der skal have den rigtige  pædagogisk og læreriges undervisning. 

                                                                                                                                                                                                                                        For ikke at ende som ingenting. 

                                                                                                                                                                                                                                        Det er jo ikke mange år siden Randers var plaget af vold og en ballade by. 

                                                                                                                                                                                                                                        Det ville i få igen hvis i forsætter som i gøre nu. 

                                                                                                                                                                                                                                        Så mit råd til jer er tænk på fremtiden ikke på nuet. 

                                                                                                                                                                                                                                        Mvh Torben Vejlin 

                                                                                                                                                                                                                                         Torben Vejlin 8983 Gjerlev J
                                                                                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1191

                                                                                                                                                                                                                                         STOP BESPARELSERNE

                                                                                                                                                                                                                                         Jeg er bekymret for specialskolerne og folkeskolens fremtid.
                                                                                                                                                                                                                                         Vi er pårørende til et barn på specialskole og kan se hvor presset barn og familie er.
                                                                                                                                                                                                                                         Der kan ikke spares mere på dette område.

                                                                                                                                                                                                                                         En besbarelse nu, vil blot give ekstra udgifter i fremtiden, da disse børn ikke bliver mødt med den hjælp de har brug for nu! når de ikke få hjælpen nu vil omkostningerne blot være større i fremtiden.


                                                                                                                                                                                                                                         Stop besparelserne

                                                                                                                                                                                                                                          Christina Halina Dolleris 8260 Viby J
                                                                                                                                                                                                                                          - Blanketnummer: 1190

                                                                                                                                                                                                                                          Høringssvar Lokal-MED Sundhedshuset

                                                                                                                                                                                                                                          Se vedhæftede

                                                                                                                                                                                                                                          Lokal-MED Sundhedshuset 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                          - Blanketnummer: 1188

                                                                                                                                                                                                                                          Helt forkert beslutning fra Randers Kommune

                                                                                                                                                                                                                                          Jeg kan ikke forstå man fra kommunens side overvejer denne beslutning, da den vil have en enorm impact på alle børn i Randers Kommune. Vi skal hjælpe og beskytte vores børn mod bølle og mobning, men hvordan skal vi beskytte dem mod vores kommune?? 

                                                                                                                                                                                                                                          jeg håber at vores politikere vågner op og forstår hvordan denne tåbelige beslutning berøre alle børn. 
                                                                                                                                                                                                                                          Jeg har forståelse for at vi lever i en tid hvor vi skal spare men med det vi betaler i skat, er det klar for de fleste at vores penge bruges forkert! 
                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          Vågn op og red vores børn men I stadig kan. 
                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           Pia Kjær Hvidtfeldt Bertelsen 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                                                           - Blanketnummer: 1182

                                                                                                                                                                                                                                           Budget 2020

                                                                                                                                                                                                                                           Høringssvar til budget 2020-2023

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                           Jeg tillader mig at skrive et høringssvar omkring forslag til budget 2020-2023.

                                                                                                                                                                                                                                           Mit navn er Rikke og jeg er pædagog på 19. år på Firkløverskolen i Randers. En arbejdsplads jeg elsker fordi jeg, sammen med mine kollegaer, kan gøre en reel forskel for elever med diverse handicaps og diagnoser – samt for deres familier.

                                                                                                                                                                                                                                           Mit arbejde er afvekslende, spændende, hårdt, udfordrende, givende – og til tider en smule farligt. Jeg er tydelig, rummelig, lyttende og samarbejdsvillig. Og for at gøre mit job bedst muligt, giver jeg en del af mig selv – for det der rykker med vores elever er relationen.

                                                                                                                                                                                                                                           Det ville jeg ikke have skrevet for 10 år siden. Der ville jeg have nævnt strukturen som det bærende. Struktur er naturligvis stadig vigtig, men uden relationen er der ingen udvikling.

                                                                                                                                                                                                                                           Og hvorfor har det ændret sig?

                                                                                                                                                                                                                                           Fordi de elever vi modtager ofte har været gennem flere skoleskift eller er blevet ”afprøvet” i diverse tiltag.

                                                                                                                                                                                                                                           De er sårbare. De er nederlagspræget. De er trætte af pædagoger, lærere, strukturer, forventninger….

                                                                                                                                                                                                                                           De har brug for at blive lyttet til og forstået. At de rammer de er i, passer til dem. At de er sammen med voksne der vil og kan dem. De har brug for positive og ærlige relationer.

                                                                                                                                                                                                                                           Relationer kan man ikke læse sig til. Relationer er ikke på hylden over kaffekopperne. Relationer tager tid at opbygge og kræver nærvær og samvær. Relationer avler tillid.

                                                                                                                                                                                                                                           Hvis jeg ser på de 7. klasser vi her på skolen nu, er der 5 ud af 26 elever, der har været her fra 0./1. klasse. Resten er kommet til. Uden at træde hverken forældre eller elever over tæerne, tør jeg roligt sige, at mange af dem nåede at bliver prøvet lige rigeligt af i den almindelige folkeskole. Vi modtog en del udadrettede eller angste elever på den konto omkring deres 4-5 skoleår.

                                                                                                                                                                                                                                           Efter års relations arbejde med fokus på handicapforståelse, strategier i diverse situationer, undervisningsparathed mv. kunne vi sende nogle elever godt afsted til udskolingen. Velvidende at arbejdet på ingen måde var afsluttet, men dog godt begyndt.

                                                                                                                                                                                                                                           Og hvad koster det at give disse elever den bedste start for et voksenliv?

                                                                                                                                                                                                                                           Tid! Massere af snakke, forklaringer, justeringer. Tid, lyst og indsigt til at forstå den enkeltes tankegang for måske at kunne rykke den en smule, så verden udenom bliver lidt lettere at navigere i.

                                                                                                                                                                                                                                           Når jeg ser hvor meget der skal spares på disse børn – på os omkring dem, bliver jeg ikke kun trist. Jeg bliver vred og jeg bliver bange.

                                                                                                                                                                                                                                           Jeg bliver vred fordi jeg synes vi svigter dem. Med en normering der på en god dag hedder 2 personaler til 10, har jeg og mine kollegaer ikke en jordisk chance for at opbygge relationer til disse børn. Vi har ikke mulighed for de små samtaler der rykker.

                                                                                                                                                                                                                                           Jeg bliver vred fordi jeg synes at I, på godt dansk ”pisser på os” som personale. I stille os i en situation hvor det er umuligt for os at gøre vores arbejde ”godt nok”. (Helt godt er jo sparet væk!). Vi må lade eleverne passe sig selv, hvis de forlader undervisningen, for vi er ikke nok til at kunne gå efter dem og hjælp dem.

                                                                                                                                                                                                                                           Men allermest bliver jeg bange. Jeg bliver bange for hvad det er for nogle unge mennesker vi sender videre, når vi ikke har haft nok mulighed for at arbejde med dem enkeltvis. Jeg bliver bange for hvordan det påvirker deres familier, når vi ikke kan yde den hjælp de har brug for ved eksempelvis skoleværing. Jeg bliver bange for at vi får en konfliktfyldt hverdag, fordi den enkelte ikke føler sig set og hørt.

                                                                                                                                                                                                                                           Jeg kunne skrive mange sider om hvad vi allerede har sparet væk.

                                                                                                                                                                                                                                           Jeg tænker, at Randers Kommune skal være rigtig glad for, at vi – trods alt – er mange ”gamle medarbejdere” tilbage på Firkløverskolen. Medarbejdere der har en bred viden omkring disse børn og deres vanskeligheder, medarbejdere der har en grunduddannelse i systemiske og anerkendende tænkning og ikke mindst medarbejdere der vil disse børn og deres familier.  

                                                                                                                                                                                                                                           Desværre vil det vise sig, at vilje til at ville ikke er nok – vi har brug for de menneskelige ressourcer – vi har brug for tid og ro til at være i relationen. Roen får vi først, når alle disse besparelser får en ende -og tiden har vi kun, når vi er nok til at udføre arbejdet!

                                                                                                                                                                                                                                           /Rikke Bilgrau

                                                                                                                                                                                                                                           Lorentzgade 9 st

                                                                                                                                                                                                                                           8900 Randers 

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                            Rikke Malene Bilgrau 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                            - Blanketnummer: 1179

                                                                                                                                                                                                                                            Begræns besparelser på handicap området.

                                                                                                                                                                                                                                            God dag.

                                                                                                                                                                                                                                            Jeg er meget bekymret for følgerne af de foreslåede besparelser på special skoler i Randers kommune. Inklusion i Folkeskolen har allerede vist sig at være en spare øvelse der ikke kan gennemføres uden at det går ud over alle børn i klassen og læreren. Vejen frem er special skoler og der er ikke brug for besparelser men derimod yderligere kapital på disse områder i Randers. Jeg kender en lille Autistisk pige der allerede er fritaget for Tysk. Hvad er det næste hun skal fritages for hvis der skal spares. Det kommer til at koste på den lange bane hvis disse børn bliver voksne uden at have fået den nødvendige undervisning både fagligt og med social interaktion. Det kommer til at koste meget mere hvis disse voksne skal passes af samfundet resten af deres liv.

                                                                                                                                                                                                                                            Mvh.

                                                                                                                                                                                                                                            En bekymret borger.

                                                                                                                                                                                                                                             Rasmus Vestergaard 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                                                                                             - Blanketnummer: 1177

                                                                                                                                                                                                                                             Hvorfor besparelser

                                                                                                                                                                                                                                             Jeg er bekymret for specialskolerne og folkeskolens fremtid.

                                                                                                                                                                                                                                             Vi er pårørende til et barn på specialskole og kan se hvor presset barn og familie er.
                                                                                                                                                                                                                                             Der kan ikke spares mere på dette område

                                                                                                                                                                                                                                              Borger med navne- og adressebeskyttelse
                                                                                                                                                                                                                                              - Blanketnummer: 1176

                                                                                                                                                                                                                                              Besparelse på specialskolerne

                                                                                                                                                                                                                                              "følsom personoplysning slettet", jeg er virkeligt bekymret for specialskolernes fremtid og ikke mindst hvad det vil have af betydning for min søn hvis disse besparelser bliver vedtaget. Specialskolerne er er presset nok i forvejen. STOP nu jeres besparelser på skolerne og invisterer i vores børn. 

                                                                                                                                                                                                                                              Mvh Torben Christensen 

                                                                                                                                                                                                                                               Torben Verner Rathlau Christensen 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                                                                               - Blanketnummer: 1174

                                                                                                                                                                                                                                               Besparelse

                                                                                                                                                                                                                                               Vi er bekymret for specialskolerne og folkeskolens fremtid.

                                                                                                                                                                                                                                               Vi er pårørende til et barn på specialskole og kan se hvor presset barn og familie er.

                                                                                                                                                                                                                                               Der kan ikke spares mere på dette område.

                                                                                                                                                                                                                                               Stop besparelserne.
                                                                                                                                                                                                                                               Venlig 
                                                                                                                                                                                                                                               Annette og Kaj Ovesen

                                                                                                                                                                                                                                                Kaj Møller Ovesen 8210 Aarhus V
                                                                                                                                                                                                                                                - Blanketnummer: 1169

                                                                                                                                                                                                                                                Bekymrende besparelser!

                                                                                                                                                                                                                                                Jeg er selv uddannet pædagog, og det er i mine øjne bekymrende med så store besparelser på specialområdet. Mvh Johanne

                                                                                                                                                                                                                                                 Johanne Mohamad Smidt-Jensen 8940 Randers SV
                                                                                                                                                                                                                                                 - Blanketnummer: 1162

                                                                                                                                                                                                                                                 Spareforslag på specialskolerne

                                                                                                                                                                                                                                                 Jeg finder det meget forkasteligt og usocialt, at spare på dette område.

                                                                                                                                                                                                                                                 Det vil ramme omsorgskrævende børn og deres forældre hårdt.

                                                                                                                                                                                                                                                 I en socialdemokratisk ledet kommune kan man umuligt bakke op om dette spareforslag . Det går stik imod  socialdemokratisk politik, hvor intentionerne er at beskytte/hjælpe de svage i samfundet. 
                                                                                                                                                                                                                                                 Håber virkeligt, at socialdemokraterne i Randers ikke vil sælge deres sjæl ved at ramme en svag gruppe børn.

                                                                                                                                                                                                                                                 Min appel er: Vær socialdemokrat af sind og ikke kun af skind.

                                                                                                                                                                                                                                                 Venlig hilsen 

                                                                                                                                                                                                                                                 Else Birkeskov Christensen

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  


                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  Else Christensen 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                                                                                                  - Blanketnummer: 1159

                                                                                                                                                                                                                                                  Trivsel

                                                                                                                                                                                                                                                  Jeg er bekymret for de børn der ikke længere visiteres videre - jeg oplever at der ikke følger tilstrækkelig ressourcer med børnene i folkeskolerne. Ligeledes oplever jeg ikke at personalet i folkeskolerne har de nødvendige kompetancer til at inkludere de berørte børn. 

                                                                                                                                                                                                                                                   Betina Bach Madsen 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                                                                   - Blanketnummer: 1157

                                                                                                                                                                                                                                                   Høringssvar


                                                                                                                                                                                                                                                   Vi er pårørende til et barn på specialskole og kan se hvor presset barn og familie er.
                                                                                                                                                                                                                                                   Der kan ikke spares mere på dette område.
                                                                                                                                                                                                                                                   Stop besparelserne.

                                                                                                                                                                                                                                                    Bertram Nørgaard Tjerrild 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                                                                    - Blanketnummer: 1156

                                                                                                                                                                                                                                                    Høringssvar til besparelser på specialskoleområdet

                                                                                                                                                                                                                                                    se dokument

                                                                                                                                                                                                                                                    Oust Mølleskolen/med udvalg/skolebestyrelse 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                                                                    - Blanketnummer: 1152

                                                                                                                                                                                                                                                    Besparelse på specialskoler

                                                                                                                                                                                                                                                    Vi er frygtelig bekymret for specialskolerne og folkeskolens fremtid.
                                                                                                                                                                                                                                                    Vi er pårørende til et barn på specialskole og kan se hvor presset barn og familie er. Jeg frygter for hvad besparelserne vil medføre.
                                                                                                                                                                                                                                                    Der kan ikke spares mere på dette område.
                                                                                                                                                                                                                                                    Stop besparelserne.

                                                                                                                                                                                                                                                     Mette Hammer Christiansen 8981 Spentrup
                                                                                                                                                                                                                                                     - Blanketnummer: 1150

                                                                                                                                                                                                                                                     Besparelse special skole området

                                                                                                                                                                                                                                                     At børnene er visiteret til at benytte Specialskole er ikke uden grund!

                                                                                                                                                                                                                                                     Ved at give dem en grundlæggende ballast er der vel flere udregninger der viser disse ikke bliver så tung en økonomisk post som voksne da de ofte udvikler sig til at kan begå sig socialt!

                                                                                                                                                                                                                                                     Ved at spare igen igen tabes mane af disse muligvis på gulvet!!

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     Med venlig hilsen Marlene Ilsvard 

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      Marlene Sandau Ilsvard 8940 Randers SV
                                                                                                                                                                                                                                                      - Blanketnummer: 1143

                                                                                                                                                                                                                                                      Færdige høringssvar fra Sektor MED-Børn

                                                                                                                                                                                                                                                      Høringssvar fra medarbejdersiden i Sektor MED

                                                                                                                                                                                                                                                      Sektor MED på børneområdet vil indledningsvis udtrykke stor tilfredshed med at der er fokus på området,  og hvor der er tildelt ekstra midler inden for de senere år. Der er allerede nu indikationer på at indsatsen har en virkning.

                                                                                                                                                                                                                                                      Dette fokus på området har stor værdi for alle børns muligheder for at lykkes.

                                                                                                                                                                                                                                                      Medarbejdersiden i sektor MED ønsker at tillføje følgende:

                                                                                                                                                                                                                                                      • At der er behov for at prisfremskrive årligt, og være opmærksom på at de tildelte midler ikke udhules.
                                                                                                                                                                                                                                                      • At der stadig er behov for at investere i tidlig indsats, så den positive udvikling fastholdes og udbygges også for børn i børnehavealderen.
                                                                                                                                                                                                                                                      • I modsætning til andre områder, er der ikke afsat løbende anlægsmidler på dagtilbudsområdet. Der er et behov for at følge op på bygningsmassen, så der sikres gode læringsmiljøer for alle børn.

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       Sektor MED-Børn 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1128

                                                                                                                                                                                                                                                       Høringssvar fra Skoleleerforeningen

                                                                                                                                                                                                                                                       Høringssvar fra Skolelederforeningen

                                                                                                                                                                                                                                                       Skolelederforeningen i Randers 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1127

                                                                                                                                                                                                                                                       Høringssvar fra medarbejdersiden i HovedMEDudvalget

                                                                                                                                                                                                                                                       Høringssvar til Budget 2020-2023 fra medarbejdersiden i Hovedudvalget jf. vedhæftede.

                                                                                                                                                                                                                                                       Medarbejdersiden HovedMEDudvalget 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1126

                                                                                                                                                                                                                                                       Høringssvar til budget 2020-2023

                                                                                                                                                                                                                                                       Hørringssvar til budget 2020-2023

                                                                                                                                                                                                                                                       Fra medarbejderne i Med Madservice Kronjylland

                                                                                                                                                                                                                                                       Falstersvej 2 8940 Randers Sv

                                                                                                                                                                                                                                                       Med Madservice Kronjylland 8940 Randers SV
                                                                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1125

                                                                                                                                                                                                                                                       Nej til besparelser på skoleområdet

                                                                                                                                                                                                                                                       I MED-udvalget anerkender vi kommunens økonomiske udfordringer. Det bekymrer os imidlertid, at det forslås, at der i 2020 skal spares 14,4 mio. på skoleområdet, som bl.a. skal gå til at finansiere familieområdets økonomi.

                                                                                                                                                                                                                                                       Især vil den foreslåede besparelse på 4,4 mio. på specialskolerne betyde markant ringere skoletilbud til børn med særlige behov, som i forvejen har oplevet besparelser på deres skoler. Samlet set vil det blive vanskeligere at leve op til Randers Kommunes uddannelsespolitik, og tilliden til politiske løfter (”besparelserne på specialområdet skal overføres til almenområdet”) vil blive belastet.

                                                                                                                                                                                                                                                       Vi foreslår derfor, at besparelsen på skoleområdet reduceres væsentligt.

                                                                                                                                                                                                                                                       På vegne af Korshøjskolens MED-udvalg

                                                                                                                                                                                                                                                       Jim Knudsen

                                                                                                                                                                                                                                                       Skoleleder

                                                                                                                                                                                                                                                       Korshøjskolens MED-udvalg 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1122

                                                                                                                                                                                                                                                       Høringssvar til Budget 20-23 for Randers Kommune

                                                                                                                                                                                                                                                       Havndal 13-10-2019

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Høringssvar til Budget 20-23 for Randers Kommune.

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Styregruppen har med tilfredshed læst bolig planens indhold og giver derfor ros til Randers

                                                                                                                                                                                                                                                       kommune for den udsendte boligplan. At boligplanen bliver lagt ud til høring er vejen frem i

                                                                                                                                                                                                                                                       den demokratiske styring af en kommune. Vi har valg også at sende den som høringssvar til

                                                                                                                                                                                                                                                       Budgetforhandlingerne for 20-23. Da boligplanen også er en del af budgetforhandlingerne

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Boligplanen giver reelt et godt overblik over de problemer, som der rent politisk skal tages

                                                                                                                                                                                                                                                       hånd om. Et er vi sikre på, at der ikke vil være enighed om de beslutninger, der skal tages,

                                                                                                                                                                                                                                                       og vi i Havndal vil, som udgangspunkt, udtale os for, at de forhold, vi har i vort område skal

                                                                                                                                                                                                                                                       bestå, måske ikke i den form vi kender i dag, men med hensyntagen til de nye krav og

                                                                                                                                                                                                                                                       muligheder, som vil blive efterspurgt af de kommende ældre.

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       I boligplanen – side 23 – påpeges, at der skal ske en implementering af nye visitationsregler.

                                                                                                                                                                                                                                                       Fint nok, det vil ske hen over tid grundet forskellige forhold.

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Når vi læser rapporten, dukker der for os at se et helt naturligt spørgsmål op, som der ikke

                                                                                                                                                                                                                                                       er taget med i betragtning i forhold til de nye regler, nemlig tryghed for ældre.

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Som et eksempel på behovet for tryghed kan vi konkret fortælle, at nedenstående eksempel

                                                                                                                                                                                                                                                       er ret beskrivende for, hvorledes vi i Havndal oplever den udøvede visitation:

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Case: en "følsom personoplysning slettet" borger, som bor "følsom personoplysning slettet" i egen bolig, har søgt og søger fortsat om en ”tryghedsplads” på Aldershvile. Borgeren "følsom personoplysning slettet" har været indlagt på Tryghedshotellet "følsom personoplysning slettet" bl.a. grundet fald i eget hjem. Der er fortsat risiko for, at der vil ske faldulykker. Pågældende er i perioder i stand til at klare sig selv i hjemmet, men har stor bekymring for, at der igen skal ske fald. Her må vi give udtryk for en vis utilfredshed med den gældende model, som for nærværende praktiseres.

                                                                                                                                                                                                                                                       Man bliver forundret, når visitator afgør, at der ikke er plads og vilje til at hjælpe en "følsom personoplysning slettet" borger.

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Styregruppen læser i rapporten side 22 tabel 2.13, at Aldershvile er utidssvarende, og at det

                                                                                                                                                                                                                                                       vil kræve en investering, at få plejehjemmet bragt op til nutidig standard. Hjemmet vil kunne

                                                                                                                                                                                                                                                       komme til at fungere som et mindre center, når de nødvendige investeringer er foretaget.

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Denne løsning vil imødekomme de ønsker og krav, som borgerne i Havndal og omegn

                                                                                                                                                                                                                                                       berettiget vil kunne rejse overfor Randers kommune. Styregruppen kan godtage/acceptere

                                                                                                                                                                                                                                                       en tilretning af Aldershvile til et center med 10 plejeboliger.

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Tilbage bliver så spørgsmålet om, hvad man yderligere kan bruge plejehjemmet til. Det er

                                                                                                                                                                                                                                                       styregruppens vurdering, at lokalområdet vil kunne styrkes betydeligt ved at bruge nogle af

                                                                                                                                                                                                                                                       de ledige kvadratmeter på plejehjemmet til et sundhedscenter/sundhedshus.

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Man kan med stor fordel placere genoptrænings faciliteter og lignende på Aldershvile. Det

                                                                                                                                                                                                                                                       vil spare borgerne for transport til Øster Tørslev og/eller Randers, og samtidig vil der være

                                                                                                                                                                                                                                                       mulighed

                                                                                                                                                                                                                                                       for at yde en borgernær service uden, at det øger det offentliges udgifter. Dette vil være i fin

                                                                                                                                                                                                                                                       tråd med, at der på stedet allerede forefindes mulighed for kontakt med Borgerservice.

                                                                                                                                                                                                                                                       Styregruppen vil gerne indgå i et konstruktivt samarbejde med Randers Kommune om

                                                                                                                                                                                                                                                       oprettelse af et sundhedscenter/sundhedshus på Aldershvile.

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Carl Lundø-Nielsen

                                                                                                                                                                                                                                                       "personfølsom slettet"

                                                                                                                                                                                                                                                       8970 Havndal

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Marianne Lundø-Nielsen

                                                                                                                                                                                                                                                       "personfølsom slettet"

                                                                                                                                                                                                                                                       8970 Havndal

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Vibeke Sveigaard

                                                                                                                                                                                                                                                       "personfølsom slettet"

                                                                                                                                                                                                                                                       8970 Havndal

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Lisbeth Kusk

                                                                                                                                                                                                                                                       "personfølsom slettet"

                                                                                                                                                                                                                                                       8970 Havndal

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Tine Vinstrup

                                                                                                                                                                                                                                                       "personfølsom slettet"

                                                                                                                                                                                                                                                       8970 Havndal

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       Henrik Konradsen

                                                                                                                                                                                                                                                       Heden 9

                                                                                                                                                                                                                                                       8970 Havndal

                                                                                                                                                                                                                                                       Henrik Konradsen 8970 Havndal
                                                                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1118

                                                                                                                                                                                                                                                       Høringssvar fra Sektor-MED Sundhedsområdet til budget 2019-2022

                                                                                                                                                                                                                                                       Se vedhæftede

                                                                                                                                                                                                                                                       Sektor-MED Sundhedsområdet 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1115

                                                                                                                                                                                                                                                       Høringssvar fra Sektor-MED social

                                                                                                                                                                                                                                                       Hermed fremsendes høringssvar fra Sektor-MED social.

                                                                                                                                                                                                                                                       Sektor-MED social 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1107

                                                                                                                                                                                                                                                       Hørringssvar budget 2020-2023 fra medarbejderne FamilieCentrets Med-udvalg

                                                                                                                                                                                                                                                       Vedhæftet hørringssvar vedr.budget 2020-2023 fra medarbejderne i FamilieCentrets Med-udvalg

                                                                                                                                                                                                                                                       FamilieCentrets Med- udvalg 8940 Randers SV
                                                                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1103

                                                                                                                                                                                                                                                       Høringssvar til budget 2020-2023 fra medarbejderne i Sektor-Med Familie

                                                                                                                                                                                                                                                       Vedhæftet er høringsvar vedr. budget 2020-2023 fra medarbejderne i Sektor- Med Familie

                                                                                                                                                                                                                                                       Sektor-Med Familie 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1102

                                                                                                                                                                                                                                                       Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers - høringssvar fra MED

                                                                                                                                                                                                                                                       Høringssvar er vedhæftet.

                                                                                                                                                                                                                                                       MED - Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1101

                                                                                                                                                                                                                                                       Høringssvar fra Assentoftskolens MED-udvalg

                                                                                                                                                                                                                                                       Se vedhæftede!

                                                                                                                                                                                                                                                       Assentoftskolens MED-udvalg 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                                                                       - Blanketnummer: 1100

                                                                                                                                                                                                                                                       Høringssvar fra Sektor MED Børn

                                                                                                                                                                                                                                                       Høringssvar fra medarbejdersiden i sektor MED.

                                                                                                                                                                                                                                                       Sektor MED på børneområdet har afholdt møde den 11. oktober 2019, og det samlede udvalg har følgende til budgettet:

                                                                                                                                                                                                                                                       Sektor med på børneområdet vil indledningsvis udtrykke stor tilfredshed med at der er fokus på området, og hvor der er tildelt ekstra midler inden for de senere år. Der er allerede nu indikationer på at indsatsen har en virkning.

                                                                                                                                                                                                                                                       Dette fokus på området har stor værdi for alle børns muligheder for at lykkes.

                                                                                                                                                                                                                                                       Herudover ønsker medarbejdersiden i sektor MED børn at tilføje følgende:

                                                                                                                                                                                                                                                       • At der er behov for at prisfremskrive årligt, og være opmærksom på at de tildelte midler ikke udhules.
                                                                                                                                                                                                                                                       • At der stadig er behov for at investere i tidlig indsats, så den positive udvikling fastholdes og udbygges også for børn i børnehavealderen.

                                                                                                                                                                                                                                                        Sektor MED-Børn 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1097

                                                                                                                                                                                                                                                        Høringssvar LMU - Mestringsvejledning og De små bofællesskaber

                                                                                                                                                                                                                                                        Hermed høringssvar fra LMU - Mestringsvejledning og De små bofællesskaber.

                                                                                                                                                                                                                                                        LMU Mestringsvejledningen og De små bofællesskaber 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1094

                                                                                                                                                                                                                                                        Høringssvar for budget 2020-2023 Lokal Område MED Nord - Omsorg

                                                                                                                                                                                                                                                        Se vedhæftede dokument.

                                                                                                                                                                                                                                                        Område MED Nord 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1090

                                                                                                                                                                                                                                                        Tandplejens Høringssvar

                                                                                                                                                                                                                                                        På vegne af Randers Kommuens Tandplejes MEDudvalg fremsendes hermed høringssvar.

                                                                                                                                                                                                                                                        En video og to billeder

                                                                                                                                                                                                                                                        På MED-udvalgets vegne

                                                                                                                                                                                                                                                        Lars Høvenhoff

                                                                                                                                                                                                                                                        Overtandlæge og formand for MED

                                                                                                                                                                                                                                                        Randers Kommunes Tandpleje's MED-udvalg 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1088

                                                                                                                                                                                                                                                        Hobrovejens Skoles høringssvar vedr. budget 2020-2023

                                                                                                                                                                                                                                                        Vedhæftet er Høringssvar vedr. budget 2020-2023 for Hobrovejens Skole.

                                                                                                                                                                                                                                                        Skolebestyrelsen på Hobrovejens Skole 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1084

                                                                                                                                                                                                                                                        Nørrevangsskolens MED-udvalg

                                                                                                                                                                                                                                                        Høringssvar til budget 2020-23 fra Nørrevangsskolens MED-udvalg

                                                                                                                                                                                                                                                        Nørrevangsskolens MED-udvalg 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1083

                                                                                                                                                                                                                                                        Høringssvar vedrørende budget 2020

                                                                                                                                                                                                                                                        .

                                                                                                                                                                                                                                                        LMU CBR-Randers 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1082

                                                                                                                                                                                                                                                        Høringssvar fra Dagtilbud Sydvest - Bestyrelse og MED

                                                                                                                                                                                                                                                        Svaret er vedhæftet

                                                                                                                                                                                                                                                        Dagtilbud Sydvest - Bestyrelse og MED 8870 Langå
                                                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1081

                                                                                                                                                                                                                                                        Nedskæring på Plan og Byg giver mindre vækst og udvikling

                                                                                                                                                                                                                                                        Byrådet har ambitioner om at Randers skal være en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune, og at kommunen skal nå 100.000 indbyggere i løbet af få år. Samtidig er der ønsker om at udvikle Byen til Vandet, og klimasikre midtbyen.

                                                                                                                                                                                                                                                        Vi er på vej. Boligbyggeriet i Randers boomer i øjeblikket, og Planafdelingen er i fuld gang med at forberede flere lokalplaner, der skal bane vejen for endnu mere nybyggeri.

                                                                                                                                                                                                                                                        I 2013 blev der ikke en gang opført 150 nye boliger, mens der sidste år blev opført 300 nye boliger.

                                                                                                                                                                                                                                                        I 2019 forventes tallet at nå op på cirka 350 boliger, og i de kommende år er der udsigt til, at der opføres 400 boliger eller mere - årligt.

                                                                                                                                                                                                                                                        Samtidig er der en positiv udvikling i erhvervslivet, hvor mange virksomheder får muligheder for at foretage udvidelser på nye erhvervsarealer.

                                                                                                                                                                                                                                                        Når dette kan lade sig gøre, så skyldes det for det første, at der i et par år har været afsat ekstra ressourcer til udarbejdelse af de nye lokalplaner, der danner det nødvendige juridiske grundlag for den udvikling, som byrådet ønsker.

                                                                                                                                                                                                                                                        Men med de besparelser, som der er lagt op til i Budget 2020-2023, risikerer kommunen at skulle sige farvel til op imod halvdelen af de medarbejdere, der arbejder med lokalplanlægning for nye boligområder og nye erhvervsområder. Samtidig bortfalder den midlertidig midtbykoordinator-stilling.

                                                                                                                                                                                                                                                        Ved en halvering af medarbejderne i lokalplangruppen, og den øvrige reduktion af medarbejdere i Plan og Byg, vil kommunens evne til at skabe grundlag for vækst og udvikling blive svækket betydeligt.

                                                                                                                                                                                                                                                        Randers Kommune risikerer dermed at miste en del af den bosætning og erhvervsudvikling, som vi kunne have haft, hvis der var ressourcer til at udarbejde og administrere det nødvendige plangrundlag.

                                                                                                                                                                                                                                                        Thomas Djernæs 8960 Randers SØ
                                                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1080

                                                                                                                                                                                                                                                        Høringssvar fra Randers Lærerforening til budget 2020

                                                                                                                                                                                                                                                        Kredsstyrelsen i Randers Lærerforening har udarbejdet vedhæftede høringssvar.

                                                                                                                                                                                                                                                        På vegne af Randers Lærerforening

                                                                                                                                                                                                                                                        Leif Plauborg
                                                                                                                                                                                                                                                        Formand

                                                                                                                                                                                                                                                        Randers Lærerforening 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1079

                                                                                                                                                                                                                                                        Høringssvar til budget 2020-2023 fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

                                                                                                                                                                                                                                                        Kære byrådspolitikere.

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                        På vegne af Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) fremsender vi hermed kommentarer til direktionens forslag til budget 2020-2023. I høringssvaret forholder vi os særligt til de to punkter, hvor PPR er nævnt.

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                        Hvis forvaltningens indstilling til budget følges, vil flere elever fra specialskoleområdet skulle inkluderes i et mindre specialiseret tilbud. På den baggrund vil kompleksiteten i specialklasserne stige og kravene til skolens personale øges. En af forudsætningerne for at kunne realisere besparelserne på bedst mulig vis er derfor, at skolerne understøttes i dette arbejde. I PPR oplever vi generelt stor efterspørgsel på vores ekspertise, men vi har en forventning om, at der vil blive ekstra brug for vores kompetencer i takt med besparelser på specialområdet.

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                        Derfor finder vi det bekymrende og modstridende, at der er lagt op til en besparelse på over 1 mio. kroner på enheder, der arbejder med at understøtte skolernes arbejde med at skabe gode betingelser for læring, udvikling og trivsel for alle børn. Den enkelte skole skal løfte en mere kompleks opgave, og samtidig reduceres deres mulighed for at blive understøttet i det. En sådan besparelse vil således ramme nogle af fællesskabets mest sårbare børn dobbelt. PPR har en central funktion ift. at lykkes med byrådets ambitioner for Skolen for alle, og det er svært at se det lykkes med en besparelse på PPR og andre understøttende enheder.

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                        I materialet er der også lagt op til, at PPRs fremskudte socialrådgivere fremover finansieres af skoleområdet. I sig selv har vi ikke en holdning til, hvor finansieringen kommer fra. Vi ønsker blot at fremhæve PPRs centrale funktion som bindeled mellem familieområdet, dagtilbuds- og skoleområdet.

                                                                                                                                                                                                                                                        Nogle forældre har brug for mere råd og vejledning i forhold til at fremme læring, udvikling og trivsel for deres børn, end hvad skole/dagtilbud kan give. Den brede tværfaglighed, som PPR Randers bl.a. gennem de fremskudte socialrådgivere repræsenterer, gør, at vi har en unik mulighed for at iværksætte tidlige, forebyggende indsatser ift. børn/familier og understøtte inklusion i bred forstand.

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                        På vegne af lokal-MED i PPR

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                        Maria Virhøj Madsen

                                                                                                                                                                                                                                                        Formand i lokal-MED PPR

                                                                                                                                                                                                                                                        Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 8940 Randers SV
                                                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1078

                                                                                                                                                                                                                                                        Høringssvar budget 2020-2023 fra Center Åbakken og Træningshøjskolen

                                                                                                                                                                                                                                                        Hermed høringssvar fra Center Åbakken og Træningshøjskolen.

                                                                                                                                                                                                                                                        Center Åbakken/Træningshøjskolen Lokal MED 8983 Gjerlev J
                                                                                                                                                                                                                                                        - Blanketnummer: 1076

                                                                                                                                                                                                                                                        Høringssvar fra Vesterbakkeskolens MED-udvalg

                                                                                                                                                                                                                                                        Høringssvar fra Vesterbakkeskolen

                                                                                                                                                                                                                                                        Skolen har med stor bekymring læst Randers Kommunes forslag om budget 2020-2023.

                                                                                                                                                                                                                                                        Skolen har gennem de sidste 5 år reduceret skolens budget med over 10 millioner kroner. Ved yderligere økonomiske reduceringer vil vi have svært ved at lykkes med den pædagogik, der er en medvirkende faktor til elevernes selvhjulpenhed og livsduelighed, og som yderligere er medvirkende til at eleverne bliver mindre ressourcekrævende i deres voksentilværelse.

                                                                                                                                                                                                                                                        Vi har nogle bekymringer omkring personalenormering, elevernes trivsel, muligheden for at arbejde ud fra nærmeste udviklingszone, udeskole, minipraktik, forældresamarbejde m.m. som vi uddyber nedenfor.

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                        • Færre ressourcer skal fordeles over skolens åbningstid, hvilket vil få betydning for både skoledel såvel som SFO-del.
                                                                                                                                                                                                                                                        • Arbejdet med øget indsats/opmærksomhed på elever, der kan revisiteres til mindre vidtgående tilbud vil være vanskeliggjort.
                                                                                                                                                                                                                                                        • Vesterbakkeskolen har meget fokus på udeskole, Vesterbakke-jobs samt praktikker ved bl.a. Randers FC, Blå Kors, Innovation, Rema 1000. Disse fokuspunkter kan blive yderst vanskelige at fastholde med en reduceret økonomisk ramme.
                                                                                                                                                                                                                                                        • Vi har et udvidet forældresamarbejde, og med andre vilkår stillet i sigte, vil der ikke kunne afsættes samme tid og ressourcer til dette samarbejde.
                                                                                                                                                                                                                                                        • Kommer der færre penge og færre hænder vil vi højst sandsynligt få flere børn, der har behov for at komme tidligere hjem, da deres behandlingsmæssige behov ikke kan varetages, hvilket igen bidrager til øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, aflastning, yderligere kørselsbehov eller øgede udgifter til institutionsanbringelser.
                                                                                                                                                                                                                                                        • Vores frygt er ydermere at færre penge, færre hænder vil betyde udad-reagerende og pressede/stressede elever og en mere konfliktfyldt hverdag.
                                                                                                                                                                                                                                                        • Indsats i almenområdet: Vi tilbyder vores ekspertise til flere skoler og andre institutioner i kommunen - f.eks. inklusionsaktør, kurser i low arousal, motoriske screeninger og vejledninger.
                                                                                                                                                                                                                                                        • Vi har et tæt samarbejde med VIA samt social- og sundhedsskolen, omkring studerende og afholder oplæg om etik og handicapforståelse.

                                                                                                                                                                                                                                                        Vi har lige nu stor succes med at hjælpe eleverne til at blive et aktiv for samfundet, og gennem mestring af eget liv give dem succesoplevelser. Med en økonomisk reducering vil vi ikke have midlerne til dette.

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                         MED-udvalget på Vesterbakkeskolen 8930 Randers NØ
                                                                                                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1075

                                                                                                                                                                                                                                                         Høringssvar vedr. budget 2020-2023

                                                                                                                                                                                                                                                         Høringssvar fra MED-udvalget poå Hobrovejens Skole

                                                                                                                                                                                                                                                         Hobrovejens Skole 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1072

                                                                                                                                                                                                                                                         Høringssvar Læringscenter Randers vedr. spareforslag 35 - Budget 2020-2023

                                                                                                                                                                                                                                                         Høringssvar er vedhæftet  

                                                                                                                                                                                                                                                         Peronalemøde med MED-status ved Læringscenter Randers
                                                                                                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1070

                                                                                                                                                                                                                                                         Høringssvar fra MED udvalget Dronningborg Plejecenter

                                                                                                                                                                                                                                                         Høringssvar fra Dronningborg plejecenter med vedhæftede opmærksomheds-spørgsmål.

                                                                                                                                                                                                                                                         Se vedhæftede dokumenter

                                                                                                                                                                                                                                                         Lokal MED Dronningborg 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1068

                                                                                                                                                                                                                                                         Høringssvar fra Randers Klostres MED-udvalg

                                                                                                                                                                                                                                                         Se vores høringssvar i det vedhæftede dokument

                                                                                                                                                                                                                                                         Randers Klosters MEDudvalg 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1067

                                                                                                                                                                                                                                                         Høringssvar fra sektor-MED på omsorg

                                                                                                                                                                                                                                                         hermed høringssvar fra sektor-med, omsorg - vedhæftet som dokument

                                                                                                                                                                                                                                                         sektor-med, omsorg 8900 Randers C
                                                                                                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1051

                                                                                                                                                                                                                                                         budget 2020-23 samt sparekatalog

                                                                                                                                                                                                                                                         er vedhæftet!

                                                                                                                                                                                                                                                         Hjælpemiddelhuset Kronjylland 8920 Randers NV
                                                                                                                                                                                                                                                         - Blanketnummer: 1048

                                                                                                                                                                                                                                                         Fra lokal MED på Rosenvænget

                                                                                                                                                                                                                                                         Høringssvar budget 2020-2013.

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                         Lokal MED Rosenvænget har følgende kommentarer til Boligplan 2020-2025.

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                         Ældreboliger med mulighed for kald:

                                                                                                                                                                                                                                                         • At bogerne mister døgnbemandet dækning.
                                                                                                                                                                                                                                                         • Risiko for ustabil personaledækning og kontinuitet.
                                                                                                                                                                                                                                                         • Nuværende fast personalegruppe fungerer stort set tilsvarende ”Borgerteam”.
                                                                                                                                                                                                                                                         • Der kan være risiko for at borgers tryghed forsvinder.
                                                                                                                                                                                                                                                         • Risiko for at borgerne kan få både fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.
                                                                                                                                                                                                                                                         • Konsekvensen kan medføre et øget timeforbrug.
                                                                                                                                                                                                                                                         • Vi ser ex. på, at borgerne bliver mere selvhjulpne i et trygt miljø.
                                                                                                                                                                                                                                                         • Risiko for at udgiften til Fritvalgsområdet kan stige.

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                         Decentral aflastnings pladser:

                                                                                                                                                                                                                                                         • At borgerne ikke kan kommer på aflastning i deres nærmiljø.
                                                                                                                                                                                                                                                         • At borgere, som har været tilknyttet til Rosenvænget, skal tilknyttes ukendte steder.
                                                                                                                                                                                                                                                         • Det bliver mere svært at få tilbud om en aflastningsplads.
                                                                                                                                                                                                                                                         • Konsekvensen kan blive flere indlæggelser og genindlæggelser.
                                                                                                                                                                                                                                                         • At der kan blive behov for flere plejeboliger.
                                                                                                                                                                                                                                                         • Risiko for at udgiften til Fritvalgsområdet kan stige
                                                                                                                                                                                                                                                         • At familie og netværk kan få svært ved at besøge borger på en aflastningsplads.  

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                         Formand Inger Kjærulff Bjerre og næstformand Gitte Bach Rasmussen

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          Lokal MED Rosenvænget 8930 Randers NØ